Document vr102414-15, current version — Adoption on October 2, 2015

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

02.10.2015  № 102

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. Голови Державної судової адміністрації України О. Булки щодо внесення змін до Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12 (у редакції рішення Ради суддів України від 04 червня 2015 року № 50), у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію" та внесеними змінами до статті 157 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", відповідно до статті 124, частини п'ятої статті 131, частини шостої статті 148 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16 вересня 2010 року (із наступними змінами), Рада суддів України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого рішенням Ради суддів України від 22 жовтня 2010 року № 12 (у редакції рішення Ради суддів України від 04 червня 2015 року № 50), що додаються.

2. Доручити Державній судовій адміністрації України розмістити це рішення на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

Головуючий на засіданні -
голова Комітету
адміністрування
та організаційного
забезпечення діяльності
суду Ради суддів України


Г.І. АлейніковЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради суддів України
02.10.2015  № 102

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну судову адміністрацію України

1. У пункті 4:

підпункт 29 викласти у наступній редакції:

"29) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління ДСА України, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням;"

у підпунктах 30 та 39 після слів "на підприємствах" доповнити словами ", в установах і організаціях";

доповнити пункт підпунктом 36-1 такого змісту:

"36-1) розробляє та затверджує за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів;".

2. Підпункт 19 пункту 7 викласти у наступній редакції:

"19) призначає керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДСА України.".

{Текст взято з сайту Судової влади України http://www.court.gov.ua}on top