Document vr025418-12, current version — Adoption on December 17, 2012

РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.12.2012  № 25

Про встановлення плати за складання кваліфікаційного іспиту

Відповідно до статей 8, 9, п. 14 частини 4 ст. 55, ст. 58 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та Положення про Раду адвокатів України Рада адвокатів України ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що до прийняття Радою адвокатів України Порядку складання кваліфікаційних іспитів, методики оцінювання та програми кваліфікаційних іспитів дозволити кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям регіонів застосовувати порядок складання кваліфікаційних іспитів, методику оцінювання, програму кваліфікаційних іспитів, що діяли на момент вступу в силу Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з урахуванням змін законодавства України, що вступили в дію після вступу в силу Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

2. Встановити та затвердити плату за складання кваліфікаційного іспиту в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити ради адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя).

4. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради
адвокатів України


Л.П. Ізовітова

Секретар Ради
адвокатів України


П.М. Гречківський

{Текст взято з сайту Національної асоціації адвокатів України http://unba.org.ua/}on top