Document z2103-13, valid, current version — Adoption on November 26, 2013
( Last event — Entry into force, gone January 10, 2014. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.11.2013  № 2673


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2013 р.
за № 2103/24635

Про внесення змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та з метою приведення нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до законодавства України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, такі зміни:

1) довідник 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» після коду показника

«

0265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна

»

доповнити двома новими кодами показника такого змісту:

«

0270

Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова

0271

Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна

»;

2) довідник 7 «Класифікація фінансових інструментів» після коду показника

«

01320265

Облігація зовнішніх державних позик України короткострокова дисконтна документарна на пред’явника

»

доповнити двома новими кодами показника такого змісту:

«

01120270

Облігація міжнародної фінансової організації відсоткова бездокументарна іменна

01120271

Облігація міжнародної фінансової організації дисконтна бездокументарна іменна

»;

3) довідник 9 «Види ринку за характером проведення операцій» викласти в такій редакції:

«9. Довідник «Види ринку за характером проведення операцій»

Код показника

Зміст показника

001

Ринок РЕПО

002

Строковий ринок

003

Спотовий ринок

004

Маржинальна торгівля

005

Ринок приватизації

006

Ринок цінних паперів, на які звернено стягнення

007

Інший (зазначити)

»;

4) довідник 25 «Технології проведення торгів» викласти в такій редакції:

«25. Довідник «Технології проведення торгів»

Код показника

Зміст показника

01

Електронні торги (за адресними заявками)

02

Електронні торги (за безадресними заявками)

03

Електронні торги (за анонімними заявками)

04

Електронні торги - аукціон (за адресними заявками)

05

Електронні торги - аукціон (за безадресними заявками)

06

Торги з голосу

07

Торги з голосу - аукціон

08

Інше

»;

5) у довіднику 37 «Види депонентів» код показника

«

130

Банки**

»

викласти у такій редакції:

«

131

Банки**

».

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. Тевелєв


Протокол засідання Комісії
від 26.11.2013 р. № 61on top