Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів
Мінприроди України; Order on April 4, 2018108
Document z0480-18, valid, current version — Adoption on April 4, 2018
( Last event — Entry into force, gone May 25, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.04.2018  № 108


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2018 р.
за № 480/31932

Про внесення змін до деяких  нормативно-правових актів

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів, що додаються.

2. Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності (Лук’янчук С.І.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вакараша В.М.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України з питань
європейської інтеграціїІ. Вернер

Ю. Терентьєв


М. Чечоткін


В. ЛапаО. Трофімцева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
04.04.2018 № 108


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2018 р.
за № 480/31932

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів

1. У тексті додатка 1 до Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995 року № 7, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 березня 1995 року за № 61/597, літери «М.П.» виключити.

2. У тексті додатка 4 до Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 2001 року № 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за № 700/5891, літери «М.П.» виключити.

3. У тексті додатка 2 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733, літери та слова «М.П. (за наявності)» виключити.

4. У тексті додатка 1 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмо-сферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09 березня 2006 року № 108, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 341/12215, літери «М.П.» виключити.

5. У тексті додатка 1 до Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27 березня 2007 року № 121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2007 року за № 338/13605, літери «М.П.» виключити.

6. У тексті додатків 1, 2 до Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 01 жовтня 2012 року № 475, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 року за № 1755/22067, літери «М. П.» виключити.

Директор Департаменту
екологічної безпеки
та дозвільно-ліцензійної
діяльності
С.І. Лук’янчукon top