Document z2172-12, valid, current version — Revision on January 1, 2018, on the basis - z1294-17

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.11.2012 N 2421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2012 р.
за N 2172/22484

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України та визнання такими, що втратили
чинність, деяких розпоряджень Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг
N 2541 ( z0226-13 ) від 04.12.2012 N 1120 ( z0687-13 ) від 04.04.2013 N 2262 ( z1285-13 ) від 11.07.2013 N 2363 ( z1357-13 ) від 18.07.2013 N 2362 ( z1665-13 ) від 18.07.2013 N 4370 ( z2091-13 ) від 28.11.2013 N 4400 ( z0218-14 ) від 03.12.2013 N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 N 2200 ( z1190-15 ) від 15.09.2015 N 2201 ( z1327-15 ) від 15.09.2015 N 396 ( z0417-16 ) від 23.02.2016 N 793 ( z0694-16 ) від 14.04.2016 N 3122 ( z0027-17 ) від 15.12.2016 N 3157 ( z0033-17 ) від 20.12.2016 N 166 ( z0247-17 ) від 31.01.2017 N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 N 947 ( z0555-17 ) від 06.04.2017 N 3629 ( z1157-17 ) від 31.08.2017 N 3840 ( z1294-17 ) від 26.09.2017 }

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), пункту 13 Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, П О С Т А Н О В И Л А:
1. У пункті 1 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року N 155
( z1208-03 ) "Про Єдиний державний реєстр страховиків
(перестраховиків) України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 23 грудня 2003 року за N 1208/8529, слова "здійснюється
Держфінпослуг" замінити словами "здійснюється Нацкомфінпослуг".
2. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня
2003 року N 169 ( z0022-04 ) "Про затвердження Порядку погодження
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
членів ради недержавного пенсійного фонду", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за N 22/8621,
слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
3. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня
2003 року N 177 ( z0069-04 ) "Про затвердження Порядку складання
та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними
спілками до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 лютого 2004 року за N 69/8668, слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
4. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня
2003 року N 178 ( z0057-04 ) "Про затвердження Порядку подання
адміністратором недержавного пенсійного фонду інформації Державній
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про
укладення радою недержавного пенсійного фонду договорів про
надання фінансових послуг недержавному пенсійному фонду",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року
за N 57/8656, слова "Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України" замінити словами "Національній комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг,".
5. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня
2003 року N 187 ( z0049-04 ) "Про затвердження Порядку подання
рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного
забезпечення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2004 року за N 49/8648, слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3840 ( z1294-17 ) від 26.09.2017 }
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2363 ( z1357-13 ) від 18.07.2013 }
{ Пункт 8 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 914 ( z0777-04 ) від 04.06.2004, до якого
вносились зміни }
8. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня
2004 року N 914 ( z0777-04 ) "Про затвердження Порядку надання
страховиками (цедентами, перестрахувальниками) інформації про
укладені договори перестрахування із страховиками
(перестраховиками) нерезидентами до Держфінпослуг",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року
за N 777/9376, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
9. У пункті 3 розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 року N 1224
( z0999-04 ) "Щодо порядку внесення інформації про страховиків до
Державного реєстру фінансових установ", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 серпня 2004 року за N 999/9598,
слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 166 ( z0247-17 ) від 31.01.2017 }
11. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 серпня
2004 року N 2263 ( z1188-04 ) "Про затвердження Порядку
тимчасового призначення Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України адміністратора недержавних пенсійних
фондів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня
2004 року за N 1188/9787, слова "Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг".
12. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада
2004 року N 2740 ( z1482-04 ) "Про затвердження Порядку складання
та подання звітності ломбардами до Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 листопада 2004 року за N 1482/10081, слова
"Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України"
замінити словами "Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 396 ( z0417-16 ) від 23.02.2016 }
14. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 2 серпня 2005 року N 4404
( z0916-05 ) "Щодо визначення мети залучення кредитними спілками
на договірних умовах кредитів банків, кредитів об'єднаної
кредитної спілки, грошових коштів інших установ та організацій",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2005 року
за N 916/11196, такі зміни: у преамбулі слова "(далі - Держфінпослуг)" виключити; у пунктах 2, 3 слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг"; пункт 4 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або
Нацкомфінпослуг".
15. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 жовтня
2006 року N 6280 ( z1186-06 ) "Про затвердження Положення про
делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України окремих повноважень одній із всеукраїнських
асоціацій кредитних спілок", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 2 листопада 2006 року за N 1186/13060, слова
"Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
16. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого
2007 року N 6832 ( z0234-07 ) "Про затвердження Порядку складання
та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16 березня 2007 року за N 234/13501,
слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
17. У заголовку та у пункті 1 розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня
2008 року N 1000 ( z1063-08 ) "Про затвердження Положення про
делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2008 року
за N 1063/15754, слова "Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України" замінити словами "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,".
18. Унести до пункту 3 розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня
2008 року N 1001 ( z1030-08 ) "Про затвердження форми повідомлення
страхового та/або перестрахового брокера-нерезидента про намір
здійснювати діяльність на території України та Порядку заповнення
форми повідомлення страхового та/або перестрахового
брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня
2008 року за N 1030/15721, такі зміни: в абзаці першому слова "Департаменту страхового нагляду"
замінити словами "Департаменту страхового регулювання та нагляду"; в абзаці другому слова "члена Комісії - директора
департаменту страхового нагляду (а в разі його відсутності -
особи, яка його заміщує)" замінити словами "уповноваженої
посадової особи Нацкомфінпослуг, визначеної наказом Голови
Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 396 ( z0417-16 ) від 23.02.2016 }
20. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
(далі - Зміни), що додаються.
21. Визнати такими, що втратили чинність, такі розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: від 24 липня 2003 року N 9 ( z0704-03 ) "Про затвердження
Загального положення про територіальне управління Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг", зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 12 серпня 2003 року за N 704/8025; від 11 травня 2006 року N 5748 ( z0832-06 ) "Про затвердження
Змін до Загального положення про територіальне управління
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14 липня 2006 року за
N 832/12706; від 20 вересня 2007 року N 8030 ( z1142-07 ) "Про внесення
зміни до Загального положення про територіальне управління
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2007 року за
N 1142/14409; від 30 жовтня 2008 року N 1237 ( z1128-08 ) "Про внесення
змін до Загального положення про територіальне управління
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України",
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 листопада
2008 року за N 1128/15819.
22. Юридичному департаменту подати це розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
23. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
24. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім пунктів 58, 60, 61, 64 Змін, які набирають
чинності одночасно з набранням чинності Законом України
від 7 липня 2005 року N 2774-IV ( 2774-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про страхування".
25. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Литвина А.В.
Голова А.Стасевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
В.о. Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Голова Державної
прикордонної служби України М.М.Литвин
Голова Аудиторської
палати України І.І.Нестеренко
Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку Д.М.Тевелєв
Перший заступник Міністра
інфраструктури України К.Єфименко
Генеральний директор Моторного
(транспортного) страхового
бюро України Б.Й.Візіров
Заступник Голови
Національного банку України В.П.Прохоренко
Міністр закордонних справ України К.І.Грищенко
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України А.А.Максюта
Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату В.Коломієць
Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки, молоді
та спорту України П.М.Куліков
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

Протокол засідання Комісії
від 27.11.2012 р. N 96

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
27.11.2012 N 2421
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2012 р.
за N 2172/22484

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів
Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
2. Унести до Положення про Державний реєстр фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня
2003 року N 41 ( z0797-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (в редакції
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 16 січня 2007 року N 6640 ( z0092-07 ), такі
зміни:
2.1. У преамбулі слова та цифри "Указів Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 "Про Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами та
цифрами "Указів Президента України від 23 листопада 2011 року N
1070 ( 1070/2011 ) "Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
2.2. У розділі I: у пункті 1: в абзаці восьмому слова "(далі - Держфінпослуг)" виключити; в абзаці дев'ятому слово "Держфінпослуг" виключити; в абзаці десятому слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )"; пункти 4 та 5 після слів "актами Держфінпослуг" доповнити
словами "або Нацкомфінпослуг"; у пункті 6 слова "схвалення Держфінпослуг як колегіальним
органом" замінити відповідно словами "прийняття Нацкомфінпослуг".
2.3. У пункті 5 розділу II слова "створюється і" виключити.
2.4. У розділі IV: у пункті 10 слова "яке підлягає подальшому схваленню
Держфінпослуг як колегіальним органом" виключити; у пункті 15 слова "схвалення Держфінпослуг як колегіальним
органом" замінити відповідно словом "прийняття" .
2.5. У тексті Положення ( z0797-03 ), крім пунктів 4, 5
розділу I після слів "нормативно-правовими актами", та
у додатках 1, 4-6 до нього слова "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та
"Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках.
2.6. У додатку 1 до Положення ( z0797-03 ) слова "Директор
департаменту" замінити словами "Голова Нацкомфінпослуг".
2.7. Додаток 3 до Положення після слова "Держфінпослуг"
доповнити словами "і Нацкомфінпослуг".
3. У тексті Переліку внутрішніх положень та процедур
кредитної спілки, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 11 листопада
2003 року N 116 ( z1078-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 листопада 2003 року за N 1078/8399, крім
абзацу п'ятнадцятого підпункту 1.4 пункту 1, слова "Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити
словами "Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг,".
{ Пункт 4 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 118 ( z0025-04 ) від 13.11.2003, до якого
вносились зміни } 4. Унести до Ліцензійних умов провадження
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 118
( z0025-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12
січня 2004 року за N 25/8624 (у редакції розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29
грудня 2005 року N 5226 ( z0143-06 ), такі зміни:
4.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
4.2. У розділі 1: у абзаці третьому пункту 1.2 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"; пункт 1.13 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або
Нацкомфінпослуг".
4.3. У тексті Ліцензійних умов ( z0025-04 ), крім пункту 1.4,
абзацу другого пункту 1.6, пункту 1.13 розділу 1, абзацу другого
підпункту 2.1.7, абзацу другого підпункту 2.1.8 пункту 2.1 розділу
2, абзацу п'ятого пункту 4.1, абзацу четвертого пункту 4.3 розділу
4, та у додатку 5 до них після слова "установленим" слово
"Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
4.4. Додаток 5 до Ліцензійних умов ( z0025-04 ) після слів
"актів Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
5. Унести до Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних
пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних
пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада
2003 року N 137 ( z1164-03 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 16 грудня 2003 року за N 1164/8485, такі зміни:
5.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
5.2. У розділі 1: в абзаці третьому пункту 1.1 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг (далі - Держфінпослуг)"
замінити словами "Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг;"; пункт 1.6 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або
Нацкомфінпослуг".
5.3. У тексті Кваліфікаційних вимог ( z1164-03 ), крім
пункту 1.6 розділу 1, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 947 ( z0555-17 ) від 06.04.2017 }
{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
8. Унести до Порядку проведення зборів засновників
недержавного пенсійного фонду шляхом опитування, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 11 грудня 2003 року N 161 ( z1245-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року
за N 1245/8566, такі зміни:
8.1. У преамбулі слова та цифри "підпунктом 2 пункту 6
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292/2003" замінити словами та цифрами
"підпунктом 7 пункту 3 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
8.2. У розділі 7 слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
9. Унести до Порядку погодження Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України членів ради
недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 грудня 2003 року N 169 ( z0022-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за N 22/8621, такі
зміни:
9.1. У заголовку, тексті Порядку ( z0022-04 ) та
у додатках 1-3 до нього слова "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та
"Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках.
9.2. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
9.3. В абзаці другому пункту 1.3 глави 1 слова "(далі -
Держфінпослуг)" виключити.
{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 166 ( z0247-17 ) від 31.01.2017 }
11. Унести до Порядку складання та подання звітності
кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 177
( z0069-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 січня 2004 року за N 69/8668, такі зміни:
11.1. У заголовку, пункті 1.1 розділу 1 та у додатках 1-8 до
Порядку ( z0069-04 ) слова "Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України" в усіх відмінках замінити словами
"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг" у відповідних відмінках.
11.2. У преамбулі слова та цифри "пп. 41 п. 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента від 4 квітня 2003 року N 292"
замінити словами та цифрами "підпункту 27 пункту 4 Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
11.3. У пункті 1.1 розділу 1 слова "(далі - Держфінпослуг)"
виключити.
11.4. У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінити
словом "Нацкомфінпослуг".
12. Унести до Порядку подання адміністратором недержавного
пенсійного фонду інформації Державній комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України про укладення радою недержавного
пенсійного фонду договорів про надання фінансових послуг
недержавному пенсійному фонду, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 25 грудня 2003 року N 178 ( z0057-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 57/8656, такі
зміни:
12.1. У заголовку, тексті Порядку ( z0057-04 ) та
у додатках 1-3 до нього слова "Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх
відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та
"Нацкомфінпослуг" у відповідних відмінках.
12.2. У пункті 1 слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
12.3. У пункті 3 слова "(далі - Держфінпослуг)" виключити.
12.4. Додатки 2, 3 до Порядку ( z0057-04 ) після слів
"Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити
словами та знаком "/Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку".
13. Унести до Положення про навчання, перепідготовку,
підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які
провадять діяльність на ринках фінансових послуг, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 25 грудня 2003 року N 183 ( z0122-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2004 року
за N 122/8721, такі зміни:
13.1. У преамбулі слова та цифри "підпунктів 17 та 50
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292" замінити словами та цифрами
"підпункту 147 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
13.2. Абзац перший пункту 1.4 розділу 1 після слова
"Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
13.3. У пункті 4.3 розділу 4: абзац перший викласти у такій редакції: "4.3. Склад Екзаменаційної (атестаційної) комісії
затверджується Головою Нацкомфінпослуг."; абзац четвертий викласти у такій редакції: "Головою Екзаменаційної (атестаційної) комісії є представник
Нацкомфінпослуг (не нижче Члена Нацкомфінпослуг).".
13.4. У тексті Положення ( z0122-04 ), крім абзацу першого
пункту 1.4 розділу 1, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
14. Унести до Порядку подання рекламних матеріалів щодо
послуг з недержавного пенсійного забезпечення до Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 29 грудня 2003 року N 187 ( z0049-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2004 року
за N 49/8648, такі зміни:
14.1. У заголовку, тексті Порядку ( z0049-04 ) та у додатку
до нього слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України" та "Держфінпослуг" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Нацкомфінпослуг"
у відповідних відмінках.
14.2. У преамбулі слова "(далі - Держфінпослуг)" виключити.
15. Унести до Положення про фінансові нормативи діяльності та
критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних
кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня
2004 року N 7 ( z0148-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 3 лютого 2004 року за N 148/8747, такі зміни:
15.1. У преамбулі слова та цифри "підпунктів 11, 12, 36
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 04.04.2003 N 292" замінити словами та цифрами "підпунктів 18,
20, 76 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
15.2. В абзаці другому підпункту 1.3.1 пункту 1.3 розділу 1
слова "схвалення Державною комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) як колегіальним
органом" замінити словами "прийняття Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
15.3. У тексті Положення ( z0148-04 ), крім пунктів 8.1, 8.2
розділу 8, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
16. У пунктах 7.3 та 7.4 глави 7 Методики формування резервів
із страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 січня 2004 року N 24 ( z0198-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за N 198/8797,
слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3840 ( z1294-17 ) від 26.09.2017 }
18. Унести до Порядку складання звітних даних страховиків,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 3 лютого 2004 року N 39
( z0517-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2004 року за N 517/9116 (у редакції розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 15 вересня 2005 року N 4619 ( z1153-05 ), такі зміни:
18.1. У преамбулі слова та цифри "підпункту 41 пункту 4
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від
4 квітня 2003 року N 292" замінити словами та цифрами
"підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
18.2. У пункті 1.1 глави 1 та у додатку 4 до Порядку
( z0517-04 ) слова "Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,".
18.3. У пункті 2.5 глави 2 слова "центрального апарату
Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
18.4. У тексті Порядку ( z0517-04 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
19. У тексті Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які
претендують на право здійснення функцій з адміністрування
недержавних пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 4 березня 2004 року N 129 ( z0566-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 5 травня 2004 року за N 566/9165,
слова "Держфінпослуг" та "ДКЦПФР" замінити відповідно словами
"Нацкомфінпослуг" та "НКЦПФР".
20. У тексті Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які
претендують на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного
фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 4 березня
2004 року N 130 ( z0565-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 5 травня 2004 року за N 565/9164, слова
"Держфінпослуг" та "ДКЦПФР" замінити відповідно словами
"Нацкомфінпослуг" та "НКЦПФР".
21. Унести до Порядку прийняття Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України рішення за порядком
денним зборів засновників недержавного пенсійного фонду, які
не відбулися, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 березня
2004 року N 183 ( z0681-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 травня 2004 року за N 681/9280, такі зміни:
21.1. У заголовку слова "Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,".
21.2. У пунктах 1 та 3 слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
21.3. У пункті 4 слова "Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг (далі - Держфінпослуг)" замінити словами
"Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,".
21.4. Пункт 6 викласти у такій редакції: "6. Рішення з питань порядків денних зборів засновників, які
не відбулися, приймаються Нацкомфінпослуг.".
21.5. У тексті Порядку ( z0681-04 ) слова "Держфінпослуг" та
"Комісія" в усіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг".
22. Унести до Положення про реєстрацію страхових та
перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та
перестрахових брокерів, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
28 травня 2004 року N 736 ( z0801-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 року за N 801/9400,
такі зміни:
22.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292/2003" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
22.2. У розділі 1: в абзаці третьому пункту 1.2 слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"; у пункті 1.6 слово "Держфінпослуг" виключити.
22.3. Пункт 7.1 розділу 7 після слів "нормативно-правових
актів Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
22.4. У тексті Положення ( z0801-04 ), крім пункту 7.1
розділу 7 після слів "нормативно-правових актів", та у додатках 2,
6 до нього слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
22.5. У додатку 1 до Положення ( z0801-04 ) слова "Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Голова
(заступник Голови)" замінити відповідно словами "Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг" та "Голова Нацкомфінпослуг".
23. Унести до Положення про особливості забезпечення
правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі
реорганізації страховиків, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
4 червня 2004 року N 913 ( z0776-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за N 776/9375,
такі зміни:
23.1. У пункті 1.1 розділу 1 слова та цифри "підпункту 32
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292/2003" замінити словами та цифрами
"підпункту 64 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
23.2. В абзаці другому пункту 2.2 розділу 2 слова "Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
23.3. У тексті Положення ( z0776-04 ), крім пункту 2.9
розділу 2 та пункту 5.3 розділу 5 після слів "затвердженого
розпорядженням", слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
24. Унести до Порядку надання страховиками (цедентами,
перестрахувальниками) інформації про укладені договори
перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами
до Держфінпослуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 4 червня
2004 року N 914 ( z0777-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 червня 2004 року за N 777/9376, такі зміни:
24.1. У заголовку, тексті Порядку ( z0777-04 ) та у додатку
до нього слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
24.2. У пункті 1 слова "Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити
словами "Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг,".
{ Пункт 25 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
26. Унести до Вимог до технічного забезпечення та
інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку
учасників недержавного пенсійного фонду, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 22 червня 2004 року N 1101 ( z0855-04 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 липня 2004 року за
N 855/9454, такі зміни:
26.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292/2003" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
26.2. У підпункті 3.1.2 пункту 3.1 розділу 3 слова "(далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "або Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
26.3. У пункті 4.2 розділу 4 слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
26.4. У тексті Вимог ( z0855-04 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 27 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 1102 ( z0871-04 ) від 22.06.2004, до
якого вносились зміни } 27. У пункті 5 Граничних тарифів на оплату
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 22 червня 2004 року N 1102
( z0871-04 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12
липня 2004 року за N 871/9470, слово "Держфінпослуг" замінити
словом "Нацкомфінпослуг".
28. Унести до Професійних вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 липня 2004 року N 1590 ( z0955-04 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року за N 955/9554,
такі зміни:
28.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 року N 157" замінити словами та цифрами "Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
28.2. У тексті Професійних вимог ( z0955-04 ), крім пункту
2.2 розділу 2, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 29 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4400 ( z0218-14 ) від 03.12.2013 }
30. Унести до Положення про видачу небанківській фінансовій
установі - управителю дозволу на право прийняття на себе
комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва
виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів
фонду операцій з нерухомістю, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 29 липня 2004 року N 1866 ( z1084-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 1 вересня 2004 року за N 1084/9683,
такі зміни:
30.1. У пункті 1.4 глави 1 слова "Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
30.2. У главі 2: 30.2.1. У пункті 2.1: підпункт 2.1.1 після слів "актами Держфінпослуг" доповнити
словами "або Нацкомфінпослуг"; підпункт 2.1.4 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами
"та/або Нацкомфінпослуг". 30.2.2. У пункті 2.2: підпункт 2.2.1 після слів " актами Держфінпослуг" доповнити
словами "або Нацкомфінпослуг"; підпункт 2.2.4 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами
"та/або Нацкомфінпослуг".
30.3. У тексті Положення, крім підпункту 2.1.1 після слів
"нормативно-правовими актами", підпункту 2.1.4 пункту 2.1,
підпункту 2.2.1 після слів "нормативно-правовими актами",
підпункту 2.2.4 пункту 2.2 глави 2, та у додатках 3, 4 до нього
слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
30.4. У тексті Положення ( z1084-04 ), крім підпункту 2.18
пункту 2.1 та підпункту 2.2.10 пункту 2.2 глави 2, слова "Держбуд
України" в усіх відмінках замінити словами "Державна
архітектурно-будівельна інспекція України" у відповідних
відмінках.
30.5. У додатках 1 та 2 до Положення ( z1084-04 ): після слова "Держфінпослуг" доповнити словом
"/Нацкомфінпослуг"; слова "Директор Департаменту нагляду за фінансовими
компаніями" замінити словами "Голова Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
30.6. У додатках 3, 4 до Положення ( z1084-04 ) слова
"Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України"
замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
{ Пункт 31 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2362 ( z1665-13 ) від 18.07.2013 }
32. Унести до Порядку тимчасового призначення Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
адміністратора недержавних пенсійних фондів, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 3 вересня 2004 року N 2263 ( z1188-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня
2004 року за N 1188/9787, такі зміни:
32.1. У заголовку слова "Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України" замінити словами "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,".
32.2. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
32.3. У пункті 1.1 глави 1 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
32.4. У главі 2: пункт 2.3 викласти у такій редакції: "2.3. Рішення про тимчасове призначення адміністратора
приймається Нацкомфінпослуг."; абзац другий пункту 2.5 після слова "Держфінпослуг" доповнити
словами "або Нацкомфінпослуг".
32.5. Пункт 3.3 глави 3 після слів "актами Держфінпослуг"
доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
32.6. У тексті Порядку ( z1188-04 ), крім абзацу другого
пункту 2.5 глави 2, пункту 3.3 глави 3, слова "Держфінпослуг" та
"Комісія" в усіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 33 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
34. Унести до Порядку складання та подання звітності
ломбардами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада
2004 року N 2740 ( z1482-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 23 листопада 2004 року за N 1482/10081, такі
зміни:
34.1. У заголовку та у додатках 1-3 до Порядку ( z1482-04 )
слова "Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
34.2. У преамбулі слова та цифри "підпункту 41 пункту 4
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого Указом Президента України від
04.04.2003 N 292" замінити словами та цифрами "підпункту 27 пункту
4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070
( 1070/2011 )".
34.3. У пункті 1.1 глави 1 слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
34.4. У тексті Порядку слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
35. Унести до Правил розміщення страхових резервів із
страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 26 листопада
2004 року N 2875 ( z1626-04 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 22 грудня 2004 року за N 1626/10225, такі зміни:
35.1. У пункті 4.1 розділу 4 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами
"Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
35.2. У тексті Правил ( z1626-04 ) слова "Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити
словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку"
у відповідних відмінках.
{ Пункт 36 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2262 ( z1285-13 ) від 11.07.2013 }

37. Унести до Положення про оприлюднення інформації про
діяльність недержавного пенсійного фонду, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 16 грудня 2004 року N 3100 ( z1672-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2004 року
за N 1672/10271 (у редакції розпорядження Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 23 жовтня
2008 року N 1218 ( z1112-08 ), такі зміни:
37.1. У пункті 2 розділу I слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
37.2. У тексті Положення ( z1672-04 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
37.3. Додаток 2 до Положення ( z1672-04 ) після слова
"Держфінпослуг" доповнити словом "/Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 38 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4400 ( z0218-14 ) від 03.12.2013 }
39. В абзаці сьомому пункту 2.2 розділу 2 Правил формування,
обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 17 грудня 2004 року N 3104 ( z0019-05 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за N 19/10299,
слова "Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами "Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,".
{ Пункт 40 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
41. Унести до Положення про порядок та умови ведення
страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів
страхування життя, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 грудня
2004 року N 3197 ( z0194-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 9 лютого 2005 року за N 194/10474, такі зміни:
41.1. У пункті 1.1 глави 1 слова та цифри "підпункту 25
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 (зі змінами і доповненнями)" замінити
словами та цифрами "підпункту 58 пункту 4 Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
41.2. У підпункті 2.2.3 пункту 2.2 глави 2 та у главі 3 слова
"Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

{ Пункт 42 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4370 ( z2091-13 ) від 28.11.2013 }

43. Унести до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть
займатися актуарними розрахунками, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 8 лютого 2005 року N 3519 ( z0265-05 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за N 265/10545,
такі зміни:
43.1. У розділі 1: у пункті 1.1 слова та цифри "пункту 3, підпункту 27 пункту 4
та підпункту 13 пункту 6 Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292" замінити словами
та цифрами "підпункту 60 пункту 4 Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )"; у пункті 1.5 слова "Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами
"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,".
43.2. У тексті Кваліфікаційних вимог ( z0265-05 ), крім
абзацу четвертого пункту 1.8 розділу 1, слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
43.3. У додатку 1 до Кваліфікаційних вимог ( z0265-05 ): слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України" в усіх відмінках замінити словами "Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг" у відповідних відмінках; слова "Голова Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України" замінити словами "Голова
Нацкомфінпослуг".
44. Унести до Положення про внесення до Державного реєстру
фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних
пенсійних фондів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого
2005 року N 3617 ( z0336-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 березня 2005 року за N 336/10616, такі зміни:
44.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292 (із
змінами)" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
44.2. У пункті 6.2 глави 6 слова та знаки "www.dfp.gov.ua"
виключити.
44.3. У тексті Положення ( z0336-05 ), крім абзацу першого
пункту 3.4 глави 3, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
45. Унести до Положення про порядок надання фінансових послуг
ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня
2005 року N 3981 ( z0565-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24 травня 2005 року за N 565/10845, такі зміни:
45.1. Преамбулу викласти у такій редакції: "Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ), Положення про Державний реєстр фінансових
установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня
2003 року N 41 ( z0797-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (зі змінами)
(далі - Положення про Державний реєстр фінансових установ), та
інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері
надання фінансових послуг.".
45.2. В абзаці другому пункту 4.2 розділу 4 слова "Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
45.3. У тексті Положення ( z0565-05 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
46. Унести до Положення про порядок сертифікації осіб на
право здійснення тимчасової адміністрації фінансових установ,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27 травня 2005 року N 4081
( z0654-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14 червня 2005 року за N 654/10934, такі зміни:
46.1. У главі 1: пункт 1.1 викласти у такій редакції: "1.1. Це Положення розроблене на виконання вимог статті 47
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )."; в абзаці четвертому пункту 1.3 слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
46.2. Підпункт "в" пункту 3.1 глави 3 після слова
"Держфінпослуг" доповнити словами "та/або Нацкомфінпослуг".
46.3. Пункт 5.3 глави 5 викласти у такій редакції: "5.3. Сертифікат підписується Головою Нацкомфінпослуг, а за
його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень
з інших причин - членом Комісії, який виконує його обов'язки та
повноваження відповідно до встановленого Головою Нацкомфінпослуг
розподілу обов'язків та повноважень, та засвідчується печаткою.".
46.4. У тексті Положення ( z0654-05 ), крім підпункту "б"
пункту 3.1 після слів "затвердженим розпорядженням", підпункту "в"
пункту 3.1 глави 3, та у додатку 2 до нього, крім позиції 3, слово
"Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
46.5. У додатку 1 до Положення ( z0654-05 ): слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України" в усіх відмінках замінити словами "Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг" у відповідних відмінках; слова "Голова Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України" замінити словами "Голова
Нацкомфінпослуг".
46.6. Позицію 3 додатка 2 після слова "Держфінпослуг"
доповнити словом та знаком "/Нацкомфінпослуг".
47. Унести до Положення про видачу небанківським фінансовим
установам дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27 травня 2005 року N 4084
( z0691-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 червня 2005 року за N 691/10971, такі зміни:
47.1. Пункт 1.4 глави 1 викласти у такій редакції: "1.4. Дозвіл видає Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.".
47.2. Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 глави 2 після слова
"Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
47.3. У тексті Положення ( z0691-05 ), крім підпункту 2.1.3
пункту 2.1 глави 2, та у додатку 2 до нього слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
47.4. У додатку 1 до Положення ( z0691-05 ): після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або
Нацкомфінпослуг"; слова "Член Комісії" замінити словами "Голова Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг".
47.5. У додатку 2 до Положення ( z0691-05 ) слова "Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити
словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг".
48. Унести до Вимог до програмного забезпечення та
спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з
наданням фінансових послуг, затверджених розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
3 червня 2005 року N 4122 ( z0707-05 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 4 липня 2005 року за N 707/10987,
такі зміни:
48.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг), затвердженого Указом Президента України від
04.04.2003 N 292 (із змінами)" замінити словами та цифрами
"Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070
( 1070/2011 )".
48.2. Пункт 2.3 глави 2 та підпункт 3.1.10 пункту 3.1 глави 3
після слова "Держфінпослуг" доповнити словами "або
Нацкомфінпослуг".
48.3. У тексті Вимог ( z0707-05 ), крім пункту 2.3 глави 2,
підпункту 3.1.10 пункту 3.1 глави 3, слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
49. Унести до Положення про провадження діяльності
небанківських фінансових установ, які здійснюють емісію іпотечних
сертифікатів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 9 червня
2005 року N 4132 ( z0788-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21 липня 2005 року за N 788/11068, такі зміни:
49.1. У розділі 1: у пункті 1.1 слова та цифри "Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292" замінити словами
та цифрами "Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )"; в абзаці другому пункту 1.3 слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
49.2. У тексті Положення ( z0788-05 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 50 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }

51. Унести до Положення про реєстр саморегулівних організацій
фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 липня
2005 року N 4380 ( z0885-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 серпня 2005 року за N 885/11165, такі зміни:
51.1. У преамбулі слова та цифри "Указу Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292 "Про Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами та
цифрами "Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070
( 1070/2011 )".
51.2. У пункті 7.3 розділу 7 слово "Комісію" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
51.3. У тексті Положення ( z0885-05 ) та у додатку 2 до нього
слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
51.4. У додатках 1-3, 6, 7 до Положення ( z0885-05 ) слова
"Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України"
замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
52. Унести до Порядку складання та подання звітності
страхових та/або перестрахових брокерів, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 4 серпня 2005 року N 4421 ( z0955-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2005 року
за N 955/11235, такі зміни:
52.1. У пункті 1.1 розділу 1 слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
52.2. У пункті 2.5 розділу 2 слова "у відділі діловодства та
контролю" замінити відповідно словами " структурним підрозділом,
на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної
кореспонденції".
52.3. У тексті Порядку ( z0955-05 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
53. Унести до Вимог щодо програмного забезпечення та
спеціального технічного обладнання для ведення страховиками
персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування
життя, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 15 вересня 2005 року N 4620
( z1151-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2005 року за N 1151/11431, такі зміни:
53.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
53.2. У пункті 3.3 розділу 3 слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
53.3. У розділі 6: у пункті 6.1 слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг"; у пункті 6.2 слова "відповідно до Правил проведення перевірок
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України,
затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 28 жовтня 2003 року
N 96 ( z1184-03 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
19 грудня 2003 року за N 1184/8505" замінити словами "Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг".
{ Пункт 54 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 947 ( z0555-17 ) від 06.04.2017 }
{ Пункт 55 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг N 4934 ( z1506-05 ) від 22.11.2005, до якого
вносились зміни } 55. Унести до Положення про внесення інформації
про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків
(перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 22 листопада 2005 року N 4934
( z1506-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15
грудня 2005 року за N 1506/11786, такі зміни:
55.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292"
замінити словами та цифрами "Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
55.2. У пункті 1.1 глави 1 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
55.3. Пункт 3.5 глави 3 викласти у такій редакції: "3.5. Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх
необхідних документів від заявника Нацкомфінпослуг приймає рішення
про внесення до Реєстру або про відмову щодо внесення до
Реєстру.".
55.4. В абзаці п'ятому пункту 5.1 глави 5 слова "директором
департаменту" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
55.5. У тексті Положення ( z1506-05 ), крім підпункту 2.1.4
пункту 2.1 глави 2 та підпункту 3.1.6 пункту 3.1 глави 3, слово
"Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 56 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 1120 ( z0687-13 ) від 04.04.2013 }
{ Пункт 56 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
57. Унести до Порядку реєстрації філій
страховиків-нерезидентів, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
19 липня 2006 року N 6021 ( z1050-06 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14 вересня 2006 року за N 1050/12924,
такі зміни:
57.1. Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Порядок розроблено відповідно до підпункту 3 пункту 1
розділу I Закону України від 7 липня 2005 року N 2774-IV
( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування", Законів України "Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ), "Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах" ( 80/94-ВР ), Положення
про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), та інших
нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання
фінансових послуг.".
57.2. У пункті 1 глави 1 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
57.3. Підпункт 1.4 пункту 1 глави 4 викласти у такій
редакції: "1.4 анулювання (відкликання) всіх виданих філії ліцензій та
прийняття рішення Нацкомфінпослуг щодо виключення філії з
Реєстру;".
57.4. У тексті Порядку ( z1050-06 ) та у додатку 3 до нього
слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
58. Унести до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із
припиненням недержавних пенсійних фондів, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 29 серпня 2006 року N 6154 ( z1058-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня
2006 року за N 1058/12932, такі зміни:
58.1. У преамбулі: слова та цифри "Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України від 04.04.2003 N 292" замінити словами та цифрами
"Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070
( 1070/2011 )"; слова "(далі - Держфінпослуг)" замінити словами "або
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг,".
58.2. У тексті Порядку ( z1058-06 ), крім пункту 2.9 після
слів "затвердженого розпорядженням" та пункту 2.15 глави 2, слово
"Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 59 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 868 ( z0554-17 ) від 04.04.2017 }
60. Унести до Вимог до гарантійного депозиту філії
страховика-нерезидента, затверджених розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19
вересня 2006 року N 6244 ( z1105-06 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2006 року за N 1105/12979,
такі зміни:
60.1. В абзаці другому пункту 1 слова "Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
60.2. У пункті 7 слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 61 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3629 ( z1157-17 ) від 31.08.2017 }
62. Унести до Положення про делегування Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень
одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 3 жовтня 2006 року N 6280 ( z1186-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада
2006 року за N 1186/13060, такі зміни:
62.1. У заголовку та у додатку до Положення ( z1186-06 )
слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"
у відповідних відмінках.
62.2. Преамбулу викласти у такій редакції: "Це Положення розроблено відповідно до вимог статті 16 Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 24 Закону України "Про
кредитні спілки" ( 2908-14 ), Положення про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 ), а також нормативно-правових актів Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.".
62.3. Абзац шостий пункту 1.2 глави 1 після слова
"Держфінпослуг" доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
62.4. У пункті 3.1 глави 3 слова "як колегіальний орган"
виключити.
62.5. У тексті Положення ( z1186-06 ), крім абзацу шостого
пункту 1.2 глави 1, пункту 3.13 глави 3 після слів "затвердженого
розпорядженням", слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
63. Унести до Порядку ліквідації філій
страховиків-нерезидентів, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 7 грудня 2006 року N 6504 ( z0001-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 9 січня 2007 року за N 1/13268, такі
зміни:
63.1. В абзаці третьому пункту 1.2 розділу I слова "Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
63.2. Пункт 2.2 розділу II після слова "Держфінпослуг"
доповнити словами "або Нацкомфінпослуг".
63.3. У тексті Порядку ( z0001-07 ), крім пункту 2.2 розділу
II, слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
64. Унести до Вимог до формату передачі даних системи
персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів,
затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 18 січня 2007 року N 6662
( z0158-07 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2007 року за N 158/13425, такі зміни:
64.1. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 )".
64.2. У пункті 1.4 розділу 1 слова "(далі - Держфінпослуг)"
виключити.
64.3. У пунктах 5.1, 5.2 розділу 5 та у додатках 2, 4, 6 до
Вимог ( z0158-07 ) слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 65 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2262 ( z1285-13 ) від 11.07.2013 }
66. Унести до Положення про оприлюднення страховиками
інформації щодо договорів страхування, укладених у системі
недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 15 лютого 2007 року N 6817 ( z0179-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 2 березня 2007 року за N 179/13446,
такі зміни:
66.1. В абзаці першому преамбули слова та цифри "Положення
про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003
N 292" замінити словами та цифрами "Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від
23 листопада 2011 року N 1070" ( 1070/2011 ).
66.2. У пункті 2 розділу I слова "(далі - Держфінпослуг)"
виключити.
66.3. У тексті Положення ( z0179-07 ), крім пункту 2 розділу
I, слово "Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 67 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3629 ( z1157-17 ) від 31.08.2017 }
68. У пункті 7 глави 2 Порядку укладання договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через
державний кордон України, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
5 квітня 2007 року N 7114 ( z0431-07 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 квітня 2007 року за N 431/13698,
слова "розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України" замінити словами "в установленому
порядку".
69. Унести до Положення про делегування саморегулівній
організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих
повноважень, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 12 квітня
2007 року N 7153 ( z0609-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12 червня 2007 року за N 609/13876, такі зміни:
69.1. Преамбулу викласти у такій редакції: "Це Положення розроблено відповідно до статті 33 Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ),
статті 16 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Положення про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), та
нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.".
69.2. У пункті 1 розділу III слова "як колегіальний орган"
виключити.
69.3. У тексті Положення ( z0609-07 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
69.4. У додатках 1-3 до Положення ( z0609-07 ) слова
"Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України"
замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
70. Унести до Порядку та вимог щодо здійснення посередницької
діяльності на території України з укладання договорів страхування
зі страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 25 жовтня 2007 року N 8170 ( z1288-07 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за
N 1288/14555, такі зміни:
70.1. У главі 1: у пункті 1 слова та цифри "Положення про Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом
Президента України від 4 квітня 2003 року N 292" замінити словами
та цифрами "Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )"; в абзаці другому пункту 3 слова "Державну комісію з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
70.2. У тексті Порядку ( z1288-07 ) та вимог слово
"Держфінпослуг" замінити словом "Нацкомфінпослуг".
71. Унести до Вимог до порядку укладання договорів із
страховиками-нерезидентами, затверджених розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 1 листопада 2007 року N 8197 ( z1294-07 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 20 листопада 2007 року за
N 1294/14561, такі зміни:
71.1. У пункті 1 глави 1 слова та цифри "Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292"
замінити словами та цифрами "Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
71.2. У підпункті 1.1.5 підпункту 1.1 пункту 1 глави 2 слова
"Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
(далі - Держфінпослуг)" замінити словами "Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг".
71.3. У тексті Вимог ( z1294-07 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
{ Пункт 72 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 4368 ( z2161-13 ) від 28.11.2013 }
73. Унести до Положення про делегування Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень
об'єднанню страховиків, затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
21 серпня 2008 року N 1000 ( z1063-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2008 року за N 1063/15754,
такі зміни:
73.1. У заголовку та у додатку до Положення ( z1063-08 )
слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"
у відповідних відмінках.
73.2. У преамбулі слова та цифри "Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, та
інших нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити
словами та цифрами "Положення про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
73.3. У пункті 1 розділу III слова "як колегіальний орган"
виключити.
73.4. У тексті Положення ( z1063-08 ) слово "Держфінпослуг"
замінити словом "Нацкомфінпослуг".
74. У формі повідомлення страхового та/або перестрахового
брокера-нерезидента про намір здійснювати діяльність на території
України, затвердженій розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 21 серпня
2008 року N 1001 ( z1030-08 ), зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 27 жовтня 2008 року за N 1030/15721, слова
"спеціально уповноваженому органу з питань регулювання ринків
фінансових послуг в Україні" замінити словами "Національній
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,".
75. У формі бланка свідоцтва про складання екзамену на
відповідність знань професійним вимогам за програмою підвищення
кваліфікації керівників (головних бухгалтерів) фінансових установ,
затвердженій розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 12 червня 2009 року N 450
( z0599-09 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 року за N 599/16615, слова "Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами
"Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
76. Унести до Положення про обов'язкові критерії та нормативи
достатності, диверсифікованості та якості активів, якими
представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж
страхування життя, затвердженого розпорядженням Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 жовтня
2009 року N 741 ( z1099-09 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 18 листопада 2009 року за N 1099/17115, такі
зміни:
76.1. У пункті 1 розділу I слова та цифри "підпунктів 11, 41
пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків
фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України
від 4 квітня 2003 року N 292" замінити словами та цифрами
"підпункту 18 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
76.2. У підпункті 2.2 пункту 2 розділу III слова "Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами
"Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
76.3. У пунктах 1-3 розділу V слово "Держфінпослуг" замінити
словом "Нацкомфінпослуг".
77. Унести до Характеристики та класифікаційних ознак видів
добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня
2010 року N 565 ( z1119-10 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 16 листопада 2010 року за N 1119/18414, такі
зміни:
77.1. У пункті 1 слова та цифри "підпункту 52 пункту 4
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових
послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 лютого 2010 року N 157" замінити словами та цифрами
"підпункту 61 пункту 4 Положення про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року
N 1070 ( 1070/2011 )".
77.2. У пункті 5 слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
78. У пункті 5.11 розділу V Положення про єдину
централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів ( z0691-10 ), затвердженого розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 9 липня
2010 року N 566 ( z0689-10 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 16 серпня 2010 року за N 691/17986, слова
"Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг
України" замінити словами "Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
{ Пункт 79 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2200 ( z1190-15 ) від 15.09.2015 }
{ Пункт 80 втратив чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 3122 ( z0027-17 ) від 15.12.2016 }
81. Унести до уніфікованої форми акта перевірки, який
складається за результатами відповідних заходів, затвердженої
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 16 грудня 2010 року N 972 ( z0072-11 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19 січня 2011 року
за N 72/18810, такі зміни:
81.1. Слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг України" в усіх відмінках замінити словами "Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг" у відповідних відмінках.
81.2. Слова та знаки "http://www.dfp.gov.ua, info@dfp.gov.ua"
замінити словами та знаками "http://www.nfp.gov.ua,
info@nfp.gov.ua".
82. Унести до Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють
діяльність з визначення причин настання страхового випадку та
розміру збитків (аварійних комісарів), затверджених розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 19 травня 2011 року N 285 ( z0691-11 ), зареєстрованих в
Міністерстві юстиції України 8 червня 2011 року за N 691/19429,
такі зміни:
82.1. У тексті Кваліфікаційних вимог ( z0691-11 ), крім
пункту 2.3 розділу II, слово "Держфінпослуг" замінити словом
"Нацкомфінпослуг".
82.2. У додатку до Кваліфікаційних вимог ( z0691-11 ) слова
"Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України"
замінити словами "Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг".
83. В абзаці третьому пункту 1.2 розділу I Положення про
особливості укладання договорів обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня
2011 року N 673 ( z1483-11 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 20 грудня 2011 року за N 1483/20221, слова
"спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами
"Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг".
84. Унести до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з
недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 27 жовтня 2011 року N 674 ( z0041-12 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за N 41/20354,
такі зміни:
84.1. У пункті 1.1 розділу I слова "Державній комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України (далі -
Держфінпослуг)" замінити словами "Національній комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".
84.2. У тексті Положення ( z0041-12 ) та у додатку 13 до
нього слово "Держфінпослуг" замінити словами "Нацкомфінпослуг".
85. У Формі витягу про виключення юридичної особи з
Державного реєстру фінансових установ, затвердженій розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 1 грудня 2011 року N 720 ( z1503-11 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 року за N 1503/20241,
слова "директора департаменту" та "Дата та номер розпорядження про
схвалення рішення директора департаменту щодо виключення
інформації з Державного реєстру фінансових установ" виключити.
В.о. директора
юридичного департаменту О.Морозon top