Document z0127-94, invalid, current version — Loss of force on February 27, 2002, on the basis - z0196-02

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

N 247 від 17.05.94 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
8 червня 1994 р.
за N 127/336
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України від
17.05.94 N 247
( z0126-94 )

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту
N 48 ( z0196-02 ) від 28.01.2002 }

Умови і правила здійснення агентування
і фрахтування морського торговельного
флоту та контроль за їх дотриманням
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Умови і правила діяльності суб'єктів підприємництва
розроблені відповідно до Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня
1994 р. N 316 ( 316-94-п ) "Про Положення про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності". 1.2. Ліцензуванню підлягає діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності, які здійснюють агентування і
фрахтування морського торговельного флоту.
2. ВИЗНАЧЕННЯ
2.1. Агентування морського торговельного флоту - це
обслуговування суден в морських, річкових портах України, що
здійснюється судновим агентом, який надає послуги судну, що
пов'язані з торговельним мореплавством. 2.2. Фрахтування судна - це діяльність по укладанню договорів
найму або по здаванню в найом судна. 2.3. Судновий агент - це будь-яка особа (фізична або
юридична, яка бере участь від імені і за рахунок власника,
фрахтівника, оператора судна або власника вантажу в наданні послуг
в галузі морських перевезень, а саме: 1) ведення переговорів про купівлю або продаж судна і
укладання таких угод; 2) ведення переговорів про фрахтування судна і контроль за
фрахтуванням; 3) збирання фрахту у відповідних випадках і вирішення всіх
пов'язаних з цим збором фінансових питань; 4) своєчасне оформлення митної і вантажної документації і
відправлення вантажу; 5) організація заходів, пов'язаних з прибуттям або
відправленням судна: а) забезпечення проведення вантажно-розвантажувальних робіт
та розрахунків за ними; б) своєчасне інформування капітана судна щодо правил, звичаїв
порту, змін тарифів, судновласника - про прибуття і відправлення
судна, проведення вантажних робіт: в) документальне оформлення претензій; г) оформлення звітно-грошової документації по судну; д) регулювання всіх питань між капітаном судна, відправником
і одержувачем вантажу, митними і портовими властями; 6) організація обслуговування судна в порту: а) організація забезпечення судна паливом, харчуванням, водою
та іншими необхідними матеріалами; б) наймання екіпажу на судна; в) забезпечення медичного та культурного обслуговування
членів екіпажу судна;
3. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ АГЕНТУВАННЯ І ФРАХТУВАННЯ МОРСЬКОГО
ТОРГОВЕЛЬНОГО ФЛОТУ
3.1. Орган Міністерства транспорту України при отриманні заяв
на видачу ліцензій на здійснення агентування і фрахтування
морського торговельного флоту перевіряє такі умови, необхідні для
здійснення цієї діяльності: а) рекомендації не менше двох агентів; б) наявність у суб'єкта підприємницької діяльності
відповідної до укладеного договору суми коштів, необхідної йому
для розрахунків з учасниками підприємницької діяльності за
виконану ними роботу та відшкодування, в разі необхідності,
заподіяної їм шкоди.
4. ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ АГЕНТУВАННЯ І ФРАХТУВАННЯ
МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ФЛОТУ
4.1. Підприємці - юридичні особи для здійснення агентування і
фрахтування повинні наймати таких людей, які відповідають умовам,
зазначеним у пункті 3.1. цих Умов і правил, та мають професійну
кваліфікацію згідно з пунктом 5.1. цих Умов і правил, з тим щоб
забезпечити належне виконання посередницьких функцій організації. 4.2. При здійсненні діяльності згідно з отриманою ліцензією
суб'єкти підприємницької діяльності повинні дотримуватись таких
правил; 4.2.1. Здійснювати свою діяльність згідно з особливими
умовами та правилами, зазначеними в ліцензії. 4.2.2. Виконувати вимоги Кодексу торговельного мореплавства
СРСР, ці правила та інші нормативні документи Міністерства
транспорту України. 4.3. Власник ліцензії не має права передавати її іншій
юридичній або фізичній особі.
5. ОСОБЛИВІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ АГЕНТУВАННЯ І ФРАХТУВАННЯ
МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ФЛОТУ
5.1. Ліцензія на здійснення агентування і фрахтування
морського торговельного флоту іноземної держави видається
підприємцю-громадянину за умови, якщо він: а) має спеціальність інженера-судноводія, інженера по
організації і управлінню морським транспортом, інженера по
організації і управлінню морським транспортом по комерційній
експлуатації морського транспорту або працював раніше другим,
старшим помічником капітана або капітаном на суднах далекого
плавання і має стаж роботи за спеціальністю судноводія або
експлуатаційника не менше 3 років, а в берегових морських
організаціях не менше 5 років; б) володіє англійською мовою в обсязі, необхідному для
виконання цього виду діяльності. 5.2. Суб'єкти підприємницької діяльності при здійсненні
агентування і фрахтування морського торговельного флоту повинні
надавати судновласникам, фрахтівникам та операторам послуги без
будь-яких змін державних тарифів, що встановлюються згідно з
чинним законодавством України.on top