Document vr939486-10, current version — Revision on December 15, 2011, on the basis - vr765865-11

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
09.12.2010 N 939

Про затвердження
Плану роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України на 2011 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 1026 ( vr026486-10 ) від 30.12.2010 N 51 ( vr051486-11 ) від 27.01.2011 N 67 ( vr067486-11 ) від 03.02.2011 N 85 ( vr085486-11 ) від 17.02.2011 N 100 ( vr100486-11 ) від 24.02.2011 N 148 ( vr148486-11 ) від 24.03.2011 N 180 ( vr180486-11 ) від 07.04.2011 N 219 ( vr219486-11 ) від 21.04.2011 N 245 ( vr245486-11 ) від 28.04.2011 N 284 ( vr284486-11 ) від 19.05.2011 N 304 ( vr304486-11 ) від 26.05.2011 N 326 ( vr326486-11 ) від 02.06.2011 N 347 ( vr347486-11 ) від 09.06.2011 N 369 ( vr369486-11 ) від 16.06.2011 N 388 ( vr388486-11 ) від 23.06.2011 N 425 ( vr425486-11 ) від 07.07.2011 N 504 ( vr504486-11 ) від 28.07.2011 N 514 ( vr514486-11 ) від 04.08.2011 N 521 ( vr521486-11 ) від 11.08.2011 N 557 ( vr557486-11 ) від 29.08.2011 N 611 ( vr611486-11 ) від 29.09.2011 N 670 ( vr670486-11 ) від 27.10.2011 N 686 ( vr686486-11 ) від 10.11.2011 N 697 ( vr697486-11 ) від 17.11.2011 N 705 ( vr705486-11 ) від 24.11.2011 N 716 ( vr716486-11 ) від 01.12.2011
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг N 765 ( vr765865-11 ) від 15.12.2011 }

Відповідно до статті 7 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) та підпункту 10 пункту 10 Положення про Державну
комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2010 року N 157 ( 157-2010-п ), Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити План роботи Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України на 2011 рік, що додається.
2. Заступникам Голови, директорам департаментів, керівникам
структурних підрозділів забезпечити безумовне виконання завдань
Плану роботи Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України на 2011 рік.
2-1. Керівникам самостійних підрозділів забезпечити
супроводження проектів актів, розроблених Держфінпослуг у
попередні планові періоди і робота за якими не завершена, згідно з
переліком, що додається. { Розпорядження доповнено новим пунктом 2-1 згідно з
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 67 ( vr067486-11 ) від 03.02.2011 }
3. Контроль за виконанням плану покласти на першого
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Комісії В.Волга
Протокол засідання Комісії
від 9 грудня 2010 р. N 593

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
09.12.2010 N 939

ПЛАН
роботи Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України на 2011 рік

--------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування завдань | Підстава (мета, | Відповідальні за | Термін | | з/п | (робіт, заходів, | обґрунтування) | виконання) | виконання | | | питань) | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Забезпечення супроводження проектів законів України, внесених Кабінетом Міністрів | | | України до Верховної Ради України | | | (назва проекту закону, N та дата реєстрації) | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 |Про внесення змін до |Відповідно до параграфа |Департамент стандартів|Постійно, до | | |Закону України "Про |125 Регламенту Кабінету |регулювання та нагляду|прийняття | | |недержавне пенсійне |Міністрів України, |за фінансовими |закону в | | |забезпечення" (N 0882 |затвердженого |установами |цілому | | |від 23.11.2007, |постановою Кабінету | | | | |прийнято за основу в |Міністрів України | | | | |першому читанні |від 18.07.2007 N 950 | | | | |10.01.2007) |( 950-2007-п ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 1.2 |Про внесення змін до | - " - |Департамент стандартів| - " - | | |деяких законодавчих | |регулювання та нагляду| | | |актів України з питань| |за фінансовими | | | |діяльності системи | |установами | | | |кредитної кооперації | | | | | |(N 2256 | | | | | |від 20.03.2008, | | | | | |прийнято за основу | | | | | |в першому читанні | | | | | |17.12.2008) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 1.3 |Про ломбарди і | - " - |Департамент стандартів| - " - | | |ломбардну діяльність | |регулювання та нагляду| | | |(N 3433 від | |за фінансовими | | | |03.12.2008, прийнято | |установами | | | |за основу в першому | | | | | |читанні 19.05.2009) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 1.4 |Про внесення змін до | - " - |Департамент реєстрації| - " - | | |деяких законів України| |ліцензування та | | | |щодо надання бюро | |дозвільних процедур | | | |кредитних історій | | | | | |відомостей з | | | | | |Державного реєстру | | | | | |фізичних осіб - | | | | | |платників податків та | | | | | |інших обов'язкових | | | | | |платежів (N 6483 | | | | | |від 03.06.2010, | | | | | |прийнято за основу | | | | | |в першому читанні | | | | | |23.09.2010) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до | - " - |Департамент стандартів| - " - | | |деяких законодавчих | |регулювання та нагляду| | | |актів України щодо | |за фінансовими | | | |регулювання ринків | |установами | | | |фінансових послуг | | | | | |(N 7511 | | | | | |від 23.12.2010) | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 2 | План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Проекти законів України | |------+------------------------------------------------------------------------------------| |2.1.1 |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент юридичного| грудень | | |статті 188-29 Кодексу |посилення нагляду і |забезпечення | | | |України про |контролю Держфінпослуг | | | | |адміністративні |за невиконанням | | | | |правопорушення |застосованих заходів | | | | |( 80731-10 ) |впливу до фінансово- | | | | | |кредитних установ | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.1.2 |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент | листопад | | |деяких законів України|врегулювання питання |тимчасового | | | |(щодо врегулювання |щодо участі |адміністрування | | | |питання ліквідації та |Держфінпослуг під час |фінансово-кредитних | | | |процедури банкрутства |процедури ліквідації та |установ | | | |фінансово-кредитних |банкрутства фінансово- | | | | |установ) |кредитних установ | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.1.3 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Національної | |комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків | |фінансових послуг N 765 ( vr765865-11 ) від 15.12.2011 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.1.4 |Про фонд гарантування |На виконання |Департамент стандартів|вересень | | |страхових виплат |пункту 3.14.1 |регулювання та нагляду| | | |за договорами |Національного плану дій |за фінансовими | | | |страхування життя |на 2011 рік щодо |установами | | | | |впровадження економічних| | | | | |реформ на 2010-2014 роки| | | | | |"Заможне суспільство, | | | | | |конкурентоспроможна | | | | | |економіка, ефективна | | | | | |держава", затвердженого | | | | | |Указом Президента | | | | | |України від 27.04.2011 | | | | | |N 504/2011 ( 504/2011 ),| | | | | |та абзацу 9 підпункту 1 | | | | | |пункту 2 Плану заходів | | | | | |щодо реалізації | | | | | |Концепції захисту прав | | | | | |споживачів небанківських| | | | | |фінансових послуг | | | | | |в Україні, затвердженого| | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 20.01.2010 N 135-р | | | | | |( 135-2010-р ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.1.5 |Про внесення змін до |На виконання пункту 18.5|Департамент стандартів| жовтень | | |деяких законодавчих |плану-графіка реформ за |регулювання та | | | |актів (щодо |напрямом "Пенсійна |нагляду за фінансовими| | | |запровадження |реформа", затвердженого |установами | | | |міжнародних стандартів|Віце-прем'єр-міністром | | | | |звітності) |України С.Л.Тігіпком | | | | | |від 19.07.2010 | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.1.6 |Про внесення змін до |На виконання пункту 5.3 |Департамент стандартів| грудень | | |Закону України "Про |плану-графіка реформ за |регулювання та | | | |страхування" |напрямом "Реформа |нагляду за фінансовими| | | |( 85/96-ВР ) |фінансового сектору", |установами | | | |(нова редакція) |затвердженого Віце- | | | | | |прем'єр-міністром | | | | | |України С.Л.Тігіпком | | | | | |від 19.07.2010 та | | | | | |доручення Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 22.09.2010 | | | | | |N 55597/1/1-10 щодо | | | | | |розроблення та внесення | | | | | |законопроекту на розгляд| | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України у строки, | | | | | |встановлені зазначеним | | | | | |вище планом-графіком | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |На виконання |Управління | січень | | |Податкового кодексу |підпункту 5.2.1 |європейської та | | | |України ( 2755-17 ) |пункту 5.2 плану-графіка|євроатлантичної | | | |(щодо регулятивного |реформ за напрямом |інтеграції і | | | |податку у сфері |"Реформа фінансового |управління проектами | | | |регулювання ринків |сектору", затвердженого | | | | |фінансових послуг) |Віце-прем'єр-міністром | | | | | |України С.Л.Тігіпком від| | | | | |19.07.2010, та доручення| | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від 05.01.2011 | | | | | |N 78007/1/1-10 | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |На виконання |Управління | січень | | |Закону України "Про |підпункту 5.2.1 |європейської та | | | |фінансові послуги та |пункту 5.2 плану-графіка|євроатлантичної | | | |державне регулювання |реформ за напрямом |інтеграції і | | | |ринків фінансових |"Реформа фінансового |управління проектами | | | |послуг" ( 2664-14 ) |сектору", затвердженого | | | | |(щодо регулятивного |Віце-прем'єр-міністром | | | | |податку у сфері |України С.Л.Тігіпком від| | | | |регулювання ринків |19.07.2010, та доручення| | | | |фінансових послуг) |Кабінету Міністрів | | | | | |України від 05.01.2011 | | | | | |N 78007/1/1-10 | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент стандартів|травень | | |деяких законодавчих |забезпечення умов |регулювання та нагляду| | | |актів України (щодо |транспарентності |за фінансовими | | | |забезпечення |діяльності страхових |установами | | | |прозорості діяльності |компаній для споживачів | | | | |страховиків) |страхових послуг | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |Ініціативне, з |Департамент |Перенесення | | |змін до деяких |метою |тимчасового |терміну | | |законів України |врегулювання |адміністрування |виконання з | | |(щодо |питання щодо |фінансово-кредитних |травня на | | |врегулювання |участі |установ |листопад | | |питання |Держфінпослуг | | | | |ліквідації та |під час | | | | |процедури |процедури | | | | |банкрутства |ліквідації та | | | | |фінансово-кредитних |банкрутства | | | | |установ) |фінансово-кредитних | | | | | |установ | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |Ініціативне, з |Департамент |Перенесення | | |змін до |метою посилення |тимчасового |терміну | | |статті 188-29 Кодексу |нагляду і |адміністрування |виконання з | | |України про |контролю |фінансово-кредитних |квітня на | | |адміністративні |Держфінпослуг |установ |грудень | | |правопорушення |за невиконанням | | | | |( 80731-10 ) |застосованих | | | | | |заходів впливу | | | | | |до фінансово-кредитних | | | | | |установ | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |Ініціативне, з метою |Департамент |Перенесення | | |змін до Закону |забезпечення |тимчасового |терміну | | |України "Про |своєчасності |адміністрування |виконання з | | |виконавче |стягнення |фінансово-кредитних |серпня на | | |провадження" |простроченої |установ |грудень | | |( 606-14 ) |заборгованості з | | | | | |позичальників, | | | | | |що дозволить | | | | | |унеможливити | | | | | |порушення | | | | | |виконання | | | | | |зобов'язань перед | | | | | |вкладниками та | | | | | |кредиторами, | | | | | |забезпечить | | | | | |тісну взаємодію | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |та державної | | | | | |виконавчої служби в | | | | | |частині виконання | | | | | |судових рішень | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент юридичного|травень | | |статті 31 Закону |встановлення єдиного |забезпечення | | | |України "Про фінансові|порядку роботи з |Департамент | | | |послуги та державне |інформацією, яка |реєстрації, | | | |регулювання ринків |становить професійну |ліцензування та | | | |фінансових послуг" |таємницю |дозвільних процедур | | | |( 2664-14 ) | |Департамент | | | | | |пруденційного нагляду | | | | | |Департамент | | | | | |тимчасового | | | | | |адміністрування | | | | | |фінансово-кредитних | | | | | |установ | | | | | |Інспекційний | | | | | |департамент | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |На виконання пункту 1 |Департамент стандартів| серпень | | |деяких законів України|Плану заходів щодо |регулювання та нагляду| | | |(щодо примусової |врегулювання проблемних |за фінансовими | | | |санації або ліквідації|питань кредитної |установами | | | |неплатоспроможних |кооперації, | | | | |кредитних спілок) |затвердженого | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 22 червня 2011 року | | | | | |N 580-р ( 580-2011-р ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про Фонд гарантування |На виконання пункту 1 |Департамент стандартів| серпень | | |вкладів членів |Плану заходів щодо |регулювання та нагляду| | | |кредитних спілок |врегулювання проблемних |за фінансовими | | | | |питань кредитної |установами | | | | |кооперації, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |від 22 червня 2011 року | | | | | |N 580-р ( 580-2011-р ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про досудове вирішення|На виконання Плану |Департамент юридичного| грудень | | |спорів між споживачами|заходів щодо реалізації |забезпечення | | | |фінансових послуг та |Концепції захисту прав | | | | |фінансовими |споживачів | | | | |установами, крім |небанківських | | | | |банків |фінансових послуг в | | | | | |Україні, затвердженого | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |20.01.2010 N 135-р | | | | | |( 135-2010-р ), та | | | | | |Плану заходів щодо | | | | | |врегулювання проблемних | | | | | |питань кредитної | | | | | |кооперації, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням Кабінету | | | | | |Міністрів України від | | | | | |22.06.2011 N 580-р | | | | | |( 580-2011-р ) | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2 | Проекти актів Кабінету Міністрів України | |------+------------------------------------------------------------------------------------| |2.2.1 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 51 | |( vr051486-11 ) від 27.01.2011 } |-------------------------------------------------------------------------------------------| | |Про погодження проекту|Відповідно до постанови |Департамент стандартів| лютий | | |постанови Кабінету |Кабінету Міністрів |регулювання та нагляду| | | |Міністрів України "Про|України від 05.01.2011 |за фінансовими | | | |затвердження переліку |N 33 ( 33-2011-п ) |установами Департамент| | | |платних |"Про деякі питання |реєстрації, | | | |адміністративних |надання платних |ліцензування та | | | |послуг, що надаються |адміністративних послуг"|дозвільних процедур | | | |Державною комісією з | |Департамент юридичного| | | |регулювання ринків | |забезпечення | | | |фінансових послуг | | | | | |України" | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про погодження проекту|На виконання доручення |Департамент | лютий | | |розпорядження Кабінету|Кабінету Міністрів |тимчасового | | | |Міністрів України "Про|України від 30.12.2010 |адміністрування | | | |затвердження плану |N 76881/1/1-10, з метою |фінансово-кредитних | | | |заходів з метою |опрацювання звіту |установ Департамент | | | |підтримки подальшого |Тимчасової слідчої |стандартів регулювання| | | |розвитку системи |комісії Верховної Ради |та нагляду за | | | |кредитної кооперації" |України з питань |фінансовими установами| | | | |розслідування обставин |Департамент юридичного| | | | |та причин сучасного |забезпечення | | | | |стану справ в системі | | | | | |кредитної кооперації, | | | | | |затвердженого | | | | | |Постановою Верховної | | | | | |Ради України від | | | | | |24.12.2010 N 2891-VI | | | | | |( 2891-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про погодження проекту|На виконання доручення |Департамент | грудень | | |постанови Кабінету |Кабінету Міністрів |реєстрації, | | | |Міністрів України |України від 5 жовтня |ліцензування та | | | |"Про внесення змін до |2011 року |дозвільних процедур | | | |постанови Кабінету |N 47525/0/1-11, пункту 7| | | | |Міністрів України від |"Про чергові заходи з | | | | |28 листопада 2007 року|проведення дерегуляції | | | | |N 1372" |господарської | | | | | |діяльності" витягу з | | | | | |протоколу N 77 засідання| | | | | |Кабінету Міністрів | | | | | |України від 24 жовтня | | | | | |2011 року | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3 |Проекти нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових | | | послуг України | |------+------------------------------------------------------------------------------------| |2.3.1 |Про затвердження форми|Відповідно до пункту 13 |Департамент реєстрації| січень | | |витягу про виключення |Закону України |ліцензування та | | | |юридичної особи з |від 23.09.2010 N 2555-VI|дозвільних процедур | | | |державного реєстру |( 2555-17 ) "Про | | | | |фінансових установ |внесення змін до деяких | | | | | |законодавчих актів | | | | | |України щодо створення | | | | | |єдиної системи державної| | | | | |реєстрації юридичних | | | | | |осіб" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.2 |Про внесення змін до |На виконання Закону |Департамент реєстрації| січень | | |Ліцензійних умов |України від 19.10.2010 |ліцензування та | | | |провадження |N 2608-VI ( 2608-17 ) |дозвільних процедур | | | |господарської |"Про внесення змін до | | | | |діяльності, пов'язаної|деяких законодавчих | | | | |із збиранням, |актів України щодо | | | | |обробленням, |обмеження державного | | | | |зберіганням, |регулювання | | | | |захистом, |господарської | | | | |використанням |діяльності" | | | | |інформації, яка | | | | | |складає кредитну | | | | | |історію, затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 29.07.2010 N 618 | | | | | |( z0990-10 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.3 |Про внесення змін до |На виконання Концепції |Департамент стандартів| березень | | |Положення про |запровадження |регулювання та нагляду| | | |інвестиційну |пруденційного нагляду за|за фінансовими | | | |декларацію |небанківськими |установами | | | |недержавного |фінансовими установами | | | | |пенсійного фонду, |та Програми розвитку | | | | |затвердженого |системи пруденційного | | | | |розпорядженням |нагляду за | | | | |Держфінпослуг |небанківськими | | | | |від 27.11.2003 N 13 |фінансовими установами, | | | | |( z1165-03 ) (щодо |затверджених | | | | |встановлення критеріїв|розпорядженням | | | | |(факторів, за якими |Держфінпослуг | | | | |здійснюється вибір |від 15.07.2010 N 585 | | | | |об'єктів для |( vr585486-10 ) | | | | |інвестування та | | | | | |удосконалення контролю| | | | | |ради фонду за | | | | | |інвестуванням | | | | | |пенсійних активів)) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.4 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 148 | |( vr148486-11 ) від 24.03.2011 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.5 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1026 | |( vr026486-10 ) від 30.12.2010 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.6 |Про внесення змін до |Ініціативне, у зв'язку |Департамент юридичного| жовтень | | |Положення про |із коротким терміном |забезпечення | | | |застосування Державною|винесення питання про | | | | |комісією з регулювання|призначення тимчасової | | | | |ринків фінансових |адміністрації на розгляд| | | | |послуг України заходів|Комісії (протягом 20 | | | | |впливу, затвердженого |днів з дня порушення | | | | |розпорядженням |провадження у справі) | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 13.11.2003 N 125 | | | | | |( z1115-03 ) (щодо | | | | | |обов'язку директора | | | | | |відповідного | | | | | |департаменту винести | | | | | |питання про | | | | | |призначення тимчасової| | | | | |адміністрації на | | | | | |розгляд Комісії | | | | | |протягом 30 днів з дня| | | | | |порушення провадження | | | | | |у справі) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.7 |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент стандартів| грудень | | |Граничних тарифів на |врегулювання питання |регулювання та нагляду| | | |оплату послуг з |розмірів на оплату |за фінансовими | | | |адміністрування |послуг з адміністрування|установами | | | |недержавного |недержавного пенсійного | | | | |пенсійного фонду, |фонду | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 22.06.2004 N 1102 | | | | | |( z0871-04 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.8 |Про затвердження |Абзац четвертий |Інспекційний | жовтень | | |Порядку проведення |підпункту 1 пункту 3 |департамент | | | |моніторингу реклами у |Плану заходів щодо |Департамент юридичного| | | |сфері недержавного |реалізації Концепції |забезпечення | | | |пенсійного |захисту прав споживачів |Департамент | | | |забезпечення |небанківських фінансових|організаційно- | | | | |послуг в Україні, |аналітичного, | | | | |затвердженого |документального та | | | | |розпорядженням Кабінету |кадрового забезпечення| | | | |Міністрів України | | | | | |від 20.01.2010 N 135-р | | | | | |( 135-2010-р ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.9 |Про затвердження |Відповідно до статті 97 |Департамент стандартів| грудень | | |складу та форми |Закону України "Про |регулювання та нагляду| | | |інформації про |загальнообов'язкове |за фінансовими | | | |накопичувальний фонд, |державне пенсійне |установами | | | |яка підлягає |страхування" ( 1058-15 )| | | | |щорічному офіційному | | | | | |оприлюдненню | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.10|Про внесення змін до |На виконання Концепції |Департамент стандартів| жовтень | | |Положення про |запровадження |регулювання та нагляду| | | |оприлюднення |пруденційного нагляду за|за фінансовими | | | |інформації про |небанківськими |установами | | | |діяльність |фінансовими установами | | | | |недержавного |та Програми розвитку | | | | |пенсійного фонду, |системи пруденційного | | | | |затвердженого |нагляду за | | | | |розпорядженням |небанківськими | | | | |Держфінпослуг |фінансовими установами, | | | | |від 16.12.2004 N 3100 |затверджених | | | | |( z1672-04 ) (щодо |розпорядженням | | | | |розкриття інформації |Держфінпослуг | | | | |про ризики, пов'язані |від 15.07.2010 N 585 | | | | |з інвестуванням |( vr585486-10 ) | | | | |пенсійних активів) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.11|Про внесення змін до |На виконання Концепції |Департамент | листопад | | |Положення про |запровадження |пруденційного нагляду | | | |фінансові нормативи |пруденційного нагляду за| | | | |діяльності та критерії|небанківськими | | | | |якості системи |фінансовими установами | | | | |управління кредитних |та Програми розвитку | | | | |спілок та об'єднаних |системи пруденційного | | | | |кредитних спілок, |нагляду за | | | | |затвердженого |небанківськими | | | | |розпорядженням |фінансовими установами, | | | | |Держфінпослуг |затверджених | | | | |від 16.01.2004 N 7 |розпорядженням | | | | |( z0148-04 ) |Держфінпослуг | | | | | |від 15.07.2010 N 585 | | | | | |( vr585486-10 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.12|{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 705 | |( vr705486-11 ) від 24.11.2011 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| |2.3.13|{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 670 | |( vr670486-11 ) від 27.10.2011 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |У зв'язку з прийняттям |Департамент | січень | | |Ліцензійних умов |Закону України "Про |реєстрації, | | | |провадження |внесення змін до деяких |ліцензування та | | | |господарської |законодавчих актів |дозвільних процедур | | | |діяльності, пов'язаної|України щодо обмеження | | | | |із збиранням, |державного регулювання | | | | |обробленням, |господарської | | | | |зберіганням, |діяльності" ( 2608-17 ) | | | | |захистом, | | | | | |використанням | | | | | |інформації, яка | | | | | |складає кредитну | | | | | |історію ( z0990-10 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг України | | N 85 (vr085486-11 ) від 17.02.2011 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |У зв'язку з прийняттям |Департамент стандартів| січень | | |Правил здійснення |Податкового кодексу |регулювання та нагляду| | | |депозитних операцій |України ( 2755-17 ) |за фінансовими | | | |для кредитних спілок | |установами | | | |та про внесення змін | | | | | |до деяких нормативно- | | | | | |правових актів | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |У зв'язку з прийняттям |Департамент стандартів| січень | | |Методики формування |Податкового кодексу |регулювання та нагляду| | | |резервів із |України ( 2755-17 ) |за фінансовими | | | |страхування життя |та на виконання |установами | | | |( z0198-04 ) |пункту 88 Плану | | | | | |організації підготовки | | | | | |проектів нормативно- | | | | | |правових актів, | | | | | |необхідних для | | | | | |забезпечення реалізації | | | | | |Податкового кодексу | | | | | |України ( 2755-17 ) та | | | | | |Закону України "Про | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | |законодавчих актів | | | | | |України у зв'язку з | | | | | |прийняттям Податкового | | | | | |кодексу України" | | | | | |( 2756-17 ), схваленого | | | | | |на засіданні Кабінету | | | | | |Міністрів України | | | | | |06.12.2010 (протокол | | | | | |N 70) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |У зв'язку з прийняттям |Департамент стандартів| січень | | |Методики формування та|Податкового кодексу |регулювання та нагляду| | | |списання |України ( 2755-17 ) |за фінансовими | | | |небанківськими |та на виконання |установами | | | |фінансовими установами|пункту 92 Плану | | | | |резерву для |організації підготовки | | | | |відшкодування можливих|проектів нормативно- | | | | |втрат за всіма видами |правових актів, | | | | |кредитних операцій (за|необхідних для | | | | |винятком |забезпечення реалізації | | | | |позабалансових, крім |Податкового кодексу | | | | |гарантій), придбаними |України ( 2755-17 ) та | | | | |цінними паперами (у |Закону України "Про | | | | |тому числі іпотечними |внесення змін до деяких | | | | |сертифікатами з |законодавчих актів | | | | |фіксованою |України у зв'язку з | | | | |дохідністю), іншими |прийняттям Податкового | | | | |активними банківськими|кодексу України" | | | | |операціями згідно із |( 2756-17 ), схваленого | | | | |законодавством, |на засіданні Кабінету | | | | |включаючи нараховані |Міністрів України | | | | |за всіма цими |06.12.2010 (протокол | | | | |операціями проценти та|N 70) | | | | |комісії | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про вимоги до рейтингу|У зв'язку з прийняттям |Департамент стандартів| січень | | |фінансової надійності |Податкового кодексу |регулювання та нагляду| | | |(стійкості) |України ( 2755-17 ) |за фінансовими | | | |страховиків та | |установами | | | |перестраховиків- | | | | | |нерезидентів | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 51 | |( vr051486-11 ) від 27.01.2011 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |У зв'язку з прийняттям |Департамент юридичного| січень | | |деяких нормативно- |Податкового кодексу |забезпечення | | | |правових актів |України ( 2755-17 ) | | | | |Державної комісії з |та Законів України | | | | |регулювання ринків |"Про внесення змін | | | | |фінансових послуг |до деяких законодавчих | | | | | |актів України у зв'язку | | | | | |з прийняттям Податкового| | | | | |кодексу України" | | | | | |( 2756-17 ), "Про | | | | | |внесення змін до деяких | | | | | |законодавчих актів | | | | | |України щодо створення | | | | | |єдиної системи державної| | | | | |реєстрації юридичних | | | | | |осіб" ( 2555-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент стандартів| лютий | | |Професійних вимог до |підвищення професійно- |регулювання та нагляду| | | |керівників та головних|кваліфікаційних вимог до|за фінансовими | | | |бухгалтерів фінансових|керівників та головних |установами | | | |установ ( z0955-04 ) |бухгалтерів фінансових | | | | |(щодо підвищення вимог|установ | | | | |до керівників та | | | | | |головних бухгалтерів | | | | | |фінансових установ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження тесту|На виконання Концепції |Департамент | липень | | |раннього попередження |запровадження |пруденційного нагляду | | | |для страховиків |пруденційного нагляду за|Департамент стандартів| | | | |небанківськими |регулювання та нагляду| | | | |фінансовими установами |за фінансовими | | | | |та Програми розвитку |установами Департамент| | | | |системи пруденційного |тимчасового | | | | |нагляду за |адміністрування | | | | |небанківськими |фінансово-кредитних | | | | |фінансовими установами, |установ | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |15.07.2010 N 585 | | | | | |( vr585486-10 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |На виконання Концепції |Департамент | грудень | | |Ліцензійних умов |запровадження |тимчасового | | | |провадження страхової |пруденційного нагляду за|адміністрування | | | |діяльності, |небанківськими |фінансово-кредитних | | | |затверджених |фінансовими установами |установ Департамент | | | |розпорядженням |та Програми розвитку |реєстрації, | | | |Держфінпослуг від |системи пруденційного |ліцензування та | | | |28.08.2003 N 40 |нагляду за |дозвільних процедур | | | |( z0805-03 ), в |небанківськими |Департамент | | | |частині встановлення |фінансовими установами, |пруденційного нагляду | | | |вимог до бізнес-плану |затверджених |Департамент стандартів| | | |(економічного |розпорядженням |регулювання та нагляду| | | |обґрунтування |Держфінпослуг від |за фінансовими | | | |запланованої страхової|15.07.2010 N 585 |установами | | | |(перестрахувальної) |( vr585486-10 ) | | | | |діяльності) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент юридичного| червень | | |Положення про |удосконалення порядку |забезпечення | | | |застосування Державною|застосування |Департамент | | | |комісією з регулювання|Держфінпослуг заходів |тимчасового | | | |ринків фінансових |впливу |адміністрування | | | |послуг України заходів| |фінансово-кредитних | | | |впливу | |установ | | | | | |Інспекційний | | | | | |департамент | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |Відповідно до |Департамент стандартів| лютий | | |Методики визначення |пункту 1.20 статті 1 |регулювання та нагляду| | | |звичайної ціни |Закону України "Про |за фінансовими | | | |страхового тарифу |оподаткування прибутків |установами | | | |( z0053-05 ) |підприємства" | | | | | |( 334/94-ВР ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |На виконання пункту 70 |Департамент | лютий | | |розпорядження |доручення Прем'єр- |реєстрації, | | | |Держфінпослуг від |Міністра України від |ліцензування та | | | |22.07.2004 N 1729 |07.05.2010 |дозвільних процедур | | | |( z0972-04 ) |N 24710/1/1-10 щодо | | | | |"Про встановлення |розрахунку собівартості | | | | |плати за реєстрацію |адміністративних послуг | | | | |документів недержавних|та постанови Кабінету | | | | |пенсійних фондів" |Міністрів України від | | | | | |05.01.2011 N 33 | | | | | |( 33-2011-п ) щодо | | | | | |розмірів плати за | | | | | |надання адміністративних| | | | | |послуг та оприлюднення | | | | | |їх на офіційному | | | | | |веб-сайті після їх | | | | | |затвердження | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент | березень | | |Положення про подання |удосконалення порядку |пруденційного нагляду | | | |адміністратором |подання звітності | | | | |недержавного |суб'єктами недержавного | | | | |пенсійного фонду |пенсійного забезпечення | | | | |звітності з | | | | | |недержавного | | | | | |пенсійного | | | | | |забезпечення, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |22.06.2004 N 1100 | | | | | |( z0898-04 ), | | | | | |зареєстрованого в | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | |України 19.07.2004 за | | | | | |N 898/949 | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |Ініціативне, з метою |Департамент юридичного| грудень | | |статті 4 Декрету |удосконалення порядку |забезпечення | | | |Кабінету Міністрів |подачі Держфінпослуг | | | | |України "Про державне |адміністративних позовів| | | | |мито" ( 7-93 ) |до суду | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |Ініціативне, з |Департамент |березень | | |змін до деяких |метою |стандартів | | | |нормативно- |приведення у |регулювання та | | | |правових актів |відповідність |нагляду за | | | |Державної |із Законом |фінансовими | | | |комісії з |України "Про |установами | | | |регулювання |внесення змін |Департамент | | | |ринків |до деяких |юридичного | | | |фінансових |законодавчих |забезпечення | | | |послуг України |актів України | | | | | |щодо статутного | | | | | |капіталу" | | | | | |( 2850-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |Ініціативне, з |Департамент |березень | | |змін до Порядку |метою |стандартів | | | |застосування |вдосконалення |регулювання та | | | |підпунктів |Порядку та |нагляду за | | | |165.1.27 та |врахування |фінансовими | | | |165.1.28 |пропозицій |установами | | | |пункту 165.1 |учасників | | | | |статті 165 |ринку | | | | |розділу IV | | | | | |Податкового | | | | | |кодексу України | | | | | |щодо страхових | | | | | |виплат, страхових | | | | | |відшкодувань, | | | | | |викупних сум | | | | | |та пенсійних | | | | | |виплат, | | | | | |отримуваних | | | | | |платником | | | | | |податку за | | | | | |договорами | | | | | |страхування, | | | | | |недержавного | | | | | |пенсійного | | | | | |забезпечення, | | | | | |пенсійного | | | | | |вкладу та | | | | | |довірчого | | | | | |управління | | | | | |( z0047-11 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження Змін |Ініціативне, з метою |Департамент стандартів|березень | | |до Ліцензійних умов |вдосконалення |регулювання та нагляду| | | |здійснення переказу |регулювання переказу |за фінансовими | | | |коштів небанківськими |коштів, зокрема |установами | | | |фінансовими установами|національним оператором | | | | |( z0419-06 ), |поштового зв'язку | | | | |до Положення | | | | | |про порядок унесення | | | | | |інформації | | | | | |про фінансові | | | | | |установи - юридичні | | | | | |особи публічного права| | | | | |до Державного реєстру | | | | | |фінансових установ | | | | | |( z0796-05 ) | | | | | |та до Положення | | | | | |про внесення | | | | | |інформації щодо | | | | | |фінансових компаній | | | | | |до Державного реєстру | | | | | |фінансових установ | | | | | |та встановлення вимог | | | | | |до облікової | | | | | |та реєструючої системи| | | | | |фінансових компаній | | | | | |( z1252-03 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |Ініціативне, з метою |Департамент стандартів|квітень | | |Кваліфікаційного |реалізації |регулювання та нагляду| | | |мінімуму для осіб, які|кваліфікаційних вимог |за фінансовими | | | |здійснюють діяльність |до аварійних комісарів |установами | | | |з визначення | | | | | |причин настання | | | | | |страхового випадку та | | | | | |розміру збитків | | | | | |(аварійних комісарів) | | | | | |при страхуванні | | | | | |колісних (наземних) | | | | | |транспортних засобів | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження зміни|Ініціативне, з метою |Департамент стандартів|квітень | | |до Методики формування|узгодження нормативних |регулювання та нагляду| | | |та списання |актів Держфінпослуг |за фінансовими | | | |небанківськими | |установами | | | |фінансовими установами| | | | | |резерву для | | | | | |відшкодування можливих| | | | | |втрат за всіма видами | | | | | |кредитних операцій (за| | | | | |винятком | | | | | |позабалансових, крім | | | | | |гарантій), придбаними | | | | | |цінними паперами (у | | | | | |тому числі іпотечними | | | | | |сертифікатами з | | | | | |фіксованою | | | | | |дохідністю), іншими | | | | | |активними операціями | | | | | |згідно із | | | | | |законодавством, | | | | | |включаючи нараховані | | | | | |за всіма цими | | | | | |операціями проценти та| | | | | |комісії ( z0381-11 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |У зв'язку з |Департамент | травень | | |Положення про |прийняттям |стандартів | | | |особливості укладання |Закону України |регулювання | | | |договорів |"Про внесення |та нагляду за | | | |обов'язкового |змін до деяких |фінансовими | | | |страхування |законодавчих |установами | | | |цивільно-правової |актів України | | | | |відповідальності |щодо дорожньо- | | | | |власників наземних |транспортних | | | | |транспортних засобів |пригод та | | | | | |виплати | | | | | |страхового | | | | | |відшкодування" | | | | | |( 3045-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | червень | | |до Ліцензійних |прийняттям |реєстрації, | | | |умов провадження |Закону України |ліцензування | | | |діяльності із |"Про регулювання |та дозвільних | | | |залучення коштів |містобудівної |процедур | | | |установників |діяльності" | | | | |управління майном |( 3038-17 ) | | | | |для фінансування | | | | | |об'єктів | | | | | |будівництва | | | | | |та/або здійснення | | | | | |операцій з | | | | | |нерухомістю, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |24.06.2004 N 1225 | | | | | |( z0927-04 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |У зв'язку з прийняттям |Департамент | серпень | | |максимальних |Закону України |стандартів регулювання| | | |розмірів страхової |"Про внесення змін |та нагляду за | | | |виплати за шкоду, |до деяких законодавчих |фінансовими установами| | | |заподіяну майну |актів України | | | | |потерпілих у разі |щодо дорожньо- | | | | |оформлення документів |транспортних пригод та | | | | |про дорожньо- |виплати страхового | | | | |транспортну пригоду |відшкодування" | | | | |без участі працівників|( 3045-17 ) | | | | |Державтоінспекції | | | | | |МВС України | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | червень | | |до деяких |прийняттям |реєстрації, | | | |нормативно- |Закону України |ліцензування | | | |правових актів |"Про внесення |та дозвільних | | | |Державної комісії |змін до деяких |процедур | | | |з регулювання |законодавчих | | | | |ринків фінансових |актів України | | | | |послуг України |щодо скасування | | | | | |свідоцтва про | | | | | |державну | | | | | |реєстрацію | | | | | |юридичної особи | | | | | |та фізичної | | | | | |особи - підприємця" | | | | | |( 3205-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | червень | | |до Порядку та |прийняттям |стандартів | | | |вимог щодо |Закону України |регулювання | | | |здійснення |"Про внесення |та нагляду за | | | |посередницької |змін до статті 2 |фінансовими | | | |діяльності на |Закону України |установами | | | |території України |"Про страхування" | | | | |з укладання |( 3138-17 ) | | | | |договорів | | | | | |страхування зі | | | | | |страховиками- | | | | | |нерезидентами, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |25.10.2007 N 8170 | | | | | |( z1288-07 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | червень | | |до Вимог до |прийняттям |стандартів | | | |порядку укладання |Закону України |регулювання | | | |договорів із |"Про внесення |та нагляду за | | | |страховиками- |змін до статті 2 |фінансовими | | | |нерезидентами, |Закону України |установами | | | |затверджених |"Про страхування" | | | | |розпорядженням |( 3138-17 ) | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |01.11.2007 N 8197 | | | | | |( z1294-07 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | червень | | |до Порядку |прийняттям |стандартів | | | |ведення реєстру |Закону України |регулювання | | | |аудиторів, які |"Про внесення |та нагляду за | | | |можуть проводити |змін до деяких |фінансовими | | | |аудиторські |законів щодо |установами | | | |перевірки |регулювання | | | | |фінансових |діяльності | | | | |установ, |банків" | | | | |затвердженого |( 3024-17 ) | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |19.02.2004 N 86 | | | | | |( z0489-04 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | липень | | |до розпорядження |прийняттям |стандартів | | | |Держфінпослуг від |Закону України |регулювання | | | |09.07.2010 N 566 |"Про внесення |та нагляду за | | | |( z0689-10 ) "Про |змін до деяких |фінансовими | | | |деякі питання |законодавчих |установами | | | |здійснення |актів України |Департамент | | | |обов'язкового |щодо дорожньо- |пруденційного | | | |страхування |транспортних |нагляду | | | |цивільно-правової |пригод та | | | | |відповідальності |виплати | | | | |власників |страхового | | | | |наземних |відшкодування" | | | | |транспортних |( 3045-17 ) | | | | |засобів" (щодо | | | | | |коригуючих | | | | | |коефіцієнтів) та | | | | | |Положення про | | | | | |єдину | | | | | |централізовану | | | | | |базу даних щодо | | | | | |обов'язкового | | | | | |страхування | | | | | |цивільно-правової | | | | | |відповідальності | | | | | |власників | | | | | |наземних | | | | | |транспортних | | | | | |засобів | | | | | |( z0691-10 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |У зв'язку з |Департамент | серпень | | |зразка типового |прийняттям |стандартів | | | |поліса обов'язкового |Закону України |регулювання | | | |страхування |"Про внесення |та нагляду за | | | |цивільно-правової |змін до деяких |фінансовими | | | |відповідальності |законодавчих |установами | | | |власників наземних |актів України | | | | |транспортних засобів |щодо дорожньо- | | | | | |транспортних | | | | | |пригод та | | | | | |виплати | | | | | |страхового | | | | | |відшкодування" | | | | | |( 3045-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | липень | | |до Порядку |прийняттям |стандартів | | | |залучення |Закону України |регулювання | | | |Моторним |"Про внесення |та нагляду за | | | |(транспортним) |змін до деяких |фінансовими | | | |страховим бюро |законодавчих |установами | | | |України аварійних |актів України | | | | |комісарів для |щодо дорожньо- | | | | |визначення причин |транспортних | | | | |настання |пригод та | | | | |страхових |виплати | | | | |випадків, розміру |страхового | | | | |збитків та |відшкодування" | | | | |перевірки дій |( 3045-17 ) | | | | |страховика, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |23.02.2006 N 5417 | | | | | |( z0259-06 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з |Департамент | грудень | | |до Порядку |прийняттям |реєстрації, | | | |реєстрації філій |Закону України |ліцензування | | | |страховиків- |"Про внесення |та дозвільних | | | |нерезидентів, |змін до статті 2 |процедур | | | |затвердженого |Закону України | | | | |розпорядженням |"Про страхування" | | | | |Держфінпослуг від |( 3138-17 ) | | | | |19.07.2006 N 6021 | | | | | |( z1050-06 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |Ініціативне, з |Департамент |червень | | |до Положення про |метою |стандартів | | | |фінансові |вдосконалення |регулювання та | | | |нормативи |Положення в |нагляду за | | | |діяльності та |частині |фінансовими | | | |критерії якості |формування та |установами | | | |системи |використання | | | | |управління |страхового | | | | |кредитних спілок |резерву | | | | |та об'єднаних | | | | | |кредитних спілок, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |16.01.2004 N 7 | | | | | |( z0148-04 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 504 | |( vr504486-11 ) від 28.07.2011 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про |На виконання |Департамент | червень | | |затвердження |протокольного доручення |пруденційного | | | |Порядку |Голови Держфінпослуг |нагляду | | | |призначення |від 04.01.2011 N 1 | | | | |додаткової |щодо обґрунтування | | | | |обов'язкової |та визначення порядку | | | | |аудиторської |призначення | | | | |перевірки з |Держфінпослуг | | | | |визначенням |додаткової | | | | |аудитора |обов'язкової | | | | | |аудиторської | | | | | |перевірки | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |У зв'язку із |Департамент |грудень | | |Порядку |внесенням змін |стандартів | | | |замовлення, |Законом України від |регулювання | | | |організації |02.12.2010 N 2756-VI |та нагляду за | | | |постачання та |( 2756-17 ) до |фінансовими | | | |обліку полісів |пункту 17.2 |установами | | | |обов'язкового |статті 17 Закону | | | | |страхування |України "Про | | | | |цивільно- |обов'язкове | | | | |правової |страхування | | | | |відповідальності |цивільно-правової | | | | |власників |відповідальності | | | | |наземних |власників наземних | | | | |транспортних |транспортних засобів" | | | | |засобів |( 1961-15 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |Ініціативне, з метою |Департамент | вересень | | |до Ліцензійних умов |приведення у |реєстрації, | | | |провадження |відповідність до Закону |ліцензування | | | |діяльності із |України "Про фінансово- |та дозвільних | | | |залучення коштів |кредитні механізми і |процедур | | | |установників |управління майном при | | | | |управління майном |будівництві житла та | | | | |для фінансування |операціях з нерухомістю"| | | | |об'єктів будівництва |( 978-15 ) | | | | |та/або здійснення | | | | | |операцій з | | | | | |нерухомістю, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг від | | | | | |24.06.2004 N 1225 | | | | | |( z0927-04 ) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |З метою вдосконалення |Департамент стандартів| серпень | | |Ліцензійних умов |регулювання ринків |регулювання та нагляду| | | |здійснення діяльності |фінансових послуг та на |за фінансовими | | | |з адміністрування |виконання доручення |установами | | | |фінансових активів |Кабінету Міністрів | | | | |для придбання товарів |України від 14.07.2011 |Департамент юридичного| | | |в групах |N 32772/1/1-11, а також |забезпечення | | | | |пункту 3 прикінцевих | | | | | |положень Закону України | | | | | |"Про внесення змін до | | | | | |деяких законів України | | | | | |щодо регулювання ринків | | | | | |фінансових послуг" | | | | | |( 3462-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |Відповідно до пункту |Департамент стандартів| серпень | | |зразка та технічного |17.5 статті 17 Закону |регулювання та нагляду| | | |опису спеціального |України "Про обов'язкове|за фінансовими | | | |знака, що видається |страхування |установами | | | |страхувальнику при |цивільно-правової | | | | |укладенні договору |відповідальності | | | | |обов'язкового |власників наземних | | | | |страхування |транспортних засобів" | | | | |цивільно-правової |( 1961-15 ) | | | | |відповідальності |та у зв'язку з поданням | | | | |власників наземних |МТСБУ від 02.08.2010 | | | | |транспортних засобів |N 16891/10-1 | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін |У зв'язку з прийняттям |Департамент реєстрації| вересень | | |до Ліцензійних умов |Закону України |ліцензування | | | |провадження |від 17 лютого 2011 року |та дозвільних процедур| | | |обов'язкового |N 3045-VI ( 3045-17 ) | | | | |страхування |"Про внесення змін | | | | |цивільно-правової |до деяких законодавчих | | | | |відповідальності |актів України щодо | | | | |власників наземних |дорожньо-транспортних | | | | |транспортних засобів |пригод та виплати | | | | |( z1654-04 ) |страхового | | | | | |відшкодування" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |Відповідно до частини |Департамент |листопад | | |Порядку подання |четвертої прикінцевих |пруденційного нагляду | | | |інформації про |положень Закону України |Департамент стандартів| | | |існування |"Про внесення змін до |регулювання та нагляду| | | |небанківської |деяких законів України |за фінансовими | | | |фінансової групи та |щодо нагляду на |установами | | | |структури власності |консолідованій основі" | | | | |небанківської |( 3394-17 ) | | | | |фінансової групи | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження Змін |Ініціативне, з метою |Департамент реєстрації|листопад | | |до деяких нормативно- |вдосконалення прозорості|ліцензування та | | | |правових актів |процесу ліцензування. У |дозвільних процедур | | | |Державної комісії з |зв'язку з набранням | | | | |регулювання ринків |чинності розпорядження | | | | |фінансових послуг |Кабінету Міністрів | | | | |України |України від | | | | | |21 вересня 2011 року | | | | | |N 892-р ( 892-2011-р ) | | | | | |"Про затвердження | | | | | |переліку платних | | | | | |адміністративних послуг,| | | | | |що надаються Державною | | | | | |комісією з регулювання | | | | | |ринків фінансових | | | | | |послуг" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про затвердження |Відповідно до абзацу |Департамент |грудень | | |Порядку погодження |двадцять першого |реєстрації, | | | |відповідальної особи |підпункту 2 пункту 3 |ліцензування та | | | |небанківської |розділу I Закону України|дозвільних процедур | | | |фінансової групи |"Про внесення змін до |Департамент стандартів| | | | |деяких законів України |регулювання та нагляду| | | | |щодо нагляду на |за фінансовими | | | | |консолідованій основі" |установами | | | | |( 3394-17 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |У зв'язку з |Департамент | листопад | | |Змін до Порядку |внесенням змін |пруденційного | | | |складання та |до Закону |нагляду | | | |подання |України "Про | | | | |звітності |бухгалтерський | | | | |кредитними |облік та | | | | |спілками та |фінансову | | | | |об'єднаними |звітність" від | | | | |кредитними |16.07.99 N XIV | | | | |спілками до |( 996-14 ) та | | | | |Державної |постанови | | | | |комісії з |Кабінету | | | | |регулювання |Міністрів | | | | |ринків |України від | | | | |фінансових |20.04.2011 N 433 | | | | |послуг України, |( 433-2011-п ) | | | | |затвердженого |"Про внесення | | | | |розпорядженням |змін до | | | | |Держфінпослуг |постанови | | | | |від 25.12.2003 |Кабінету | | | | |N 177 |Міністрів | | | | |( z0069-04 ), |України від | | | | |зареєстрованого |28 лютого | | | | |в Міністерстві |2000 р. N 419" | | | | |юстиції України | | | | | |19.01.2004 за | | | | | |N 69/8668 | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |У зв'язку з |Департамент | листопад | | |Змін до Порядку |внесенням змін |пруденційного | | | |складання та |до Закону |нагляду | | | |подання |України "Про | | | | |звітності |бухгалтерський | | | | |кредитними |облік та | | | | |установами до |фінансову | | | | |Державної |звітність" від | | | | |комісії з |16.07.99 N XIV | | | | |регулювання |( 996-14 ) та | | | | |ринків |постанови | | | | |фінансових |Кабінету | | | | |послуг України, |Міністрів | | | | |затвердженого |України від | | | | |розпорядженням |20.04.2011 N 433 | | | | |Держфінпослуг |( 433-2011-п ) | | | | |від 19 лютого |"Про внесення | | | | |2007 року |змін до | | | | |N 6832 |постанови | | | | |( z0234-07 ), |Кабінету | | | | |зареєстрованого |Міністрів | | | | |в Міністерстві |України від | | | | |юстиції України |28 лютого | | | | |16 березня |2000 р. N 419" | | | | |2007 р. за | | | | | |N 234/13501 | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |У зв'язку з |Департамент | листопад | | |Змін до Порядку |внесенням змін |пруденційного | | | |складання та |до Закону |нагляду | | | |подання |України "Про | | | | |звітності |бухгалтерський | | | | |ломбардами до |облік та | | | | |Державної |фінансову | | | | |комісії з |звітність" від | | | | |регулювання |16.07.99 N XIV | | | | |ринків |( 996-14 ) та | | | | |фінансових |постанови | | | | |послуг України, |Кабінету | | | | |затвердженого |Міністрів | | | | |розпорядженням |України від | | | | |Держфінпослуг |20.04.2011 N 433 | | | | |від |( 433-2011-п ) | | | | |4 листопада |"Про внесення | | | | |2004 року |змін до | | | | |N 2740 |постанови | | | | |( z1482-04 ), |Кабінету | | | | |зареєстрованого |Міністрів | | | | |в Міністерстві |України від | | | | |юстиції України |28 лютого | | | | |23 листопада |2000 р. N 419" | | | | |2004 року за | | | | | |N 1482/10081 | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення |У зв'язку з |Департамент | листопад | | |Змін до Порядку |внесенням змін |пруденційного | | | |складання |до Закону |нагляду | | | |звітних даних |України "Про | | | | |страховиків до |бухгалтерський | | | | |Державної |облік та | | | | |комісії з |фінансову | | | | |регулювання |звітність" від | | | | |ринків |16.07.99 N XIV | | | | |фінансових |( 996-14 ) та | | | | |послуг України, |постанови | | | | |затвердженого |Кабінету | | | | |розпорядженням |Міністрів | | | | |Держфінпослуг |України від | | | | |від 03.02.2004 |20.04.2011 N 433 | | | | |N 39 |( 433-2011-п ) | | | | |( z0517-04 ), |"Про внесення | | | | |зареєстрованого |змін до | | | | |в Міністерстві |постанови | | | | |юстиції України |Кабінету | | | | |23.04.2004 за |Міністрів | | | | |N 517/9116 |України від | | | | | |28 лютого | | | | | |2000 р. N 419" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про внесення змін до |Відповідно до |Департамент | грудень | | |Ліцензійних умов |розпорядження Кабінету |реєстрації, | | | |провадження страхової |Міністрів України |ліцензування | | | |діяльності, |від 21 вересня |та дозвільних процедур| | | |затверджених |2011 року N 892-р | | | | |розпорядженням |( 892-2011-р ) "Про | | | | |Держфінпослуг |затвердження переліку | | | | |від 28.08.2003 N 40 |платних адміністративних| | | | |( z0805-03 ) (щодо |послуг, що надаються | | | | |внесення плати за |Державною комісією з | | | | |переоформлення |регулювання ринків | | | | |ліцензії на |фінансових послуг" | | | | |провадження страхової | | | | | |діяльності) | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про |Підпункт 6 |Департамент |грудень | | |затвердження |пункту 3 |стандартів | | | |Порядку |розділу I |регулювання | | | |погодження |Закону України |та нагляду за | | | |набуття або |"Про внесення |фінансовими | | | |збільшення |змін до деяких |установами | | | |істотної |законів | | | | |участі у |України щодо | | | | |фінансовій |регулювання | | | | |установі |ринків | | | | | |фінансових | | | | | |послуг" | | | | | |( 3462-17 ) | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Методичне забезпечення діяльності фінансових установ | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 388 | |( vr388486-11 ) від 23.06.2011 |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 3.2 |{ Завдання виключено на підставі Розпорядження Державної | |комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 705 | |( vr705486-11 ) від 24.11.2011 } |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 3.3 |Про затвердження |З метою вироблення |Департамент стандартів|через місяць | | |Методичних |єдиних підходів у |регулювання та нагляду|після | | |рекомендацій щодо |розумінні показників |за фінансовими |державної | | |заповнення |страхової діяльності, |установами Департамент|реєстрації | | |страховиками форм |виявлення та усунення |пруденційного нагляду |розпорядження| | |звітності |недоліків для | |Держфінпослуг| | | |удосконалення нагляду | |"Про внесення| | | | | |змін та | | | | | |доповнень до | | | | | |Порядку | | | | | |складання | | | | | |звітних даних| | | | | |страховиків" | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 4 |Методичне забезпечення діяльності з державного регулювання ринків фінансових послуг | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 |Методичні рекомендації|З метою стандартизації |Інспекційний | квітень | | |по проведенню |процесу перевірок за для|департамент | | | |інспекцій у страхових |підвищення їх якості і |Департамент | | | |компаніях і кредитних |зменшення кількості |тимчасового | | | |спілках |помилок під час |адміністрування | | | | |проведення інспекцій |фінансово-кредитних | | | | | |установ | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4.2 |Методичні рекомендації|З метою використання |Департамент | травень | | |щодо роботи тимчасових|тимчасовими |тимчасового | | | |адміністраторів у |адміністраторами з |адміністрування | | | |кредитних спілках |урахуванням практики |фінансово-кредитних | | | | |застосування введення |установ | | | | |тимчасової адміністрації| | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4.3 |Методичні |З метою використання |Департамент | липень | | |рекомендації |тимчасовими |тимчасового | | | |тимчасовим |адміністраторами з |адміністрування | | | |адміністраторам |урахуванням практики |фінансово-кредитних | | | |щодо організації |застосування введення |установ | | | |роботи тимчасової |тимчасової адміністрації| | | | |адміністрації у | | | | | |страхових компаніях | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4.4 |Розробка внутрішніх |На виконання Концепції |Департамент | листопад | | |процедур Держфінпослуг|запровадження |пруденційного нагляду | | | |щодо принципів |пруденційного нагляду за| | | | |присвоєння |небанківськими | | | | |інтегральної оцінки |фінансовими установами | | | | |ризику (рейтингу) |та Програми розвитку | | | | |страховикові та |системи пруденційного | | | | |здійснення заходів |нагляду за | | | | |нагляду відповідно до |небанківськими | | | | |встановленого рейтингу|фінансовими установами, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 15.07.2010 N 585 | | | | | |( vr585486-10 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4.5 |Розробка внутрішніх |На виконання Концепції |Департамент | листопад | | |процедур Держфінпослуг|запровадження |пруденційного нагляду | | | |щодо принципів |пруденційного нагляду за| | | | |присвоєння |небанківськими | | | | |інтегральної оцінки |фінансовими установами | | | | |ризику (рейтингу) |та Програми розвитку | | | | |кредитної спілки та |системи пруденційного | | | | |здійснення заходів |нагляду за | | | | |нагляду відповідно до |небанківськими | | | | |встановленого рейтингу|фінансовими установами, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 15.07.2010 N 585 | | | | | |( vr585486-10 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4.6 |Встановлення вимог |На виконання Концепції |Департамент | грудень | | |щодо регулярного |запровадження |пруденційного нагляду | | | |проведення стрес- |пруденційного нагляду за| | | | |тестування кредитними |небанківськими | | | | |спілками та розкриття |фінансовими установами | | | | |інформації щодо |та Програми розвитку | | | | |ключових ризиків та |системи пруденційного | | | | |результатів проведених|нагляду за | | | | |стрес-тестів |небанківськими | | | | | |фінансовими установами, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 15.07.2010 N 585 | | | | | |( vr585486-10 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4.7 |Розробка та |На виконання Концепції |Департамент | грудень | | |впровадження тестів |запровадження |пруденційного нагляду | | | |раннього попередження |пруденційного нагляду за| | | | |для кредитних спілок |небанківськими | | | | | |фінансовими установами | | | | | |та Програми розвитку | | | | | |системи пруденційного | | | | | |нагляду за | | | | | |небанківськими | | | | | |фінансовими установами, | | | | | |затверджених | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 15.07.2010 N 585 | | | | | |( vr585486-10 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 4.8 |Розробка Інструкції |На виконання Концепції |Департамент |Протягом | | |для співробітників |запровадження |пруденційного нагляду |шести місяців| | |Держфінпослуг щодо |пруденційного нагляду за| |після | | |оцінки діяльності та |небанківськими | |набрання | | |фінансового стану |фінансовими установами | |чинності | | |страховиків на основі |та Програми розвитку | |нової | | |оцінки ризиків |системи пруденційного | |редакції | | | |нагляду за | |Закону | | | |небанківськими | |України "Про | | | |фінансовими установами, | |страхування" | | | |затверджених | |( 85/96-ВР ) | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 15.07.2010 N 585 | | | | | |( vr585486-10 ) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5. |Методичні рекомендації|З метою використання |Департамент | червень | | |щодо роботи тимчасових|тимчасовими |тимчасового | | | |адміністраторів |адміністраторами |адміністрування | | | |у кредитних спілках |з урахуванням практики |фінансово-кредитних | | | |Нова редакція: |застосування введення |установ | | | |Методичні рекомендації|тимчасової адміністрації| | | | |тимчасовим | | | | | |адміністраторам | | | | | |щодо організації | | | | | |роботи тимчасової | | | | | |адміністрації | | | | | |у кредитних спілках | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 5 | Інші питання для розгляду на засіданнях Комісії | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 |Про стан виконання |На виконання пункту 4.1 |Департамент | січень | | |Плану роботи Державної|витягу з протоколу N 37 |організаційно- | | | |комісії з регулювання |засідання Кабінету |аналітичного, | | | |ринків фінансових |Міністрів України |документального та | | | |послуг України |від 25.07.2005 та |кадрового забезпечення| | | |за 2010 рік |пункту 24 розділу II | | | | | |Регламенту роботи | | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 20.11.2007 N 8279 | | | | | |(зі змінами та | | | | | |доповненнями) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.2 |Про стан виконання |На виконання доручень |Сектор контролю | лютий | | |завдань, визначених |Кабінету Міністрів | | | | |актами законодавства, |України від 19.05.2010 | | | | |актами та дорученнями |N 27554/2/1-10 | | | | |Президента України та |відповідно до листа | | | | |Кабінету Міністрів |Президента України | | | | |України, у 2010 році |від 14.05.2010 N 1-1/919| | | | | |щодо посилення контролю | | | | | |за виконанням актів та | | | | | |доручень Президента | | | | | |України, від 02.07.2010 | | | | | |N 40056/0/1-10 щодо | | | | | |стану загальнодержавної | | | | | |і відомчої нормативно- | | | | | |правової бази з питань | | | | | |контролю за виконання | | | | | |законів України, | | | | | |постанов ВРУ, актів | | | | | |Президента України, КМУ,| | | | | |та власних рішень | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.3 |Про стан роботи зі |На виконання Указу |Сектор контролю | лютий | | |зверненнями громадян у|Президента України |Інспекційний | | | |Державній комісії з |від 07.02.2008 |департамент | | | |регулювання ринків |N 109/2008 ) "Про |Департамент | | | |фінансових послуг у |першочергові заходи щодо|тимчасового | | | |2010 році |забезпечення реалізації |адміністрування | | | | |та гарантування |фінансово-кредитних | | | | |конституційного права на|установ Департамент | | | | |звернення до органів |юридичного | | | | |державної влади та |забезпечення | | | | |органів місцевого |Департамент | | | | |самоврядування" |організаційно- | | | | | |аналітичного, | | | | | |документального та | | | | | |кадрового забезпечення| | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.4 |Розгляд річних звітів |Положення про Державну |Департамент фінансово-| лютий | | |про виконання |комісію з регулювання |господарського | | | |фінансових планів |ринків фінансових |забезпечення | | | |державних підприємств,|послуг, затверджено |Керівники державних | | | |які належать до сфери |постановою Кабінету |підприємств | | | |управління Державної |Міністрів України | | | | |комісії з регулювання |від 03.02.2010 N 157 | | | | |ринків фінансових |( 157-2010-п ). | | | | |послуг України |Наказ Міністерства | | | | | |економіки України | | | | | |від 21.06.2005 N 173 | | | | | |( z0729-05 ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |складання, затвердження | | | | | |та контролю виконання | | | | | |фінансових планів | | | | | |державних підприємств, | | | | | |акціонерних, | | | | | |холдингових компаній та | | | | | |інших суб'єктів | | | | | |господарювання, у | | | | | |статутному фонді яких | | | | | |більше 50 відсотків | | | | | |акцій (часток, паїв) | | | | | |належать державі, та їх | | | | | |дочірніх підприємств" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.5 |Про затвердження Звіту|Абзац 1 пункту 36 |Управління | квітень | | |про роботу Державної |(розділ "Звітування про |європейської і | | | |комісії з регулювання |діяльність Комісії") |євроатлантичної | | | |ринків фінансових |Регламенту роботи |інтеграції і | | | |послуг України |Держфінпослуг |управління проектами | | | |у 2010 році | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.6 |Щодо забезпечення |Доручення Кабінету |Департамент фінансово-| березень | | |законного та |Міністрів України від |господарського | серпень | | |ефективного |16.12.2004 N 54422/0/1, |забезпечення | | | |використання бюджетних|з метою забезпечення | | | | |коштів, недопущення |законного та ефективного| | | | |фінансових порушень |використання бюджетних | | | | | |коштів (на розгляд | | | | | |Комісії) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.7 |Про стан виконання |На виконання пункту 4.1 |Департамент | квітень | | |Плану роботи Державної|витягу з протоколу N 37 |організаційно- | липень | | |комісії з регулювання |засідання Кабінету |аналітичного, | жовтень | | |ринків фінансових |Міністрів України |документального та | | | |послуг України |від 25.07.2005 та |кадрового | | | |на 2011 рік |пункту 24 розділу II |забезпечення | | | | |Регламенту роботи | | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |затвердженого | | | | | |розпорядженням | | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 20.11.2007 N 8279 | | | | | |(зі змінами та | | | | | |доповненнями) | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.8 |Про стан виконання |На виконання доручень |Сектор контролю | квітень | | |завдань, визначених |Кабінету Міністрів | | липень | | |актами законодавства, |України від 19.05.2010 | | жовтень | | |актами та дорученнями |N 27554/2/1-10 | | | | |Президента України та |відповідно до листа | | | | |Кабінету Міністрів |Президента України | | | | |України, у 2011 році |від 14.05.2010 N 1-1/919| | | | | |щодо посилення контролю | | | | | |за виконанням актів та | | | | | |доручень Президента | | | | | |України, від 02.07.2010 | | | | | |N 40056/0/1-10 щодо | | | | | |стану загальнодержавної | | | | | |і відомчої нормативно- | | | | | |правової бази з питань | | | | | |контролю за виконання | | | | | |законів України, | | | | | |постанов ВРУ, актів | | | | | |Президента України, КМУ,| | | | | |та власних рішень | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.9 |Огляд ринків |Абзац 2 пункту 35 |Департамент | квітень | | |фінансових послуг та |(розділ "Звітування про |пруденційного нагляду | | | |підсумки діяльності |діяльність Комісії") | | | | |небанківських |Регламенту роботи | | | | |фінансових установ, |Держфінпослуг | | | | |державне регулювання | | | | | |та нагляд за | | | | | |діяльністю яких | | | | | |здійснюється | | | | | |Держфінпослуг, | | | | | |за 2010 рік | | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.10 |Про забезпечення |Доручення Кабінету |Департамент | червень | | |відкритості і |Міністрів України |організаційно- | грудень | | |прозорості в |від 25.04.2005 |аналітичного, | | | |діяльності Державної |N 21482/1/1-05. |документального та | | | |комісії з регулювання |З метою забезпечення |кадрового | | | |ринків фінансових |відкритості і прозорості|забезпечення | | | |послуг України та |в діяльності | | | | |роботу офіційного |Держфінпослуг, | | | | |сайту |функціонування та | | | | | |наповнення офіційного | | | | | |сайту | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 5.11 |Про затвердження |Положення про Державну |Департамент фінансово-| серпень | | |фінансових планів |комісію з регулювання |господарського | | | |державних підприємств,|ринків фінансових |забезпечення | | | |які належать до сфери |послуг, затверджено |Керівники державних | | | |управління Державної |постановою Кабінету |підприємств | | | |комісії з регулювання |міністрів України | | | | |ринків фінансових |від 03.02.2010 N 157 | | | | |послуг України |( 157-2010-п ). | | | | | |Наказ Міністерства | | | | | |економіки України | | | | | |від 21.06.2005 N 173 | | | | | |( z0729-05 ) "Про | | | | | |затвердження Порядку | | | | | |складання, затвердження | | | | | |та контролю виконання | | | | | |фінансових планів | | | | | |державних підприємств, | | | | | |акціонерних, | | | | | |холдингових компаній та | | | | | |інших суб'єктів | | | | | |господарювання, у | | | | | |статутному фонді яких | | | | | |більше 50 відсотків | | | | | |акцій (часток, паїв) | | | | | |належать державі, та їх | | | | | |дочірніх підприємств" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | |Про стан |На виконання пункту |Контрольно-ревізійний | червень | | |фінансово-бюджетної |4 розпорядження |сектор | грудень | | |дисципліни, визначення|Кабінету Міністрів | | | | |дієвих заходів з |України від | | | | |її зміцнення, оцінка |19.01.2011 N 148-р | | | | |діям (бездіяльності) |( 148-2011-р ) | | | | |відповідних посадових |"Питання зміцнення | | | | |осіб, виконання вимог |фінансово-бюджетної | | | | |органів державної |дисципліни" | | | | |контрольно-ревізійної | | | | | |служби за результатами| | | | | |контрольних заходів | | | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Основні заходи міжнародного співробітництва | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 6.1 |Про пріоритети для |Пункт 4 розділу |Управління | січень | | |залучення міжнародної |"Залучення міжнародної |європейської та | | | |технічної допомоги |технічної допомоги" |євроатлантичної | | | | |постанови Кабінету |інтеграції і | | | | |Міністрів України |управління проектами | | | | |від 15.02.2002 N 153 | | | | | |( 153-2002-п ) "Про | | | | | |створення єдиної системи| | | | | |залучення, використання | | | | | |та моніторингу | | | | | |міжнародної технічної | | | | | |допомоги". | | | | | |Параграф 6 наказу Голови| | | | | |Держфінпослуг | | | | | |від 17.09.2009 N 238 | | | | | |"Про затвердження | | | | | |Порядку залучення, | | | | | |використання та | | | | | |моніторингу міжнародної | | | | | |технічної допомоги в | | | | | |Держфінпослуг" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 6.2 |Звіти про виконання |Абзац четвертий |Відповідальні | лютий | | |річних планів роботи |пункту 25 розділу |заступники Голови, | | | |за проектами |"Моніторинг проектів |закріплені за | | | |міжнародної технічної |(програм)" постанови |проектами відповідно | | | |допомоги |Кабінету Міністрів |до наказу | | | | |України від 15.02.2002 |Держфінпослуг | | | | |N 153 ( 153-2002-п ) |від 06.10.2009 N 266 | | | | |"Про створення єдиної |"Про закріплення за | | | | |системи залучення, |проектами міжнародної | | | | |використання та |технічної допомоги, | | | | |моніторингу міжнародної |бенефіціаром або | | | | |технічної допомоги". |реципієнтом за якими | | | | |Пункт 1 параграфа 17 |виступає | | | | |наказу Голови |Держфінпослуг, | | | | |Держфінпослуг |заступників Голови, | | | | |від 17.09.2009 N 238 |структурних | | | | |"Про затвердження |підрозділів та | | | | |Порядку залучення, |працівників" | | | | |використання та | | | | | |моніторингу міжнародної | | | | | |технічної допомоги в | | | | | |Держфінпослуг" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 6.3 |Участь у роботі |Розпорядження Кабінету |Управління | вересень | | |щорічної конференції |Міністрів України |європейської та | | | |Міжнародної асоціації |від 26.09.2007 N 797-р |євроатлантичної | | | |органів страхового |( 797-2007-р ) "Питання |інтеграції і | | | |нагляду (IAIS) |участі в Міжнародній |управління проектами | | | | |асоціації органів | | | | | |страхового нагляду та | | | | | |Міжнародній організації | | | | | |органів нагляду за | | | | | |пенсійними фондами" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 6.4 |Участь у роботі |Розпорядження Кабінету |Управління | жовтень | | |щорічної конференції |Міністрів України |європейської та | | | |Міжнародної |від 26.09.2007 N 797-р |євроатлантичної | | | |організації органів |( 797-2007-р ) "Питання |інтеграції і | | | |пенсійного нагляду |участі в Міжнародній |управління проектами | | | |(IOPS) |асоціації органів | | | | | |страхового нагляду та | | | | | |Міжнародній організації | | | | | |органів нагляду за | | | | | |пенсійними фондами" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 6.5 |Вжиття заходів щодо |Розпорядження Кабінету |Управління | грудень | | |приєднання до |Міністрів України |європейської та | | | |Багатостороннього |від 26.09.2007 N 797-р |євроатлантичної | | | |Меморандуму IAIS про |( 797-2007-р ) "Питання |інтеграції і | | | |взаємодію та обмін |участі в Міжнародній |управління проектами | | | |інформацією |асоціації органів | | | | | |страхового нагляду та | | | | | |Міжнародній організації | | | | | |органів нагляду за | | | | | |пенсійними фондами" | | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 6.6 |Укладення двосторонніх|Закон України "Про |Управління |протягом року| | |меморандумів з |страхування" |європейської та | | | |регуляторами ринків |( 85/96-ВР ) |євроатлантичної | | | |фінансових послуг | |інтеграції і | | | |іноземних країн | |управління проектами | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 7 | Основні наради, семінари та інші заходи | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 7.1 |Підготовка бюджетного |Складання проекту |Департамент фінансово-| серпень | | |запиту на 2012 рік |Державного бюджету |господарського | | | | |України на 2012 рік |забезпечення | | | | | |Самостійні структурні | | | | | |підрозділи | | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 8 | Реєстраційні та дозвільні процедури | |------+------------------------------------------------------------------------------------| | 8.1 |Внесення інформації до| |Департамент | постійно | | |Державного реєстру | |реєстрації, | | | |фінансових установ | |ліцензування та | | | | | |дозвільних процедур | | |------+----------------------+------------------------+----------------------+-------------| | 8.2 |Здійснення | |Департамент | постійно | | |ліцензування та інших | |реєстрації, | | | |дозвільних процедур | |ліцензування та | | | | | |дозвільних процедур | | --------------------------------------------------------------------------------------------- { План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 1026
( vr026486-10 ) від 30.12.2010, N 51 ( vr051486-11 ) від
27.01.2011, N 85 ( vr085486-11 ) від 17.02.2011, N 148
( vr148486-11 ) від 24.03.2011, N 100 ( vr100486-11 ) від
24.02.2011, N 180 ( vr180486-11 ) від 07.04.2011, N 219
( vr219486-11 ) від 21.04.2011, N 245 ( vr245486-11 ) від
28.04.2011, N 284 ( vr284486-11 ) від 19.05.2011, N 304
( vr304486-11 ) від 26.05.2011, N 326 ( vr326486-11 ) від
02.06.2011, N 347 ( vr347486-11 ) від 09.06.2011, N 369
( vr369486-11 ) від 16.06.2011, N 388 ( vr388486-11 ) від
23.06.2011, N 504 ( vr504486-11 ) від 28.07.2011, N 514
( vr514486-11 ) від 04.08.2011, N 521 ( vr521486-11 ) від
11.08.2011, N 557 ( vr557486-11 ) від 29.08.2011, N 611
( vr611486-11 ) від 29.09.2011, N 670 ( vr670486-11 ) від
27.10.2011, N 686 ( vr686486-11 ) від 10.11.2011, N 697
( vr697486-11 ) від 17.11.2011 N 705 ( vr705486-11 ) від
24.11.2011, N 716 ( vr716486-11 ) від 01.12.2011, Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 765 ( vr765865-11 ) від 15.12.2011 }
Голова Комісії В.Волга

Додаток
до розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
09.12.2010 N 939

ПЕРЕЛІК
проектів актів, розроблених Держфінпослуг
у попередні планові періоди, робота
за якими не завершена
станом на 27.01.2011

------------------------------------------------------------------ | N | Назва проекту | Дата оприлюднення | Структурний | |з/п | нормативно- | проекту акта | підрозділ, | | | правового акта | | відповідальний за | | | | | супроводження | | | | | проекту акта | |----------------------------------------------------------------| | Проекти Законів України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про внесення змін | 28.12.2010 |Департамент | | |до деяких | |юридичного | | |законодавчих актів | |забезпечення | | |України (щодо | | | | |застосування | | | | |тимчасових | | | | |адміністрацій як | | | | |інструменту | | | | |відновлення | | | | |платоспроможності | | | | |небанківських | | | | |фінансових | | | | |установ) | | | | |-------------------+-------------------| | | |Попередня назва: | 04.06.2009 | | | |Про внесення змін | 20.07.2010 | | | |до Закону України | | | | |"Про фінансові | | | | |послуги та державне| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг" | | | | |( 2664-14 ) (щодо | | | | |підвищення | | | | |ефективності | | | | |тимчасових | | | | |адміністрацій) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Про внесення змін | 24.06.2009 |Управління | | |до деяких законів | 10.03.2010 |європейської та | | |України (щодо | 05.05.2010 |євроатлантичної | | |скасування вимоги | |інтеграції і | | |погодження | |управління | | |регуляторних актів | |проектами | | |спеціально | | | | |уповноваженого | | | | |органу виконавчої | | | | |влади у сфері | | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |та Державної | | | | |комісії з цінних | | | | |паперів та | | | | |фондового ринку зі | | | | |спеціально | | | | |уповноваженим | | | | |органом виконавчої | | | | |влади з питань | | | | |державної | | | | |регуляторної | | | | |політики) | | | | |Попередня назва: | | | | |Про внесення зміни | | | | |до статті 3 Закону | | | | |України "Про засади| | | | |державної | | | | |регуляторної | | | | |політики у сфері | | | | |господарської | | | | |діяльності" | | | | |( 1160-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 |Про внесення змін | 07.07.2009 |Департамент | | |до деяких законів | |стандартів | | |України стосовно | |регулювання та | | |повноважень щодо | |нагляду за | | |встановлення вимог | |фінансовими | | |до інвестування | |установами | | |активів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 |Про внесення змін | 05.08.2009 |Департамент | | |до Закону України | |стандартів | | |"Про фінансові | |регулювання та | | |послуги та державне| |нагляду за | | |регулювання ринків | |фінансовими | | |фінансових послуг" | |установами | | |( 2664-14 ) (щодо | | | | |заборони | | | | |провадження | | | | |діяльності з | | | | |надання фінансових | | | | |послуг, види яких | | | | |не визначені | | | | |законом по суті) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5 |Про внесення змін і| 22.09.2009 |Департамент | | |доповнень до деяких| 31.12.2010 |юридичного | | |законів України | |забезпечення | | |щодо реклами у | | | | |сфері фінансових | | | | |послуг | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6 |Про внесення змін | 03.11.2009 |Департамент | | |до Закону України | |тимчасового | | |"Про кредитні | |адміністрування | | |спілки" ( 2908-14 )| |фінансово-кредитних| | |(щодо ознаки | |установ | | |членства) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7 |Про внесення змін | 30.12.2009 |Департамент | | |до Закону України | |стандартів | | |"Про фінансові | |регулювання та | | |послуги та державне| |нагляду за | | |регулювання ринків | |фінансовими | | |фінансових послуг" | |установами | | |( 2664-14 ) щодо | | | | |зовнішнього аудиту | | | | |фінансових установ | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8 |Про внесення змін | 25.02.2010 |Департамент | | |до деяких законів | |стандартів | | |України (щодо | |регулювання та | | |убезпечення | |нагляду за | | |пенсійних активів) | |фінансовими | | | | |установами | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9 |Про внесення змін | 26.05.2010 |Департамент | | |до статті 2 Закону | |стандартів | | |України "Про | |регулювання та | | |страхування" | |нагляду за | | |( 85/96-ВР ) (щодо | |фінансовими | | |зміни | |установами | | |організаційно- | | | | |правової форми) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 10 |Про погодження | 30.07.2010 |Департамент | | |проекту Закону | 27.10.2010 |стандартів | | |України "Про | |регулювання та | | |внесення зміни до | |нагляду за | | |статті 40 Закону | |фінансовими | | |України "Про | |установами | | |страхування" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 11 |Про внесення змін | 04.10.2010 |Департамент | | |до Закону України | |юридичного | | |"Про фінансові | |забезпечення | | |послуги та державне| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг" | | | | |( 2664-14 ) (щодо | | | | |удосконалення | | | | |механізму | | | | |застосування | | | | |санкцій до | | | | |небанківських | | | | |фінансових установ | | | | |у разі порушення | | | | |ними законодавства | | | | |про захист прав | | | | |споживачів) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 12 |Про внесення змін | 22.12.2010 |Департамент | | |до деяких законів | |стандартів | | |України (щодо | |регулювання та | | |визначення термінів| |нагляду за | | |"споживач | |фінансовими | | |фінансових послуг" | |установами | | |і "споживчий | | | | |кредит", порядку | | | | |укладення та умов | | | | |договору про | | | | |надання | | | | |небанківських | | | | |фінансових послуг, | | | | |зокрема | | | | |несправедливих умов| | | | |такого договору, а | | | | |також забезпечення | | | | |права споживачів на| | | | |відкликання згоди | | | | |на його укладення | | | | |протягом | | | | |визначеного | | | | |строку) | | | |----------------------------------------------------------------| | Проекти актів Президента України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про Положення про |Нерегуляторний акт |Управління | | |Державну комісію з | |європейської та | | |регулювання ринків | |євроатлантичної | | |фінансових послуг | |інтеграції і | | |України | |управління | | | | |проектами | |----------------------------------------------------------------| | Проекти актів Кабінету Міністрів України | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про схвалення |Нерегуляторний акт |Управління | | |Стратегії розвитку | |європейської та | | |небанківського | |євроатлантичної | | |фінансового сектора| |інтеграції і | | |України | |управління | | |до 2015 року | |проектами | | |Попередня назва: | | | | |Про схвалення | | | | |Стратегії розвитку | | | | |фінансового сектора| | | | |України на період | | | | |до 2015 року | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Про визнання такою,|Нерегуляторний акт |Управління | | |що втратила | |європейської та | | |чинність, постанови| |євроатлантичної | | |Кабінету Міністрів | |інтеграції і | | |України від | |управління | | |3 лютого 2010 р. | |проектами | | |N 157 | | | | |( 157-2010-п ) | | | | |(щодо положення про| | | | |Держфінпослуг) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 |Про схвалення |Нерегуляторний акт |Управління | | |Концепції Державної| |європейської та | | |цільової соціальної| |євроатлантичної | | |програми | |інтеграції і | | |інформування | |управління | | |громадськості про | |проектами | | |діяльність | | | | |небанківських | | | | |фінансових установ | | | | |і ризики та | | | | |переваги, пов'язані| | | | |з наданням ними | | | | |фінансових послуг | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 |Питання підтримки |Нерегуляторний акт |Департамент | | |ліквідності та | |тимчасового | | |платоспроможності | |адміністрування | | |кредитних спілок | |фінансово-кредитних| | | | |установ | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5 |Про внесення змін |Нерегуляторний акт |Департамент | | |до Концепції | |тимчасового | | |розвитку системи | |адміністрування | | |кредитної | |фінансово-кредитних| | |кооперації | |установ | | |( 321-2006-р ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6 |Про внесення змін у| 05.11.2009 |Департамент | | |додаток до | 30.07.2010 |реєстрації, | | |постанови Кабінету | |ліцензування та | | |Міністрів України | |дозвільних | | |від | |процедур | | |13 квітня 2005 року| | | | |N 286 | | | | |( 286-2005-п ) | | | | |(щодо розміру плати| | | | |за видачу ліцензії | | | | |на проведення | | | | |конкретного виду | | | | |страхування та | | | | |встановлення плати | | | | |за переоформлення, | | | | |поновлення та | | | | |видачу дубліката | | | | |ліцензії) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7 |Про затвердження | 20.11.2009 |Департамент | | |Порядку та правил | |стандартів | | |обов'язкового | |регулювання та | | |страхування | |нагляду за | | |предмета іпотеки | |фінансовими | | |від ризиків | |установами | | |випадкового | | | | |знищення, | | | | |випадкового | | | | |пошкодження або | | | | |псування | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8 |Про внесення змін | 01.12.2009 |Департамент | | |до постанови | 01.04.2010 |стандартів | | |Кабінету Міністрів | 30.11.2010 |регулювання та | | |України від | |нагляду за | | |18 грудня 1996 року| |фінансовими | | |N 1523 | |установами | | |( 1523-96-п ) (щодо| | | | |порядку провадження| | | | |діяльності | | | | |страховими | | | | |посередниками) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9 |Про затвердження | 08.09.2010 |Департамент | | |Порядку передачі | |стандартів | | |фонду фінансування | |регулювання та | | |будівництва або | |нагляду за | | |фонду операцій з | |фінансовими | | |нерухомістю в | |установами | | |управління іншій | | | | |фінансовій установі| | | | |за рішенням суду | | | |----------------------------------------------------------------| | Проекти нормативних актів Держфінпослуг | |----------------------------------------------------------------| | 1 |Про внесення змін | 14.09.2007 |Департамент | | |до Ліцензійних умов| |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |обов'язкового | |дозвільних | | |страхування | |процедур | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | | |( z1654-04 ) (щодо | | | | |укладання договору | | | | |страхування на | | | | |індивідуальних | | | | |умовах з | | | | |визначенням | | | | |лімітів, вищих, ніж| | | | |зазначені у | | | | |статті 9 Закону | | | | |України "Про | | | | |обов'язкове | | | | |страхування | | | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів") | | | | |( 1961-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 2 |Про затвердження | 09.01.2008 |Департамент | | |Методики обміну | |пруденційного | | |інформацією між | |нагляду | | |державними | | | | |органами, які | | | | |здійснюють нагляд | | | | |та контроль за | | | | |суб'єктами | | | | |недержавного | | | | |пенсійного | | | | |забезпечення, і | | | | |Національним банком| | | | |України | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 3 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання виконавчою | |регулювання та | | |дирекцією | |нагляду за | | |Пенсійного фонду | |фінансовими | | |звітності щодо | |установами | | |адміністративного | | | | |управління | | | | |Накопичувальним | | | | |фондом | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 4 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання зберігачем | |регулювання та | | |інформації щодо | |нагляду за | | |руху пенсійних | |фінансовими | | |активів | |установами | | |Накопичувального | | | | |фонду | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 5 |Про затвердження | 10.01.2008 |Департамент | | |Положення про | |стандартів | | |подання зберігачем | |регулювання та | | |інформації та | |нагляду за | | |звітності щодо | |фінансовими | | |зберігання та | |установами | | |обслуговування | | | | |коштів | | | | |Накопичувального | | | | |фонду | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 6 |Про внесення Змін | 04.11.2008 |Департамент | | |до Ліцензійних умов| |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |страхової | |дозвільних | | |діяльності | |процедур | | |( z0805-03 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 7 |Про внесення змін | 09.04.2009 |Департамент | | |до Положення про | |реєстрації, | | |внесення інформації| |ліцензування та | | |про кредитні | |дозвільних | | |установи до | |процедур | | |Державного реєстру | | | | |фінансових установ | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 8 |Про затвердження | 23.04.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних| 24.12.2009 |стандартів | | |умов провадження | |регулювання та | | |діяльності з | |нагляду за | | |адміністрування | |фінансовими | | |недержавних | |установами | | |пенсійних фондів | | | | |( z0025-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 9 |Про затвердження | 15.06.2009 |Департамент | | |Змін до Порядку | 25.02.2010 |стандартів | | |ведення реєстру | |регулювання та | | |аудиторів, які | |нагляду за | | |можуть проводити | |фінансовими | | |аудиторські | |установами | | |перевірки | | | | |фінансових установ | | | | |( z0489-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 10 |Про затвердження | 07.09.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних| 12.08.2010 |стандартів | | |умов здійснення | |регулювання та | | |переказу коштів | |нагляду за | | |небанківськими | |фінансовими | | |фінансовими | |установами | | |установами | | | | |( z0419-06 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 11 |Про внесення змін | 19.10.2009 |Департамент | | |до Положення про | |юридичного | | |порядок навчання | |забезпечення | | |працівників та | | | | |керівників | | | | |підрозділів | | | | |фінансових установ,| | | | |відповідальних за | | | | |проведення | | | | |внутрішнього | | | | |фінансового | | | | |моніторингу | | | | |( z0965-03 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 12 |Про внесення змін | 27.10.2009 |Департамент | | |та доповнень до | |пруденційного | | |Порядку складання | |нагляду | | |звітних даних | | | | |страховиків | | | | |( z0517-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 13 |Про затвердження | 03.11.2009 |Департамент | | |Порядку | |стандартів | | |затвердження | |регулювання та | | |розміру базового | |нагляду за | | |платежу та | |фінансовими | | |коригуючих | |установами | | |коефіцієнтів з | | | | |обов'язкового | | | | |страхування | | | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 14 |Про затвердження | 10.11.2009 |Департамент | | |Змін до Ліцензійних| 17.12.2009 |реєстрації, | | |умов провадження | 21.09.2010 |ліцензування та | | |діяльності | |дозвільних | | |кредитних спілок з | |процедур | | |надання фінансових | | | | |послуг ( z1225-03 )| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 15 |Про затвердження | 16.11.2009 |Департамент | | |Змін до Положення | |стандартів | | |про порядок надання| |регулювання та | | |фінансових послуг | |нагляду за | | |ломбардами | |фінансовими | | |( z0565-05 ) | |установами | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 16 |Про затвердження | 30.11.2009 |Департамент | | |змін до | 17.12.2010 |реєстрації, | | |розпорядження | |ліцензування та | | |Державної комісії з| |дозвільних | | |регулювання ринків | |процедур | | |фінансових послуг | | | | |України від | | | | |29.12.2003 N 188 | | | | |( z0240-04 ) "Про | | | | |встановлення плати | | | | |за видачу | | | | |ліцензій" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 17 |Про затвердження | 28.12.2009 |Департамент | | |змін до Методики | 17.08.2010 |стандартів | | |формування резервів| |регулювання та | | |із страхування | |нагляду за | | |життя | |фінансовими | | | | |установами | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 18 |Про затвердження | 29.12.2009 |Департамент | | |Змін до Положення | |стандартів | | |про провадження | |регулювання та | | |діяльності з | |нагляду за | | |адміністрування | |фінансовими | | |недержавного | |установами | | |пенсійного фонду | | | | |( z0990-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 19 |Про внесення змін | 25.01.2010 |Департамент | | |до деяких | |реєстрації, | | |нормативно-правових| |ліцензування та | | |актів Державної | |дозвільних | | |комісії з | |процедур | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України (щодо | | | | |строку видачі | | | | |дозволів) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 20 |Про віднесення | 18.02.2010 |Департамент | | |операцій з | |стандартів | | |фінансовими | |регулювання та | | |активами до | |нагляду за | | |фінансових послуг | |фінансовими | | |та встановлення | |установами | | |вимог до договорів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 21 |Про затвердження | 23.02.2010 |Департамент | | |Змін до Положення | 03.08.2010 |юридичного | | |про здійснення | 21.10.2010 |забезпечення | | |фінансового | | | | |моніторингу | | | | |фінансовими | | | | |установами | | | | |( z0715-03 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 22 |Про затвердження | 24.02.2010 |Департамент | | |Вимог до рейтингу | |стандартів | | |фінансової | |регулювання та | | |надійності | |нагляду за | | |(стійкості) | |фінансовими | | |страховиків- | |установами | | |нерезидентів та | | | | |перестраховиків- | | | | |нерезидентів | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 23 |Про внесення змін | 22.03.2010 |Департамент | | |до деяких | |стандартів | | |нормативно-правових| |регулювання та | | |актів Державної | |нагляду за | | |комісії з | |фінансовими | | |регулювання ринків | |установами | | |фінансових послуг | | | | |України (щодо | | | | |скасування вимоги | | | | |посвідчення | | | | |актуарієм страхових| | | | |тарифів у правилах | | | | |страхування) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 24 |Про затвердження | 30.04.2010 |Департамент | | |Вимог до | |стандартів | | |організації і | |регулювання та | | |функціонування | |нагляду за | | |системи управління | |фінансовими | | |ризиками у | |установами | | |страховика та про | | | | |внесення змін до | | | | |Ліцензійних умов | | | | |провадження | | | | |страхової | | | | |діяльності | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 25 |Про внесення зміни | 12.05.2010 |Департамент | | |до Ліцензійних умов| 20.07.2010 |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |страхової | |дозвільних | | |діяльності | |процедур | | |( z0663-01 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 26 |Про затвердження | 07.06.2010 |Департамент | | |Інструкції з | |юридичного | | |оформлення | |забезпечення | | |матеріалів про | | | | |адміністративні | | | | |правопорушення та | | | | |накладення | | | | |адміністративних | | | | |стягнень за | | | | |порушення | | | | |законодавства про | | | | |фінансові послуги в| | | | |Державній комісії з| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 27 |Про затвердження | 30.06.2010 |Департамент | | |Змін до Положення | |стандартів | | |про навчання, | |регулювання та | | |перепідготовку, | |нагляду за | | |підвищення | |фінансовими | | |кваліфікації та | |установами | | |складання екзаменів| | | | |особами, які | | | | |провадять | | | | |діяльність на | | | | |ринках фінансових | | | | |послуг ( z0122-04 )| | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 28 |Про затвердження | 30.06.2010 |Департамент | | |змін до Професійних| |стандартів | | |вимог до керівників| |регулювання та | | |та головних | |нагляду за | | |бухгалтерів | |фінансовими | | |фінансових установ | |установами | | |( z0955-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 29 |Про затвердження | 06.07.2010 |Департамент | | |Змін до Порядку | 16.09.2010 |юридичного | | |проведення | |забезпечення | | |перевірок з питань | | | | |запобігання та | | | | |протидії | | | | |легалізації | | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом | | | | |( z0716-03 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 30 |Про внесення змін | 06.07.2010 |Департамент | | |до Порядку | 16.09.2010 |юридичного | | |застосування | |забезпечення | | |Державною комісією | | | | |з регулювання | | | | |ринків фінансових | | | | |послуг України | | | | |штрафів за | | | | |невиконання | | | | |(неналежне | | | | |виконання) вимог | | | | |Закону України "Про| | | | |запобігання та | | | | |протидію | | | | |легалізації | | | | |(відмиванню) | | | | |доходів, одержаних | | | | |злочинним шляхом" | | | | |( 249-15 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 31 |Про внесення змін | 20.07.2010 |Департамент | | |до Ліцензійних умов| |реєстрації, | | |провадження | |ліцензування та | | |обов'язкового | |дозвільних | | |страхування | |процедур | | |цивільно-правової | | | | |відповідальності | | | | |власників наземних | | | | |транспортних | | | | |засобів | | | | |( z1654-04 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 32 |Про затвердження | 20.07.2010 |Департамент | | |Стандарту надання | 19.11.2010 |стандартів | | |адміністративних | |регулювання та | | |послуг Державною | |нагляду за | | |комісією з | |фінансовими | | |регулювання ринків | |установами | | |фінансових послуг | | | | |України | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 33 |Про затвердження | 09.08.2010 |Департамент | | |Змін до Методичних | |стандартів | | |рекомендацій щодо | |регулювання та | | |загальних підходів | |нагляду за | | |до застосування | |фінансовими | | |страховиками | |установами | | |стрес-тестів | | | | |( v6496486-06 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 34 |Про віднесення | 31.08.2010 |Департамент | | |операцій з | |стандартів | | |адміністрування | |регулювання та | | |придбання в групах | |нагляду за | | |до фінансових | |фінансовими | | |послуг та | |установами | | |затвердження | | | | |Ліцензійних умов | | | | |здійснення | | | | |діяльності з | | | | |адміністрування | | | | |придбання в групах,| | | | |що передбачає | | | | |залучення грошових | | | | |коштів від фізичних| | | | |осіб | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 35 |Про затвердження | 02.09.2010 |Департамент | | |Положення щодо | |стандартів | | |підготовки | |регулювання та | | |аудиторських | |нагляду за | | |висновків, які | |фінансовими | | |подаються до | |установами | | |Державної комісії з| | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України, при | | | | |розкритті | | | | |інформації | | | | |фінансовими | | | | |установами | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 36 |Про затвердження | 17.09.2010 |Департамент | | |змін до | |стандартів | | |Кваліфікаційних | |регулювання та | | |вимог до осіб, які | |нагляду за | | |можуть займатися | |фінансовими | | |актуарними | |установами | | |розрахунками | | | | |( z0265-05 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 37 |Про внесення змін | 28.09.2010 |Департамент | | |до деяких | |юридичного | | |нормативно-правових| |забезпечення | | |актів Державної | | | | |комісії з | | | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України щодо | | | | |проведення | | | | |додаткової | | | | |обов'язкової | | | | |аудиторської | | | | |перевірки | | | | |страховика | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 38 |Про затвердження | 07.10.2010 |Департамент | | |Змін до Положення | |тимчасового | | |про порядок | |адміністрування | | |сертифікації осіб | |фінансово-кредитних| | |на право здійснення| |установ | | |тимчасової | | | | |адміністрації | | | | |фінансових установ | | | | |( z0654-05 ) | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 39 |Про затвердження | 02.12.2010 |Департамент | | |Методичних | |стандартів | | |рекомендації щодо | |регулювання та | | |застосування | |нагляду за | | |міжнародних | |фінансовими | | |стандартів | |установами | | |фінансової | | | | |звітності для | | | | |страхових компаній | | | | |в Україні | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 40 |Про затвердження | 17.12.2010 |Департамент | | |Порядку реєстрації | |реєстрації, | | |договорів | |ліцензування та | | |перестрахування | |дозвільних | | | | |процедур | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 41 |Про визнання таким,| 17.12.2010 |Департамент | | |що втратило | |реєстрації, | | |чинність, | |ліцензування та | | |розпорядження | |дозвільних | | |Державної комісії з| |процедур | | |регулювання ринків | | | | |фінансових послуг | | | | |України від | | | | |03.06.2005 N 4123 | | | | |( z0694-05 ) "Про | | | | |затвердження | | | | |Порядку погодження | | | | |в Державній комісії| | | | |з регулювання | | | | |ринків фінансових | | | | |послуг України | | | | |договорів | | | | |перестрахування з | | | | |перестраховиками- | | | | |нерезидентами для | | | | |перерахування | | | | |(купівлі) іноземної| | | | |валюти | | | | |страховиками- | | | | |резидентами та | | | | |страховими | | | | |(перестраховими) | | | | |брокерами- | | | | |резидентами" | | | |----+-------------------+-------------------+-------------------| | 42 |Про затвердження | 22.12.2010 |Департамент | | |Кваліфікаційних | |стандартів | | |вимог до осіб, які | |регулювання та | | |здійснюють | |нагляду за | | |діяльність з | |фінансовими | | |визначення причин | |установами | | |настання страхового| | | | |випадку та розміру | | | | |збитків (аварійних | | | | |комісарів) | | | ------------------------------------------------------------------ { Розпорядження доповнено новим додатком згідно з Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 67
( vr067486-11 ) від 03.02.2011; із змінами, внесеними згідно з
Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг N 180 ( vr180486-11 ) від 07.04.2011, N 425 ( vr425486-11 )
від 07.07.2011 }on top