Card of document

Documents and files

Text of document, 102 kb is opened now d392473.htm / Print version
Revision on November 7, 2018, on the basis - z1123-18
Versions of document (5 revisions)
Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям
Regulation
Титульний аркуш
Typical Form
Відомості про управителя іпотечним покриттям
Typical Form
Відомості про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям
Typical Form
Відомості про укладені та розірвані договори про управління іпотечним покриттям за звітний період
Typical Form
Відомості про володіння управителем іпотечного покриття 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб
Typical Form
Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
Typical Form
Відомості про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям
Typical Form
Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду
Typical Form
Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
Typical Form
Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
Typical Form
Відомості про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
Typical Form
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття
Typical Form
Відомості про заміну управителя іпотечного покриття
Typical Form, Addition
Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
Typical Form
Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Typical Form
Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
Typical Form
Terms in document (2 terms)

History of document and versions

Publications of document

Classification of documenton top