Document vr1_1603-12, valid, current version — Coming into effect on February 10, 2012, on the basis - v0036603-12

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

31.01.2012  № 1/1

Про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2011 році та основні завдання на 2012 рік

{Рішення введено в дію Наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення
№ 36 від 10.02.2012}

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Держкомтелерадіо України Курдіновича О.В., колегія відзначає, що впродовж 2011 року Держкомтелерадіо України спрямовував свою діяльність на забезпечення реалізації конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, розвиток державного інформаційного ресурсу, утвердження національних інтересів в інформаційній сфері, інтеграцію України у світовий інформаційний простір.

Указом Президента України від 7 травня 2011 року № 559/2011 затверджено Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, яким визначено додаткові завдання щодо формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах, поліграфії.

Виконано Указ Президента України щодо оптимізації структури Держкомтелерадіо України. На 30% скорочено його штатну чисельність, у тому числі до двох зменшено кількість заступників. При цьому управління галуззю, координація діяльності підвідомчих установ та організацій значно покращилася.

Продовжувалася робота з удосконалення медійного законодавства.

Верховною Радою України прийнято закони України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів" та "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері телебачення і радіомовлення".

На розгляд парламенту внесено проекти законів України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" (щодо приведення у відповідність із Європейською конвенцією про транскордонне телебачення), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу до інформації з обмеженим доступом", "Про внесення змін до Закону України "Про видавничу справу".

Розроблено та внесено на розгляд Уряду проекти законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації", "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

Налагоджено системну роботу із забезпечення доступу до публічної інформації у Держкомтелерадіо України, узагальнюються звітні матеріали про аналогічну роботу в інших центральних органах виконавчої влади та обласних державних адміністраціях.

З метою упорядкування роботи із забезпечення запитувачів публічною інформацією наказами Держкомтелерадіо України затверджено примірну форму запитів на інформацію та порядок складення та подання запитів на інформацію; розмір плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію; перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

Зростає роль електронних засобів масової інформації у системі суспільних відносин. В Україні відбувається процес переходу на цифровий стандарт мовлення, що в перспективі призведе до посилення конкуренції на ринку аудіовізуальних послуг.

З урахуванням переходу на цілодобове мовлення у цифровому стандарті здійснено значний обсяг робіт щодо покращення взаємодії між ОДТРК а також вдосконалення формування державного замовлення на виробництво та трансляцію телерадіопрограм, вироблених для державних потреб.

Започатковано нову сітку мовлення на 24 години з урахуванням завдань тематичних планів із забезпечення виробництва уніфікованого формату програм загальноприйнятого хронометражу.

Впродовж року систематично надавалася інформаційна підтримка центральним органам виконавчої влади, відповідальним за напрямки реформ, в частині широкого висвітлення заходів, що реалізуються.

У вечірньому прайм-тайм всіх каналів запроваджено лінійки інформаційно-аналітичних програм про впровадження соціально-економічних реформ в Україні.

Державні ЗМІ проводили широку інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо пропагування здорового способу життя, протидії поширенню СНІДу та туберкульозу.

На високому рівні організовано інформаційну підтримку відзначення загальнонаціональних свят в ефірі державних теле- та радіоканалів.

У 2011 році державні телерадіокомпанії збільшили на 50% порівняно з 2010 роком виробництво та трансляцію телевізійних програм, адаптованих для сприйняття особами з вадами слуху. Обсяг адаптованих телепрограм (передач), вироблених державними телерадіокомпаніями, склав понад 5460 годин на рік або близько 105 годин на тиждень. Загалом частка аудиторії ОДТРК збільшилась в 1,9 рази.

У минулому році розбудовано загальнонаціональну мережу цифрового наземного мовлення. У зв'язку з цим передбачено забезпечення незахищених верств населення приймачами-декодерами, здатними приймати телевізійний цифровий сигнал у стандарті DVB-T2 MPEG-4 (з цією метою у 2012 року започатковано нову бюджетну програму "Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення").

Започатковано україномовну версію міжнародного телевізійного проекту "Euronews".

Закладено правові основи для забезпечення функціонування міжнародної версії телепрограм НТКУ "Перший Ukraine" у телеінформаційному просторі Російської Федерації.

Частка постійної аудиторії каналу "Перший національний" зросла в 3,2 рази. НТКУ увійшла у шістку найпопулярніших каналів країни.

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування модернізації мережі середніх хвиль НРКУ, що дозволить збільшити територію покриття сигналом каналів УР-1 та УР-3 до 85% та забезпечити трансляцію радіопрограм в аналоговому та цифровому стандартах.

У минулому році намітилася тенденція до поступового збільшення на вітчизняному книжковому ринку питомої ваги україномовної книжкової продукції. Так, у порівнянні з першим півріччям 2010 року, випуск україномовної книжкової продукції зріс на 8%. Передусім зростають наклади видань художньої літератури та літератури для дітей, а також перекладна література.

Збереглася тенденція до розширення книготорговельної мережі. Впродовж першого півріччя 2011 року кількість об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 56 одиниць.

На відміну від попередніх років, реалізовано програму "Українська книга". Вперше шрифтом Брайля випущено видання для осіб з вадами зору, а також побачили світ 19 видань для дітей та юнацтва, 28 творів класиків української літератури та лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, 15 видань творів класиків зарубіжної літератури (в перекладі українською мовою), 56 науково-популярних видань, 16 довідкових та інформаційних і 3 видання мовами національних меншин.

Організаційно було забезпечено участь вітчизняних видавців у міжнародних книжкових виставках-ярмарках.

Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" завершено роботу над внесенням змін в національну україномовну класифікаційну систему "Універсальна десяткова класифікація" (УДК) і випущено за програмою "Українська книга" останні книги другого виправленого і доповненого видання таблиць УДК, яке призначено для систематизації, організації фондів документів та пошуку інформації з усіх галузей знань у бібліотеках, видавництвах та інформаційних установах України.

Забезпечувався постійний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним використанням державного майна підприємствами, установами та організаціями сфери управління Держкомтелерадіо України.

Водночас, колегія констатує, що рівень технічного оснащення державних телерадіоорганізацій не повною мірою відповідає сучасним вимогам; скорочується мережа проводового мовлення; потребує суттєвого удосконалення робота щодо підвищення кваліфікації працівників телерадіомовлення з урахуванням впровадження новітніх інформаційних технологій.

Крім того, не досягнуто якісних змін із забезпеченням наших громадян книжковою продукцією у відповідності до європейських стандартів; недостатньою розвинутою є мережа книгорозповсюдження; потребує активізації робота з реорганізації державних видавництв, результатом якої має стати підвищення ефективності управління об'єктами державної власності, покращення видавничої діяльності, збільшення обсягів виробництва видавничої продукції, зменшення кількості збиткових підприємств.

Враховуючи зазначене та з метою безумовного виконання основних завдань і функцій, покладених на Держкомтелерадіо України із реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, поліграфії, колегія УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Голови Держкомтелерадіо України Курдіновича О.В. про підсумки роботи Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2011 році та основні завдання на 2012 рік взяти до відома.

2. Визначити пріоритетними завданнями Держкомтелерадіо України у 2012 році:

забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, розвитку інформаційного суспільства;

організаційно-правове забезпечення створення Суспільного телебачення і радіомовлення України;

впровадження ефірного наземного цифрового телерадіомовлення, сприяння забезпеченню населення засобами приймання сигналів цифрового телемовлення;

інформування громадян про важливі події суспільного життя та висвітлення державними ЗМІ актуальних питань соціально-економічного, гуманітарного і духовного розвитку та процесу здійснюваних в Україні реформ;

створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання;

сприяння інтеграції вітчизняних суб'єктів інформаційної діяльності у світовий інформаційний простір, подальшому утвердженню позитивного іміджу України як європейської держави;

забезпечення безумовного дотримання підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинного законодавства з питань соціальних відносин;

забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням та належним використанням державного майна в системі Держкомтелерадіо України.

3. Членам колегії Держкомтелерадіо України забезпечувати:

3.1. Безумовне дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, законів України "Про звернення громадян", "Про статус народного депутата", "Про доступ до публічної інформації", Інструкції з діловодства, посилення персональної відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів центрального апарату, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України, за дотриманням виконання завдань і термінів, визначених актами і дорученнями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами і рішеннями колегії Держкомтелерадіо України.

3.2. Своєчасний розгляд та реагування на звернення громадян та оперативний розгляд звернень, що надходять на урядову телефонну "гарячу лінію".

3.3. Систематичне розміщення інформаційно-аналітичних матеріалів на веб-сайті Держкомтелерадіо України з метою оперативного та всебічного висвітлення поточної діяльності, зосередження уваги громадськості на суспільно важливих подіях.

3.4. Належний супровід у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України законопроектів.

3.5. Контроль за виконанням умов контрактів із керівниками підприємств, установ та організацій сфери управління Держкомтелерадіо України.

3.6. Вжиття дієвих заходів із першочергового погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах та установах сфери управління Держкомтелерадіо України та недопущення її виникнення.

3.7. Проведення моніторингу виконання органами виконавчої влади Закону України "Про доступ до публічної інформації" та моніторингу судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації.

3.8. Виконання Плану заходів Держкомтелерадіо України з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства на 2012 рік.

3.9. Проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади і державних телерадіокомпаній та за результатами готувати пропозиції щодо удосконалення структури та функціонування цих веб-сайтів.

3.10. Системну роботу із висвітлення в засобах масової інформації процесу здійснюваних в Україні реформ.

3.11. Активізацію роботи з впровадження в Україні суспільного телерадіомовлення.

3.12. Здійснення заходів із завершення процесу переходу державних телерадіокомпаній на цифрову систему поширення теле- та радіопрограм.

3.13. Підвищення рівня технічного оснащення державних телерадіоорганізацій відповідно до сучасних вимог.

3.14. Вжиття заходів щодо покращення художньої та технічної якості теле- та радіопрограм.

3.15. Вжиття заходів з модернізації середньохвильового діапазону мовлення НРКУ.

3.16. Сприяння своєчасним і повним взаєморозрахункам державних телерадіокомпаній з операторами телекомунікаційних послуг та провайдерами програмної послуги.

3.17. Внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013 - 2017 роки та розробку зазначеної Державної цільової програми.

3.18. Спільно з видавництвами організацію роботи, спрямованої на підвищення ефективності бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга", з метою збільшення обсягів виготовлення книжкової продукції.

3.19. Спільно з науково-технічною радою з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України продовження роботи з формування та реалізації єдиної науково-технічної політики розвитку видавничо-поліграфічної галузі, визначення пріоритетних напрямів розвитку галузевої науки, сприяння створенню нормативно-технічної бази.

3.20. Організацію роботи Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року", Комітету з присудження премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва, Комітетів з Премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності, з Премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики та проведення Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва та конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та електронних ЗМІ.

3.21. Належний рівень представлення української книжкової продукції у міжнародних книжкових виставкових заходах.

3.22. Посилення контролю за доставлянням обов'язкового примірника.

3.23. Проведення підготовчої роботи з переведення в електронну форму газетних видань, книжок, які потребують першочергового оцифрування.

3.24. Участь в організації та проведенні 64-го Всесвітнього газетного конгресу та 19-го Міжнародного форуму редакторів.

3.25. Дієвий контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних асигнувань підвідомчими бюджетними установами (організаціями), недопущенням утворення дебіторської та кредиторської заборгованості зі сплати комунальних послуг, енергоносіїв та інших статей витрат.

3.26. Налагодження ефективної системи підготовки і перепідготовки фахівців у сфері телебачення і радіомовлення, видавничої сфери та поліграфії, друкованих ЗМІ.

3.27. Ефективне управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову колегії.

Голова колегії

О.В. Курдіновичon top