Про затвердження Змін до Пам'ятки "Ваші права - Ваші обов'язки"
Мінсоцполітики України; Order on June 18, 2012365
Document z1144-12, invalid, current version — Loss of force on December 15, 2015, on the basis - z1459-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.06.2012 N 365
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2012 р.
за N 1144/21456
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 1079 ( z1459-15 ) від 06.11.2015 }
Про затвердження Змін
до Пам'ятки "Ваші права - Ваші обов'язки"

Відповідно до законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ),
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ), "Про захист персональних
даних" ( 2297-17 ) та Порядку реєстрації, перереєстрації та
ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого
2007 року N 219 ( 219-2007-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Пам'ятки "Ваші права - Ваші
обов'язки", затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 3 листопада 2010 року N 351 ( z1176-10 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2010
року за N 1176/18471, що додаються.
2. Департаменту ринку праці та зайнятості (М.Лазебна)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр С.Тігіпко
ПОГОДЖЕНО:
Керівник Спільного
представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань,
Голова Федерації
профспілок України Ю.М.Кулик
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Голова правління
Фонду загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття О.Шевчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
18.06.2012 N 365
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 липня 2012 р.
за N 1144/21456

ЗМІНИ
до Пам'ятки "Ваші права - Ваші обов'язки"
( z1176-10 )

1. У розділі I:
1.1. Абзац другий після слова "безоплатно" доповнити словами
"та незалежно від реєстрації місця проживання чи перебування
громадянина.".
1.2. Доповнити розділ новим абзацом такого змісту: "Під час реєстрації в державній службі зайнятості громадянин
відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
( 2297-17 ) ознайомлюється із правами суб'єкта електронної бази
даних державної служби зайнятості, підтверджує достовірність
внесених особистих даних та дає згоду на їх обробку, що засвідчує
особистим підписом.".
2. У розділі II:
2.1. Пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Особи, які втратили роботу у зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці та яким на день вивільнення
залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного
віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),
або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до Законів
України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про статус народного
депутата України" ( 2790-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про
наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (за наявності
відповідних умов), у разі якщо до визнання таких осіб безробітними
для них неможливо було підібрати підходящу роботу та якщо вони
мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у
мінімальному розмірі, передбачений абзацом першим частини першої
статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування", мають право на достроковий вихід на
пенсію.".
2.2. Абзац сьомий пункту 2 виключити.
3. У пункті 2 розділу III:
3.1. Абзац четвертий викласти в такій редакції: "розробляти за допомогою спеціалістів центру зайнятості та
виконувати рекомендації державної служби зайнятості щодо сприяння
працевлаштуванню;".
3.2. Доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом
такого змісту: "повідомляти центр зайнятості про бажання отримувати
соціальні послуги державної служби зайнятості в іншому центрі
зайнятості незалежно від місця проживання чи перебування.". У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості М.Лазебна
on top