Документ n0001224-14, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2014

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

27.08.2014

У зв'язку з набранням чинності постановою КМУ від 21.08.2014 р. № 358 Фонд державного майна інформує.

Суб'єктам оціночної діяльності необхідно у письмовому зверненні (у довільній формі) повідомити Фонд державного майна про свій намір провадити практичну діяльність з оцінки майна для цілей оподаткування з додаванням копії чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

На виконання пп. 5 п. 1 зазначеної постанови Фонд державного майна у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати надходження такого звернення, автоматично забезпечує надання суб'єктові доступу до єдиної бази даних звітів про оцінку з метою внесення ним інформації, яка міститься у звіті про оцінку, до такої бази.

Доступ до єдиної бази даних звітів здійснюється за адресою http://ocenka.spfu.gov.ua/ за логіном, який відповідає ідентифікаційному коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційному номеру облікової картки платника податків, або серії та номеру паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті), та паролем, який відповідає номеру чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності у форматі: *12345/67 (без пробілів та інших знаків).

Також зазначаємо, що пароль, який відповідає номеру чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, можна змінити на інший, за умови, що перший символ повинен бути "*".

Суб'єкти оціночної діяльності, які мають чинні сертифікати суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 1 у межах спеціалізації 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" та (або) за напрямом 2 у межах спеціалізації 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", можуть користуватися раніше наданим доступом до єдиної бази даних звітів та вносити інформацію зі звітів про оцінку майна, яка зроблена за відповідними спеціалізаціями у межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" і напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них";

1.2 "Оцінка машин і обладнання";

1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

1.4 "Оцінка літальних апаратів";

1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

Суб'єктам оціночної діяльності, які мають сертифікати суб'єкта оціночної діяльності за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", доступ до єдиної бази буде надано після приведення своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 р. № 358 "Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".вгору