Document z1887-13, valid, current version — Adoption on October 10, 2013
( Last event — Entry into force, gone November 22, 2013. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013  № 967/1218/869


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2013 р.
за № 1887/24419

Про затвердження розмірів плат за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках)

Відповідно до підпункту 83.11 пункту 83 розділу VI Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та пункту 13 Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1102, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити розміри плат за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках), що додаються.

2. Департаменту матеріального забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (Зінов П.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників міністрів відповідно до розподілу обов’язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх
справ України


В.Ю. Захарченко

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України


І.М. Прасолов

Міністр фінансів України

Ю.В. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України
10.10.2013  № 967/1218/869


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2013 р.
за № 1887/24419

РОЗМІРИ ПЛАТ
за транспортування і зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальних майданчиках (стоянках)

1. Розміри плат за транспортування і зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику чи стоянці (далі - Розмір плати) стягуються з водіїв, власників (співвласників) тимчасово затриманого транспортного засобу і застосовуються незалежно від форми власності майданчика (стоянки) усіма підприємствами, установами та організаціями, які провадять діяльність, пов’язану із доставлянням та зберіганням транспортних засобів (крім бюджетних установ).

2. Розмір плати визначено без урахування податку на додану вартість, який справляється відповідно до Податкового кодексу України.

№ з/п

Найменування послуги

Одиниця виміру

Розмір плати, грн за один транспортний засіб

1

Транспортування транспортного засобу на спеціальний майданчик (стоянку) повною масою:
до 2000 кг включно

За послугу

600 грн


від 2000 до 3000 кг

За послугу

700 грн


від 3000 кг

За послугу

850 грн

2

Зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику (стоянці):
за першу-сьому добу, включно

за добу

120


за кожну наступну добу, починаючи з восьмої доби

за добу

20

Директор Департаменту
матеріального забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України
П.І. Зінов

Директор Департаменту
розвитку реального сектору
економіки Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України

О.В. Пендзин

Директор Департаменту
фінансів оборони,
правоохоронних органів
і державної безпеки
Міністерства фінансів України

А.І. Гурськаon top