Document vr_44863-13, current version — Adoption on January 15, 2013

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

15.01.2013  № 44

Щодо стану виконання Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року

З метою забезпечення реалізації єдиної державної політики на ринку цінних паперів України згідно із завданнями, поставленими перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), а також упорядкування та запровадження планових засад у роботі Комісії у 2012 році Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Інформацію щодо стану виконання Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року (далі - План роботи Комітетів) узяти до відома (додається).

2. Керівникам Комітетів Комісії звернути увагу на необхідність контролю за вчасним виконанням Плану роботи Комітетів, а також на неможливість неодноразового подовження термінів його виконання.

3. Відділу організації засідань Комісії та дорадчих органів департаменту організаційного та господарського забезпечення Комісії забезпечити оприлюднення цього рішення на внутрішньому веб-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Мозгового.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін


Протокол засідання Комісії
від 15 січня 2013 р. № 2Додаток

Комітет з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку

Зміст питання

Відповідальна особа

2012

IV кв.

Стан виконання

10

11

12


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КОМІСІЇ


1.

Про внесення Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

Курочкіна І.Ю.МЮ

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1705

2.

Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Курочкіна І.Ю.МЮ

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1707

3.

Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

Курочкіна І.Ю.МЮ

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1706

4.

Про затвердження Порядку погодження створення професійними учасниками фондового ринку відокремлених підрозділів за межами України

Курочкіна І.Ю.

МЮВиконано
Рішення Комісії від 06.11.2012 № 1583. Зареєстровано в МЮУ від 28.11.2012 № 1999/22311

5.

Про затвердження змін до Положення про функціонування фондових бірж

Науменко О.О.МЮ

Виконано
Зареєстровано у МЮУ 14.12.2012 № 2082/22394

6.

Про затвердження Порядку здійснення на фондових біржах операцій РЕПО

Науменко О.О.


МЮ


Виконано
Зареєстровано у МЮУ 14.12.2012 № 2082/22394

7.

Про затвердження Порядку реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, на фондовій біржі

Науменко О.О.

ПОГ


МЮ

Виконано
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1853 та листом від 26.12.2012 № 11/03/22937/НК направлено до МЮУ

8.

Про затвердження Положення про здійснення торговцем цінними паперами операцій з маржинальної торгівлі

Науменко О.О.


МЮ


Виконано
Зареєстровано в МЮУ від 29.11.2012 за № 2000/22312

9.

Про внесення змін до Типового договору про андеррайтинг

Науменко О.О.

МЮВиконано
Зареєстровано в МЮУ від 21.11.2012 № 1949/22261

10.

Схвалення проекту рішення Комісії "Про затвердження змін до Положення про функціонування фондових бірж"

Науменко О.О.СХ

Виконано
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1856

11.

Про внесення Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

Науменко О.О.МЮ

Виконано
Повторно Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1704

12.

Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

Науменко О.О.МЮ

Виконано
Повторно Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1708

13.

Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Науменко О.О.МЮ

Виконано
Повторно Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1709

14.

Про внесення Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним покриттям, затверджених рішенням Комісії від 07.02.2012 № 235, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.02.2012 за № 328/20641

Науменко О.О.СХ

Виконано
Рішення Комісія від 11.12.2012 № 1769

15.

Про затвердження Положення про порядок заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду (розробка згідно ЗУ № 3668-VI)

Симоненко О.М.СХ

Не виконано
Листом КМУ від 29.12.2012 № 43629/24/1-11 термін виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 08.07.2011 № 3668-VI, перенесено після прийняття закону про визначення дати запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
Виконання зазначеного пункту передбачене у Плані роботи Комісії та Комітетів на березень 2013 року

16.

Про внесення змін до Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за послуги зберігача та їх граничний розмір (розробка згідно ЗУ № 3668-VI)

Симоненко О.М.СХ

Виконано
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1745

17.

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (розробка згідно ЗУ № 3668-VI)

Симоненко О.М.СХ

Виконано
Протокол засідання Комітету від 16.11.2012 № 34
Рішення Комісії від 11.12.2012 № 1770

18.

Про затвердження Положення про порядок визначення вартості активів накопичувального пенсійного фонду

Симоненко О.М.СХ

Виконано
Протокол засідання Комітету від 12.12.2012 № 37
Рішення Комісії від 18.12.2012 № 1811

19.

Розробка спільного з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг проекту рішення щодо граничних розмірів винагороди суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення та скасування Положення про винагороду за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.08.2004 № 335, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 вересня 2004 р. за № 1106/9705, та Положення про здійснення діяльності зберігача недержавного пенсійного фонду, порядок обчислення тарифів за послуги зберігача та їх граничний розмір, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.11.2006 № 1227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2006 р. за № 1252/13126

Симоненко О.М.

ПОГ

МЮ


Виконано
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1746
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1744
Рішення Комісії від 04.12.2012 р. № 1745

20.

Проект рішення Комісії "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Симоненко О.М.МЮ

Виконано
Протокол засідання Комітету від 28.11.2012 № 35
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1743

21.

Проект рішення Комісії "Про визначення підстав видачі розпорядження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зберігачу пенсійного фонду"

Симоненко О.М.МЮ

Виконано
Протокол засідання Комітету від 16.11.2012 № 34
Рішення Комісії від 20.11.2012 № 1634


ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


22.

Розгляд протокольних доручень засідань Комісії з питань, що відносяться до компетенції Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку

члени Комітету

З

З

З

Виконується у разі надходження

23.

Розгляд доручень Голови Комісії з питань, що відносяться до компетенції Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку

члени Комітету

З

З

З

Виконується у разі надходження

24.

Розгляд проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами державної влади, що відносяться до компетенції Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку

члени Комітету

З

З

З

Виконується у разі надходження

25.

Розгляд проблемних питань, що відносяться до компетенції Комітету з питань методології регулювання професійної діяльності на фондовому ринку

члени Комітету

З

З

З

Виконується у разі надходження

26.

Розгляд проектів рішень Комісії щодо реєстрації правил (змін до правил) фондових бірж

Науменко О.О.

З

З

З

Виконано
Рішення Комісії "Про реєстрацію змін до Правил ПАТ "Фондова біржа "Перспектива" від 18.12.2012 № 1815

Комітет з питань стратегії розвитку та економічного аналізу на фондовому ринку

Зміст питання

Відповідальна особа

2012

IV кв.

Стан виконання

10

11

12


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КОМІСІЇ


1.

Про схвалення проекту рішення Комісії "Про внесення змін до Правил проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку"

Лібанов М.О.

ПОГ

МЮ


Не виконано
Планується розглянути на найближчому засіданні Комісії.

2.

Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Лібанов М.О.

МЮВиконано
Рішення Комісії від 25.10.2012 р. № 1519 Зареєстровано в МЮУ 28.12.2012 № 2213/22525.


Про розробку методики розрахунку показників, що характеризують рух інвестицій через інструменти фондового ринку

Лібанов М.О.


СХ


Виконано
Протокол Комітету від 09.11.2012 № 31

3.

Щодо плану підготовки регуляторних актів на 2013 рік

Лібанов М.О.СХ

Виконано
Рішення Комісії від 04.12.2012 № 1751


ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


4.

Розгляд протокольних доручень засідань Комісії з питань, що відносяться до компетенції Комітету

Лібанов М.О.

З

З

З

Виконується у разі надходження

5.

Розгляд доручень Голови Комісії з питань що відносяться до компетенції Комітету

Лібанов М.О.

З

З

З

Виконується у разі надходження

6.

Розгляд проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами державної влади, що відносяться до компетенції Комітету

Лібанов М.О.

З

З

З

Виконується у разі надходження

7.

Розгляд проектів Законів України, розроблених народними депутатами та внесених для розгляду у Верховній Раді України

Лібанов М.О.

З

З

З

Виконується у разі надходження

8.

Щодо опрацювання заходів, передбачених актами Кабінету Міністрів України

Лібанов М.О.

З

З

З

Виконується у разі надходження

9.

Роз'яснення законодавства з питань застосування на фондовому ринку Міжнародних стандартів фінансової звітності, бухгалтерського обліку та аудиту

Лібанов М.О.

З

З

З

Виконується у разі надходження

Комітет з питань моніторингу, пруденційного й консолідованого нагляду та інформаційної політики на фондовому ринку

Зміст питання

Відповідальна особа

2012

IV кв.

Стан виконання

10

11

12


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КОМІСІЇ


1.

Розробка проектів Положень по пруденційному нагляду за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів

Керівники департаментів, що здійснюють регулювання діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, в межах компетенції
Виконано
Рішення Комісії № 1697 29.11.2012 схвалено доопрацьований проект
Положення, листом № 11/01/21626/НК від 07.12.2012 направлено в Держпідприємництво

2.

Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004 № 279 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 № 2380, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2008 за № 60/14751)

Науменко О.О.

З, МЮВиконано
Зареєстровано в МЮУ 16.10.2012 № 1737/22049

3.

Про затвердження Положення про порядок оприлюднення інформації та надання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі та визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2002 № 212, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за № 696/6984

Науменко О.О.

З, МЮВиконано
Зареєстровано в МЮУ 01.10.2012 № 1738/22050

4.

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення проекту рішення "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Науменко О.О.


СХ


Виконано
Рішення Комісії від 18.12.2012 № 1810

5.

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення проекту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Науменко О.О.СХ

Виконано
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1701

6.

Про внесення змін до Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19.09.2006 № 855, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2006 за № 1112/12986

Папаіка А.В.

З, МЮВиконано
Рішення Комісії від 11.12.2012 № 1767

7.

Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям та визнання таким, що втратило чинність рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2008 № 1377 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.11.2008 № 122/15913

Симоненко О.М.


З, МЮ


Виконано
Протокол засідання Комітету від 22.11.2012 № 35
Рішення Комісії від 29.11.2012 р. № 1693

8.

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення проекту рішення "Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

Симоненко О.М.СХ

Виконано
Протокол засідання Комітету від 22.11.2012 № 35
Рішення Комісії від 29.11.12 № 1702

9.

Про затвердження Положення про сертифікацію програмних продуктів, які призначені для формування адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку.

Заїка А.Л.

СХ

ПОГ

З, МЮ

Виконано - 6 грудня 2012 року на засіданні Комітету № 36 було розглянуто надану інформацію та рекомендовано розгляд цього питання на засіданні Комісії.
Питання було розглянуто та виключено з Плану.


ІНШІ ПИТАННЯ


10.

Доопрацювання Загальнодоступної бази даних для можливості прийняття даних на основі XML

Бойко Ю.Ю.


В


Виконано
Реалізація цього пункту залежить від форм звітності та схем XML, які затверджуються окремим наказом Голови Комісії нормативно-технічного характеру. У січні 2013 року було розроблено проект такого наказу, у якому визначені форми звітності та схеми XML, у зв'язку з чим розпочато розробку програмного забезпечення формування звітності емітентів у форматі XML, а також доопрацьовано Загальнодоступну базу даних для можливості прийняття даних на основі XML. Станом на 10.01.2013 реалізовано процес розкриття інформації у форматі XML торговцями цінними паперами та фондовими біржами.

11.

Проведення заходів щодо модернізації системи моніторингу фондового ринку, впровадження пруденційного нагляду і забезпечення електронного документообігу в НКЦПФР

Бойко Ю.Ю.,
Заїка А.ПЗ

Виконано
В рамках Концепції модернізації Системи моніторингу фондового ринку, впровадження пруденційного нагляду і забезпечення електронного документообігу в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, схваленої рішенням Комісії від 27.03.2012 № 465, з 1 січня 2013 року забезпечується прийом адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів від учасників фондового ринку у форматі XML.

12.

Проведення заходів щодо розширення можливостей Електронної системи розкриття інформації (ЕСКРІН)

Бойко Ю.Ю.,
Заїка А.ЛПЗ

Виконано
Працівниками управління постійно забезпечується підтримка працездатності ЕСКРІН та надається консультативна допомога учасникам ринку щодо роботи у ЕСКРІН. Також Комісія звернулась до ПАТ "НДУ" та Проекту USAID "Розвиток фінансового сектору" стосовно можливості, термінів та етапів виконання програмно-технічних змін у роботі ЕСКРІН.

13.

Проведення заходів щодо побудови Єдиного біржового інформаційного порталу із забезпеченням оперативного обміну біржовою інформацією про діяльність фондових бірж

Бойко Ю.Ю.,
Заїка А.ЛПЗ

Виконано
Розроблено проект Концепції побудови Єдиного біржового інформаційного порталу, проведено роботу з аналізу інформаційних потоків біржової інформації та визначення можливості її консолідації в рамках порталу. На даний час реалізовано можливість розкриття інформації фондовими біржами відповідно до чинного законодавства. Ці напрацювання можуть бути покладені в основу побудови Єдиного біржового інформаційного порталу.

14.

Проведення заходів щодо побудови Єдиного інформаційного центру розкриття публічної інформації Комісії

Бойко Ю.Ю.ПЗ

Виконано
ДУ "АРІФРУ" в рамках виконання пункту Плану було значно розширено функціональні можливості порталу smida.gov.ua, зокрема:
проведено роботу з організації наповнення та постійного оновлення бази даних щоденними випусками офіційних друкованих видань Комісії та їх архіву за 2012 рік;
розпочато роботу з оприлюднення інформації торговців цінними паперами та фондовими біржами, що підлягає розкриттю на фондовому ринку;
проводилась робота по внесенню змін до структури інформації у відповідності до змін, що вносились до нормативно-правових актів Комісії щодо питань розкриття інформації.

Комітет з питань захисту прав інвесторів та правозастосування на фондовому ринку

Зміст питання

Відповідальна особа

2012

IV кв.

Стан виконання

10

11

12ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КОМІСІЇ


1.

Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

Мисюра О.П.
Мартиненко І.І.

МЮВиконано
Протокол засідання Комітету від 03.10.2012 № 38
Рішення Комісії від 25.10.2012 № 1518

2.

Про затвердження Правил розгляду звернень громадян та юридичних осіб до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Мартиненко І.І.
Мисюра О.П.


МЮ


Виконано
Протокол засідання Комітету від 24.10.2012 № 41
Рішення Комісії від 06.11.2012 № 1582

3.

Про затвердження Порядку організації особистого прийому громадян та представників юридичних осіб у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Мисюра О.П.
Мартиненко І.І.


МЮ


Виконано
Протокол засідання Комітету від 24.10.2012 № 41
Рішення Комісії від 06.11.2012 № 1581

4.

Про затвердження рішення Комісії "Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта первинного фінансового моніторингу - професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму"

Мисюра О.П.

СХ


МЮ

Виконано
Протокол засідання Комітету від 24.12.2012 № 52
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1851

5.

Про схвалення рішення Комісії "Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку вимог законодавства про цінні папери"

Мисюра О.П.


СХ


Виконано
Протокол засідання Комітету від 21.11.12 № 46
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1703

6.

Схвалення проекту рішення Комісії "Про затвердження Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку"

Мисюра О.П.


СХ


Виконано
Протокол засідання Комітету від 14.11.12 № 44
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1638

7.

Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій

Герасименко Н.Г.


МЮ


Виконано
Протокол засідання Комітету від 10.10.12 № 39
Рішення Комісії від 16.10.2012 № 1470

8.

Про затвердження Порядку складання, подання запитів на публічну інформацію та її отримання у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Мартиненко І.І.
Мисюра О.П.

МЮВиконано
Протокол засідання Комітету від 03.10.2012 № 38
Рішення Комісії від 09.10.2012 № 1403

9.

Про затвердження рішення Комісії "Про затвердження Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та застосування санкцій"

Герасименко Н.Г.
Мисюра О.П.МЮ

Виконано
Протокол засідання Комітету від 05.12.2012 № 49
Рішення Комісії від 11.12.2012 № 1766

10.

Затвердження Порядку проведення перевірок СРО

Мисюра О.П.


МЮ


Виконано
Протокол засідання Комітету від 21.11.2012 № 46
Рішення Комісії від 29.11.2012 № 1703


ПОТОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


11.

Розгляд питання щодо роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері здійснення контролю за діяльністю професійних учасників фондового ринку та СРО

Мисюра О.П.


З


Виконано
Протокол засідання Комітету від 05.12.2012 № 49

12.

Розгляд питання щодо роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері здійснення контролю за діяльністю емітентів цінних паперів

Мисюра О.П.


З


Виконано
Протокол засідання Комітету від 05.12.2012 № 49

13.

Розгляд питання щодо роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Мисюра О.П.


З


Виконано
Протокол засідання Комітету від 05.12.2012 № 49

14.

Опрацювання інформації систем депозитарного обліку в частині даних від реєстраторів та зберігачів щодо балансів випусків, а також інформації щодо випадків ведення системи реєстру одного емітента двома та більше реєстраторами

Мисюра О.П.

З

З

З

Виконано
Протокол засідання Комітету від 31.10.2012 № 42
Протокол засідання Комітету від 28.11.2012 № 48
Протокол засідання Комітету від 24.12.2012 № 52

15.

Опрацювання інформації щодо компаній з управління активами, в управлінні яких є відкриті та інтервальні фонди, в контексті захисту прав інвесторів

Пістрик О.В.

З

З

З

Виконано
Протокол засідання Комітету від 31.10.2012 № 42
Протокол засідання Комітету від 28.11.2012 № 48
Протокол засідання Комітету від 24.12.2012 № 52

Комітет з питань корпоративного управління, емісії та обігу пайових цінних паперів

Зміст питання

Відповідальна особа

2012

IV кв.

Стан виконання

10

11

12


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КОМІСІЇ


1.

Порядок реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, що створюються у процесі приватизації та корпоратизації

Папаіка А.В.

МЮНе виконано
Доопрацьовано
Рішенням Комісії від 09.01.2013 № 3, відповідно до Плану роботи Комісії на 2013 рік, затвердження Порядку заплановано у лютому 2013 року.

2.

Порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання

Папаіка А.В.

ПОГ

МЮ


Не виконано
Доопрацьовано
Рішенням Комісії від 09.01.2013 № 5, відповідно до Плану роботи Комісії на 2013 рік, затвердження Порядку заплановано у квітні 2013 року.

3.

Розробка та схвалення зразкових статутів для акціонерних товариств

Папаіка А.В.


СХ


Виконано
Протокол засідання Комітету від 30.11.2012 № 20
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1859

4.

Розробка та схвалення зразкових внутрішніх документів акціонерного товариства

Папаіка А.В.СХ

Виконано
Протокол засідання Комітету від 13.12.2012 № 21
Рішення Комісії від 25.12.2012 № 1860

Комітету з питань розвитку боргових, похідних та запровадження нових інструментів фондового ринку

Зміст питання

Відповідальна особа

2012

IV кв.

Стан виконання

10

11

12


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ


1.

Концепція створення системи регулювання ринку похідних (деривативів)

Папаіка А.В.

К

СХ

О

Виконано Протокол засідання Комітету від 13.12.2012 № 22

2.

Концепція розвитку ринку облігацій

Папаіка А.В.


СХ

О

Виконано Протокол засідання Комітету від 13.12.2012 № 22

3.

Підготовка пропозицій стосовно внесення змін до законодавства щодо створення Єдиного державного реєстру з випуску, обігу та погашення векселів

Папаіка А.В.

К

СХ

О

Виконано Протокол засідання Комітету від 13.12.2012 № 22


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КОМІСІЇ


4.

Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України

Папаіка А.В.

МЮВиконано Рішення Комісії від 22.11.2012 № 1692

5.

Порядок надання дозволу на розміщення та обіг цінних паперів українських емітентів за межами України

Папаіка А.В.


СХ


Виконано Протокол засідання Комітету від 13.12.2012 № 22 (Проект розглянуто на засіданні Комітету, доручено доопрацювати та винести на розгляд на черговому засіданні Комітету)

6.

Про внесення змін до Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії

Папаіка А.В.

МЮВиконано Протокол засідання Комітету від 16.11.2012 № 21 Рішення Комісії від 20.11.2012 № 1637

7.

Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу (щодо переведення зобов'язань товариства в облігації)

Папаіка А.В.

МЮНе виконано Знаходиться на погодженні в Держпідприємництві (направлено листом від 30.08.2012 № 12/04/14713/нк), за станом на 10.01.2013 погодження не отримано

8.

Про внесення змін до Положення про іпотечне покриття звичайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій

Симоненко О.М.

ПОГ


МЮ

Виконано Протокол засідання Комітету від 13.09.2012 № 18 Рішення Комісії від 27.12.2012 № 1902

Інформаційна довідка
щодо стану виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року та стану виконання Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року

Відділ організації засідань Комісії та дорадчих органів департаменту організаційного та господарського забезпечення Комісії (далі - відділ) інформує про стан виконання Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за IV квартал 2012 року (далі - Плани).

З метою недопущення порушень термінів виконання контрольних завдань відділом здійснюється постійний моніторинг виконання самостійними структурними підрозділами Планів роботи Комісії та Комітетів.

З метою недопущення порушення встановлених строків виконання відділ щотижнево після проведення засідань Комісії перевіряє перелік рішень, які структурні підрозділи мають винести на розгляд Комісії відповідно до Планів та, в разі необхідності, на дату, у телефонному режимі нагадує працівникам, відповідальним за контроль в структурних підрозділах, про надходження строку виконання.

Питання щодо організації виконання структурними підрозділами конкретних завдань щотижня розглядаються на нарадах під головуванням Голови Комісії та Керівника апарату, приймаються відповідні рішення, спрямовані на підвищення персональної відповідальності розробників проектів документів.

Аналіз стану виконавської дисципліни за попередні періоди виявляє позитивні зрушення щодо зміцнення стану виконавської дисципліни.

Кількість пунктів Плану

I квартал 2012 року

II квартал 2012 року

III квартал 2012 року

IV квартал 2012 року

Виконано структурними підрозділами Комісії (законодавча та нормотворча діяльність)

48

72

40

41

Виконано без порушення терміну

36

53

35

41

Виконано з порушенням терміну


3

-

-

Не виконано (затримка у погодженні з Держпідприємництвом)

1

13

5

3

Не виконано (перенесено термін виконання)

-

-

-

9

Не виконано

11

5

-

2

Відсоток виконаних доручень87,5%

74,5%

Так, стан виконавської дисципліни характеризувався наступними показниками:

Протягом IV кварталу 2012 року на контролі перебувало 55 документів, від загальної кількості контрольних завдань виконано вчасно 41 (74,5%), не виконано (затримка у погодженні) 3 (5,5%).

Аналіз стану виконання доручень протягом IV кварталу 2012 року структурними підрозділами Комісії (додаток 1) показав:

• департаментом аналізу, стратегії та розвитку законодавства опрацьовано 6 документів (10% від загальної кількості);

• департаментом регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності опрацьовано 4 документа (7,3% від загальної кількості);

• департаментом спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів опрацьовано 12 документів (21,8% від загальної кількості);

• департаментом регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж опрацьовано 14 документів (25,5% від загальної кількості);

• департаментом корпоративного управління та корпоративних фінансів опрацьовано 7 документів (12,7% від загальної кількості);

• департаментом контрольно-правової роботи опрацьовано 9 документів (16,4% від загальної кількості);

• юридичним департаментом опрацьовано 1 документ (1,8% від загальної кількості);

• управлінням правозастосування опрацьовано 2 документи (3,6% від загальної кількості).on top