Document z0694-14, valid, current version — Adoption on June 3, 2014
( Last event — Entry into force, gone July 25, 2014. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.06.2014  № 728


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2014 р.
за № 694/25471

Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646 «Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України»

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646 «Про затвердження Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами), такі зміни:

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Установити таке:

Система довідників є обов’язковою для використання емітентами цінних паперів, уповноваженими рейтинговими агентствами, Центральним депозитарієм цінних паперів, компаніями з управління активами, особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, депозитарними установами, організаторами торгівлі, торговцями цінними паперами, управителями іпотечним покриттям, особами, які провадять клірингову діяльність, та Національним банком України при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних та інформації.».

2. Затвердити Зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами), що додаються.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

5. Це рішення набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії

Д. Тевелєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
03.06.2014  № 728


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2014 р.
за № 694/25471

ЗМІНИ
до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Довідники 12, 14, 18, 27, 29, 34-39 викласти в такій редакції:

«12. Довідник «Види професійної діяльності на фондовому ринку»

Код показника

Зміст показника

01

Діяльність з торгівлі цінними паперами

02

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів

03

Депозитарна діяльність

04

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

05

Діяльність з управління іпотечним покриттям

06

Клірингова діяльність

14. Довідник «Види депозитарної діяльності»

Код показника

Зміст показника

06

Депозитарна діяльність депозитарної установи

07

Діяльність із зберігання активів пенсійних фондів

08

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

09

Діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування

10

Депозитарна діяльність Національного банку України

18. Довідник «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду»

Код показника

Зміст показника

01

Відкритий*

02

Закритий*

03

Відкритий строковий диверсифікований ІСІ**

04

Відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ**

05

Інтервальний строковий диверсифікований ІСІ**

06

Інтервальний безстроковий диверсифікований ІСІ**

07

Закритий строковий диверсифікований ІСІ**

08

Закритий строковий недиверсифікований ІСІ**

09

Закритий строковий недиверсифікований венчурний ІСІ**

10

Відкритий НПФ***

11

Корпоративний НПФ***

12

Професійний НПФ***

13

Відкритий строковий спеціалізований ІСІ**

14

Відкритий безстроковий спеціалізований ІСІ**

15

Відкритий строковий спеціалізований біржовий ІСІ**

16

Відкритий безстроковий спеціалізований біржовий ІСІ**

17

Інтервальний строковий спеціалізований ІСІ**

18

Інтервальний безстроковий спеціалізований ІСІ**

19

Інтервальний строковий кваліфікаційний ІСІ**

20

Інтервальний безстроковий кваліфікаційний ІСІ**

21

Закритий строковий спеціалізований ІСІ**

22

Закритий строковий кваліфікаційний ІСІ**

__________
* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».
** Інститут спільного інвестування.
*** Недержавний пенсійний фонд.

27. Довідник «Види змін на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі»

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента)

021

Збільшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента

022

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента

040

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій

050

Зміни не відбулися

610

Зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента) за наслідками операцій емітента

621

Збільшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента

622

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента

640

Зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій за наслідками операцій емітента

160

Блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) з ініціативи третьої сторони

170

Розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони

140

Списання прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого він перестає бути власником пакета акцій, з ініціативи третьої сторони

29. Довідник «Види змін на рахунку в цінних паперах власника іпотечних цінних паперів в депозитарній установі»

Код показника

Зміст показника

010

Зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого на рахунок, на якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зараховуються права на один іпотечний цінний папір або права на іпотечні цінні папери

021

Збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів

022

Зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, за якого залишок прав на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим

040

Зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок чого на рахунку не залишається прав на іпотечні цінні папери

050

Погашення іпотечних цінних паперів

160

Блокування прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) з ініціативи третьої сторони

170

Розблокування прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони

140

Списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони

34. Довідник «Перелік депозитарних операцій та послуг депозитарних установ»

Код показника

Зміст показника

01

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеного з депонентом

02

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам з емітентом щодо дематеріалізованих іменних цінних паперів

03

Закриття рахунку в цінних паперах

04

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

05

Видача виписки про стан рахунку в цінних паперах

06

Видача виписки про операції з цінними паперами депонента

07

Зарахування прав на цінні папери при знерухомленні цінних паперів на пред’явника

09

Зарахування прав на цінні папери внаслідок розміщення цінних паперів та проведення інших корпоративних операцій емітента

10

Списання прав на цінні папери внаслідок проведення корпоративних операцій емітента

11

Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання рішення суду, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

12

Списання прав на цінні папери внаслідок скасування реєстрації випуску цінних паперів, виконання рішення суду

13

Зарахування прав на цінні папери за операціями, пов’язаними з обігом цінних паперів

15

Списання прав на цінні папери за операціями, пов’язаними з обігом цінних паперів

17

Переказ прав на цінні папери, що призводить до зменшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента

18

Переказ прав на цінні папери, що призводить до збільшення кількості прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента

19

Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із встановленням обмежень щодо обігу цінних паперів

20

Переказ прав на цінні папери в межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів

28

Конвертація цінних паперів внаслідок проведення корпоративних операцій емітента

29

Списання прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику, внаслідок переведення їх до іншої обраної власником депозитарної установи

30

Зарахування прав на цінні папери на рахунок в цінних паперах власника внаслідок переведення їх з рахунку в цінних паперах, відкритого емітентом власнику в іншій депозитарній установі

31

Облік прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах депонента

32

Складання облікового реєстру власників цінних паперів

33

Надання послуг щодо обслуговування операцій з активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів)

34

Надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Законів України «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства» на підставі відповідного договору з емітентом

35

Надання додаткових послуг, визначених законом, на підставі договору з емітентом

35. Довідник «Вид інформації, що передається від депозитарної установи до уповноваженого на зберігання (Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України) при припиненні нею здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи»

Код показника

Зміст показника

01

Перелік власників цінних паперів, які не закрили рахунки в цінних паперах, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників, та належних їм цінних паперів, та належних їм прав на цінні папери, та загальної кількості цінних паперів/прав на цінні папери (далі - Перелік)

02

Договори про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах власникам цінних паперів та документи, на підставі яких цим власникам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, документи, що були підставою для обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями, які при переведенні випуску іменних цінних паперів у бездокументарну форму були передані депозитарній установі (зберігачу цінних паперів) та зберігалися в ній (нього)

04

Архіви баз даних за останні 5 років (за наявності) до дати припинення діяльності

05

Бази даних депозитарної установи станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності

07

Консолідований баланс (баланс за всіма цінними паперами, що обліковуються у депозитарній установі на рахунках у цінних паперах депонентів і на рахунку в цінних паперах депозитарної установи, в уповноваженого на зберігання, складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності, засвідчений підписом керівника або уповноваженої ним особи та печаткою депозитарної установи)

08

Копія рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії

09

Копія постанови про відкриття ліквідаційної процедури (за наявності)

10

Копія баз даних станом на кінець операційного дня, що передує даті початку припинення діяльності

12

Виписки про стан рахунків у цінних паперах станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності

13

Облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами України як обов'язкові при здійсненні діяльності депозитарної установи

15

Обліковий реєстр власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою відповідно до договору з емітентом, складений станом на кінець операційного дня, що передує даті припинення діяльності

16

Документи, що є підставою для приймання уповноваженим на зберігання документів, архівів, баз даних депозитарної установи:
рішення уповноваженого органу депозитарної установи про припинення ним провадження депозитарної діяльності або припинення депозитарної установи як юридичної особи;
постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, крім випадку анулювання ліцензії за відповідною заявою ліцензіата

17

Договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування депонентів, зазначених у Переліках, та документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами інститутів спільного інвестування

18

Договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем депонентів, зазначених у Переліках, документи, на підставі яких цим суб’єктам були відкриті рахунки в цінних паперах у депозитарній установі та на підставі яких виконувались депозитарні операції на цих рахунках, обслуговувались операції з активами пенсійних фондів

36. Довідник «Підстави припинення діяльності депозитарною установою»

Код показника

Зміст показника

01

Визнання депозитарної установи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури

02

Прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії, крім випадку анулювання ліцензії за відповідною заявою ліцензіата

03

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення її як юридичної особи внаслідок ліквідації

04

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення депозитарної установи як юридичної особи внаслідок реорганізації

05

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення провадження депозитарної діяльності депозитарної установи

06

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та діяльності із зберігання активів пенсійних фондів без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи

07

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи

08

Прийняття уповноваженим органом депозитарної установи рішення про припинення діяльності із зберігання активів пенсійних фондів без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи

37. Довідник «Види депонентів депозитарної установи»

Код показника

Зміст показника

110

Фізична особа - резидент

120

Юридична особа - резидент (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

310

Фізична особа - нерезидент

320

Юридична особа - нерезидент

121

Недержавний пенсійний фонд

122

Накопичувальний пенсійний фонд

123

Інвестиційний фонд*

124

Взаємний фонд інвестиційної компанії*

125

Корпоративний інвестиційний фонд

126

Пайовий інвестиційний фонд

127

Фонд банківського управління

128

Страхові компанії

129

Торговці цінними паперами

131

Банки**

132

Нотаріус (депозит)

133

Територіальна громада

150

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)

130

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об’єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація)

140

Держава Україна (суб’єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави)

__________
* Фонд, створений відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії».
** У разі якщо банк має ліцензію на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, то заповнюється як торговець цінними паперами.

38. Довідник «Види депозитарних операцій та послуг Центрального депозитарію цінних паперів»

Код показника

Зміст показника

02

Закриття рахунку в цінних паперах

03

Внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах

04

Видача довідки про стан рахунку в цінних паперах

05

Видача довідки про операції з цінними паперами

11

Внесення змін до системи депозитарного обліку за наслідками виконання рішення суду, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанови або розпорядження її уповноваженої особи

18

Облік та зберігання цінних паперів на рахунках у цінних паперах

31

Переказ цінних паперів у межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний з встановленням обмежень щодо обігу цінних паперів

32

Переказ цінних паперів у межах рахунку в цінних паперах, пов'язаний із зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів

33

Переказ цінних паперів внаслідок проведення корпоративних операцій емітента

34

Приймання, зберігання та інвентаризація глобальних сертифікатів та тимчасових глобальних сертифікатів цінних паперів

35

Приймання, зберігання та інвентаризація сертифікатів цінних паперів на пред'явника

36

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, клірингової установи або фондової біржі

37

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення розрахунків за результатом неттінгу на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, клірингової установи

38

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі розпоряджень, отриманих від клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів

39

Здійснення переказу цінних паперів внаслідок проведення одиночних розрахунків без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на підставі інформації, наданої фондовою біржею, у випадках, встановлених законодавством

40

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі депозитарного договору

41

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів

42

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про кореспондентські відносини

43

Відкриття рахунку в цінних паперах на підставі договору про обслуговування клірингової установи, договору про обслуговування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках

44

Зарахування цінних паперів при знерухомленні цінних паперів на пред’явника

45

Зарахування цінних паперів

46

Списання цінних паперів

47

Ведення обліку зобов'язань емітента за цінними паперами власних випусків стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката

48

Здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм, ведення реєстру кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів)

49

Складення реєстрів власників іменних цінних паперів

50

Складення переліків власників цінних паперів, акціонерів, осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами

51

Зберігання інформації про осіб, визначених на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів

52

Надання послуг емітенту з організації та проведення загальних зборів акціонерів

53

Надання клієнтам інформаційних довідок згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів та договорами з клієнтами

54

Надання інформаційних та консультаційних послуг щодо кон’юнктури ринку, умов обігу цінних паперів та з інших питань, якщо їх потребує депозитарна установа/депозитарій-кореспондент для реалізації своїх прав та обов'язків

39. Довідник «Види клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів»

Код показника

Зміст показника

10

Депозитарій-кореспондент

20

Депозитарна установа

30

Емітент

40

Національний банк України

50

Особа, яка провадить клірингову діяльність

2. Доповнити Систему довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку новим довідником такого змісту:

«47. Довідник «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування»

Код показника

Зміст показника

01

Фонди грошового ринку

02

Фонди державних цінних паперів

03

Фонди облігацій

04

Фонди акцій

05

Індексні фонди

06

Фонди банківських металів

07

Об'єднаний клас цінних паперів

08

Клас нерухомості

09

Клас рентних активів

10

Клас кредитних активів

11

Клас біржових товарних активів

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльностіІ. Курочкінаon top