Document z1164-07, valid, current version — Adoption on October 1, 2007
( Last event — Entry into force, gone October 22, 2007. Take a look at the history? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
01.10.2007 N 233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1164/14431

Про затвердження Змін до Норм
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам,
зайнятим у будівельному виробництві

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці
у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення
про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23.11.2006 N 1640 ( 1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві,
затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 17.05.2004 N 126 ( z0699-04 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 07.06.2004 за N 699/9298, що
додаються.
2. Начальнику управління організації державного нагляду в
металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та
котлонагляду Іванченку В.І. у визначеному порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. ужити заходів щодо включення цього
наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони
праці ( v0102516-06 ).
4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування цього наказу в
засобах масової інформації.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.
Т.в.о. Голови Держгірпромнагляду Г.Суслов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держгірпромнагляду
01.10.2007 N 233
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2007 р.
за N 1164/14431

ЗМІНИ
до Норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам, зайнятим
у будівельному виробництві, затверджених наказом
Державного комітету України з нагляду за охороною
праці від 17.05.2004 N 126, зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України
07.06.2004 за N 699/9298
( z0699-04 )

1. Перше речення пункту 3 розділу 1 викласти в новій
редакції: "3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих у
будівельному виробництві, перелік яких відповідає Національному
класифікатору України ДК 003:2005 "Класифікатор професій"
( vb375609-05 ), затвердженому наказом Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики від
26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами і доповненнями)".
2. У назві колонки 2 таблиці розділу 2 "Норми безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельних,
монтажних та ремонтно-будівельних роботах" слова та цифри "Код
КП згідно з Класифікатором професій ДК 003-95 ( v0257217-95 )"
замінити словами та цифрами: "Код згідно з Класифікатором професій
ДК 003:2005 ( vb375609-05 )".
3. У колонці 6 таблиці розділу 2 "Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельних,
монтажних та ремонтно-будівельних роботах" (далі - Розділ 2)
установити термін носіння напівчобіт утеплених 36 місяців для
професій з такими порядковими номерами та кодами згідно з
Класифікатором професій ( vb375609-05 ), затвердженим наказом
Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ):
------------------------------------------------------------------ |11 |7212.2|газозварник | |---+------+-----------------------------------------------------| |14 |7241.2|електромонтажник акумуляторних батарей | |---+------+-----------------------------------------------------| | |7241.2|електромонтажник вторинних ланцюгів | |---+------+-----------------------------------------------------| | |7241.2|електромонтажник електричних машин | |---+------+-----------------------------------------------------| | |7245.2|електромонтажник з кабельних мереж | |---+------+-----------------------------------------------------| | |7137.2|електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж| |---+------+-----------------------------------------------------| | |7241.2|електромонтажник розподільних пристроїв | |---+------+-----------------------------------------------------| | |7241.1|електромонтажник силових мереж та електроустаткування| |---+------+-----------------------------------------------------| | |7241.1|електромонтажник-налагоджувальник | |---+------+-----------------------------------------------------| |16 |7137.2|електрослюсар будівельний | |---+------+-----------------------------------------------------| |106|7233.1|монтажник будівельних машин та механізмів | |---+------+-----------------------------------------------------| |107|7233.2|монтажник гідроагрегатів | |---+------+-----------------------------------------------------| |108|7233.2|монтажник дробильно-розмельного устаткування та | | | |устаткування для сортування й збагачення | |---+------+-----------------------------------------------------| |112|7245.2|монтажник зв'язку-кабельник | |---+------+-----------------------------------------------------| |113|7245.2|монтажник зв'язку-спаювальник | |---+------+-----------------------------------------------------| |115|7233.2|монтажник компресорів, насосів та вентиляторів | |---+------+-----------------------------------------------------| |116|7233.2|монтажник металорізального та ковальсько-пресового | | | |устаткування | |---+------+-----------------------------------------------------| |117|7233.2|монтажник механічного устаткування гідротехнічних | | | |споруд | |---+------+-----------------------------------------------------| |118|7233.1|монтажник підіймально-транспортного устаткування | | | |безперервної дії | |---+------+-----------------------------------------------------| |119|7233.2|монтажник підіймально-транспортного устаткування | | | |переривчастої дії | |---+------+-----------------------------------------------------| |120|7241.1|монтажник приладів та апаратури автоматичного | | | |контролю, регулювання та керування | |---+------+-----------------------------------------------------| |123|7233.2|монтажник сільськогосподарського устаткування | |---+------+-----------------------------------------------------| |124|7136.2|монтажник технологічних трубопроводів | |---+------+-----------------------------------------------------| |126|7241.2|монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів | |---+------+-----------------------------------------------------| |129|7423.2|монтажник устаткування деревообробних підприємств | |---+------+-----------------------------------------------------| |130|7233.2|монтажник устаткування зерносховищ та підприємств з | | | |промислового перероблення зерна | |---+------+-----------------------------------------------------| |135|7233.2|монтажник устаткування підприємств поліграфічної | | | |промисловості | |---+------+-----------------------------------------------------| |136|7233.2|монтажник устаткування підприємств текстильної | | | |промисловості | |---+------+-----------------------------------------------------| |137|7233.2|монтажник устаткування підприємств харчової | | | |промисловості | |---+------+-----------------------------------------------------| |138|7233.2|монтажник устаткування підприємств хімічної та | | | |нафтової промисловості | |---+------+-----------------------------------------------------| |139|7233.2|монтажник устаткування підприємств целюлозно- | | | |паперової промисловості | |---+------+-----------------------------------------------------| |140|7233.2|монтажник устаткування сортувальних гірок | |---+------+-----------------------------------------------------| |141|7233.2|монтажник устаткування холодильних установок | |---+------+-----------------------------------------------------| |142|7233.2|монтажник шахтного устаткування на поверхні | |---+------+-----------------------------------------------------| |161|7136.2|слюсар з виготовлення вузлів та деталей технологічних| | | |трубопроводів | |---+------+-----------------------------------------------------| |162|7233.2|слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно- | | | |технічних систем | |---+------+-----------------------------------------------------| |164|7124.2|столяр будівельний | |---+------+-----------------------------------------------------| |171|7133.2|штукатур | ------------------------------------------------------------------
4. У позиції 11, колонки 2 таблиці розділу 2 цифри "7212.2"
замінити цифрами "7212.1."
Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду В.І.Іванченкоon top