Document vr101198-13, current version — Revision on September 27, 2013, on the basis - vr106198-13

ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

31.01.2013

Протокол  № 101

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
акредитаційної комісії
№ 106 від 27.09.2013}

1. Про затвердження рішень експертних рад (харчової та легкої промисловості; енергетики та електроніки; природничих та математичних наук; освіти; права; менеджменту і торгівлі; сільського господарства; матеріалознавства та архітектури; державного управління; медицини та фармації; механіки і транспорту; комп'ютерних наук і технологій; гуманітарних та соціальних наук; економіки) щодо ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації:

1.1 За поданням експертних рад визнати акредитованими за напрямами (спеціальностями):

Державні навчальні заклади

1.1.1 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


денна

заочна

0303


Журналістика та інформація

6.030303


Видавнича справа та редагування

65

-

7.03030301


Видавнича справа та редагування

65

-

Київський національний торговельно-економічний університет


денна

заочна

0303


Журналістика та інформація

8.03030201


Реклама

20

-

для Харківського торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030508


Фінанси і кредит

30

25

6.030504


Економіка підприємства

30

25

0306


Менеджмент і адміністрування

6.030601


Менеджмент

60

50

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

20

20

для Чернівецького торговельно-економічного інституту


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030510


Товарознавство і торговельне підприємництво

50

30

Національний університет
"Львівська політехніка"


денна

заочна

0302


Міжнародні відносини

8.03020401


Міжнародна інформація

30

-

0304


Право

8.03040101


Правознавство

125

-

0402


Фізико-математичні науки

8.04020401


Прикладна фізика (за галузями використання)

20

-

0403


Системні науки та кібернетика

7.04030103


Математичне та комп'ютерне моделювання

20

-

8.04030103


Математичне та комп'ютерне моделювання

20

-

8.04030204


Інформаційно-комунікаційні технології

10

-

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010103


Системне проектування

25

25

8.05010103


Системне проектування

10

10 - до завершення циклу навчання

1702


Цивільна безпека

8.17020301


Пожежна безпека

25

-

0801


Геодезія та землеустрій

8.08010102


Картографія

15

10

8.08010104


Оцінка землі та нерухомого майна

20

20

8.08010107


Космічний моніторинг Землі

20

20

для відокремленого структурного підрозділу
"Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету "Львівська політехніка"


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

8.05010105


Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

5

-

Національний університет біоресурсів і природокористування України


денна

заочна

0401


Природничі науки

6.040106


Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

75

75

8.04010601


Екологія та охорона навколишнього середовища

50

50

0505


Машинобудування та матеріалообробка

8.05050312


Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

50

50

0801


Геодезія та землеустрій

6.080101


Геодезія, картографія та землеустрій

90

85

8.08010103


Землеустрій та кадастр

90

85

0901


Сільське господарство і лісництво

8.09010101


Агрономія

90

50

8.09010102


Агрохімія і ґрунтознавство

45

30

8.09010104


Плодоовочівництво і виноградарство

45

30

6.090102


Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

125

60

8.09010201


Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

90

60

6.090105


Захист рослин

75

50

8.09010501


Захист рослин

75

45

1001


Техніка та енергетика аграрного виробництва

8.10010101


Енергетика сільськогосподарського виробництва

100

70

8.10010203


Механізація сільського господарства

150

125

1101


Ветеринарія

6.110101


Ветеринарна медицина

250

-

8.11010101


Ветеринарна медицина (за видами)

250

25

1801


Специфічні категорії

8.18010010


Якість, стандартизація та сертифікація****

50

50

для відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030509


Облік і аудит

175 - до завершення циклу навчання

175 - до завершення циклу навчання

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

6.030601


Менеджмент

50

50

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

35

35

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка)

50

50

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102


Комп'ютерна інженерія

50

30

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

40

20

8.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

10

10

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі (перепідготовка)

15

15

6.050103


Програмна інженерія

75

30

7.05010301


Програмне забезпечення систем

65

20

8.05010301


Програмне забезпечення систем

10

-

7.05010301


Програмне забезпечення систем (перепідготовка)

15

15

0502


Автоматика та управління

6.050202


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

75

75

7.05020203


Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

60

60

8.05020203


Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

15

15

0505


Машинобудування та матеріалообробка

6.050503


Машинобудування

50

50

7.05050308


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

40

40

8.05050308


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

10

10

0506


Енергетика та енергетичне машинобудування

6.050601


Теплоенергетика

30

20

7.05060101


Теплоенергетика

20

20

8.05060101


Теплоенергетика

10

10

0507


Електротехніка та електромеханіка

6.050701


Електротехніка та електротехнології

75

75

7.05070103


Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

60

60

8.05070103


Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

15

15

6.050702


Електромеханіка

95

75

7.05070203


Електричний транспорт

50

50

8.05070203


Електричний транспорт

10

10

7.05070204


Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

30

10

8.05070204


Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

5

5

0601


Будівництво та архітектура

6.060101


Будівництво

145

100

7.06010101


Промислове і цивільне будівництво

55

40

8.06010101


Промислове і цивільне будівництво

20

10

7.06010106


Мости і транспортні тунелі

50

40

8.06010106


Мости і транспортні тунелі

20

10

7.06010108


Водопостачання та водовідведення

35

35

8.06010108


Водопостачання та водовідведення

5

5

6.060103


Гідротехніка (водні ресурси)

30

25

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101


Транспортні технології (залізничний транспорт)

210

210

7.07010102


Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

130

130

8.07010102


Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

30

30

6.070105


Рухомий склад залізниць

160

160

7.07010501


Локомотиви та локомотивне господарство

65

65

7.07010501


Локомотиви та локомотивне господарство (перепідготовка)

8

8

8.07010501


Локомотиви та локомотивне господарство

15

15

7.07010502


Вагони та вагонне господарство

65

65

7.07010502


Вагони та вагонне господарство (перепідготовка)

7

7

8.07010502


Вагони та вагонне господарство

15

15

6.070108


Залізничні споруди та колійне господарство

150

150

7.07010801


Залізничні споруди та колійне господарство

120

120

8.07010801


Залізничні споруди та колійне господарство

30

30

Для кафедри військової підготовки:


денна

заочна

0505


Машинобудування та матеріалообробка

6.050503


Машинобудування

20

-

0601


Будівництво та архітектура

6.060101


Будівництво

20

-

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101


Транспортні технології (залізничний транспорт)

20

-

6.070108


Залізничні споруди та колійне господарство

20

-

В межах загального ліцензованого обсягу:

для Львівської філії
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


денна

заочна

0502


Автоматика та управління

6.050202


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

-

10

0507


Електротехніка та електромеханіка

6.050701


Електротехніка та електротехнології

-

10

6.050702


Електромеханіка

-

10

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101


Транспортні технології (залізничний транспорт)

25

25

6.070105


Рухомий склад залізниць

40

40

для Структурного підрозділу
"Одеський навчально-методично-науковий центр"
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


денна

заочна

0502


Автоматика та управління

6.050202


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

-

10 - до завершення циклу навчання

0507


Електротехніка та електромеханіка

6.050701


Електротехніка та електротехнології

-

10 - до завершення циклу навчання

6.050702


Електромеханіка

-

10 - до завершення циклу навчання

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101


Транспортні технології (залізничний транспорт)

-

20 - до завершення циклу навчання

6.070108


Залізничні споруди та колійне господарство

-

20 - до завершення циклу навчання

6.070105


Рухомий склад залізниць

-

30 - до завершення циклу навчання

Державний вищий навчальний заклад
"Донецький національний технічний університет"


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030503


Міжнародна економіка

85

85

7.03050301


Міжнародна економіка

65

65

8.03050301


Міжнародна економіка

22

5

6.030509


Облік і аудит

80

70

7.03050901


Облік і аудит

60

60

7.03050901


Облік і аудит (перепідготовка)

30

30

8.03050901


Облік і аудит

20

7

1501


Державне управління

8.15010002


Державна служба

15

100 - до заверш. циклу навч. з наст. зменшен. до 50

для Автомобільно-дорожнього інституту
Державного вищого навчального закладу
"Донецький національний технічний університет"

денна

заочна

0305

Економіка та підприємництво

6.030502

Економічна кібернетика

25

25

7.03050201

Економічна кібернетика

25

25

7.03050201

Економічна кібернетика (перепідготовка)

20

20

8.03050201

Економічна кібернетика

5

5

{Позиція в редакції Рішення Державної акредитаційної комісії № 106 від 27.09.2013}

Державний вищий навчальний заклад
"Національний гірничий університет"


денна

заочна

веч.

0305


Економіка та підприємництво

6.030504


Економіка підприємства

70

35

20

7.03050401


Економіка підприємства

45

35

20

8.03050401


Економіка підприємства

17

15

5

0306


Менеджмент і адміністрування

6.030601


Менеджмент

165

165

110

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

60

60

50

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

15

15

10

7.03060104


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

60

60

50

8.03060104


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

20

15

10

0502


Автоматика та управління

6.050201


Системна інженерія

50

50

-

7.05020101


Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

40

40

-

8.05020101


Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

10

6 - до завершення циклу навчання

-

6.050202


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

25

-

-

7.05020201


Автоматизоване управління технологічними процесами

20

-

-

8.05020201


Автоматизоване управління технологічними процесами

5

-

-

0505


Машинобудування та матеріалообробка

6.050503


Машинобудування

125

-

1801


Специфічні категорії

8.18010018


Адміністративний менеджмент

20

50

-

Одеська національна академія харчових технологій


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030504


Економіка підприємства

60

50

7.03050401


Економіка підприємства

60

100 - до заверш. циклу навч. з наст. зменшен. до 50

8.03050401


Економіка підприємства

25

15

0505


Машинобудування та матеріалообробка

7.05050313


Обладнання переробних і харчових виробництв

150

150

8.05050313


Обладнання переробних і харчових виробництв

20

20

0517


Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701


Харчові технології та інженерія

700

500

7.05170101


Технології зберігання і переробки зерна

150

150

8.05170101


Технології зберігання і переробки зерна

20

20

7.05170103


Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

100

100

8.05170103


Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

10

10

7.05170104


Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

75

50

8.05170104


Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

8

8

7.05170105


Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

75

50

8.05170105


Технології зберігання та переробки водних біоресурсів

10

10

7.05170106


Технології продуктів бродіння і виноробства

75

50

8.05170106


Технології продуктів бродіння і виноробства

8

8

7.05170107


Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

90

75

8.05170107


Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

15

15

7.05170108


Технології зберігання, консервування та переробки молока

75

50

8.05170108


Технології зберігання, консервування та переробки молока

8

8

7.05170112


Технології харчування

75

75

8.05170112


Технології харчування

15

15

Одеський національний політехнічний університет


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030502


Економічна кібернетика

60

40

7.03050201


Економічна кібернетика

50

30

7.03050201


Економічна кібернетика (перепідготовка)

-

5

8.03050201


Економічна кібернетика

10

10

6.030504


Економіка підприємства

120

120

7.03050401


Економіка підприємства

90

120 - до заверш. циклу навч. з наст. зменшен. до 90

7.03050401


Економіка підприємства (перепідготовка)

-

25

8.03050401


Економіка підприємства

30

20

6.030507


Маркетинг

50

30

7.03050701


Маркетинг

40

20

7.03050701


Маркетинг (перепідготовка)

-

15

8.03050701


Маркетинг

10

10

6.030509


Облік і аудит

70

70

7.03050901


Облік і аудит

60

50

7.03050901


Облік і аудит (перепідготовка)

-

30

8.03050901


Облік і аудит

15

15

0306


Менеджмент і адміністрування

6.030601


Менеджмент

120

100

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

60

60

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

10

10

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка)

-

30

0401


Природничі науки

6.040106


Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

60

30

7.04010601


Екологія та охорона навколишнього середовища

30

15

8.04010601


Екологія та охорона навколишнього середовища

4

4

7.04010601


Екологія та охорона навколишнього середовища (перепідготовка)

-

15

7.04010602


Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

20

20

8.04010602


Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)

3

3

7.04010603


Екологічна безпека

20

20

8.04010603


Екологічна безпека

3

3

0403


Системні науки та кібернетика

6.040302


Інформатика

50

25

7.04030201


Інформатика

35

15

8.04030201


Інформатика

15

10

7.04030201


Інформатика (перепідготовка)

-

5

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102


Комп'ютерна інженерія

130

70

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

80

50

8.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

20

10 - до завершення циклу навчання

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі (перепідготовка)

40

6.050103


Програмна інженерія

80

-

7.05010301


Програмне забезпечення систем

30

-

8.05010301


Програмне забезпечення систем

10

-

7.05010301


Програмне забезпечення систем (перепідготовка)

-

-

7.05010203


Спеціалізовані комп'ютерні системи

50

20

8.05010203


Спеціалізовані комп'ютерні системи

15

-

7.05010203


Спеціалізовані комп'ютерні системи (перепідготовка)

40

7.05010302


Інженерія програмного забезпечення

30

-

8.05010302


Інженерія програмного забезпечення

10

-

7.05010302


Інженерія програмного забезпечення (перепідготовка)

-

0502


Автоматика та управління

6.050201


Системна інженерія

100

70

7.05020101


Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

90

70

8.05020101


Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

20

10 - до завершення циклу навчання

7.05020101


Комп'ютеризовані системи управління та автоматика (перепідготовка)

20

7.05020201


Автоматизоване управління технологічними процесами

30

30

8.05020201


Автоматизоване управління технологічними процесами

10

-

7.05020201


Автоматизоване управління технологічними процесами (перепідготовка)

15

0505


Машинобудування та матеріалообробка

6.050501


Прикладна механіка

50

50

7.05050101


Динаміка і міцність машин

30

30

7.05050101


Динаміка і міцність машин (перепідготовка)

-

5

8.05050101


Динаміка і міцність машин

5

5

0506


Енергетика та енергетичне машинобудування

7.05060104


Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

25

25

7.05060104


Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях (перепідготовка)

-

10

8.05060104


Технології теплоносіїв та палива на теплових електростанціях

5

5

7.05060302


Технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

15

-

8.05060302


Технології теплоносіїв та поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях

5

5

Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова


денна

заочна

0502


Автоматика та управління

6.050202


Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

30

30

8.05020201


Автоматизоване управління технологічними процесами

7

-

8.05020202


Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

7

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича


денна

заочна

0101


Педагогічна освіта

6.010101


Дошкільна освіта

40

50 - до заверш. циклу навч. з наст. зменшен. до 40

7.01010101


Дошкільна освіта

40

50 - до заверш. циклу навч. з наст. зменшен. до 40

8.01010101


Дошкільна освіта

8

10 - до заверш. циклу навч. з наст. зменшен. до 8

0203


Гуманітарні науки

6.020301


Філософія*

75

50

7.02030101


Філософія*

25

25

8.02030101


Філософія*

10

10

7.02030302


Мова та література (англійська)

75

60

7.02030302


Мова та література (німецька)

40

25

7.02030302


Мова та література (французька)

40

25

7.02030302


Мова та література (російська)

20

15

7.02030302


Мова та література (румунська)

25

25

8.02030302


Мова та література (англійська)

30

30

8.02030302


Мова та література (німецька)

7

7

8.02030302


Мова та література (французька)

5

5

8.02030302


Мова та література (російська)

4

4

8.02030302


Мова та література (румунська)

4

4

7.02030302


Мова та література (англійська, німецька, французька, румунська, російська) (перепідготовка)

-

50

0305


Економіка та підприємництво

6.030503


Міжнародна економіка

50

25

7.03050301


Міжнародна економіка

25

20

8.03050301


Міжнародна економіка

11

11

6.030504


Економіка підприємства

65

65

7.03050401


Економіка підприємства

50

50

8.03050401


Економіка підприємства

25

15

6.030508


Фінанси і кредит

110

90

7.03050801


Фінанси і кредит

65

95 - до заверш. циклу навч. з наст. зменшен. до 65

7.03050801


Фінанси і кредит (перепідготовка)

-

25

8.03050801


Фінанси і кредит

35

20

6.030509


Облік і аудит

65

55

7.03050901


Облік і аудит

40

40

7.03050901


Облік і аудит (перепідготовка)

-

15

8.03050901


Облік і аудит

25

24

0306


Менеджмент і адміністрування

6.030601


Менеджмент

125

125

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

75

75

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

55

27

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) (перепідготовка)

-

20

0403


Системні науки та кібернетика

6.040302


Інформатика*

90

50

7.04030201


Інформатика*

48

23

8.04030201


Інформатика*

12

12

7.04030201


Інформатика* (перепідготовка)

-

25

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102


Комп'ютерна інженерія

75

50

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

75

50

8.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

20

15 - до завершення циклу навчання

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі (перепідготовка)

-

25

0509


Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050902


Радіоелектронні апарати

30

15

7.05090204


Біотехнічні та медичні апарати і системи

15

10

8.05090204


Біотехнічні та медичні апарати і системи

5

5

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського


денна

заочна

0303


Журналістика та інформація

8.03030101


Журналістика (за видами)

50

30

0305


Економіка та підприємництво

8.03050201


Економічна кібернетика

20

-

Херсонський національний технічний університет


денна

заочна

1801


Специфічні категорії

8.18010016


Бізнес-адміністрування

20

20

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

210

210

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

30

30

0401


Природничі науки

6.040106


Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

75

75

7.04010601


Екологія та охорона навколишнього середовища

75

75

8.04010601


Екологія та охорона навколишнього середовища

15

-

0402


Фізико-математичні науки

7.04020203


Комп'ютерна механіка

25

15

8.04020203


Комп'ютерна механіка

15

5

6.040204


Прикладна фізика

40

-

7.04020402


Радіофізика і електроніка

30

5

8.04020402


Радіофізика і електроніка

5

-

0403


Системні науки та кібернетика

6.040301


Прикладна математика

55

20

7.04030101


Прикладна математика

40

10

8.04030101


Прикладна математика

15

5

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010101


Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

50

10

8.05010101


Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

15

-

7.05010104


Системи штучного інтелекту

50

20

8.05010104


Системи штучного інтелекту

15

-

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

110

110

8.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

20

-

7.05010202


Системне програмування

95

70

8.05010202


Системне програмування

15

-

0502


Автоматика та управління

6.050201


Системна інженерія

60

35

7.05020101


Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

40

30

8.05020101


Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

10

-

7.05020201


Автоматизоване управління технологічними процесами

85

40

8.05020201


Автоматизоване управління технологічними процесами

30

-

0504


Металургія та матеріалознавство

6.050403


Інженерне матеріалознавство

100

90

7.05040301


Прикладне матеріалознавство

50

40

8.05040301


Прикладне матеріалознавство

10

5

7.05040302


Фізичне матеріалознавство

40

40

8.05040302


Фізичне матеріалознавство

10

5

0505


Машинобудування та матеріалообробка

7.05050201


Технології машинобудування

75

75

8.05050201


Технології машинобудування

15

10

7.05050202


Обладнання та технології ливарного виробництва

35

35

8.05050202


Обладнання та технології ливарного виробництва

15

5

7.05050203


Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

35

35

8.05050203


Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

15

5

7.05050205


Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

40

40

8.05050205


Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

15

15

7.05050301


Металорізальні верстати та системи

25

25

8.05050301


Металорізальні верстати та системи

10

5

7.05050304


Двигуни внутрішнього згорання

50

50

8.05050304


Двигуни внутрішнього згорання

25

5

7.05050305


Колісні та гусеничні транспортні засоби

40

40

8.05050305


Колісні та гусеничні транспортні засоби

20

10

7.05050308


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

55

55

8.05050308


Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

25

10

7.05050315


Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

40

35

8.05050315


Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

10

5

0506


Енергетика та енергетичне машинобудування

7.05060101


Теплоенергетика

45

45

8.05060101


Теплоенергетика

20

15

6.050604


Енергомашинобудування

155

115

7.05060401


Котли і реактори

50

35

8.05060401


Котли і реактори

15

15

7.05060402


Турбіни

40

20

8.05060402


Турбіни

15

15

7.05060404


Кріогенна техніка і технології

25

25

8.05060404


Кріогенна техніка і технології

10

5

0507


Електротехніка та електромеханіка

7.05070101


Електричні станції

55

30

8.05070101


Електричні станції

10

5

7.05070102


Електричні системи і мережі

85

85

8.05070102


Електричні системи і мережі

15

5

7.05070104


Техніка та електрофізика високих напруг

50

50

8.05070104


Техніка та електрофізика високих напруг

15

10

7.05070106


Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

65

30

8.05070106


Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

10

5

7.05070201


Електричні машини і апарати

75

75

8.05070201


Електричні машини і апарати

10

10

7.05070204


Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

45

45

8.05070204


Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

10

5

0508


Електроніка

6.050802


Електронні пристрої та системи

65

30

7.05080202


Електронні системи

50

50

8.05080202


Електронні системи

15

5

0509


Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050902


Радіоелектронні апарати

50

20

7.05090204


Біотехнічні та медичні апарати і системи

40

15

8.05090204


Біотехнічні та медичні апарати і системи

10

5

0510


Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

7.05100101


Метрологія та вимірювальна техніка

40

15

8.05100101


Метрологія та вимірювальна техніка

10

10

0513


Хімічна технологія та інженерія

7.05130101


Хімічні технології неорганічних речовин

40

40

8.05130101


Хімічні технології неорганічних речовин

10

5

7.05130102


Хімічні технології органічних речовин

25

25

8.05130102


Хімічні технології органічних речовин

15

5

7.05130103


Технічна електрохімія

40

40

8.05130103


Технічна електрохімія

10

5

7.05130104


Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

40

40

8.05130104


Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

10

5

7.05130105


Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

50

40

8.05130105


Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

5

3

7.05130108


Хімічні технології високомолекулярних сполук

50

30

8.05130108


Хімічні технології високомолекулярних сполук

20

10

0517


Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

7.05170102


Технології жирів і жирозамінників

50

25

8.05170102


Технології жирів і жирозамінників

15

10

В межах загального ліцензованого обсягу:

для Навчально-консультаційного центру факультету дистанційного та доуніверситетського навчання
Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
у м. Бердянську Запорізької області


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

-

20

для Навчально-консультаційного центру заочного факультету Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут"
у м. Полтаві


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

-

20

для Навчально-консультаційного центру факультету дистанційного та доуніверситетського навчання
Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут" у м. Ізюмі


денна

заочна

6.040106


Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

-

20 - до завершення циклу навчання

Національний фармацевтичний університет


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

15

-

8.03060107


Логістика

15

-

0514


Біотехнологія

8.05140103


Фармацевтична біотехнологія

25

-

Уманський національний університет садівництва


денна

заочна

0901


Сільське господарство і лісництво

8.09010105


Селекція і генетика сільськогосподарських культур

20

-

Державний вищий навчальний заклад
"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"


денна

заочна

0302


Міжнародні відносини

8.03020101


Міжнародні відносини

25

-

Мукачівський державний університет


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030507


Маркетинг

25

20

7.03050701


Маркетинг

25

20

6.030508


Фінанси і кредит

30

30

6.030509


Облік і аудит

30

30

Державний вищий навчальний заклад
"Приазовський державний технічний університет"


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

10

-

0502


Автоматика та управління

8.05020202


Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

5

-

1801


Специфічні категорії

8.18010013


Управління проектами

15

-

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі


денна

заочна

1801


Специфічні категорії

8.18010014


Управління фінансово-економічною безпекою

25

-

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності


денна

заочна

1801


Специфічні категорії

8.18010013


Управління проектами

30

-

Дніпропетровський державний аграрний університет


денна

заочна

0401


Природничі науки

8.04010601


Екологія та охорона навколишнього середовища

25

-

0517


Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701


Харчові технології та інженерія

50

50

Черкаський державний технологічний університет


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

8.05010202


Системне програмування

10, з перевіркою через рік

-

0507


Електротехніка та електромеханіка

8.05070102


Електричні системи і мережі

10

-

Чернігівський державний технологічний університет


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

8.03051003


Експертиза товарів та послуг

15

-

0507


Електротехніка та електромеханіка

8.05070102


Електричні системи і мережі

10

-

Чернігівський державний інститут економіки і управління


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

60

50

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

25

-

1.1.2 За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Національний університет харчових технологій
для Кам'янець-Подільського коледжу харчової промисловості


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050801


Фінанси і кредит

30

25 - до завершення циклу навчання

5.03050401


Економіка підприємства

25

-

Одеський національний політехнічний університет
для Херсонського політехнічного коледжу
Одеського національного політехнічного університету


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050401


Економіка підприємства

30

-

5.03050901


Бухгалтерський облік

30

25

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201


Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

50

-

5.05010301


Розробка програмного забезпечення

50

25 - до завершення циклу навчання

0505


Машинобудування та матеріалообробка

5.05050302


Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

50

-

5.05050306


Виробництво двигунів

30

-

0507


Електротехніка та електромеханіка

5.05070104


Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

50

20

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602


Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

50

30

Миколаївський національний аграрний університет
для Вознесенського коледжу
Миколаївського національного аграрного університету


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050801


Фінанси і кредит

25

-

Державний заклад
"Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
для відокремленого підрозділу
"Коледж технологій та дизайну
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка"


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050801


Фінанси і кредит

25

-

0516


Текстильна та легка промисловість

5.05160203


Моделювання та конструювання промислових виробів

25

-

для відокремленого підрозділу "Стахановський педагогічний коледж"
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка


денна

заочна

0101


Педагогічна освіта

5.01010101


Дошкільна освіта

50

30

5.01010201


Початкова освіта

80

20

5.01010601


Соціальна педагогіка

40

20

0202


Мистецтво

5.02020401


Музичне мистецтво*

30

30

Луганський національний аграрний університет для відокремленого підрозділу
"Політехнічний коледж
Луганського національного аграрного університету"


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050801


Фінанси і кредит

35

15 - до заверш. циклу навч.

для відокремленого підрозділу
"Старобільський технікум
Луганського національного аграрного університету"


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

5.03060101


Організація виробництва

25

25

Подільський державний аграрно-технічний університет для Бучацького коледжу
Подільського державного аграрно-технічного університету


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050901


Бухгалтерський облік

25

-

Білгород-Дністровський державний аграрний технікум


денна

заочна

0601


Будівництво та архітектура

5.06010101


Будівництво та експлуатація будівель і споруд

75

25

0901


Сільське господарство і лісництво

5.09010301


Виробництво і переробка продукції рослинництва

25

25

5.09010303


Зелене будівництво і садово-паркове господарство

30

-

Національний авіаційний університет
для Кременчуцького льотного коледжу
Національного авіаційного університету


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

5.03060102


Організація обслуговування на транспорті

25

-

Державний вищий навчальний заклад
"Донецький національний технічний університет" для Артемівського індустріального технікуму
Державного вищого навчального закладу
"Донецький національний технічний університет"


денна

заочна

0505


Машинобудування та матеріалообробка

5.05050205


Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

60

50

0507


Електротехніка та електромеханіка

5.05070104


Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

60

40

Державний вищий навчальний заклад
"Національний гірничий університет" для Докучаєвського гірничого технікуму
Державного вищого навчального закладу
"Національний гірничий університет"


денна

заочна

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010102


Організація перевезень і управління на автотранспорті

50

30

для Павлоградського технікуму
Державного вищого навчального закладу
"Національний гірничий університет"


денна

заочна

0503


Розробка корисних копалин

5.05030102


Підземна розробка корисних копалин

50

50

5.05030103


Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

50

50

Сумський національний аграрний університет
для Глухівського коледжу імені С.А. Ковпака
Сумського національного аграрного університету


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010201


Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

25

25

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010101


Організація та регулювання дорожнього руху

25

-

Кримський республіканський навчальний заклад
"Ялтинський медичний коледж"


денна

заочна

1201


Медицина

5.12010102


Сестринська справа

150

-

5.12010201


Лабораторна діагностика

30

-

1202


Фармація

5.12020101


Фармація

60

60

Комунальний заклад
"Бердянський медичний коледж"
Запорізької обласної ради


денна

заочна

1201


Медицина

5.12010101


Лікувальна справа

150

-

5.12010102


Сестринська справа

90

-

1202


Фармація

5.12020101


Фармація

90

90

Державний вищий навчальний заклад
"Лисичанський нафтохімічний технікум"


денна

заочна

0513


Хімічна технологія та інженерія

5.05130109


Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

30

25

Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського для Донецького коледжу технологій та дизайну
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського


денна

заочна

0507


Електротехніка та електромеханіка

5.05070104


Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

25

15

Запорізький національний технічний університет
для Запорізького коледжу радіоелектроніки
Запорізького національного технічного університету


денна

заочна

0509


Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

5.05090101


Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

45

-

Харківський кооперативний торгово-економічний коледж


денна

заочна

0517


Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170101


Виробництво харчової продукції

60

30

Навчальні заклади недержавної форми власності

1.1.3 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра

Приватний вищий навчальний заклад
"Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"
(Зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради, рішення № 11031050004000299 від 23.05.2005)


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030507


Маркетинг

15

15

8.03050701


Маркетинг

10

10

6.030508


Фінанси і кредит

130

100

7.03050801


Фінанси і кредит

85

85

7.03050801


Фінанси і кредит (перепідготовка)

50

-

Приватний вищий навчальний заклад
"Хмельницький економічний університет"
(Зареєстровано виконавчим комітетом Хмельницької міської ради Хмельницької області, рішення № 1671070016000547 від 06.04.2012)


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030508


Фінанси і кредит

80

75

7.03050801


Фінанси і кредит

75

50

8.03050801


Фінанси і кредит

15

-

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Бердянський університет менеджменту і бізнесу"
(Зареєстровано виконавчим комітетом Бердянської міської ради, рішення № 10991050001002125 від 14.12.2006)


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

7.03050401


Економіка підприємства

120

100

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

6.050103


Програмна інженерія

50

50

7.05010301


Програмне забезпечення систем

50

50

Вищий навчальний заклад
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією, рішення № 10711070097000579 від 14.06.2010)


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101


Комп'ютерні науки

40

30

8.05010105


Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

15

15 - до завершення циклу навчання

6.050102


Комп'ютерна інженерія

50

50

8.05010201


Комп'ютерні системи та мережі

25

25 - до завершення циклу навчання

для Кіровоградського інституту розвитку людини
Вищого навчального закладу
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"


денна

заочна

0102


Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010203


Здоров'я людини*

25

25

Приватний вищий навчальний заклад
"Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"
(зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської ради, № 16081050002000730 від 05.04.2002 р.)


денна

заочна

0203


Гуманітарні науки

8.02030201


Історія*

15

15

1801


Специфічні категорії

8.18010021


Педагогіка вищої школи****

15

15

Приватний вищий навчальний заклад
"Київський міжнародний університет"
(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією, рішення № 10721200000005415 від 21.11.2005)


денна

заочна

0304


Право

6.030401


Правознавство

50

20

8.03040101


Правознавство

30

15

Класичний приватний університет
(зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради, рішення № 11037770009002167 від 14.01.2002)


денна

заочна

0303


Журналістика та інформація

8.03030202


Зв'язки з громадськістю

15

15

Приватний вищий навчальний заклад
"Європейський університет"
(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією рішення № 10721070018000267 від 14.08.2008 р.) для Конотопської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський університет"


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101


Комп'ютерні науки

20 - до завершення циклу навчання

17 - до завершення циклу навчання

для Кримської філії
Приватного вищого навчального закладу
"Європейський університет"


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010101


Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

20

-

1.1.4 За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Приватний вищий навчальний заклад
"Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"
(зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради, рішення № 11031050004000299 від 23.05.2005)
для структурного підрозділу
"Коледж економіки та інформаційних технологій"
Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050702


Комерційна діяльність

25

25

Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж
(зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської ради, рішення № 16081070005004196 від 05.09.2012)


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050801


Фінанси і кредит

120

60

Вищий навчальний заклад
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
(зареєстровано Подільською районною державною адміністрацією міста Києва, рішення № 02125 від 07.05.1999)
для Полтавського коледжу
Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"


денна

заочна

0304


Право

5.03040101


Правознавство

75

70 - до завершення циклу навчання

Приватний вищий навчальний заклад
"Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж"
(у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
(зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської ради рішення, № 16081200000006283 від 17.09.2002)


денна

заочна

1301


Соціальне забезпечення

5.13010101


Соціальна робота

30

-

1.2 За поданням експертних рад надати ліцензії на провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки (спеціальностями) і ліцензованими обсягами (осіб) на підготовку:

Державні навчальні заклади

1.2.1 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра

Національний транспортний університет


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

8.05010105


Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

20

-

0306


Менеджмент і адміністрування

8.03060104


Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

20

-

За рахунок зменшення ліцензованого обсягу зі спеціальності:


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

7.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

150

130

Кіровоградський національний технічний університет


денна

заочна

1801


Специфічні категорії

8.18010014


Управління фінансово-економічною безпекою

25

-

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького


денна

заочна

0102


Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010203


Здоров'я людини*

30

-

За рахунок зменшення ліцензованого обсягу зі спеціальності:

6.010201


Фізичне виховання*

90

60

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка


денна

заочна

0101


Педагогічна освіта

7.01010101


Дошкільна освіта (перепідготовка)

-

30

7.01010201


Початкова освіта (перепідготовка)

-

25

0102


Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

7.01020101


Фізичне виховання* (перепідготовка)

-

20

0203


Гуманітарні науки

7.02030201


Історія* (перепідготовка)

-

20

0401


Природничі науки

7.04010201


Біологія* (перепідготовка)

-

15

7.04010401


Географія* (перепідготовка)

-

15

0403


Системні науки та кібернетика

7.04030201


Інформатика* (перепідготовка)

-

20

За рахунок ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальностей:

0101


Педагогічна освіта

6.010101


Дошкільна освіта

50

40

7.01010201


Початкова освіта

75

55

0102


Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010201


Фізичне виховання*

90

80

0203


Гуманітарні науки

6.020302


Історія*

150

130

7.02030201


Історія*

125

100

0401


Природничі науки

7.04010201


Біологія*

50

35

7.04010401


Географія*

50

25

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського


Існуючий  ліц. обс.

Встановити  ліц. обс.


денна

заочна

денна

заочна

0101


Педагогічна освіта

6.010105


Корекційна освіта (логопедія)

50

-

50

50

0102


Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

6.010203


Здоров'я людини*

-

-

30

-

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030509


Облік і аудит

25

-

0401


Природничі науки

7.04010101


Хімія*

25

-

8.04010101


Хімія*

15

-

0403


Системні науки та кібернетика

6.040302


Інформатика*

30

-

Державний вищий навчальний заклад
"Донецький національний технічний університет"


денна

заочна

0403


Системні науки та кібернетика

6.040302


Інформатика

75

-

Київський національний університет будівництва і архітектури


денна

заочна

0801


Геодезія та землеустрій

7.08010104


Оцінка землі та нерухомого майна

25

-

8.08010104


Оцінка землі та нерухомого майна

20

-

7.08010107


Космічний моніторинг Землі

20

-

8.08010107


Космічний моніторинг Землі

20

-

Одеський національний політехнічний університет


денна

заочна

0510


Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

8.05100201


Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

20

-

Державний заклад
"Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського"


денна

заочна

0203


Гуманітарні науки

6.020304


Богослов'я

20

-

За рахунок зменшення ліцензованого обсягу зі спеціальності:

6.010201


Фізичне виховання

150

140

6.020302


Історія

50

55

Київська державна академія водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного для Миколаївського факультету морського та річкового транспорту
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного


денна

заочна

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070104


Морський та річковий транспорт

100

-

Харківський національний медичний університет


денна

заочна

1201


Медицина

8.12010007


Лабораторна діагностика

20

-

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
для Державного закладу "Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації
Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"


денна

заочна

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

8.05010101


Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

25

-

0509


Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

8.05090302


Телекомунікаційні системи та мережі

20

-

Чернігівський державний технологічний університет


денна

заочна

0601


Будівництво та архітектура

6.060101


Будівництво

25

-

За рахунок зменшення ліцензованого обсягу з напрямів:

6.050503


Машинобудування

95

-

6.050504


Зварювання

60

60

6.030509


Облік і аудит

81

50

1.2.2 За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Чернігівський державний технологічний університет
для Коледжу економіки і технологій
Чернігівського державного технологічного університету


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050801


Фінанси і кредит

30

-

Херсонський національний технічний університет
для Економіко-технологічного технікуму
Херсонського національного технічного університету


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050201


Інформаційна діяльність підприємства

50

-

Тернопільський національний економічний університет
для Вінницького коледжу економіки та підприємництва
Тернопільського національного економічного університету


денна

заочна

0304


Право

5.03040101


Правознавство

30

-

Сумський державний університет
для Політехнічного технікуму Конотопського інституту
Сумського державного університету


денна

заочна

0801


Геодезія та землеустрій

5.08010102


Землевпорядкування

25

-

Лубенський лісотехнічний коледж


денна

заочна

0901


Сільське господарство і лісництво

5.09010303


Зелене будівництво і садово-паркове господарство

30

-

Навчальні заклади недержавної форми власності

1.2.3 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра

Вищий навчальний заклад
"Університет економіки і управління"


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

8.03050201


Економічна кібернетика

15

-

0306


Менеджмент і адміністрування

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (будівництво)

20

-

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Вищий навчальний заклад "Східно-Європейський слов'янський університет"
(зареєстровано виконавчим комітетом Ужгородської міської ради,  рішення № 13241020000005494 від 03.08.2012)


денна

заочна

0306


Менеджмент і адміністрування

6.030601


Менеджмент

60

-

1.2.4 За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

Вищий навчальний заклад
"Університет економіки і управління"
для відокремленого підрозділу
"Фінансово-економічний коледж"
Вищого навчального закладу
"Університет економіки і управління"


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050201


Інформаційна діяльність підприємства

60

-

Міжнародний гуманітарний університет
(зареєстровано виконавчим комітетом Одеської міської ради, рішення № 15561070019008937 від 17.10.2011)
для відокремленого структурного підрозділу
"Кримський економіко-правовий коледж
Міжнародного гуманітарного університету"


денна

заочна

0304


Право

5.03040101


Правознавство

75

-

Приватний вищий навчальний заклад
"Міжнародний коледж Святого Луки"
(зареєстровано Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією, № 10651070001015678 від 15.08.2012)


денна

заочна

1201


Медицина

5.12010102


Сестринська справа

90 - без права набору на I-ий курс навчання, з перевіркою через рік

-

2. За поданням експертної ради надати ліцензії на провадження освітньої діяльності з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України та іноземних громадян, підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями) і змінити ліцензовані обсяги:

Державні навчальні заклади Одеська національна морська академія

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Всього на рік (осіб)

900

(Термін дії - 10 років)

Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
для Миргородського художньо-промислового коледжу імені М.В. Гоголя
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Всього на рік (осіб)

100

(Термін дії - 5 років)

Київський національний торговельно-економічний університет
для Хмельницького торговельно-економічного коледжу

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Всього на рік (осіб)

100

(Термін дії - 5 років)

Національний авіаційний університет
для відокремленого структурного підрозділу "Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету"

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Всього на рік (осіб)

80

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Всього на рік (осіб)

225

(Термін дії - 5 років)

Державний вищий навчальний заклад
"Донецький промислово-економічний коледж"

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Всього на рік (осіб)

100

(Термін дії - 5 років)

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади

Всього на рік (осіб)

100

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Всього на рік (осіб)

100

(Термін дії - 5 років)

Національний транспортний університет

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Всього на рік (осіб)

300

(Термін дії - 10 років)

Дніпродзержинський державний технічний університет

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Всього на рік (осіб)

50

(Термін дії - 5 років)

Навчальні заклади недержавної форми власності
Приватний вищий начальний заклад "Європейський університет"
(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією від 19.01.2009 № 10721070021000267)

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Всього на рік (осіб)

400

(Термін дії - 5 років)

3. За поданням експертних рад надати ліцензії на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації фахівців та змінити ліцензовані обсяги:

Державні навчальні заклади Чернігівський юридичний коледж Державної пенітенціарної служби України

Підвищення кваліфікації оперативних працівників установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

Всього на рік (осіб)

200

Державний інститут управління та економіки водних ресурсів

Підвищення кваліфікації фахівців спеціальності 7.03060103 "Менеджмент природоохоронної діяльності"

Всього на рік (осіб)

500

Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Підвищення кваліфікації, спеціалізації керівних і педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Всього на рік (осіб)

1500

Державне підприємство
"Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України"

Підвищення кваліфікації, курсова підготовка, спеціалізація авіаційного персоналу


Всього на рік (осіб)

5000

Подільський державний аграрно-технічний університет
для Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

Підвищення кваліфікації спеціалістів та керівників середньої ланки агропромислового комплексу за акредитованими спеціальностями

Всього на рік (осіб)

950

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного для Миколаївського факультету морського та річкового транспорту
Київської державної академії водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура" за напрямом підготовки 6.070104 "Морський та річковий транспорт"


Всього на рік (осіб)

2000

Комунальний заклад
"Бердянський медичний коледж" Запорізької обласної ради

Підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами, спеціальностями

Всього на рік (осіб)

1500

4. За поданням експертних рад збільшити ліцензований обсяг вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки:

Державні навчальні заклади

4.1 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
для Харківського інституту фінансів
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

6.030509


Облік і аудит

50

30

Житомирський державний технологічний університет


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

8.03050901


Облік і аудит

75

25

За рахунок зменшення ліцензованого обсягу спеціалістів:

7.03050901


Облік і аудит

50

125

Харківський національний медичний університет


денна

заочна

1201


Медицина

7.12010002


Педіатрія

120

-

Національний авіаційний університет


денна

заочна

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

7.07010202


Обслуговування повітряного руху

25

15

8.07010202


Обслуговування повітряного руху

25

25

Національний транспортний університет


денна

заочна

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106


Автомобільний транспорт

250

400

За рахунок зменшення ліцензованого обсягу з напряму:

6.060101


Будівництво

350

145

Навчальні заклади недержавної форми власності
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Бердянський університет менеджменту і бізнесу"
(зареєстровано виконавчим комітетом Бердянської міської ради, рішення № 10991050001002125 від 14.12.2006)
для Бердянського економіко-правового коледжу
Товариства з обмеженою відповідальністю
"Бердянський університет менеджменту і бізнесу"


денна

заочна

0305


Економіка та підприємництво

5.03050401


Економіка підприємства (перепідготовка)

25

25

5.03050801


Фінанси і кредит (перепідготовка)

25

25

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301


Розробка програмного забезпечення (перепідготовка)

20

20

5. Перерозподілити ліцензований обсяг вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності:

Державні навчальні заклади

5.1 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Існуюч. ліц. обсяг (ліцензія)

Встановити ліценз. обсяг

денна

заочна

денна

заочна

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

7.05090101

Радіотехніка

10

10

0

0

8.05090101

Радіотехніка

10

10

0

0

7.05090103

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

10

20

20

30

8.05090103

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

10

10

20

20

Херсонський національний технічний університет

Існуюч. ліц. обсяг (ліцензія)

Встановити ліценз. обсяг

денна

заочна

денна

заочна

0202

Мистецтво

6.020207

Дизайн

44

44

65

20

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Існуюч. ліц. обсяг (ліцензія)

Встановити ліценз. обсяг

денна

заочна

денна

заочна

0401

Природничі науки

7.04010202

Мікробіологія

35

50

25

50

8.04010202

Мікробіологія

30

15

40

15

7.04010205

Біохімія

35

30

15

30

8.04010205

Біохімія

35

10

55

10

7.04010206

Біофізика

10

10

-

10

8.04010206

Біофізика

10

10

20

10

7.04010207

Зоологія

15

10

10

10

8.04010207

Зоологія

10

5

15

5

7.04010208

Ботаніка

10

10

-

10

8.04010208

Ботаніка

10

10

20

10

7.04010209

Генетика

20

10

10

10

8.04010209

Генетика

15

10

25

10

0403

Системні науки та кібернетика

7.04030101

Прикладна математика

80

-

40

-

8.04030101

Прикладна математика

20

-

60

-

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Існуюч. ліц. обсяг (ліцензія)

Встановити ліценз. обсяг

денна

денна

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

7.01020101

Фізичне виховання*

165

145

8.01020101

Фізичне виховання*

15

35

7.01020201

Спорт (за видами)

85

65

8.01020201

Спорт (за видами)

15

35

7.01020302

Фізична реабілітація

15

10

8.01020302

Фізична реабілітація

10

15

Українська академія друкарства

Існуюч. ліц. обсяг (ліцензія)

Встановити ліценз. обсяг

денна

заочна

денна

заочна

0502

Автоматика та управління

7.05020201

Автоматизоване управління технологічними процесами

20

-

15

-

8.05020201

Автоматизоване управління технологічними процесами

10

-

15

-

7.05020202

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

75

50

60

50

8.05020202

Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

10

10

25

10

Харківська національна академія міського господарства

Існуюч. ліц. обсяг (ліцензія)

Встановити ліценз. обсяг

денна

заочна

денна

заочна

0306

Менеджмент і адміністрування

7.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

225

255

200

255

8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

25

-

50

-

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Існуюч. ліц. обсяг (ліцензія)

Встановити ліценз. обсяг

денна

заочна

денна

заочна

0101

Педагогічна освіта

7.01010501

Корекційна освіта (за нозологіями)

55

40

45

40

8.01010501

Корекційна освіта (за нозологіями)

10

-

20

-

6. За рішенням експертних рад при Акредитаційній комісії України та рішенням Акредитаційної комісії України відкласти акредитацію

6.1 За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра, молодшого спеціаліста

Державні навчальні заклади
Державний вищий навчальний заклад
"Київський університет управління та підприємництва"

0305


Економіка та підприємництво

6.030508


Фінанси і кредит

7.03050801


Фінанси і кредит

8.03050801


Фінанси і кредит

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

0305


Економіка та підприємництво

6.030502


Економічна кібернетика

7.03050201


Економічна кібернетика

7.03050201


Економічна кібернетика (перепідготовка)

6.030509


Облік і аудит

7.03050901


Облік і аудит

7.03050901


Облік і аудит (перепідготовка)

8.03050901


Облік і аудит

для Львівської філії Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

0305


Економіка та підприємництво

6.030509


Облік і аудит

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

0306


Менеджмент і адміністрування

8.03060101


Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Подільський державний аграрно-технічний університет
для Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету

0601


Будівництво та архітектура

5.06010115


Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Білоцерківський технічний коледж Товариства сприяння обороні України

0701


Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602


Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Навчальні заклади недержавної форми власності Вищий навчальний заклад
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
(зареєстровано Подільською районною у місті Києві державною адміністрацією, рішення № 10711070015000579 від 13.12.2005)

0401


Природничі науки

6.040106


Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

8.04010601


Екологія та охорона навколишнього середовища

Відповідно до п. 5 Положення про Акредитаційну комісію, яке затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 (зі змінами), провести додаткову експертизу кадрового забезпечення та наукової роботи випускової кафедри.

7. За рішенням експертних рад при Акредитаційній комісії України та рішенням Акредитаційної комісії України відкласти ліцензування

7.1 За освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, молодшого спеціаліста

Національний університет "Одеська юридична академія"

0303


Журналістика та інформація

6.030301


Журналістика

Державні навчальні заклади Тернопільський національний економічний університет для Вінницького коледжу економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету

0305


Економіка та підприємництво

5.03050901


Бухгалтерський облік

5.03050401


Економіка підприємства

5.03050801


Фінанси і кредит

7.2 З підготовки до вступу у вищі навчальні заклади громадян України, іноземних громадян, підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями), підвищення кваліфікації іноземних громадян

Одеська національна морська академія
для Азовського морського інституту

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Державний вищий навчальний заклад
"Національний гірничий університет"
для Марганецького коледжу
Державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Національна металургійна академія України
для Новомосковського технікуму
Національної металургійної академії України

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Ясинуватський будівельний технікум транспортного будівництва

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Державний вищий навчальний заклад
"Маріупольський будівельний коледж"

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України

Вищий навчальний заклад
"Одеська державна академія технічного регулювання та якості"
для Коледжу Вищого навчального закладу
"Одеська державна академія технічного регулювання та якості"

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Державне підприємство
"Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної авіації України"

Підвищення кваліфікації, курсова підготовка іноземних спеціалістів

Навчальні заклади недержавної форми власності Товариство з обмеженою відповідальністю
"Вищий навчальний заклад "Східно-Європейський слов'янський університет"
(зареєстровано виконавчим комітетом Ужгородської міської ради, рішення № 13241020000005494 від 03.08.2012)

0305


Економіка та підприємництво

6.030508


Фінанси і кредит

6.030509


Облік і аудит

8. За рішенням експертної ради при Акредитаційній комісії України та рішенням Акредитаційної комісії України відмовити в акредитації

Донецький національний технічний університет
для Автомобільно-дорожнього інституту
Донецького національного технічного університету

0305


Економіка та підприємництво

7.03050201


Економічна кібернетика (перепідготовка)

9. За рішенням експертної ради при Акредитаційній комісії України та рішенням Акредитаційної комісії України відмовити в наданні ліцензії

Міжнародний гуманітарний університет
(зареєстровано виконавчим комітетом Одеської міської ради, рішення № 15561070016008937 від 17.10.2011) для відокремленого структурного підрозділу "Кримський економіко-правовий інститут Міжнародного гуманітарного університету"

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

6.050102


Комп'ютерна інженерія

для відокремленого структурного підрозділу
"Кримський економіко-правовий коледж Міжнародного гуманітарного університету"

0501


Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101


Обслуговування програмних систем і комплексів

10. Відповідно до п. 15 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів щодо акредитації за певним статусом (рівнем) та за висновками експертних комісій визнати акредитованими:

Державні навчальні заклади

за IV рівнем

чергова

Академія внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України

Маріупольський державний університет

Житомирський національний агроекологічний університет

Українська державна академія залізничного транспорту

11. Відповідно до п. 26 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", встановити новий строк дії ліцензій:

Державні навчальні заклади Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

№ п/п

Найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Існуючий строк дії ліцензії

Встановити строк дії ліцензії

1.

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація

01.07.2013

01.07.2014

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

№ п/п

Найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Існуючий строк дії ліцензії

Встановити строк дії ліцензії

1.

0101

Педагогічна освіта

6.010101

Дошкільна освіта

01.07.2013

01.07.2014

Національний університет харчових технологій для Свалявського технічного коледжу

№ п/п

Найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Існуючий строк дії ліцензії

Встановити строк дії ліцензії

1.

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170106

Бродильне виробництво та виноробство

01.07.2013

01.07.2014

Державний вищий навчальний заклад
"Криворізький національний університет"
для Автотранспортного технікуму
Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

№ п/п

Найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Існуючий строк дії ліцензії

Встановити строк дії ліцензії

1.

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010101

Організація та регулювання дорожнього руху

01.07.2013

01.07.2014

Державний вищий навчальний заклад
"Дніпропетровський політехнічний коледж"

№ п/п

Найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Існуючий строк дії ліцензії

Встановити строк дії ліцензії

1.

0513

Хімічна технологія та інженерія

5.05130110

Виробництво високомолекулярних сполук

01.07.2013

01.07.2014

Навчальні заклади недержавної форми власності Приватний вищий навчальний заклад
"Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній академії управління персоналом"

№ п/п

Найменування освітньої послуги та галузі знань

Код та назва спеціальності

Існуючий строк дії ліцензії

Встановити строк дії ліцензії

1.

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

01.07.2013

01.07.2014

12. Відповідно до п. 4 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.11.2010 р. № 2035 "Про результати ліцензування, акредитації та атестації" (протокол від 05.10.2010 р. № 85 Державної акредитаційної комісії) встановити новий строк дії ліцензії до терміну дії сертифіката про акредитацію за IV рівнем:

Закарпатський державний університет

Найменування галузі знань

Існуючий строк дії ліцензії

Встановити строк дії ліцензії

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 0305 "Економіка та підприємництво"

01.07.2013

01.07.2014

13. Встановити новий строк дії сертифіката про акредитацію за IV рівнем:

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Рівень акредитації

Існуючий строк дії сертифіката

Встановити строк дії сертифіката

За IV рівнем акредитації

01.07.2013

01.07.2014

14. Рекомендувати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Міністерством охорони здоров'я України підготувати пропозиції стосовно нормативних актів щодо підготовки студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах.

15. Відповідно до пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", анулювати ліцензію за заявами вищих навчальних закладів.

15.1 За заявою № 1 від 02.01.2013 Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України для Відділення Західного регіону Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби України анулювати ліцензію (серія АВ № 443924 від 23.06.2009 р.) з підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України з напряму 1501 "Державне управління".

15.2 За заявою № 3709 від 13.12.2012 Національного університету біоресурсів і природокористування України для Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" анулювати ліцензію (серія АД № 041440 від 06.07.2012 р.) з надання освітніх послуг щодо одержання вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра за напрямами підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" з ліцензованим обсягом 30 осіб (заочна форма навчання), 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" з ліцензованим обсягом 30 осіб (заочна форма навчання), 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" з ліцензованим обсягом 30 осіб (заочна форма навчання).

16. Відмовити у задоволенні апеляційної скарги щодо анулювання ліцензії на підготовку молодших спеціалістів за спеціальностями 5.1201011 "Лікувальна справа", 5.12010102 "Сестринська справа", 5.12020101 "Фармація" (рішення Акредитаційної комісії від 29.11.2012 (протокол № 99), затверджене наказом МОНмолодьспорту від 06.12.2012 № 2688л) ПВНЗ "Володимир-Волинський медико-технічний коледж".

17. Відмовити у задоволенні апеляційної скарги щодо анулювання ліцензії на підготовку молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020101 "Акторське мистецтво" ПВНЗ "Київський міжнародний університет" для Коледжу ПВНЗ "Кївський міжнародний університет".

18. За результатами перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України у ПВНЗ "Луцький гуманітарний університет" вважати ліцензію від 03.02.2012 серії АГ № 582782 ПВНЗ "Луцький гуманітарний університет" на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів зі спеціальностей 6.030301, 7.03030101, 8.03030101 "Журналістика (за видами)", 6.030601 "Менеджмент", 7.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", 6.030503, 7.03050301 "Міжнародна економіка" за денною і заочною формами навчання та рішення Державної акредитаційної комісії України стосовно акредитації напряму (спеціальності) 6.030502 "Економічна кібернетика" (протокол від 25.05.2012 № 96, наказ МОНмолодьспорту від 01.06.2012 № 2117л) анульованими з 02.07.2013 р. за численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (підпункт 2 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг) за денною і заочною формами навчання.

18.1 Взяти до відома лист-звернення від ПВНЗ "Луцький гуманітарний університет" (№ 29 від 31.01.2013 р.) про припинення освітньої діяльності з 02.07.2013 р. та анулювання ліцензії з 02.07.2013 р.

18.2 Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.), Департаменту наукової діяльності і ліцензування (Якименко О.В.) спільно з Волинською обласною державною адміністрацією та ректором ПВНЗ "Луцький гуманітарний університет" (Журавльов А.А.) вжити заходів щодо продовження навчання студентів ПВНЗ "Луцький гуманітарний університет" за денною та заочною формами навчання в інших вищих навчальних закладах регіону.

18.3. Ректору ПВНЗ "Луцький гуманітарний університет" (Журавльов А.А.) поінформувати МОНмолодьспорту про стан виконання цього рішення до 01.08.2013 р.

19. За результатами позапланової комплексної перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України вважати ліцензію від 30.04.2012, серія АВ № 617495, ПВНЗ "Донецький економіко-гуманітарний інститут" на підготовку бакалаврів за напрямами підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030509 "Облік і аудит" та на підготовку спеціалістів за спеціальностями 7.03050301 "Міжнародна економіка", 7.03050901 "Облік і аудит" за денною та заочною формами навчання анульованою за численні порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (підпункт 2 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг).

19.1. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.), Департаменту наукової діяльності і ліцензування (Якименко О.В.) спільно з Управлінням освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації та ректором ПВНЗ "Донецький економіко-гуманітарний інститут" (Маковецький С.О.) забезпечити контроль щодо продовження навчання студентами за напрямами підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030509 "Облік і аудит" та спеціальностями 7.03050301 "Міжнародна економіка", 7.03050901 "Облік і аудит", яких було відраховано з ПВНЗ "Донецький економіко-гуманітарний інститут" у період з вересня по грудень 2012 року відповідними наказами ректора у зв'язку з переводом до інших вищих навчальних закладів, за власним бажанням та за академічну заборгованість.

19.2. Ректору ПВНЗ "Донецький економіко-гуманітарний інститут" (Маковецький С.О.) поінформувати МОНмолодьспорту про стан виконання цього рішення до 01 квітня 2013 року.

20. За результатами перевірок Державною інспекцією навчальних закладів України професійно-технічних навчальних закладів:

20.1. Анулювати Свідоцтво про атестацію серії РД № 000558, видане Горлівському професійному ліцею сфери послуг і торгівлі, у зв'язку з припиненням зазначеної юридичної особи відповідно до наказу МОН від 30.06.2009 № 580.

20.2. Анулювати ліцензію серії АВ № 363817, видану в 2007 році Слов'янському професійному ліцею залізничного транспорту імені П. Ф. Кривоноса, оскільки її зміст дублюється з ліцензією серії АВ № 482380, виданою в 2009 році.

20.3. Анулювати частково ліцензію серії АБ № 298249, видану Горлівському професійному ліцею сфери послуг і торгівлі (правонаступник - ДНЗ "Горлівський професійний ліцей побуту та сфери послуг"), через відсутність необхідної матеріально-технічної бази з окремих професій згідно з додатком 1.

20.4. Анулювати частково ліцензії серії АВ № 443411, АВ № 482380, видані Слов'янському професійному ліцею залізничного транспорту імені П. Ф. Кривоноса, через відсутність у навчальному закладі необхідної матеріально-технічної бази з окремих професій згідно з додатком 1.

20.5. Зменшити Слов'янському професійному ліцею залізничного транспорту імені П. Ф. Кривоноса ліцензований обсяг у ліцензіях серії АВ № 443411, АВ № 482380, АГ № 582839 відповідно до наявної матеріально-технічної бази з окремих професій згідно з додатком 1.

20.6. Зменшити Державному навчальному закладу "Горлівський професійний ліцей побуту та сфери послуг" ліцензований обсяг у ліцензіях серії АБ № 298249, АВ № 363746 відповідно до наявної матеріально-технічної бази з окремих професій згідно з додатком 1.

20.7. Анулювати частково ліцензію серії АВ № 498577, видану Вищому професійному училищу № 36, с. Балин, через відсутність необхідної матеріально-технічної бази з професії 6111 "Плодоовочівник" за видом професійної підготовки "професійно-технічне навчання" ліцензованим обсягом 30 осіб згідно з додатком 1.

20.8. Анулювати частково ліцензію серії АВ № 552107, видану Державному навчальному закладові "Вище професійне училище № 11, м. Хмельницький", через відсутність необхідної матеріально-технічної бази з професії 4112 "Оператор комп'ютерного набору" за видом професійної підготовки "професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації" ліцензованим обсягом 15 осіб згідно з додатком 1.

20.9 Анулювати частково ліцензію серії АГ № 508328, видану Державному навчальному закладові "Кам'янець-Подільський професійний будівельний ліцей", через відсутність необхідної матеріально-технічної бази з професії 7422 "Столяр" за видом професійної підготовки "первинна професійна підготовка" ліцензованим обсягом 30 осіб згідно з додатком 1.

Голова Акредитаційної комісії,
Міністр освіти і науки,
молоді та спорту УкраїниД.В. Табачник

Секретар
Акредитаційної комісії,
директор департаменту
наукової діяльності
та ліцензування

О.В. Якименко
Додаток 1
до рішення Акредитаційної
комісії України
31.01.2013
протокол № 101

За результатами перевірки Державної інспекції навчальних закладів України щодо дотримання вимог державних стандартів професійно-технічної освіти:

Донецька область

Код за Держ. класифікатором

Назва професії та навчального закладу

Види професійної підготовки

Ліцензований обсяг прийому (обсяг)

Встановити ліценз. обсяг прийому

1.1 Анулювати свідоцтво про атестацію серії РД № 000558

Горлівський професійний ліцей сфери послуг і торгівлі
(84609, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Соціалістичного Донбасу, 103) Припинено юридичну особу згідно з наказом МОН від 30.06.2009 № 580

1.2 Анулювати ліцензію з робітничих професій

Слов'янський професійний ліцей залізничного транспорту імені П.Ф. Кривоноса
(84109, Донецька обл, м. Слов'янськ, вул. Гагаріна, 5)

Ліцензія АВ № 363817 - професії (дублюються ліцензією серії АВ № 482380):

7241.1

Електромонтер контактної мережі

ППП, ПП, ПК

60

-

5123

Офіціант

ППП, ПП, ПТН, ПК

60

-

5123

Бармен

-

7233.2

Слюсар з ремонту рухомого складу

ППП, ПП, ПТН, ПК

60

-

7212.2

Електрозварник ручного зварювання

-

5112

Провідник пасажирського вагона

ППП, ПП, ПК

60

-

4133

Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах

ППП, ПП, ПК

60

-

5122

Кухар

ППП, ПП, ПК

120

-

5122

Кухар

ППП, ПП, ПК

60

-

7412.2

Кондитер

-

5220

Продавець непродовольчих товарів

ППП, ПП, ПК

60

-

5220

Продавець продовольчих товарів

ППП, ПП, ПК

90

-

8311.2

Помічник машиніста електровоза

ППП, ПП, ПК

60

-

7412.2

Кондитер

ППП, ПП, ПК

30

-

7129.2

Монтер колії

ППП, ПП, ПК

60

-

1.3 - 1.4 Анулювати частково ліцензії з окремих професій

Державний навчальний заклад
"Горлівський професійний ліцей побуту та сфери послуг"
(84646, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Кірова, 30), правонаступник Горлівського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі, юридичну особу якого припинено (84609, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Соціалістичного Донбасу, 103)

Ліцензія АБ № 298249 - професії:

5122

Кухар

КПТН, ПрП

60

-

5122

Кухар

ПрП

45

-

7412.2

Кондитер

КПТН, ПрП

60

-

5123

Офіціант

ППП, КПТН, ПрП

30

-

5123

Бармен

-

5123

Офіціант

КПТН, ПрП

30

-

5123

Бармен

КПТН, ПрП

30

-

5220

Продавець продовольчих товарів

ППП

60

-

5220

Продавець непродовольчих професій

-

5220

Продавець продовольчих товарів

КПТН, ПрП

60

-

5220

Продавець непродовольчих товарів

КПТН, ПрП

60

-

7412.2

Кондитер

ППП

30

-

7412.2

Пекар

-

7412.2

Тістороб

-

7412.2

Пекар

КПТН, ПрП, ПК

30

-

7412.2

Тістороб

КПТН, ПрП

30

-

4121

Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)

ППП

30

-

5122

Кухар

ППП

60

-

5123

Офіціант

-

5123

Бармен

-

5220

Продавець продовольчих товарів

ППП

60

-

4211

Контролер-касир

-

5230

Продавець з лотка на ринку

КПТН

30

-

Слов'янський професійний ліцей залізничного транспорту імені П.Ф. Кривоноса
(84109, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Гагаріна, 5)

Ліцензія АВ № 443411 - професії:

7233.2

Оглядач-ремонтник вагонів

ПрП

60

-

4221

Агент з організації туризму

ППП, ПТН

60

-

5113

Екскурсовод

-

Ліцензія АВ № 482380 - професії:

5220

Продавець непродовольчих товарів

ППП, ПрП, ПК

60

-

5220

Продавець продовольчих товарів

ППП, ПрП, ПК

60

-

1.5 - 1.6 Зменшити ліцензований обсяг

Слов'янський професійний ліцей залізничного транспорту імені П. Ф. Кривоноса
(84109, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Гагаріна, 5)

Ліцензія АВ № 443411 з професій:

7241.2

Слюсар-електрик з ремонту устаткування

ППП, ПТН

60

45

8311.1

Помічник машиніста тепловоза

ППП, ПТН

60

45

Ліцензія АВ № 482380 з професій:

7241.1

Електромонтер контактної мережі

ППП, ПрП, ПК

60

45

5123

Офіціант

ППП

60

45

5123

Бармен

5112

Провідник пасажирського вагона

ППП

60

45

7129.1

Монтер колії

ППП, ПрП, ПК

60

45

Ліцензія АГ № 582839 з професій:

8311

Помічник машиніста електровоза

ППП

60

45

8311

Помічник машиніста тепловоза

7233

Слюсар з ремонту рухомого складу

5220

Продавець продовольчих товарів

ППП

60

45

5220

Продавець непродовольчих товарів

Державний навчальний заклад
"Горлівський професійний ліцей побуту та сфери послуг"
(84646, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Кірова, 30), правонаступник Горлівського професійного ліцею сфери послуг і торгівлі, юридичну особу якого припинено (84609, Донецька обл., м. Горлівка, вул. Соціалістичного Донбасу, 103)

Ліцензія АБ № 298249 з професій:

5122

Кухар

ППП

150

30

7412.2

Кондитер

Ліцензія АВ № 363746 з професій:

7231.2

Слюсар з ремонту автомобілів

ППП, ПТН, ПрП, ПК

90

60

4121

Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних)

ППП, ПТН, ПрП,

60

45

4112

Оператор комп'ютерного набору

ППП, ПТН, ПрП, ПК

90

60

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

ППП

60

30

Хмельницька область

Код за Держ. класифікатором

Назва професії та навчального закладу

Види професійної підготовки

Ліцензований обсяг прийому (обсяг)

Встановити ліценз. обсяг прийому

1.1 - 1.2 Анулювати частково ліцензії з окремих професій

Вище професійне училище № 36, с. Балин Хмельницької області
(32440, Хмельницька обл., с. Балин, вул. Леніна, 1)

Ліцензія серії АВ № 498577 - професію:

6111

Плодоовочівник

ПТН

30

-

Державний навчальний заклад "Вище професійне училище № 11, м. Хмельницький"
(м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2)

Ліцензія серії АВ № 552107 - професію:

4112

Оператор комп'ютерного набору

ПТН, ПК

15

-

Державний навчальний заклад "Кам'янець-Подільський професійний будівельний ліцей"
(32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Грушевського, 9)

Ліцензія серії АГ № 508328 - професію:

7422

Столяр

ППП

30

-on top