Document z0290-95, invalid, current version — Loss of force on November 14, 2001, on the basis - z0949-01

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 253 від 13.06.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 серпня 1995 р.
vd950613 vn253 за N 290/826

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держмитслужби
N 664 ( z0949-01 ) від 12.10.2001 )
Про затвердження Правил митного
оформлення транспортних засобів,
що переміщуються через митний
кордон України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Митного комітету
N 310 ( z0375-96 ) від 09.07.96
Наказами Державної митної служби
N 280 ( z0347-99 ) від 13.05.99 N 393 ( z0516-99 ) від 25.06.99 )

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 31 травня 1994 року N 341 ( 341-94-п ) та з метою подальшого
удосконалення порядку митного оформлення транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України, Н А К А З У Ю:
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 393 ( z0516-99 ) від 25.06.99 ) 1. Затвердити
Правила митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон України, що додаються.
2. До окремого розпорядження митне оформлення транспортних
засобів, що вивозяться за межі України громадянами для тимчасового
користування, дозволяється здійснювати як в митниці, в зоні
діяльності якої проживають їх власники, так і в прикордонних
митницях безпосередньо при перетині митного кордону. 3. Управлінню матеріально-технічного забезпечення
(Терещенко М.Г.) забезпечити виготовлення та розсилання в митниці
форм бланків автомобільної митної декларації (форма МД-7). 4. Прес-центру Держмиткому (Максименко О.О.) забезпечити
широке висвітлення цього наказу та затверджених ним Правил через
засоби масової інформації. 5. Начальникам митниць інформувати громадян та зацікавлені
організації в зоні діяльності митниці про затверджені Правила (в
тому числі шляхом їх висвітлення в місцевих засобах масової
інформації та в наочних інформаційних стендах в місцях
розташування відповідних підрозділів митниці та на
прикордонно-пропускних пунктах). 6. Договірно-правовому Управлінню (Зарудний С.М.) інформувати
митні органи суміжних з Україною держав про введення в дію
затверджених Правил. 7. Управлінню справами (Ящук В.І.) після державної реєстрації
в Міністерстві юстиції забезпечити тиражування та розсилання цього
наказу в митні органи, МВС України, МО України, СБ України,
Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Державний
комітет України по житлово-комунальному господарству,
Мінмолодьспорту України, Мінсільгосппроду України, МЗС України,
Держкомкордон України.
Голова Комітету Ю.Ф.Кравченко
Затверджено
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 р.
N 253

( Правила втратили чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 393 ( z0516-99 ) від 25.06.99 )
Правила
митного оформлення транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон
України
Терміни, що вживаються у цих Правилах:
"Громадяни" - громадяни-резиденти та громадяни-нерезиденти. "Громадяни-резиденти" - громадяни (в тому числі іноземні
громадяни, а також особи без громадянства), які постійно
проживають в Україні, в тому числі ті, які тимчасово перебувають
за кордоном. "Громадяни-нерезиденти" - іноземні громадяни, особи без
громадянства та громадяни України, які постійно проживають за
кордоном, в тому числі ті, які тимчасово перебувають на території
України. "Транспортні засоби" - автомобілі, автобуси, самохідні
машини, сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів,
марок і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски, транспортні
засоби військових частин і об'єднань, великотоннажні автомобілі та
інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають
експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування,
трамваї, тролейбуси, гоночні і спортивні механічні транспортні
засоби, трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка,
інші механізми, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній
мережі загального користування. "Механічні транспортні засоби" - транспортні засоби, які
приводяться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на
трактори, самохідні машини і механізми (крім мопедів). "Відчуження" - продаж, дарування, міна. "Використання в підприємницьких цілях" - здання в оренду, на
прокат, використання як майна при формуванні установчих фондів
суб'єктів господарської діяльності та інших юридичних осіб і
організацій, а також використання будь-яким іншим чином з метою
отримання прибутку (незалежно від суми прибутку). "Іноземна валюта з підтвердженими джерелами походження": - іноземна валюта, вивезена з України в установленому
порядку, що підтверджується оформленою відповідною митницею
виїзною митною декларацією; - іноземна валюта, переслана в установленому порядку за межі
України, що підтверджується відповідними документами; - іноземна валюта, отримана за кордоном як заробітна плата,
гонорар, стипендія, премія, виграш тощо, що підтверджується
відповідними документами, виданими фірмами, установами,
організаціями (в разі виплати заробітної плати, гонорару,
стипендії, премії тощо приватною особою видана нею довідка повинна
бути нотаріально засвідчена); - іноземна валюта, отримана як дар від приватної особи, від
фірми, організації, установи, що підтверджується нотаріально
засвідченим договором дарування; - іноземна валюта, отримана в результаті продажу вивезених в
установленому порядку за межі України товарів, що підтверджується
квитанцією про сплату вивізного мита та іншими митними
документами; - іноземна валюта, знята з особових рахунків в іноземних
банківських установах та отримана в результаті продажу власного
майна, що знаходиться за кордоном, на підставі довідки, виданої
установою Національного банку України, що підтверджує факт
декларування такого рахунку або майна; - іноземна валюта, отримана в результаті обміну вивезеної
(пересланої) в установленому порядку з України національної валюти
України. Примітка: Не потребує підтвердження джерел походження
іноземна валюта, отримана за кордоном в сумі, дозволеній до
вивезення за межі України без подання дозвільних документів.
"Митні обмеження" - заборона на відчуження та на використання
в підприємницьких цілях або в цілях інших ніж ті, в зв'язку з
якими були надані митні пільги, на видачу доручення на
користування (в тому числі з правом розпорядження) іншим особам
(крім батьків, одного із подружжя, дітей, рідних братів і сестер)
або юридичним особам, що встановлюється митними органами: - у випадку оформлення транспортних засобів з наданням митних
пільг, передбачених законодавством; - при тимчасовому ввезенні транспортних засобів в Україну; - при поданні митним органам не належним чином оформлених
документів на правомірність володіння чи користування
транспортними засобами та технічних (реєстраційних) документів на
них або за відсутністю таких документів ; - при використанні на придбання транспортного засобу
іноземної валюти без підтверджених джерел походження; - при оформленні транспортних засобів, ввезених в Україну для
постійного користування і не знятих з обліку у відповідних органах
країни, в якій вони були зареєстровані. "Документи, що підтверджують правомірність володіння
транспортними засобами": а) на придбані (отримані) у приватних осіб транспортні засоби
такими документами можуть бути: - нотаріально засвідчені в країні
придбання або засвідчені в консульських установах чи посольствах
України в країні придбання договори купівлі-продажу, міни чи
дарування; б) на придбані в торговельних організаціях чи інших фірмах,
організаціях, установах або оформлені через такі заклади, фірми,
організації, установи, транспортні засоби такими документами
можуть бути: - оформлені на фірмових бланках і завірені печатками
рахунки, чеки, рахунки - фактури, інвойси та інші документи,
видані торговельними організаціями країни, де здійснювався продаж,
в яких обов'язково зазначаються дата продажу, номери шасі, кузова
та двигуна транспортного засобу, його модель та рік виготовлення,
а також прізвище, ім'я, по батькові особи, котрій продано
транспортний засіб; в) на транспортні засоби, подаровані закладами, фірмами,
організаціями, установами, такими документами можуть бути
нотаріально засвідчені в країні дарування, або засвідчені в
консульських установах чи посольствах України в країні дарування,
договори дарування. Документами, що підтверджують правомірність володіння
транспортними засобами, також є технічні паспорти, технічні
талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи,
видані уповноваженими органами країни, належним чином оформлені в
країні придбання на власника транспортного засобу. Страхові поліси, оформлені на транспортні засоби в країні
придбання на власника, товаро-супровідні та транспортні документи,
засвідчені відповідними органами (митні органи, поліція тощо) і
оформлені на власника, можуть розглядатися як побічні (додаткові)
документи, що підтверджують правомірність володіння. "Документи, що підтверджують правомірність користування (в
тому числі з правом розпорядження) транспортним засобом" -
нотаріально засвідчені довіреності (доручення) на право
користування транспортним засобом (видані як приватними, так і
юридичними особами), належним чином оформлені договори найму або
прокату. "Зобов'язання про зворотне вивезення/ввезення транспортного
засобу" - письмове зобов'язання, що надається власником
транспортного засобу (або особою, яка діє за його довіреністю)
митним органам при тимчасовому ввезенні в Україну (вивезенні з
України) транспортного засобу, де обов'язково зазначається термін
його виконання, і невиконання якого (в тому числі несвоєчасне
виконання) тягне за собою відповідальність, встановлену чинним
законодавством. "Зобов'язання про доставлення транспортного засобу з одного
митного органу в інший" - письмове зобов'язання, що надається
власником транспортного засобу (або особою, яка діє за його
довіреністю) митним органам при його ввезенні в Україну (вивезенні
з України та транзиті через митну територію України), де
обов'язково зазначається термін його виконання, і невиконання
якого (в тому числі несвоєчасне виконання) тягне за собою
відповідальність, встановлену чинним законодавством. "Зобов'язання про транзит" - письмове зобов'язання, що
надається власником транспортного засобу (або особою, яка діє за
його довіреністю) митним органам при його ввезенні на митну
територію України з метою транзиту, де обов'язково зазначається
термін його виконання, і невиконання якого (в тому числі
несвоєчасне виконання) тягне за собою відповідальність,
встановлену чинним законодавством. "Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах
ДАІ МВС України" - документ суворої звітності, що видається
митними органами власнику транспортного засобу (або особі, яка діє
за його довіреністю), служить підтвердженням здійснення митного
оформлення (надання необхідних документів та сплати належних
платежів) і є підставою для реєстрації зазначеного в ньому
транспортного засобу у відповідних органах на ім'я особи,
зазначеної в ньому. "Несупроводжуваний багаж" - предмети, що пересилаються їх
власником (або за його дорученням іншою фізичною чи юридичною
особою, як правило, транспортною організацією) і які перетинають
митний кордон України окремо від власника (в тому числі
транспортні засоби, придбані громадянами, отримані як подарунок,
транспортні засоби, на які оформлено право користування, найняті в
оренду, взяті на прокат, що будуть ввозитись в Україну власником
під час його наступних поїздок за кордон або за його довіреністю
іншою юридичною чи фізичною особою). "Вантажне відправлення" - предмети, відправлені фізичними чи
юридичними особами, що надходять в Україну на адреси громадян, які
не перебували за кордоном, або предмети, що відправляються за межі
України на адреси фізичних чи юридичних осіб і власники яких не
виїжджають за межі України (в країну, до якої відправляються
предмети). До вантажних відправлень не відносяться предмети, що
переміщуються через митний кордон України офіційними каналами
поштового зв'язку. "Декларація на ввезення/вивезення транспортного засобу
індивідуального користування, вузла чи агрегату" (надалі -
автомобільна митна декларація) - бланк форми МД - 7 (додаток N 1),
в якому містяться відомості: про власника транспортного засобу,
про транспортний засіб, про мету переміщення транспортного засобу
через митний кордон України. В автомобільній митній декларації
містяться також: зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення,
транзит та доставлення транспортного засобу з одного митного
органу в інший. Застосовується для здійснення митного оформлення
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
фізичними особами, контролю за виконанням зобов'язань про зворотне
ввезення/вивезення, транзит та доставлення з одного митного органу
в інший.
Розділ I
Загальні положення
1. Ці Правила встановлюють порядок митного оформлення
транспортних засобів, що перемішуються через митний кордон України
і належать громадянам на правах власності або користування (в тому
числі з правом розпорядження), а також таких, що переміщуються
через митний кордон України і належать підприємствам, установам,
організаціям, закладам, іншим юридичним особам та суб'єктам
підприємницької діяльності. 2. Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах
ДАІ МВС України (надалі - посвідчення) видаються митними органами
на: - транспортні засоби, що були придбані або отримані як
подарунок за кордоном та ввезені (переслані) в Україну
громадянами-резидентами; - транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами для
тимчасового користування, що відчужуються за дозволом митного
органу (крім випадків, коли вони відчужуються у власність
громадян-нерезидентів, на яких митними органами переоформлюється
зобов'язання про зворотне вивезення придбаного ними транспортного
засобу); - транспортні засоби, що тимчасово ввозяться в Україну
громадянами на строк більше двох місяців ; - транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються,
переганяються за дорученням) на адреси громадян-резидентів як
подарунок іноземних юридичних та фізичних осіб. Ввезені в Україну суб'єктами підприємницької діяльності з
метою їх відчуження транспортні засоби, придбані громадянами,
реєструються в органах ДАІ МВС України на підставі засвідчених
митними органами довідок-рахунків, виданих торговельними
організаціями. 3. Відомчій реєстрації на підставі посвідчень, що видаються
митними органами, або на підставі засвідчених митними органами
довідок-рахунків, виданих торговельними організаціями, підлягають
ввезені з-за кордону транспортні засоби, що належать фізичним
особам: - великотоннажні автомобілі та інші технологічні транспортні
засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі
загального користування, які реєструються в органах Державного
комітету України по нагляду за охороною праці; - трамваї і тролейбуси, які реєструються місцевими органами
влади і самоврядування у порядку, що встановлюється Державним
комітетом України по житлово-комунальному господарству; - гоночні і спортивні механічні транспортні засоби, які
реєструються органами Міністерства України у справах молоді і
спорту; - трактори, самохідні машини, сільськогосподарська техніка,
інші механізми, що підлягають експлуатації на вулично-дорожній
мережі загального користування, які реєструються органами
Міністерства сільського господарства і продовольства України. 4. Реєстрація транспортних засобів, ввезених в Україну, що
належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим
юридичним особам та суб'єктам підприємницько діяльності,
провадиться в органах ДАІ МВС України, відповідних міністерств і
відомств, яким підпорядковано військові частини і об'єднання,
Державного комітету України по нагляду за охороною праці,
Державного комітету України по житлово-комунальному господарству,
Міністерства України у справах молоді і спорту, Міністерства
сільського господарства і продовольства України на підставі
оформлених митними органами на такі транспортні засоби вантажних
митних декларацій або засвідчених митними органами
довідок-рахунків, виданих торговельними організаціями. 5. Не підлягають пропуску на митну територію України зняті з
обліку у відповідних органах країни придбання або іншої країни
транспортні засоби, що ввозяться тимчасово в Україну громадянами
(крім випадків, коли такі транспортні засоби заявляються митним
органам на кордоні громадянами-нерезидентами як такі, що ввозяться
з метою відчуження або транзиту). 6. Митне оформлення транспортних засобів (в тому числі знятих
з обліку в країні придбання або в іншій країні), заявлених
прикордонній митниці громадянами-нерезидентами як такі, що
ввозяться з метою відчуження, проводиться прикордонною митницею. 7. Транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон
України і належать громадянам, перебувають під митним контролем: - при ввезенні для вільного використання - з моменту ввезення
на митну територію України до пропуску митницею за місцем
проживання громадянина (при наявності митних обмежень - до
закінчення терміну таких обмежень або до зняття обмежень митними
органами); - при тимчасовому ввезенні - з моменту ввезення на митну
територію України до вивезення за її межі; - при тимчасовому вивезенні - з моменту пред'явлення
транспортних засобів і необхідних документів митниці за місцем
проживання до випуску митницею за місцем проживання громадянина
після зворотного ввезення; - при транзиті через територію України - з моменту ввезення в
Україну і до вивезення з України; - при вивезенні - з моменту пред'явлення транспортних засобів
і необхідних документів митниці за місцем проживання до вивезення
транспортного засобу за кордон. 8. При митному оформленні транспортних засобів у передбачених
чинним законодавством випадках сплачуються мито та митні збори (за
видачу посвідчення та (або) за митне оформлення транспортного
засобу індивідуального користування) в розмірах, передбачених
чинним законодавством. 9. Мито, сплачене при оформленні транспортного засобу,
поверненню не підлягає, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством. 10. Митне оформлення транспортного засобу може здійснюватись
як його власником, так й іншими фізичними чи юридичними особами,
які мають належним чином оформлені повноваження. 11. Громадяни, які переміщують через митний кордон України
транспортні засоби, зобов'язані заповнити автомобільну митну
декларацію та в належних випадках підписати зобов'язання
відповідно про зворотне ввезення/вивезення, транзит або
доставлення транспортного засобу з одного митного органу в інший. 12. Власники транспортних засобів, що переміщуються через
митний кордон України, зобов'язані пред'явити митниці наявні
номери кузова, шасі та двигуна, а також в належних випадках подати
митним органам: - документи, що підтверджують право володіння або
користування (в тому числі з правом розпорядження) цими
транспортними засобами; - реєстраційні та технічні документи на такі транспортні
засоби (якщо вони були зареєстровані в країні придбання чи іншій
країні); - інші документи на транспортні засоби за вимогою митниці; - документи, що підтверджують використання на придбання
транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами
походження (тільки громадяни-резиденти). 13. У випадку, коли транспортний засіб має кузов, вироблений
в одній країні, а двигун або інші вузли та агрегати, вироблені в
інших країнах, і навпаки - країна виготовлення транспортного
засобу визначається по кузову. 14. Рік виготовлення транспортного засобу визначається по
записах в технічних та реєстраційних документах, по кодах
ідентифікаційних номерів транспортного засобу, по документах, що
підтверджують право власності. В разі неможливості встановити рік
виготовлення або в разі наявності обгрунтованих сумнівів щодо
достовірності записів в зазначених документах рік виготовлення
транспортного засобу встановлюється на підставі експертного
висновку реєстраційно-екзаменаційних підрозділів ДАІ. 15. Прикордонні митні органи для звітності та формування
статистичних даних ведуть облік усіх транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України, причому окремо
зазначаються (виділяються) транспортні засоби: - що ввозяться в Україну підприємствами, установами,
організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб'єктами
підприємницької діяльності для постійного користування; - що ввозяться в Україну підприємствами, установами,
організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб'єктами
підприємницької діяльності для тимчасового користування; - що надходять в Україну вантажем (перевозяться транспортними
організаціями тощо); - що ввозяться в Україну громадянами для постійного
користування; - що ввозяться в Україну громадянами для тимчасового
користування; - що ввозяться в Україну підприємствами, установами,
організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб'єктами
підприємницької діяльності, а також громадянами з метою транзиту; - що вивозяться з України підприємствами, установами,
організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб'єктами
підприємницької діяльності для постійного користування; - що вивозяться з України підприємствами, установами,
організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб'єктами
підприємницької діяльності для тимчасового користування; - що вивозяться з України вантажем (перевозяться
транспортними організаціями тощо); - що вивозяться з України громадянами для постійного
користування; - що вивозяться з України громадянами для тимчасового
користування; - що вивозяться з України підприємствами, установами,
організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб'єктами
підприємницької діяльності, а також громадянами після їх
перебування на митній території України з метою транзиту. Форми журналів, за якими здійснюється облік транспортних
засобів, наведені у додатках N 2, N 3 до цих Правил. 16. Внутрішні митниці для звітності та формування
статистичних даних ведуть окремий облік по транспортних засобах: - на які видаються посвідчення для їх реєстрації (в тому
числі тимчасової) в органах відповідних відомств; - що вивозяться громадянами за межі України для постійного
користування; - що вивозяться громадянами за межі України для тимчасового
користування. Форми журналів, за якими здійснюється облік транспортних
засобів, наведені у додатках N 4, N 5 до цих Правил. 17. Транспортні засоби, придбані (отримані)
громадянами-резидентами, а також транспортні засоби, що ввозяться
громадянами-резидентами тимчасово на термін більше двох місяців,
проходять митне оформлення в митниці, в зоні діяльності якої
зазначені громадяни постійно чи тимчасово проживають (за винятком
військовослужбовців та вільнонайманих, які проходять службу за
межами України і не мають постійного місця проживання (прописки) в
Україні. Такі громадяни можуть проводити митне оформлення ввезених
ними в Україну транспортних засобів в будь-якій митниці за їх
вибором). 18. Громадяни-нерезиденти здійснюють митне оформлення
тимчасово ввезених ними в Україну на термін більше двох місяців
транспортних засобів в митниці, в зоні діяльності якої вони
тимчасово проживають. 19. Ввезені тимчасово в Україну транспортні засоби, що
відчужуються за дозволом митниці, а також оформлені прикордонною
митницею транспортні засоби, ввезені громадянами-нерезидентами і
заявлені прикордонній митниці як такі, що ввозяться з метою їх
відчуження, оформлюються на нового власника в митниці, в зоні
діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає. 20. Забороняється ввезення в Україну для постійного
користування механічних транспортних засобів (у тому числі
механічних транспортних засобів, що ввозяться в Україну з метою їх
розукомплектування на запасні частини), вузлів, агрегатів і
запасних частин до них, які на момент ввезення були виготовлені 10
і більше років тому, за винятком: - ввезення громадянами, які в'їжджають в Україну на постійне
місце проживання; - ввезення (отримання) громадянами, які постійно проживають в
Україні, як спадщини; - ввезення з метою розукомплектування для забезпечення
належного технічного стану автобусів іноземного виробництва, що
експлуатуються підприємствами транспорту загального користування і
використовуються для перевезень пасажирів; - ввезення в колекційних цілях (антикварні та такі, що мають
художню, історичну або іншу цінність) на підставі висновків
(дозволів) Мінтрансу, погоджених з Мінкультури. Також пропуску в Україну підлягають механічні транспортні
засоби, вузли, агрегати і запасні частини до них, які на момент
ввезення були виготовлені 10 і більше років тому, при їх ввезенні
в Україну для тимчасового користування та з метою транзиту. Транспортні засоби, ввезені в Україну тимчасово (в тому числі
до 1 серпня 1994 року) і які на момент ввезення були виготовлені
10 і більше років тому, відчуженню на митній території України не
підлягають. Моментом ввезення таких транспортних засобів
вважається дата фактичного їх заявлення митним органам з метою
відчуження. 21. Дозволяється вивозити запчастини до транспортних засобів
у кількості, необхідній для забезпечення нормальної експлуатації
транспортного засобу під час перебування за кордоном. У разі, коли вивезений за кордон транспортний засіб
знаходиться в ремонті, дозволяється вивезення без сплати мита
запчастин, вузлів та агрегатів у кількості, яка необхідна для його
ремонту. Пропуск цих агрегатів, вузлів та запчастин здійснюється на
підставі автомобільної митної декларації з відміткою прикордонної
митниці про вивезення транспортного засобу за межі України та
довідки відповідної установи за кордоном про те, що транспортний
засіб знаходиться в ремонті. 22. Громадяни-резиденти, які під час перебування за кордоном
придбали, отримали як подарунок або належним чином оформили право
користування на транспортні засоби, що будуть ввозитись в Україну
окремо від власника (користувача) (транспортною організацією,
іншою юридичною або фізичною особою), при в'їзді в Україну
зобов'язані задекларувати несупроводжуваний багаж і підтвердити
його наявність відповідними документами (документи, що
підтверджують право власності чи користування, технічні та
реєстраційні документи, товаросупровідні документи та інші
документи, видані уповноваженими органами відповідної країни).
Видана прикордонною митницею декларація на несупроводжуваний багаж
повинна подаватись митним органам при отриманні транспортного
засобу, ввезеного транспортною організацією або іншою юридичною чи
фізичною особою. У випадку перегону транспортного засобу та
перевезення за дорученням, митна декларація на несупроводжуваний
багаж подається разом з іншими необхідними документами на
транспортний засіб в митницю, в зоні діяльності якої проживає його
власник. 23. Транспортні засоби, що надходять в Україну у вантажних
відправленнях, розглядаються як транспортні засоби, ввезенні в
Україну громадянами-нерезидентами. Таке ж положення поширюється на
транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами-резидентами за
довіреностями, виданими громадянами-нерезидентами. 24. При вивезенні за межі України транспортних засобів
громадянами-резидентами, які виїжджають за кордон на постійне
місце проживання, громадянами-резидентами з метою їх відчуження за
кордоном, громадянами-нерезидентами придбаних в Україні
транспортних засобів (як тих, що були зареєстровані у відповідних
органах, так і тих, що в таких органах не були зареєстровані)
митні органи видають зазначеним громадянам дозволи довільної
форми, завірені підписом інспектора митниці, відтиском його
особистої номерної печатки та гербовою печаткою митниці. В таких дозволах обов'язково зазначаються: дата видачі,
найменування митниці, прізвище та ім'я громадянина, котрому видано
дозвіл, марка, номери кузова, шасі та двигуна транспортного
засобу, на який видано дозвіл, відомості про сплату мита із
зазначенням номера квитанції форми МД-1 (додаток N 6), по якій
було сплачено мито. У випадку, коли транспортний засіб випускається без сплати
мита, в дозволі зазначається причина безмитного пропуску (виїзд на
постійне місце проживання, придбання транспортного засобу за
іноземну валюту, ввезену в Україну, вивезення транспортних засобів
особами, яким чинним законодавством України надано митні пільги
тощо). Такі дозволи є підставою для зняття зазначених в них
транспортних засобів з обліку у відповідних органах для їх
вивезення за межі України або (в разі потреби) для отримання в
таких органах свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків типу
"Транзит" (коли новий транспортний засіб був придбаний
громадянином - нерезидентом і на обліку у відповідних органах не
знаходився). 25. Вивезення громадянами-резидентами транспортних засобів,
не зареєстрованих у відповідних органах, а також тимчасове
вивезення таких транспортних засобів громадянами-нерезидентами по
довіреностям, виданим громадянами-резидентами, не допускається. Відчуження транспортних засобів, вивезених за межі митної
території України тимчасово під зобов'язання про зворотне
ввезення, допускається тільки з дозволу митного органу, в якому
цей транспортний засіб знаходиться на контролі, за умови сплати
вивізного мита та інших платежів згідно з чинним законодавством. 26. Транспортні засоби, ввезені в Україну суб'єктами
підприємницької діяльності на замовлення фізичних осіб (в тому
числі у випадку відчуження фізичним особам транспортних засобів,
ввезених в Україну юридичними особами тимчасово, за договорами
консигнації, комісії тощо), підлягають оформленню у порядку,
передбаченому для суб'єктів підприємницької діяльності. 27. Транспортні засоби, на які відсутні документи, що
підтверджують правомірність володіння або користування ними,
оформлені на особу, котра переміщує їх через митний кордон
України, пропуску в Україну не підлягають. 28. Транспортні засоби, що були зареєстровані у відповідних
органах іноземних держав і ввозяться в Україну для постійного
користування, мають бути знятими з обліку відповідною установою
іноземної держави. 29. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами в Україну
транспортних засобів , що належать іноземним юридичним та фізичним
особам, може здійснюватись тільки за наявності у них документів,
що підтверджують право користування (розпорядження) такими
транспортними засобами. 30. Тимчасове ввезення громадянами-резидентами в Україну
транспортних засобів, що належать їм на правах власності, при їх
поверненні в Україну на постійно можливе за умови реєстрації таких
транспортних засобів на ім'я власника у відповідних органах
іноземних держав та подання митним органам виданих установами
Національного банку України довідок про здійснення декларування
цих транспортних засобів згідно з чинним законодавством як майна,
що знаходиться за межами України. 31. Транспортні засоби, ввезені в Україну громадянами-
резидентами за довіреністю (в тому числі з правом відчуження і
генеральною), виданою громадянами-нерезидентами, при їх відчуженні
на митній території України вважаються ввезеними
громадянами-нерезидентами. 32. При тимчасовому вивезенні громадянами-нерезидентами
транспортних засобів, що належать громадянам-резидентам,
зобов'язання про їх зворотне ввезення митним органам надають
власники транспортних засобів. 33. Громадяни-резиденти можуть переміщувати через митну
територію України транзитом тільки транспортні засоби: - зареєстровані у відповідних органах України; - що належать громадянам-нерезидентам або іноземним фірмам,
організаціям чи установам; - що перевозяться несупроводжуваним багажем чи у вантажному
відправленні. 34. Термін транзиту переміщуваних через митну територію
України своїм ходом транспортних зособів не повинен перевищувати
п'яти діб. В інших випадках термін транзиту встановлюється в
залежності від виду транспорту, на якому вони переміщуються, та
шляхів і напрямків транзиту. При переміщенні транспортних зособів
через митну територію України транзитом можуть встановлюватись
обов'язкові до виконання шляхи і напрямки транзиту та митний
орган, через який повинне здійснюватись їх вивезення за межі
України. 35. Відчуження транспортних засобів, ввезених в Україну з
метою транзиту, можливе за умови отримання (до закінчення
встановленого терміну транзиту) дозволу митного органу на таке
відчуження. 36. З метою запобігання та виявлення випадків реєстрації в
органах ДАІ або в інших уповноважених органах транспортних
засобів, ввезених в Україну і не оформлених у митному відношенні
(зареєстрованих на підставі підроблених документів), митними
органами спільно з реєстраційно-екзаменаційними підрозділами ДАІ
та іншими уповноваженими органами проводяться періодичні (або в
разі потреби) звірення реєстрації транспортних засобів на підставі
виданих або засвідчених митними органами посвідчень, вантажних
митних декларацій та довідок-рахунків. Таке ж звірення проводиться по транспортним засобам, що
знімаються з обліку в органах ДАІ або в інших уповноважених
органах для їх вивезення за межі України на постійно. 37. Транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон
України і належать підприємствам, установам, організаціям,
закладам, іншим юридичним особам, та суб'єктам підприємницької
діяльності, перебувають під митним контролем: - при ввезенні для вільного використання - з моменту ввезення
на митну територію України до випуску митницею за місцем
знаходження юридичної особи або іншого суб'єкта господарської
діяльності; - при тимчасовому ввезенні - з моменту ввезення на митну
територію України до вивезення за її межі; - при транзиті через територію України - з моменту ввезення в
Україну і до вивезення з України; - при вивезенні - з моменту пред'явлення транспортного засобу
і необхідних документів в митниці за місцем знаходження юридичної
особи до вивезення транспортного засобу за кордон; - при тимчасовому вивезенні - до випуску митницею за місцем
знаходження юридичної особи після зворотного ввезення. 38. Транспортний засіб під час ввезення на митну територію
України для тимчасового користування (в тому числі з метою
транзиту) до закінчення строків, зазначених у вантажній митній
декларації, посвідченні або в автомобільній митній декларації, має
бути: а) вивезений за межі цієї території; б) заявлений митниці з метою вільного використання; в) заявлений митниці для продовження терміну перебування на
митній території України; в) переданий митниці для передачі у власність держави; г) переданий митниці на зберігання. 39. У разі неможливості зворотного вивезення транспортного
засобу, що належить (знаходиться у користуванні) фізичній особі,
його власником (користувачем) при виїзді за кордон у зв'язку з
непередбаченими обставинами, митному органу, в зоні діяльності
котрого знаходиться транспортний засіб, необхідно в письмовій
формі заявити про неможливість зворотного вивезення (із
зазначенням причин, підтверджених відповідними документами),
визначити фізичну або юридичну особу, якій надається довіреність
на здійснення зворотного вивезення. В такому випадку довірена
особа надає митному органу зобов'язання про зворотне вивезення,
документи на транспортний засіб (в тому числі автомобільна митна
декларація) залишаються у довіреної особи, власнику (користувачу)
транспортного засобу митний орган видає довідку про переоформлення
зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу на іншу
фізичну чи юридичну особу для пред'явлення прикордонним митним
органам при виїзді з України, довіреність на зворотне вивезення
завіряється особистою номерною печаткою та підписом співробітника
митного органу, який здійснив оформлення документів. Прикордонний митний орган, через який здійснюється зворотне
вивезення по наданій довіреності, інформує митний орган, якому
довіреною особою було надано зобов'язання про зворотне вивезення,
про здійснене зворотне вивезення для зняття транспортного засобу з
контролю. 40. Митне оформлення транспортних засобів, що переміщуються
через митний кордон підприємствами, установами,
організаціями, закладами, іншими юридичними особами та суб'єктами
підприємницької діяльності, здійснюється у порядку, передбаченому
для пропуску товарів, майна та інших предметів, що належать
суб'єктам підприємницької діяльності (за винятком особливостей,
зазначених у третьому розділі цих правил). 41. Митне оформлення вузлів та агрегатів здійснюється у тому
ж порядку, що й для транспортних засобів. 42. Митне оформлення ввезених в Україну транспортних засобів
з правим розташуванням керма здійснюється без видачі власнику
посвідчення (для фізичних осіб) та завірених копій вантажних
митних декларацій форми МД-2 (Уніфікований Адміністративний
Документ (УАД), надалі - ВМД (додаток N 7) - для юридичних осіб.
Посвідчення або завірені копії ВМД можуть видаватись тільки за
згодою органів, на які покладена реєстрація таких транспортних
засобів. 43. Визначення вартості транспортних засобів, ввезених в
Україну громадянами, проводиться на підставі наявних договорів
купівлі-продажу, дарування, міни, рахунків, рахунків-фактур,
фактур, інвойсів, заяв громадян (підпункт "е" пункту 4)
автомобільної митної декларації) тощо. При наявності обгрунтованих
сумнівів щодо достовірності заявленої вартості транспортних
засобів їх вартість може визначатись безпосередньо митними
органами на підставі наявної в митному органі цінової інформації
на такі або аналогічні транспортні засоби.
Розділ II
Правила митного оформлення транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України
і належать громадянам
Порядок митного оформлення транспортних
засобів, що ввозяться (пересилаються)
в Україну громадянами - резидентами
44. Громадяни-резиденти при ввезенні транспортних засобів в
Україну для постійного користування подають прикордонним митним
органам автомобільну митну декларацію, заповнену у двох
екземплярах на кожний транспортний засіб окремо, та документи, що
підтверджують правомірність володіння або користування (в тому
числі з правом розпорядження), технічні або реєстраційні документи
на транспортний засіб. 45. Інспектор прикордонної митниці перевіряє відповідність
фактично наявних даних транспортного засобу заявленим в
автомобільній митній декларації та зазначеним у документах на
транспортний засіб, попереджає громадянина про відповідальність за
недоставлення транспортного засобу у внутрішню митницю в
призначений строк, заповнює графу "Службові відмітки митниці",
після чого в графі "В'їзд" проставляє дату ввезення, яку засвідчує
відтиском особистої номерної печатки, в графі "Примітки"
проставляє прописом суму легально вивезеної іноземної валюти
(згідно з виїзною митною декларацією), завіряє цей запис відтиском
особистої номерної печатки. Термін доставлення транспортного засобу у внутрішню митницю,
в зоні діяльності якої постійно чи тимчасово проживає власник, не
повинен перевищувати 5 днів з моменту ввезення в Україну. Перший екземпляр оформленої автомобільної декларації разом з
документами, що підтверджують право власності або користування та
з реєстраційними і технічними документами на транспортний засіб,
видаються на руки власнику для подання внутрішній митниці, а
другий залишається в справах митниці для обліку та звітності разом
з виїзною та в'їзною митними деклараціями. 46. Працівники органів ДАІ, що знаходяться за зоною митного
контролю, перевіряють відповідність даних, зазначених в
автомобільній митній декларації та в технічних і реєстраційних
документах на транспортний засіб з фактично наявними, знімають
національні номерні знаки, видають номерні знаки типу "Транзит",
про що роблять відмітку у відповідній графі автомобільної митної
декларації. У випадку виявлення розбіжностей фактично наявних
даних із зазначеними в документах та при виявленні наявних
конструктивних змін на зворотному боці транзитних номерів робиться
запис про виявлені розбіжності. Вилучення національних номерних знаків та видача номерних
знаків типу "Транзит" здійснюється працівниками митних органів в
прикордонних пунктах пропуску, де не розташовані підрозділи ДАІ,
та працівниками вантажних підрозділів внутрішніх митниць у випадку
надходження транспортних засобів вантажем. 47. Для отримання посвідчення власник має подати в митницю, в
зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає: - перший екземпляр автомобільної митної декларації,
оформленої прикордонною митницею (залишається в справах митниці
для обліку та звітності); - реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб
(або їх ксерокопії, засвідчені нотаріально або митними органами чи
поліцією в країні придбання); - документи, що підтверджують право власності або
користування; - документи, що підтверджують факт використання на придбання
транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами
походження (в разі потреби); - закордонний паспорт з відмітками про перетин кордону, що
підтверджують факт перебування за кордоном в момент придбання або
одержання як подарунок транспортного засобу; - номерні знаки типу "Транзит", видані на території України. Посвідчення виписується згідно з документами, що
підтверджують право власності (користування), та реєстраційними і
технічними документами на ім'я власника (користувача) після
перевірки відповідних документів, сплати митних зборів за видачу
посвідчення та в належних випадках ввізного мита. Номери кузова, двигуна та шасі вносяться в посвідчення з
урахуванням відміток ДАІ на зворотному боці номерів типу
"Транзит". У випадку, коли транспортні засоби були ввезені в Україну за
довіреністю, виданою на їх придбання, а легальність переміщення
валюти за межі України для оплати транспортного засобу не
підтверджується (тобто коли фактично транспортний засіб був
придбаний особою, якій було видано довіреність, за свої власні
кошти), посвідчення видається на ім'я особи, котра фактично
придбала і ввезла транспортний засіб в Україну, незважаючи на те,
що документи, які підтверджують право власності, виписані на
особу, яка видала довіреність. В належних випадках в посвідчення вносяться митні обмеження. Посвідчення виписується у двох екземплярах, перший з яких
разом з документами, що підтверджують право власності
(користування), та реєстраційними і технічними документами,
погашеними шляхом проставлення в них запису: "Видано посвідчення
N ___", завіреного відтиском особистої номерної печатки інспектора
митниці, який здійснив митне оформлення, видаються власнику для їх
подання в органи відповідних відомств. Видані посвідчення реєструються в окремому журналі. Другий екземпляр посвідчення, автомобільна митна декларація,
документи, що підтверджують використання на придбання
транспортного засобу іноземної валюти з підтвердженими джерелами
походження (на кожному із зазначених документів проставляється
номер по порядку з журналу обліку посвідчень), залишаються в
справах митниці для обліку, звітності та формування статистичних
даних і зберігаються протягом двох років. 48. Відчуження транспортних засобів, на які митними органами
видано посвідчення, може здійснюватись тільки після їх реєстрації
в органах ДАІ МВС України або в інших уповноважених органах. 49. Для отримання транспортного засобу, що надійшов у
несупроводжуваному багажі (ввезеного транспортною організацією),
митниці необхідно подати крім документів, зазначених в пункті 47
розділу II цих Правил, пасажирську митну декларацію форми МД-4
(додаток N 8), оформлену прикордонною митницею на
несупроводжуваний багаж. 50. Митне оформлення транспортних засобів, що надійшли у
несупроводжуваному багажі або у вантажних відправленнях,
здійснюється у порядку, визначеному в пунктах 46, 48 розділу II
цих Правил. 51. При неможливості видачі посвідчення на ввезені в Україну
транспортні засоби (не сплачено ввізне мито, митні збори, відсутні
необхідні для митного оформлення документи, виявлені ознаки
підробки номерів шасі, кузова, двигуна, року вироблення, при
наявності обгрунтованих сумнівів щодо достовірності поданих
документів тощо), подані на них документи реєструються в журналі і
залишаються в справах митниці на контролі до вирішення питання про
видачу посвідчення, про зворотне вивезення або про порушення
справи про порушення митних правил. Власнику видається завірена
відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці довідка
довільної форми про те, що документи знаходяться в справах
митниці. 52. При неможливості виконання зобов'язання про доставлення
транспортного засобу з одного митного органу в інший у встановлені
строки власник (користувач) до закінчення строку повинен
повідомити в письмовій формі митний орган, в який належить
доставити транспортний засіб, із зазначенням причин неможливості
доставлення транспортного засобу в зазначений строк, додати
документи, що підтверджують викладені причини. В такому випадку, після розгляду наданих документів, митний
орган приймає рішення про можливість продовження терміну виконання
зобов'язання про доставлення транспортного засобу з одного митного
органу в інший.
Порядок митного оформлення транспортних засобів,
що вивозяться з України громадянами-резидентами
53. Громадяни-резиденти, що вивозять транспортні засоби за
межі України на постійно (з метою їх відчуження та при виїзді на
постійне місце проживання), завчасно, не пізніше ніж за 5 днів до
вивезення (пересилання), подають митниці, в зоні діяльності якої
вони проживають, заповнену в двох екземплярах автомобільну митну
декларацію, документи, що підтверджують правомірність володіння (а
у випадках вивезення по довіреності - нотаріально засвідчену
довіреність, якою надається право розпорядження), в належних
випадках сплачують вивізне мито. 54. Митні органи після перевірки відповідності даних,
зазначених в автомобільній митній декларації та в інших
документах, в графі "Виїзд" автомобільної митної декларації
проставляють дату її оформлення, яку завіряють відтиском особистої
номерної печатки інспектора митниці, в графі "Примітки" роблять
запис: "Вивезення за межі України на постійно дозволено, мито
сплачено, квитанція N _____ від " "_______ 19 __ р.". Якщо вивізне мито не сплачується, в записі вказується, на
якій підставі надано пільги із зазначенням документів, що
підтверджують право користування пільгами (транспортний засіб,
придбаний за ввезену в Україну іноземну валюту, вивозиться в
зв'язку з виїздом власника на постійне місце проживання, власнику
транспортного засобу чинним законодавством надано пільги). Такий
запис завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора
митниці, який здійснив митне оформлення. Перший екземпляр оформленої автомобільної митної декларації
видається разом з документами, що підтверджують правомірність
володіння (розпорядження) та технічними і реєстраційними
документами (при їх наявності), власнику для подання в органи ДАІ
або в інші уповноважені органи для зняття транспортного засобу з
обліку з метою його вивезення за кордон та для подальшого її
подання прикордонній митниці (в належних випадках разом з
квитанцією про сплату вивізного мита) при вивезенні (пересиланні
несупроводжуваним багажем чи вантажним відправленням)
транспортного засобу. Другий екземпляр оформленої автомобільної митної декларації,
на якому проставляється реєстраційний (валовий) номер згідно з
журналом обліку транспортних засобів, що вивозяться з України
громадянами на постійно, залишається у митниці для обліку та
звітності і зберігається протягом двох років. 55. Прикордонні митні органи пропускають транспортні засоби
на підставі оформлених внутрішніми митницями автомобільних митних
декларацій та документів, що підтверджують правомірність володіння
або користування (а в належних випадках і документів, що
підтверджують сплату мита). На автомобільній митній декларації в
графі "Виїзд" проставляється дата вивезення (пересилання
несупроводжуваним багажем чи вантажним відправленням), що
завіряється особистою номерною печаткою інспектора митниці, який
здійснив митне оформлення. Автомобільна митна декларація
залишається в справах прикордонної митниці і після проставлення в
ній реєстраційного (валового) номера згідно з журналом обліку
транспортних засобів, що вивозяться з України громадянами на
постійно, зберігається протягом двох років.
Порядок митного оформлення транспортних
засобів, що ввозяться в Україну
громадянами - нерезидентами
56. На транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються в
несупроводжуваному багажі) на митну територію України
громадянами-нерезидентами на постійно (з метою їх відчуження),
прикордонним митним органам подається: - автомобільна митна декларація, заповнена на ввезення для
постійного користування, в двох екземплярах на кожен транспортний
засіб окремо; - документи, що підтверджують правомірність володіння або
користування (з правом розпорядження); - реєстраційні та технічні документи на транспортний засіб
(при їх наявності). При митному оформленні таких транспортних засобів сплачується
ввізне мито в розмірах, передбачених чинним законодавством
(незалежно від країни виробництва). 57. Прикордонні митні органи, звіривши відповідність даних,
заявлених в автомобільній митній декларації та зазначених в
реєстраційних та технічних документах фактично наявним, заповнюють
розділ I графи "Службові відмітки митниці", в графі "В'їзд"
проставляють дату ввезення, в графі "Примітки" роблять запис:
"Ввізне мито сплачено, квитанція N ____ від " "______ 19 __р.",
який завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора
митниці, котрий здійснив митне оформлення. 58. Перший екземпляр автомобільної митної декларації разом з
квитанцією форми МД-1, оформленою на сплату мита за транспортний
засіб, та документами, що підтверджують правомірність володіння
(користування), і технічними документами видаються власнику
(користувачу). 59. Після оформлення належним чином відчуження (відчуження
може здійснюватись також за довіреністю, виданою власником
(користувачем), іншою особою) власник транспортного засобу подає в
п'ятиденний термін митниці, в зоні діяльності якої він тимчасово
чи постійно проживає, документи, що підтверджують його право
власності, перший екземпляр автомобільної митної декларації,
квитанцію форми МД-1, реєстраційні та технічні документи, сплачує
митні збори за видачу посвідчення. Посвідчення виписується у порядку, передбаченому пунктом 47
розділу II цих Правил. Оформлені таким чином транспортні засоби можуть бути
відчужені тільки після їх реєстрації в органах ДАІ або в інших
уповноважених органах. 60. Транспортні засоби, не реалізовані їх власником (або за
виданою ним довіреністю іншою особою) на митній території України,
підлягають безперешкодному пропуску за межі України на підставі
першого екземпляра оформленої автомобільної митної декларації, яка
залишається в справах прикордонної митниці. Сплачене за
транспортні засоби ввізне мито поверненню не підлягає.
Порядок митного оформлення транспортних
засобів, що вивозяться з України
громадянами - нерезидентами на постійно
61. Громадяни-нерезиденти, які вивозять транспортні засоби,
що були придбані (отримані) ними в Україні, мають звернутись в
будь-яку внутрішню митницю, але не пізніше як за 5 діб до виїзду.
Ці громадяни заповнюють автомобільну митну декларацію в двох
примірниках. Інспектор митниці перевіряє документи, що
підтверджують правомірність володіння, відповідність даних
транспортного засобу, ставить свій підпис, який засвідчує
особистою печаткою. Крім цього, митні органи видають для подання у відповідні
органи дозвіл, передбачений пунктом 24 розділу I цих Правил. Після сплати власником в належних випадках вивізного мита в
графі автомобільної митної декларації "Примітки" інспектор митниці
робить запис: "Дозволяється до вивезення після зняття
транспортного засобу з обліку в органах ДАІ МВС України (в інших
уповноважених органах)", засвідчує його відтиском особистої
номерної печатки і видає перший екземпляр автомобільної митної
декларації власнику або особі, яка діє за його довіреністю. Другий екземпляр автомобільної митної декларації залишається
в справах митниці для обліку та звітності. 62. На прикордонній митниці при вивезенні
громадянами-нерезидентами придбаних ними в Україні транспортних
засобів інспектор митниці перевіряє документи, що засвідчують
правомірність володіння, відповідність даних транспортного засобу
заявленим, документи, що підтверджують сплату вивізного мита (або
документи, що надають право на звільнення від його сплати), в
графі "Виїзд" автомобільної митної декларації проставляє дату
вивезення, ставить свій підпис та засвідчує їх відтиском особистої
номерної печатки. Транспортний засіб пропускається за кордон, а автомобільна
митна декларація залишається в справах митниці як підстава для
пропуску.
Порядок митного оформлення транспортних засобів,
що ввозяться громадянами в Україну
для тимчасового користування
63. Громадяни, які ввозять тимчасово в Україну транспортні
засоби, подають прикордонним митним органам наступні документи: - документи, що підтверджують правомірність володіння або
користування; - реєстраційні та технічні документи; - заповнену в двох примірниках на тимчасове ввезення кожного
транспортного засобу окремо автомобільну митну декларацію. 64. Інспектор митниці перевіряє відповідність фактично
наявних даних транспортного засобу заявленим в автомобільній
митній декларації та зазначеним у документах на транспортний
засіб, попереджує громадянина про відповідальність за невиконання
зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу в
терміни, зазначені в ньому, після чого в графі "В'їзд"
автомобільної митної декларації проставляє дату ввезення. У випадку тимчасового ввезення транспортного засобу
громадянином-нерезидентом в графі "Службові відмітки митниці"
пасажирської митної декларації форми МД-4, що видається
громадянину, робиться запис про тимчасове ввезення транспортного
засобу (назва, марка, кількість, загальна вартість), який
завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора
митниці, котрий здійснив митне оформлення. 65. При тимчасовому ввезенні транспортного засобу на термін,
що перевищує два місяці, власник також дає зобов'язання про його
доставлення разом з необхідними документами в пятиденний строк в
митницю, в зоні діяльності якої він постійно чи тимчасово проживає
(для громадян-резидентів), або планує тимчасово проживати (для
громадян-нерезидентів), для отримання посвідчення на тимчасову
реєстрацію транспортного засобу в ДАІ МВС. 66. Перший екземпляр оформленої автомобільної митної
декларації разом з документами, що підтверджують право володіння
або користування, та з реєстраційними і технічними документами
видається власнику і є підставою для пропуску транспортного засобу
за межі України (автомобільна митна декларація залишається для
обліку та звітності в справах прикордонної митниці, через яку
вивозиться зазначений в ній транспортний засіб). Другий екземпляр автомобільної митної декларації залишається
в справах митниці, яка її видала, для контролю за виконанням
зобов'язання про зворотне вивезення, обліку, звітності та
формування статистичних даних. 67. При оформленні у внутрішній митниці посвідчення для
тимчасової реєстрації у відповідних органах ввезених в Україну
для тимчасового користування транспортних засобів в ньому
зазначаються митні обмеження. Митні обмеження не зазначаються у
разі надання доручення відповідно до Облікової картки на
транспортні засоби, що ввезені за проектом технічної допомоги
(додаток N 9). При видачі посвідчення подаються документи,
зазначені в пункті 47 розділу II цих Правил, та сплачуються
передбачені чинним законодавством митні збори. В графі "Примітки"
автомобільної митної декларації робиться запис про видачу
посвідчення із зазначенням його номера та дати видачі, який
завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора
митниці. Автомобільна митна декларація залишається у громадянина.
( Пункт 67 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Митного комітету N 310 ( z0375-96 ) від 09.07.96 ) 68. Відчуження транспортних засобів, ввезених тимчасово під
зобов'язання про зворотне вивезення, здійснюється у порядку,
передбаченому спільним листом Міністерства юстиції України (від
23.11.92 N 10-90-426) та Держмиткому (від 21.12.92 N 01/3236). Автомобільна митна декларація з відміткою внутрішньої митниці
в графі "Примітки" про здійснене відчуження ввезеного тимчасово
транспортного засобу, завіреною особистою номерною печаткою
інспектора митниці, надсилається в митницю, яка її оформила, для
зняття транспортного засобу з контролю. Громадянину, який тимчасово ввіз в Україну транспортний
засіб, митним органом видається довідка довільної форми про
здійснення його відчуження у встановленому порядку, завірена
особистою номерною печаткою інспектора митниці, для подання її
прикордонній митниці при виїзді з України (залишається в справах
прикордонної митниці). 69. При вивезенні (пересиланні) транспортних засобів, що були
тимчасово ввезені в Україну громадянами під зобов'язання про
зворотне вивезення, інспектор прикордонної митниці перевіряє
документи, що підтверджують правомірність володіння або
користування цим транспортним засобом, відповідність даних
транспортного засобу заявленим, відповідність строку вивезення,
заявленому при ввезенні, в графі "Виїзд" першого екземпляра
автомобільної митної декларації, виданого прикордонною митницею
при ввезенні, проставляє дату вивезення транспортного засобу,
ставить свій підпис і засвідчує його відтиском особистої номерної
печатки. Якщо такий транспортний засіб був взятий на тимчасовий облік
в органах ДАІ або в інших уповноважених органах, він знімається з
обліку, державні номерні знаки та реєстраційні документи при
виїзді з України здаються в органи ДАІ (або в інші уповноважені
органи). Транспортний засіб випускається за кордон, а автомобільна
митна декларація залишається в справах митниці. Раз на місяць автомобільні митні декларації, оформлені на
тимчасове ввезення транспортних засобів, з відміткою митниці про
їх вивезення, надсилаються в митницю, яка її оформила, для зняття
транспортного засобу з контролю. 70. В разі пошкодження тимчасово ввезеного в Україну
транспортного засобу до такого стану, при якому він не підлягає
відновленню і не може бути вивезеним за межі України, його власник
(користувач) повинен подати в митницю, в зоні діяльності якої він
знаходиться, акт технічного огляду, виданий
реєстраційно-екзаменаційним підрозділом ДАІ за місцезнаходженням
транспортного засобу та автомобільну митну декларацію, оформлену
прикордонним митним органом на цей транспортний засіб. Митний
орган видає власнику (користувачу) довідку довільної форми про
зняття транспортного засобу з контролю, завірену гербовою печаткою
митниці, для подання прикордонній митниці при виїзді за межі
України. В графі "Примітки" автомобільної митної декларації
робиться запис про списання транспортного засобу із зазначенням
номера і дати видачі акта технічного огляду, який завіряється
відтиском особистої номерної печатки інспектора митниці,
автомобільна митна декларація в десятиденний термін направляється
в митницю, де вона була видана , для зняття транспортного засобу
митницею з контролю. Акт технічного огляду або його завірена копія
залишаються в справах митниці.
Порядок митного оформлення транспортних засобів,
що тимчасово вивозяться громадянами за межі України
71. При тимчасовому вивезенні транспортного засобу за межі
України не пізніше ніж за п'ять діб до виїзду митниці, в зоні
діяльності якої тимчасово чи постійно проживає його власник,
подаються: - заповнена в двох примірниках автомобільна митна декларація
на тимчасове вивезення транспортного засобу; - документи, що підтверджують правомірність володіння чи
користування; - реєстраційні та технічні документи. За наявності підтверджених відповідними документами обставин,
які перешкоджають здійсненню митного оформлення транспортних
засобів у митниці, в зоні діяльності якої проживає їх власник,
митне оформлення може здійснюватись, як виняток, в прикордонній
митниці безпосередньо при перетині кордону. У такому випадку
перший екземпляр оформленої прикордонною митницею автомобільної
митної декларації видається на руки власнику, а другий екземпляр
надсилається в митницю, в зоні діяльності якої проживає
громадянин, для контролю за виконанням зобов'язання про зворотне
ввезення. 72. Інспектор митниці попереджає громадянина про
відповідальність за невиконання зобов'язання про зворотне ввезення
та порушення встановленого строку зворотного ввезення, оформлює
автомобільну митну декларацію. Перший екземпляр декларації видається разом з іншими
документами власнику для його подання прикордонній митниці при
виїзді з України та при зворотному в'їзді в Україну і є підставою
для пропуску зазначеного в ньому транспортного засобу через митний
кордон України. Другий екземпляр автомобільної митної декларації залишається
в справах митниці для контролю за виконанням зобов'язання про
зворотне ввезення, а після підтвердження зворотного ввезення - для
обліку, звітності та формування статистичних даних. 73. Прикордонній митниці власником (користувачем) подається
оформлена внутрішньою митницею автомобільна митна декларація,
документи, що підтверджують правомірність володіння або
користування, реєстраційні та технічні документи. Інспектор митниці звіряє відповідність фактично наявних даних
заявленим в декларації та зазначеним в інших документах, в графі
"Виїзд" декларації проставляє дату вивезення і засвідчує її
відтиском особистої номерної печатки. 74. При зворотному в'їзді в Україну прикордонній митниці
подаються документи, зазначені в пункті 73 розділу II цих Правил. В графі "В'їзд" автомобільної митної декларації
проставляється дата зворотного ввезення, яка завіряється відтиском
особистої номерної печатки інспектора прикордонної митниці. 75. Протягом п'яти діб після здійснення зворотного ввезення
транспортного засобу автомобільна митна декларація з відмітками
прикордонної митниці (прикордонних митниць) про виїзд та в'їзд
подається (пересилається) власником (користувачем) транспортного
засобу у внутрішню митницю, яка її оформила, для зняття
транспортного засобу з контролю.
Порядок митного оформлення транспортних засобів,
що переміщуються громадянами через митну
територію України транзитом
76. При ввезенні транспортного засобу з метою його
переміщення через митну територію України транзитом прикордонній
митниці подаються: - автомобільна митна декларація, заповнена у двох (а для
громадян-резидентів у трьох) примірниках на транзит транспортного
засобу через митну територію України; - документи, що підтверджують правомірність володіння або
користування; - реєстраційні та технічні документи; - документи, що підтверджують факт прямування транзитом через
митну територію України. Ними можуть бути - паспорт з відповідними
візами, запрошення тощо (подаються в разі потреби на вимогу митних
органів). 77. Інспектор в'їзної митниці перевіряє відповідність даних
транспортного засобу заявленим в декларації та зазначеним в інших
документах, попереджає про відповідальність за невиконання
(несвоєчасне виконання) зобов'язання про транзит та доставлення
транспортного засобу з одного митного органу в інший, заповнює
частину другу розділу "Службові відмітки митниці", викреслює
суцільною лінією слова "для реєстрації у п'ятиденний строк", в
графі "В'їзд" робить запис про дату ввезення, ставить свій підпис
і засвідчує їх відтиском особистої номерної печатки. У випадку ввезення транспортного засобу з метою транзиту
громадянином-нерезидентом в графі "Службові відмітки митниці"
пасажирської митної декларації форми МД-4, що видається
громадянину, робиться запис про тимчасове ввезення транспортного
засобу (назва, марка, кількість, загальна вартість), що
завіряється відтиском особистої номерної печатки інспектора
митниці, який здійснив митне оформлення. У випадку ввезення транспортного засобу з метою транзиту
громадянином-резидентом автомобільна митна декларація
використовується як провізна відомість. Перший екземпляр автомобільної митної декларації видається
власнику (користувачу) разом з іншими документами для подання
прикордонній митниці при виїзді з України. Другий екземпляр декларації залишається в справах митниці для
контролю за виконанням зобов'язання про транзит, обліку, звітності
та формування статистичних даних. Третій екземпляр декларації (тільки для громадян-резидентів)
направляється поштовими каналами зв'язку в митницю, через яку буде
здійснюватись вивезення транзитного транспортного засобу, для
контролю. 78. При вивезенні транспортного засобу, що переміщується
через митну територію України транзитом, інспектор випускної
митниці перевіряє відповідність даних транспортного засобу
заявленим в автомобільній митній декларації, відповідність строку
вивезення транспортного засобу заявленому при ввезенні, в графі
"Виїзд" автомобільної митної декларації проставляє дату вивезення
транспортного засобу, ставить свій підпис і засвідчує їх відтиском
особистої номерної печатки. Автомобільна митна декларація (перший екземпляр) залишається
в справах митниці. Раз на місяць такі автомобільні митні деклараціі (перші
екземпляри) надсилаються в митниці, які їх видали, для зняття
транспортних засобів з контролю. На третіх екземплярах автомобільної митної декларації, які
надійшли по пошті, проставляється дата вивезення транспортного
засобу згідно з відмітками у другому екземплярі автомобільної
митної декларації. Третій екземпляр автомобільної митної
декларації залишається у справах прикордонної митниці. 79. Відчуження ввезених в Україну з метою транзиту
транспортних засобів здійснюється у порядку, зазначеному в
пункті 68 розділу II цих Правил, з урахуванням положень пункту 35
розділу I цих Правил.
Розділ III
Правила митного оформлення транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України та
належать підприємствам, установам, організаціям,
закладам, іншим юридичним особам та суб'єктам
підприємницької діяльності
Порядок митного оформлення транспортних засобів,
якими через митний кордон України
переміщуються товари та майно
( Пункт 80 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 280 ( z0347-99 ) від 13.05.99 ) 80. Транспортні
засоби, що належать українським підприємствам, установам,
організаціям, закладам, іншим юридичним особам та суб'єктам
підприємницької діяльності і які використовуються для переміщення
(експорт) через митний кордон України товарів та інших предметів,
декларуються без заповнення окремої ВМД на тимчасове вивезення
майна (транспортних засобів). Відомості про такі транспортні
засоби зазначаються в графах 21, 25 ВМД, оформленої на вивезення
товарів та інших предметів (зобов'язання про зворотне ввезення
транспортного засобу надається митниці і зазначається в графі 44
ВМД).
У випадку виїзду не завантаженого транспортного засобу за
межі України (з метою доставлення товарів та інших предметів в
Україну), а також у випадках, коли ВМД на експорт товарів чи майна
не оформляється (вартість товарів чи предметів не перевищує
еквівалент 100 доларів США, термінові відправки тощо) власник
транспортного засобу подає в митницю, в зоні діяльності якої він
розташований, мотивований лист про необхідність виїзду
транспортного засобу за межі України, в якому подається
зобов'язання про зворотне ввезення транспортного засобу. Митний
орган при згоді на виїзд транспортного засобу за межі України
проставляє штамп "Під митним контролем" у дорожному листі.
Наявність відмітки внутрішньої митниці у дорожному листі є
підставою для безперешкодного пропуску такого транспортного засобу
за межі України. При поверненні транспортного засобу в Україну
співробітник прикордонної митниці проставляє в дорожному листі
дату перетину кордону, яку завіряє особистим підписом та відтиском
особистої номерної печатки. Дорожний лист з відміткою прикордонної
митниці подається у митницю, яка проводила митне оформлення, для
зняття транспортного засобу з контролю. ( Пункт 81 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 280 ( z0347-99 ) від 13.05.99 ) 81. Іноземні
транспортні засоби, якими через митний кордон України
переміщуються товари та інші предмети, декларуються без заповнення
окремої ВМД. Відомості про такі транспортні засоби зазначаються:
- при ввезенні товарів та інших предметів в Україну - в
CARNET TIR, CMR, провізній відомості, в інших дорожних документах
(по зазначених документах транспортні засоби направляються
прикордонними митницями у митниці призначення для вирішення
питання про випуск); - при в'їзді в Україну без вантажу (для вивезення товарів за
межі України) - в дорожних документах; - при ввезенні товарів та інших предметів в Україну з метою
транзиту - в графах 21, 25 ВМД, оформленої на транзит, в
вищезазначених товарно-супровідних та дорожних документах (якщо
ВМД не оформляється - в товарно-супровідних, дорожних документах
та в провізній відомості). При виїзді за межі України транспортного засобу, яким
здійснювалось ввезення товарів та інших предметів в Україну,
прикордонній митниці обов'язково подаються документи, що
підтверджують той факт, що ввезені в Україну зазначеним
транспортним засобом товари були пред'явлені митниці призначення. При виїзді за межі України після ввезення товарів з ціллю
транзиту митні органи з метою виявлення можливих порушень
зобов'язання про транзит перевіряють цілісність накладених
забезпечень або упаковки.
Порядок митного оформлення транспортних
засобів, які використовуються для переміщення
через митний кордон України пасажирів
( Пункт 82 втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби N 280 ( z0347-99 ) від 13.05.99 ) 82. Транспортні
засоби, які використовуються для переміщення через митний кордон
України пасажирів на регулярній основі (рейсові, маршрутні),
декларуються без заповнення ВМД на тимчасове вивезення (ввезення)
майна. Митне оформлення таких транспортних засобів проводиться на
підставі дорожних документів.
Транспортні засоби українських підприємств, установ,
організацій, закладів, інших юридичних осіб та суб'єктів
підприємницької діяльності, які використовуються для виїзду за
кордон працівників зазначених організацій (відрядження) та для
здійснення чартерних рейсів, декларуються без заповнення окремої
ВМД на тимчасове вивезення майна у порядку, зазначеному в абзаці
другому пункту 80 цих Правил.
Порядок митного оформлення транспортних засобів,
що переміщуються через митний кордон України,
як товари чи майно
83. При оформленні вантажних митних декларацій на ввезення
транспортних засобів, які підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС
України або в інших відомствах, необхідно в графі 31 ВМД вказувати
марку, модель та тип транспортного засобу, номери кузова, шасі та
двигуна. При декларуванні двох і більше транспортних засобів і при
неможливості вмістити в графі 31 ВМД необхідні дані, в ній
робиться відмітка: "дивись зворотну сторону", а на зворотній
стороні ВМД зазначається необхідна інформація, що завіряється
відтиском особистої номерної печатки співробітника митниці, який
проводить митне оформлення даного вантажу. При цьому необхідно
звіряти дані, що декларуються (марка, модель, тип, номер двигуна,
кузова, шасі, причепа) з фактично наявними. 84. При оформленні транспортних засобів, ввезених в Україну
суб'єктами підприємницької діяльності для власних потреб у випадку
оформлення по одній вантажній митній декларації (ВМД) двох і
більше транспортних засобів, крім оригіналу ВМД, який є підставою
для реєстрації в органах ДАІ або інших відомств одного із
зазначених в ньому транспортних засобів, на кожний з інших
зазначених у вантажній митній декларації транспортних засобів
митними органами видається ксерокопія ВМД, що завіряється
особистою номерною печаткою інспектора митниці, котрий здійснював
митне оформлення транспортного засобу, та гербовою печаткою митної
установи, причому в кожній ксерокопії ВМД окремо виділяються
(визначаються) номери кузова, шасі та двигуна конкретного
транспортного засобу. Така ксерокопія ВМД є підставою для
реєстрації в органах ДАІ або інших відомств зазначеного в ній
транспортного засобу. Завірення митними органами ксерокопії ВМД може здійснюватись
і після завершення митного оформлення транспортного засобу. В
такому випадку не є обов'язковою вимога щодо завірення копій ВМД
тільки особистою номерною печаткою інспектора митниці, який
здійснював митне оформлення транспортного засобу. Відчуження оформлених таким чином транспортних засобів може
здійснюватись тільки після їх реєстрації в органах ДАІ або в інших
уповноважених органах. 85. При оформленні транспортних засобів, ввезених в Україну
суб'єктами підприємницької діяльності з метою їх подальшого
відчуження юридичним та фізичним особам, крім ВМД, власники
транспортних засобів подають митниці на кожний транспортний засіб
отриману в органах ДАІ довідку-рахунок, в якій вказані марка,
модель, тип транспортного засобу, номери кузова, шасі та двигуна
конкретного транспортного засобу. Обов'язковий запис : "в митному
відношенні оформлено". Вантажна митна декларація (ВМД)"
"___________ 19 __р. N 00000 0 000000" завіряється особистою
номерною печаткою інспектора митниці, який здійснював митне
оформлення відповідних транспортних засобів, та гербовою печаткою
митної установи. Оформлені таким чином довідки - рахунки є
підставою для реєстрації зазначених в них транспортних засобів за
новими власниками ( як юридичними, так і фізичними особами). Завірення митними органами вищезазначеного обов'язкового
запису в довідці-рахунку може здійснюватись і після завершення
митного оформлення транспортного засобу. В такому випадку не є
обов'язковою вимога щодо завірення довідки-рахунку тільки
особистою номерною печаткою інспектора митниці, який здійснив
митне оформлення транспортного засобу. Відчуження таким чином оформлених транспортних засобів новими
власниками може здійснюватись тільки після їх реєстрації в органах
ДАІ або в інших уповноважених органах. 86. При оформленні ВМД на вивезення за межі України
транспортних засобів застосовуються положення пункту 83 цього
розділу Правил. 87. Митні обмеження стосовно відчуження, використання у
підприємницьких цілях, видачі довіреності на користування тощо
транспортних засобів, ввезених в Україну підприємствами,
установами, організаціями, закладами, іншими юридичними особами та
суб'єктами підприємницької діяльності, зазначаються в графі Д ВМД,
оформленої митними органами на відповідний транспортний засіб. Такі обмеження застосовуються при: тимчасовому ввезенні
транспортного засобу, випуску без сплати мита транспортних
засобів, які підлягають обкладенню митом (тобто коли надається
пільга по безмитному пропуску предметів із застереженням про
заборону на використання пропущених без сплати мита предметів в
цілях інших, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги -
гуманітарна допомога, технічна допомога, звільнення від сплати
мита рішенням Уряду або іншими законодавчими актами). Вибракування таких транспортних засобів до закінчення терміну
дії митних обмежень може здійснюватись тільки з відома відповідних
митних органів. У випадку тимчасового ввезення транспортного засобу дозволом
на право його відчуження є нова ВМД, оформлена на імпорт (ввезення
для постійного користування) транспортного засобу, в якій у
графі 47 зазначаються відомості про сплату мита та митних зборів.
В інших випадках дозволом на право відчуження є відмітки митниці в
графі Д ВМД, оформленої при ввезенні цього транспортного засобу,
про зняття митних обмежень, завірені відтиском особистої номерної
печатки інспектора митниці та гербовою печаткою митниці.
Додаток N 1
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України, затверджених
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 року N 253
Форма МД-7
Декларація зберігається до Особи, які повідомляють
зняття транспортного засобу неправильні відомості при
з обліку відповідною декларуванні, несуть
митницею або його реєстрації відповідальність згідно з
у митниці за місцем чинним законодавством України
проживання
Декларація
на ввезення/вивезення транспортного засобу
індивідуального користування,
вузла чи агрегату
1. Громадянство, прізвище, ім'я, по батькові______________________
2. Адреса постійного проживання___________________________________
3. Номер паспорта, ким і коли видано______________________________
4. Загальні відомості про транспортний засіб:
а) марка__________________________ д) рік виробництва___________
б) номер двигуна__________________ е) вартість__________________
в) номер кузова___________________ ж) реєстраційний(транзит) N _
г) номер шасі_____________________ з) колір_____________________
5. Мета ввезення/вивезення: для особистого користування,
відчуження,транзиту, тимчасово, на постійно, перегін за
дорученням власника (непотрібне закреслити).
Зобов'язання про ———————————————————— ————————————————————— ——————————— | зворотне ввезення| | зворотне вивезення| | транзит | ———————————————————— ————————————————————— ——————————— Я, _____________________________ зобов'язуюсь ввезти/вивезти
вищевказаний транспортний засіб до (місяць, рік, країна
призначення)______________________________________________________
Мені відомо, що в разі порушення цього зобов'язання я буду нести
відповідальність згідно зі статтею 113/114 Митного кодексу
України. "_____"__________ 19__ р. _____________
підпис
Службові відмітки митниці
I. Наявність необхідних для реєстрації документів:
1.___________________________________________________
2.___________________________________________________
3.___________________________________________________
4.___________________________________________________ II. Даний транспортний засіб направляється
у ____________________ митницю для реєстрації у п'ятиденний
строк.Громадянина ___________________ попереджено, що в разі
недоставлення транспортного засобу у призначений строк він несе
відповідальність згідно зі статтею 109 Митного кодексу України. ———————————————————————————————— | В'їзд | Виїзд | ———————————————————————————————— Примітки: ____________________________________________________ __________________________________________________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата"_____"__________ 19__ р. МП
Підпис власника (водія) __________ Підпис ___________
Додаток N 2
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України, затверджених
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 року N 253
Журнал обліку транспортних засобів, що ввозяться в Україну ————————————————————————————————————————————————————————————————— |N |Да|Назва суб'єкта |Адре|Транспорт|Мета вве-|Транспорт|Приміт| |пп|та|підприємницької|са |ний засіб|зення |ний засіб| ки | | | |діяльності або | |(марка,мо|(тимчасо-|на кордо-| | | | |прізвище та | |дель, N |во постій|ні (това-| | | | |ім'я власника | |кузова), |но, тран-|рносупро-| | | | |(користувача) | |назва та | зит) |відні до | | | | | | |N вузла | |кументи) | | | | | | |чи агре- | | | | | | | | | гату | | | | |——+——+———————————————+————+—————————+—————————+—————————+——————| |1 | | | | | | | | |——+——+———————————————+————+—————————+—————————+—————————+——————| |..| | | | | | | | |——+——+———————————————+————+—————————+—————————+—————————+——————| |25| | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 3
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України, затверджених
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 року N 253
Журнал обліку транспортних засобів, що вивозяться з України ————————————————————————————————————————————————————————————————— |N |Да|Назва суб'єкта |Транспортний |Мета вве-|Транспорт|Приміт| |пп|та|підприємницької|засіб (марка, |зення |ний засіб| ки | | | |діяльності або |модель N кузо-| |на кордо-| | | | |прізвище та |ва), назва та | |ні (това-| | | | |ім'я власника |N вузла чи | |росупро- | | | | |(користувача) |агрегату | |відні до-| | | | | | | |кументи) | | |——+——+———————————————+——————————————+—————————+—————————+——————| |1 | | | | | | | |——+——+———————————————+——————————————+—————————+—————————+——————| |..| | | | | | | |——+——+———————————————+——————————————+—————————+—————————+——————| |25| | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 4
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України, затверджених
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 року N 253
Журнал видачі посвідчень на право реєстрації
транспортних засобів
————————————————————————————————————————————————————————————————— |N |Да-|N пос|На кого вида|Гро-|Мета|Транспортний за-|Наяв- |При| |пп|та |від- |но (прізвище|мадя|вве-|сіб(марка,модель|ність |міт| | | |чення|та ім'я), |нст-|зен-|N кузова), назва|митних|ки | | | | |адреса | во | ня |та N вузла чи |обме- | | | | | | | | |агрегату |жень | | |——+———+—————+————————————+————+————+————————————————+——————+———| |1 | | | | | | | | | |——+———+—————+————————————+————+————+————————————————+——————+———| |..| | | | | | | | | |——+———+—————+————————————+————+————+————————————————+——————+———| |25| | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 5
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України, затверджених
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 року N 253
Журнал реєстрації транспортних засобів, що вивозяться
громадянами за межі України
————————————————————————————————————————————————————————————————— |N |Дата|Хто вивозить |Власник |Транспортні засо-|Термін|При-| |пп| |(громадянство,|(прізвище,|би (марка,модель,|зворот|міт-| | | |прізвище,ім'я)|ім'я, |N кузова), назва |ного |ки | | | | |адреса) |та N вузла чи |ввезен| | | | | | |агрегату | ня | | |——+————+——————————————+——————————+—————————————————+——————+————| |1 | | | | | | | |——+————+——————————————+——————————+—————————————————+——————+————| |..| | | | | | | |——+————+——————————————+——————————+—————————————————+——————+————| |25| | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 6
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України, затверджених
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 року N 253
——————————————— Державний | В'їзд | |Форма МД-1 митний Квитанція серія 0000 N 0000000 |————————| | комітет | Виїзд | | України ———————————————— митниця ——————————————— Власник гр. ____________________________________________
громадянство, ім'я та прізвище Його адреса ____________________________________________
" " __________ 19 __ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |NN|Наймену-|Підстава | А В С | D | |пп|вання | для |——————————————————+——————————————————————| | |предме- |вилучен- |Оди-| Сума цифрами| |Розмір платежу| | |тів, ва-|ня чи |ни- |—————————————| |——————————————| | |люти |прий- |ця |Кіль-|Загаль-|Ставка | Сума | Сума | | |ціннос- |няття |ви- |кість|на сума|мита |стягне|стягне-| | |тей | |міру| |чи вар-|або |них ми|них | | | | | | |тість |митних |та та|склад- | | | | | | | |зборів |митних|ських | | | | | | | | |зборів|зборів | |——+————————+—————————+————+—————+———————+———————+——————+———————| | | | | | | | | | | |——————————————————————————+—————————————+———————+——————————————| | Всього (прописом) | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ——— ——— А Вказані предмети прийняті на зберігання митницею. ——— (Вказати причину) ________________________________ ——— В Вказані валюта, цінності прийняті на зберігання М.П.——— митницею (Вказати причину) _______________________ ——— С Вказані національна валюта та цінні папери України ——— вилучені при ввезенні без підстав. ——— D Сплачено мито, митні та інші збори.
Інспектор _________________ Власник ____________________
Додаток N 7
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України, затверджених
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 року N 253
Форма МД-2
Уніфікований ———————————————————————— А адміністративний |1 Тип декларації | документ (УАД) |——————————+———————————| ————————————————————————|3 Дод.арк.|4 Відв.спец| | 1 |2 Відправник N |———————————————————————————————————————— |———| /експортер |5 Всього найм|6 Кіл-во | 7 Довідковий | |Реєстр N від| товару | місць | номер | П |———————————————————+———————————————————————————————————————— | р |8 Одержувач N |9 Особа, відповідальна за N | и | /імпортер | фінансове врегулювання | м | |———————————————————————————————————————— | і |Реєстр N від|10 Країна 1-го|11 Торг.країна| 12 |13 | р | | призн. | | | | н |———————————————————+———————————————————————————————————————— | и |14 Декларант N|15 Країна |15а Код країни|17а Код країни | к | /представник | відправ| відправ. | призначен. | | |———————————————————————————————————————— | |Реєстр N від|16 Країна походжен.|17 Країна призначен. |для|———————————————————————————————————————————————————————————— | |18 Транспортний засіб |19 Конт.|20 Умови поставки | м | при відправленні | | | и |————————————————————————————————————————————————————————————— | т |21 Транспортний |22 Валюта і загал| 23 Курс |24 Характер | н | засіб на | фактур. варті-| валюти| угоди | и | кордон | сть товарів | | | ц |————————————————————————————————————————————————————————————— | і |25 Вид |26 Вид|27 Місце заванта- |28 Фінансові та бан- | |транспорту|транспорту| ження/розванта-| ківські відомості | |на кордон.|в межах | ження | | | |країни | | | |————————————————————————————————————————| |———|29 Митниця на |30 Місце огляду | | 1 | кордоні | товару | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 31 Ван-|Маркірування|32 Товар|33 Код товару тажні|та кількість| N |—————————————+————————————————————— місця|номери кон- —————————|34 Код країни|35 Вага бру|36 Префе- та |тейнерів - | походження| тто(кг) | ренц. опис |опис |—————————————+———————————+———————— това-|товару |37 Процедура |36 Вага нет|39 Квота ру | | | то (кг) | | |——————————————————————————————————— | |40 Загальна декларація/попередній | | документ | |——————————————————————————————————— |——————— —————————|41 Додатк.один.|42 Фактур. | 43 ————————+—————————————————————| виміру | варті.т-ру| 44 Дода| ———————————————————————————————————— ткова| |45 Код звільнен- інфор| | ня від подат- мація| | ку /пода| | ні | | доку-| | | менти| |——————————————————— | |46 Статистична | | вартість | | | | ———————+————————————————————————————————————————————————————————— 47 Нара| Вид|Основа|Ставка|Сума |СП|48 Відстроч|49 Найменування хува| |нарах.| | | | платежів| складу ння |————+——————+——————+——————| |———————————————————————————— мита| | | | | |В Подробиці та | | | | | | підрахунків мит-| | | | | | них | | | | | | збо-| | | | | | рів | | | | | | |—————————————————————————+——| | В с ь о г о | | | | | ———————+——————————————————————————————————————— — — — — — — — — — |50 Довіритель підпис: |С | ———————| представлений | 51 Мит-| місце та дата ниця| | краї| ни |—————————————————————————————————————| тран| | | | | зиту| | | | | —————————————————————————————————————————————— — — — — — — — — — 52 Гарантія не | |53 Митниця в країні дійсна для | | призначення ——————————————————————————————————————+—————————————————————————— Д. Завершення митного контролю |54 Місце і дата: —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 8
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України, затверджених
наказом Державного митного
комітету України
від 13 червня 1995 року N 253
Форма МД-4
Зберігається на весь час Повідомлення неправильних
перебування в Україні або за відомостей в митній
кордоном. У разі втрати декларації, а також під час
декларації, її власник усного опитування
позбавляється права на співробітнику митниці, тягне
безперешкодне переміщення за собою відповідальність
через митний кордон України згідно з законодавством
зазначених в ній предметів, України.
валюти і цінностей.
Митна декларація
Прізвище, ім'я ________________ Громадянство _____________________
З якої країни прибув ___________До якої країни прямує_____________
Мета поїздки (у службових справах, туризм, приватна,
інше) ____________________________________________________________
Мій багаж, включаючи ручну поклажу, пред'явлений для митного
контролю складається з ___________ місць: При мені та в моєму багажі знаходяться:
1. Зброя різна і боєприпаси, наркотики і пристосування для їх
вживання, сильнодіючі, отруйні, радіоактивні, вибухові речовини __________________________________________________________________
2. Предмети старовини і мистецтва (картини, ікони, інші
художні, історичні, культурні цінності) __________________________
3. Валюта України, облігації державних позик, квитки державних
лотерей __________________________________________________________
4. Інша валюта (банкноти, казначейські білети, монети),
платіжні документи (чеки, векселі, акредитиви та інші), фондові
цінності (акції, облігації та інші) в іноземній валюті,
дорогоцінні метали (золото, срібло, платина, метали платинової
групи) у будь-якому вигляді і стані, дорогоцінні камені у сирому і
обробленому вигляді (діаманти, брильянти, рубіни, смарагди,
сапфіри, перли), а також майнові документи: ———————————————————————————————————————————————————— | Найменування | Кількість | Відмітки | | |——————————————————————| митниці | | | цифрами | прописом | | |———————————————+——————————+———————————+———————————| ———————————————————————————————————————————————————— 5. Предмети, що підлягають обкладенню вивізним (ввізним) митом,
загальною вартістю ________________________________________
6. Валюта України, іноземна валюта, платіжні документи,
цінності та інші предмети, що належать іншим фізичним або юридичним особам (предмети передачі) _______________________
7. Пропущено при в'їзді в Україну (виїзді з України) без права
відчуження під зобов'язання про зворотне вивезення (ввезення):
А————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Найменування предметів |Кількість|Загальна| Відмітки | |п/п|(з зазначенням характерних| |вартість| митниці | | | ознак) | | | | |———+——————————————————————————+—————————+————————+————————————| ———————————————————————————————————————————————————————————————— Б Ювелірні та інші побутові вироби із дорогоцінних металів і
дорогоцінних каменів та брухт таких виробів:
——————————————————————————————————————————————————————————————— | N | Найменування| Кількість |Вартість| Відмітки | |п/п| |—————————————————————+————————| митниці | | | | цифрами | прописом | | | |———+—————————————+——————————+——————————+————————+————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————— Я, _________________________зобов'язуюсь ввезти/вивезти
вищезазначені предмети до _____________________
(число, місяць, рік) Мені відомо, що в разі порушення цього зобов'язання я буду
нести відповідальність згідно з законодавством України. 8. Також заявляю, що окремо від мене слідує належний мені
багаж в кількості ________ місць. Мені відомо, що поряд з предметами, названими в декларації,
підлягають обов'язковому пред'явленню митному контролю: друковані
твори, рукописи, кіно- та фотоплівки, відео- та звукозаписи,
магнітні носії, поштові марки, образотворчі матеріали, спецзасоби
індивідуального захисту, продукція рослинного та тваринного
походження, високочастотні пристрої, мінералогічні та
палеонтологічні зразки.
"____"__________19 ___ р. _________________________
Підпис власника ручної
поклажі і багажу
Відмітки митниці: Підпис __________________ М.П.
Відмітки про проведений обмін валюти ————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата|Кіль-сть обміняної валюти| N довідки | Відмітки банку | —————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 9
до Правил митного оформлення
транспортних засобів, що
переміщуються через митний
кордон України (Додаток N 9
в редакції Наказу Митного
комітету N 310 ( z0375-96 )
від 09.08.96 )
Облікова картка N
на транспортні засоби, що ввезені
за проектом технічної допомоги
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування |Проект|N контракту|Особа, на яку |Установа-отри- | |транспортного| | |зареєстрований|мувач технічної| |засобу | | |транспортний |допомоги | | | | |засіб | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Підпис
М.П.on top