Document z1801-12, valid, current version — Revision on December 22, 2018, on the basis - v1233874-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 1233 від 18.10.2018}

ЗВІТ
про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб
(Форма № 10-НКРЕ (річна))

Начальник управління
стратегічного планування
та розвитку
енергетичних ринків
В.І. Цаплін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1801/22113

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕ (річна) «Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб»

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 10-НКРЕ (річна) «Звіт про збитки від пошкодження обладнання ліній електропередач та трансформаторних підстанцій внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб» (далі - форма звітності № 10-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України «Про страхування», «Про електроенергетику», «Про природні монополії»;

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433 (із змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11 жовтня 1996 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за № 637/1662 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або магістральними та міждержавними електричними мережами.

ІІ. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності № 10-НКРЕ ліцензіати подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним.

2.2. Звітним періодом є календарний рік.

2.3. Форма звітності № 10-НКРЕ підписується керівником ліцензіата, головним бухгалтером, виконавцем, який її складає. У формі звітності зазначаються телефон, електронна адреса виконавця, який її складає.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.4. Ліцензіат подає форму звітності № 10-НКРЕ у двох примірниках: один - до НКРЕКП, другий - до відповідного територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

{Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.5. Форма звітності № 10-НКРЕ направляється поштою на паперових носіях до НКРЕКП на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та до відповідного територіального органу НКРЕКП, а також електронною поштою на адресу: nerc10ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.6. Територіальні органи НКРЕКП контролюють своєчасність надання, правильність заповнення та повноту даних, зазначених ліцензіатом у формі звітності № 10-НКРЕ.

{Пункт 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.7. На період зупинення дії ліцензії ліцензіат форму звітності № 10-НКРЕ не подає.

ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕ

3.1. У формі звітності № 10-НКРЕ скорочення мають такі значення:

КЛ - кабельні лінії електропередач;

ЛЕП - лінії електропередач;

ПЛ - повітряні лінії електропередач;

ТП - трансформаторні підстанції.

3.2. Графи 4-15 заповнюються у разі понесення збитків ліцензіатом від пошкодження відповідного виду обладнання (графа 3) за відповідним рівнем напруги (графа 2) внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф, протиправних дій третіх осіб за звітний період.

Якщо протягом звітного періоду ліцензіат не зазнав збитків від пошкодження ліній електропередач та трансформаторних підстанцій, графи 4-15 не заповнюються.

3.3. У графі 4 «первісна» зазначається первісна вартість усього обладнання ліцензіата відповідного виду (графа 3 «вид обладнання») та відповідного рівня напруги (графа 2 «рівень напруги»).

3.4. У графі 5 «залишкова» зазначається залишкова вартість усього обладнання ліцензіата відповідного виду (графа 3 «вид обладнання») та відповідного рівня напруги (графа 2 «рівень напруги»).

3.5. У графах 6-15 зазначаються збитки від пошкодження відповідного виду обладнання (графа 3) внаслідок стихійних лих, техногенних катастроф та протиправних дій третіх осіб за залишковою вартістю.

3.6. У рядку 230 «Разом» зазначається загальна сума рядків за графами 4-15.

3.7. У рядку 240 «Кількість подій, що привели до збитків, шт.» зазначається загальна кількість подій, що призвели до збитків, відповідно за графами 6-15.

Начальник управління
стратегічного планування
та розвитку
енергетичних ринків
В. Цаплінon top