Document z0265-18, valid, current version — Adoption on February 6, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 30, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

06.02.2018  № 62


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 березня 2018 р.
за № 265/31717

Про внесення змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та створення умов для запровадження новітніх підходів до застосування інформаційних технологій у діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Унести до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143, такі зміни:

1) довідник 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

1100

Акція іноземного емітента

1200

Облігація іноземного емітента

1300

Облігація іноземної держави

1400

Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента

»;

2) довідник 7 «Класифікація фінансових інструментів» доповнити новими позиціями такого змісту:

«

01111100

Акція іноземного емітента бездокументарна іменна

01121200

Облігація іноземного емітента бездокументарна іменна

01121300

Облігація іноземної держави бездокументарна іменна

01121400

Фінансовий інструмент (у тому числі цінний папір) іншого виду іноземного емітента бездокументарний іменний

».

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв



on top