Document z0679-09, valid, current version — Adoption on June 22, 2009
( Last event — Entry into force, gone August 7, 2009. Take a look at the history? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2009 N 330
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2009 р.
за N 679/16695

Про затвердження Положення
про рекреаційну діяльність у межах територій
та об'єктів природно-заповідного фонду України

З метою вдосконалення організації рекреаційної діяльності
установ природно-заповідного фонду України та відповідно до Закону
України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) і
підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1524
( 1524-2006-п ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про рекреаційну діяльність у межах
територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, що
додається.
2. Державній службі заповідної справи (П.Гриник): подати цей наказ в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; у місячний термін після державної реєстрації довести цей
наказ до відома установ природно-заповідного фонду України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра М.Мовчана.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування
Міністр Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр культури
і туризму України В.В.Вовкун
Перший заступник
Міністра охорони здоров'я України,
головний державний
санітарний лікар України О.М.Біловол
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.Кужель
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони навколишнього
природного середовища
України
22.06.2009 N 330
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2009 р.
за N 679/16695

ПОЛОЖЕННЯ
про рекреаційну діяльність у межах територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України

I. Загальні положення
1.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: Екологічна (еколого-освітня) стежка - спеціальний маршрут,
який створюється з метою організації еколого-освітньої роботи
шляхом демонстрації природних, естетичних а також культурних
цінностей. Екскурсант - учасник екскурсії, залучений під керівництвом
екскурсовода до процесу пізнання навколишнього середовища
(ландшафтного та біотичного різноманіття) з метою задоволення
своїх інформаційних, естетичних і духовних потреб шляхом огляду,
вивчення визначних пам'яток, об'єктів діяльності людини тощо. Екскурсійна діяльність - різновид рекреаційної діяльності,
який полягає в організації подорожей, які не перевищують 24 години
без ночівлі, у супроводі фахівця туристичного супроводу та за
заздалегідь складеними маршрутами для ознайомлення з визначними
місцями, пам'ятками природи, історії, культури, музеями тощо. Рекреант - особа, яка відновлює у визначених згідно із
законодавством місцях природно-заповідних територій та об'єктів
свої розумові, духовні і фізичні сили. Рекреація - відновлення за межами постійного місця проживання
у визначених згідно із законодавством місцях природно-заповідних
територій та об'єктів розумових, духовних і фізичних сил людини,
що здійснюється шляхом загальнооздоровчого,
культурно-пізнавального відпочинку, туризму, оздоровлення,
любительського та спортивного рибальства, полювання тощо. Рекреаційна діяльність - діяльність, спрямована на
відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини шляхом
загальнооздоровчого і культурно-пізнавального відпочинку, туризму,
санаторно-курортного лікування, любительського та спортивного
рибальства, полювання тощо. Рекреаційна інфраструктура - сукупність засобів забезпечення
організації та здійснення рекреаційної діяльності (шляхи
сполучення, заклади/місця розміщення і харчування, транспортні
засоби, еколого-освітні центри, елементи рекреаційного благоустрою
тощо). Рекреаційна послуга - послуга зі споживчими властивостями і
собівартістю, що надається з метою задоволення потреб рекреантів. Рекреаційний продукт - попередньо розроблений комплекс
рекреаційних (туристичних, курортних тощо) послуг, який поєднує не
менше ніж дві-три такі послуги. Рекреаційні ресурси - об'єкти природного та
історико-культурного середовища, які можуть бути використані для
організації рекреаційної діяльності. Рекреаційні території (акваторії) - ділянки суші (водного
простору), які призначені для здійснення рекреаційної діяльності
та відпочинку рекреантів. Суб'єкти рекреаційної діяльності - юридичні особи та фізичні
особи - підприємці, що надають рекреаційні послуги.
1.2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб
незалежно від організаційно-правових форм та форм власності,
фізичних осіб - підприємців (далі - суб'єкти рекреаційної
діяльності), діяльність яких пов'язана з наданням усіх видів
рекреаційних послуг на територіях ПЗФ, та громадян - споживачів
цих послуг (далі - рекреанти).
1.3. Суб'єкти рекреаційної діяльності на територіях та
об'єктах природно-заповідного фонду здійснюють свою діяльність
відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства та
інших нормативно-правових актів та нормативних документів.
II . Основні напрями і види
рекреаційної діяльності у межах
територій та об'єктів ПЗФ
2.1. Основні напрями ведення рекреаційної діяльності у межах
територій та об'єктів ПЗФ: створення умов для організованого та ефективного туризму,
відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних
умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних
комплексів та об'єктів; забезпечення попиту рекреантів на загальнооздоровчий,
культурно-пізнавальний відпочинок, туризм, любительське та
спортивне рибальство, полювання тощо; обґрунтування і встановлення допустимих антропогенних
(рекреаційних) навантажень на території та об'єкти ПЗФ України; організація рекламно-видавничої та інформаційної діяльності,
екологічної просвіти серед відпочиваючих, туристів у межах
територій та об'єктів ПЗФ України; формування у рекреантів та
місцевих жителів екологічної культури, бережливого та гуманного
ставлення до національного природного надбання.
2.2. Рекреаційна діяльність у межах територій та об'єктів
природно-заповідного фонду здійснюється установами ПЗФ,
підприємствами, установами та організаціями, яким ці території та
об'єкти підпорядковані, забезпеченням таких умов: створення і функціонування рекреаційної інфраструктури на
визначених згідно із законодавством територіях та об'єктах ПЗФ
України; організація та інфраструктурне облаштування туристичних та
екскурсійних маршрутів, еколого-освітніх стежок; координація діяльності установами ПЗФ суб'єктів рекреаційної
діяльності незалежно від форми власності та підпорядкування з
огляду на використання природних та історико-культурних ресурсів у
межах територій та об'єктів ПЗФ України; створення і ведення інформаційного банку даних щодо
рекреаційних закладів, які розташовані в межах територій та
об'єктів ПЗФ України; участь у вітчизняних і міжнародних науково-практичних
конференціях, з'їздах, семінарах, присвячених питанням розвитку
рекреації; вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і
зарубіжного досвіду щодо організації рекреаційної діяльності на
природно-заповідних територіях та об'єктах.
2.3. Рекреаційна діяльність організовується відповідно до
функціонального зонування та проектів організації території
національних природних парків (НПП) і регіональних ландшафтних
парків (РЛП), охорони, відтворення та рекреаційного використання
їхніх природних комплексів і об'єктів, проектів організації
території біосферних заповідників та охорони їх природних
комплексів, а також проектів утримання та реконструкції парків -
пам'яток садово-паркового мистецтва, проектів організації
території зоопарків, дендропарків тощо.
2.4. Рекреаційна діяльність у межах заказників і пам'яток
природи може здійснюватися за умови забезпечення охорони та
збереження їхніх природних комплексів відповідно до положень про
заказники та охоронних зобов'язань власників або користувачів
земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених
заказниками або пам'ятками природи.
2.5. Рекреаційна діяльність у межах територій та об'єктів ПЗФ
України може здійснюватися за такими основними видами: 2.5.1. Відпочинок: загальнооздоровчий відпочинок; культурно-пізнавальний відпочинок; короткостроковий відпочинок (від 5-10 годин до 1-2 днів;
розбиття наметів і розкладання вогнищ у спеціально обладнаних та
відведених для цього місцях). 2.5.2. Екскурсійна діяльність: екскурсії (прогулянки) маркованими екологічними стежками, а
також на виставки, в музеї, засновниками яких є установи ПЗФ, інші
суб'єкти рекреаційної діяльності. 2.5.3. Туристична діяльність: науково-пізнавальний пішохідний туризм; орнітологічний туризм (спостереження за птахами); етнографічний туризм (кантрі-туризм) - ознайомлення з
народними традиціями, фольклором, побутом, архітектурою та іншими
ментальними цінностями місцевого населення; лижний, зокрема гірськолижний, туризм (лижні подорожі та
прогулянки); велосипедний туризм (прогулянки, подорожі на велосипедах); кінний туризм (прогулянки, подорожі на конях); водний туризм (спуск гірською річкою на надувних плотах,
човнах, катамаранах (рафтинг), подорожі на яхті, катання на водних
лижах, віндсерфінг, прогулянки на човнах); спелеотуризм (відвідування печер); підводний туризм (підводне плавання з аквалангом, екскурсії
до підводних печер і гротів (дайвінг)); парапланеризм (прогулянки, подорожі на парапланах),
дельтапланеризм (прогулянки, подорожі на дельтапланах), балунінг
(прогулянки, подорожі на повітряних кулях). 2.5.4. Оздоровлення: використання рекреантами природних лікувальних ресурсів ПЗФ з
метою відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини. 2.5.5. Любительське і спортивне рибальство. 2.5.6. Любительське і спортивне полювання.
2.6. Організаційними формами здійснення у межах територій
таоб'єктів ПЗФ рекреаційної діяльності, пов'язаної з туризмом, є
внутрішній і міжнародний туризм.
III. Правила ведення рекреаційної
діяльності у межах територій та
об'єктів ПЗФ
3.1. Рекреаційна діяльність у межах територій та об'єктів ПЗФ
організовується спеціальними адміністраціями установ ПЗФ, а також
підприємствами, установами, організаціями, яким підпорядковані ці
території та об'єкти.
3.2. Для забезпечення організації рекреаційної діяльності у
межах територій та об'єктів ПЗФ можуть створюватися підрозділи
(відділи або сектори рекреації) спеціальних адміністрацій
національних природних парків, біосферних заповідників,
регіональних ландшафтних парків, парків - пам'яток
садово-паркового мистецтва, зоопарків.
3.3. Положення про підрозділ (відділ або сектор рекреації)
має містити вимоги з організації рекреаційної діяльності та
затверджується керівником установи ПЗФ.
3.4. Підприємства, установи, організації, у підпорядкуванні
яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду,
здійснюють рекреаційну діяльність у межах цих територій та
об'єктів за власними програмами та планами, погодженими з: центральним органом виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього природного середовища - щодо територій та об'єктів
загальнодержавного значення; територіальними органами центрального органу виконавчої влади
в галузі охорони навколишнього природного середовища - щодо
територій та об'єктів місцевого значення.
IV. Обов'язки суб'єктів
рекреаційної діяльності у межах територій
та об'єктів ПЗФ
Суб'єкти рекреаційної діяльності зобов'язані: надавати рекреантам необхідну, доступну, достовірну та
своєчасну інформацію про рекреаційні послуги, програму
обслуговування, можливі ризики під час подорожей, роз'яснення щодо
їхніх прав та обов'язків; забезпечувати виконання вимог чинного законодавства щодо
раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів та їх
збереження.
V. Особливості взаємовідносин установ
ПЗФ з іноземними рекреантами та суб'єктами
рекреаційної діяльності
Для активізації участі України у міжнародному співробітництві
з питань рекреаційної діяльності у межах природно-заповідних
територій та об'єктів установи ПЗФ: проводять роботу, спрямовану на укладення багатосторонніх та
двосторонніх міжнародних угод у сфері рекреаційної діяльності; сприяють широкій участі науковців та громадськості у
виконанні міжнародних проектів, спрямованих на розв'язання проблем
охорони довкілля та розвиток рекреаційної діяльності, стажуванню
українських фахівців з рекреаційної діяльності за кордоном,
розвитку міжнародного екологічного туризму; систематично аналізують міжнародний досвід щодо здійснення
рекреаційної діяльності; беруть участь у підготовці відповідних міжнародних видань, в
інформаційному забезпеченні міжнародної інформаційної
(туристичної) системи.
Начальник
Державної служби
заповідної справи П.Гриникon top