Document vr2_3732-13, current version — Revision on August 2, 2013, on the basis - v0574732-13

КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

31.07.2013  № 2.3

Про стан виконавської дисципліни за підсумками роботи у I півріччі 2013 року

{Рішення взято до безумовного виконання згідно з Наказом Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
№ 574 від 02.08.2013}

За результатами обговорення питання порядку денного "Про стан виконавської дисципліни за підсумками роботи у I півріччі 2013 року" колегією відзначено необхідність вжиття додаткових заходів, спрямованих на посилення виконавської дисципліни в центральному апараті Міненерговугілля та на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери його управління або стосовно яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами.

Також на засіданні зауважено на незадовільному стані виконання завдань і заходів Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - Національний план дій на 2013 рік).

Подальшого вдосконалення потребує система внутрішнього контролю з боку керівників підприємств ПЕК за своєчасністю виконання рішень Міненерговугілля.

З метою підвищення рівня виконавської дисципліни та забезпечення своєчасного виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запроваджено особистий контроль Міністра за виконанням окремих документів. Зокрема, для належної підготовки зазначених документів колегія ВИРІШИЛА:

1. Попередити першого заступника Міністра Поповича І.М., заступника Міністра - керівника апарату Бондаренка А.Ю., заступника Міністра Чеха С.М., керівників структурних підрозділів про персональну відповідальність та необхідність вжиття додаткових заходів для посилення виконавської дисципліни в центральному апараті Міненерговугілля.

2. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., заступнику Міністра - керівнику апарату Бондаренку А.Ю., заступнику Міністра Чеху С.М. взяти під особистий контроль виконання у структурних підрозділах (за напрямами діяльності) завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, запитів та звернень народних депутатів України.

Термін - постійно

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міненерговугілля, державних підприємств, установ, організацій та об'єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави:

3.1. Забезпечити безумовне виконання доручень керівництва Міністерства, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України.

3.2. Здійснити аналіз належності та своєчасності виконання доручень керівництва Міністерства, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, з метою виявлення та усунення причин перенесення термінів виконання.

3.3. Забезпечити належну організацію взаємодії з іншими органами виконавчої влади, під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів.

3.4. Забезпечити інформування Департаменту організаційного забезпечення діяльності Міністра про стан виконання актів і доручень вищих органів державної влади.

3.5. Визначити у кожному структурному підрозділі відповідального за забезпечення чіткої організації підготовки, проходження, контролю за виконанням документів.

3.6. Під час виконання завдань дотримуватись вимог регламентних документів та контрольних термінів.

3.7. Підвищувати вимоги до виконавців в частині своєчасного виконання контрольних документів.

3.8. Посилити персональну відповідальність за організацію виконання доручень Міністра.

Термін - постійно

4. Заступнику Міністра - керівнику апарату Бондаренку А.Ю. взяти під особистий контроль виконання пункту 2 статті 16 Закону України "Про статус народного депутата України" структурними підрозділами центрального апарату Міністерства.

5. Першому заступнику Міністра Поповичу І.М., Департаменту майна, управління корпоративними правами та реформування власності (Дудка Л.О.), керівникам державних вугледобувних підприємств через несвоєчасне виконання заходів з передприватизаційної підготовки:

5.1. Затвердити план-графіки завершення передприватизаційної підготовки вугледобувними підприємствами об'єктів приватизації.

Термін - 1 серпня 2013 року

5.2. Здійснити належні організаційні та фінансові заходи щодо завершення передприватизаційної підготовки об'єктів приватизації.

Термін - до 1 жовтня 2013 року

6. Заступнику Міністра - керівнику апарату Бондаренку А.Ю., НАК "Нафтогаз України" (Бакулін Є.М.) тримати на особистому контролі відповідність та своєчасність підготовки Урядових рішень стосовно розпорядження непрофільними активами публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств.

Термін - протягом 2013 року

7. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О.М.) підготувати відповідний наказ для забезпечення виконання доручення Президента України від 29.03.2013 № 1-1/735, вимог ст. 53 Кодексу цивільного захисту України та Галузевого плану основних заходів цивільного захисту у паливно-енергетичному комплексі.

Термін - 1 серпня 2013 року

8. Департаменту внутрішнього аудиту (Ріжок І.М.) під час аудиту на підприємствах, які належать до сфери управління Міненерговугілля та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, які мають у своєму підпорядкуванні об'єкти підвищеної небезпеки (ОПН), врахувати ефективне використання коштів, передбачених на заходи цивільного захисту з метою забезпечення безперебійної роботи енергосистеми та підвищення рівня енергетичної безпеки держави.

9. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міненерговугілля, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління:

неухильно підвищувати вимоги до виконавців в частині своєчасного виконання контрольних документів;

посилити контроль за персональною відповідальністю працівників за організацію належного виконання доручень Міністра.

Голова колегії,
Міністр


Е. Ставицький

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}on top