Document vn025874-19, current version — Adoption on July 12, 2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

НАКАЗ

12.07.2019  № 25

Про затвердження Звіту за І півріччя про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869, НАКАЗУЮ:

Затвердити Звіт за І півріччя про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 26 грудня 2018 року № 51 (у редакції наказу НКРЕКП від 25 червня 2019 року № 21), що додається.

Голова НКРЕКП

О. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ НКРЕКП
12.07.2019  № 25

ЗВІТ ЗА І ПІВРІЧЧЯ
про виконання заходів, передбачених Річним планом роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим наказом НКРЕКП від 26 грудня 2018 року № 51 (у редакції наказу НКРЕКП від 25 червня 2019 року № 21)

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Форма завершення заходу

Стан виконання

1

Завдання 0401. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

1.1

Захід. Внесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

IІ квартал

Департамент ліцензійного контролю
Територіальні органи

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

На засіданні НКРЕКП 02.07.2019, що проводилось у формі відкритого слухання, було схвалено проєкт постанови «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»

1.2

Захід. Організація та проведення планових перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік

Департамент ліцензійного контролю
Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених планових заходів державного контролю

Станом на 01.07.2019 здійснено 198 планових перевірок:
в електроенергетичному комплексі - 81;
на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів - 60;
у сфері теплопостачання - 38;
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 18;
у сфері поводження з побутовими відходами - 1.
За результатами планових перевірок прийнято 167 рішень НКРЕКП та накладено штрафних санкцій на суму 28085800 гривень

1.3

Захід. Організація та проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Протягом року

Департамент ліцензійного контролю
Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених позапланових заходів державного контролю

Станом на 01.07.2019 здійснено 42 позапланові перевірки:
в електроенергетичному комплексі - 9;
на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів - 26;
у сфері теплопостачання - 2;
у сфері централізованого водопостачання та водовідведення - 5.
За результатами позапланових перевірок прийнято 36 рішень НКРЕКП та накладено штрафних санкцій на суму 16813000 гривень

1.4

Захід. Доопрацювання та затвердження форм звітності для учасників ринку електричної енергії (з передачі електричної енергії та з постачання електричної енергії споживачу (постачальник універсальних послуг, постачальник «останньої надії»)) для забезпечення реалізації Закону України «Про ринок електричної енергії»

I квартал

Департамент ліцензійного контролю
Територіальні органи

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення

Прийнято постанову НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення».
Прийнято постанову НКРЕКП від 29.03.19 № 448 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28.02.19 № 282» (додані форми звітності для ПУП, ПОН).
31.05.2019 схвалено проєкт постанови «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 28.02.19 № 282» (додано форму звітності ОСП та місячну для виробників електричної енергії)

1.5

Захід. Розроблення Порядку встановлення обмежень для суб'єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

III квартал

Департамент ліцензійного контролю
Територіальні органи

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку встановлення обмежень для суб'єктів природних монополій щодо суміщення видів діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

Виконується.
Проводиться підготовча робота

1.6

Захід. Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують користування суб`єктами господарювання міждержавними перетинами

І півріччя

Управління енергоринку

Прийняття рішень НКРЕКП про затвердження правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів (для проведення спільних аукціонів) та про затвердження Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів (для проведення спільних аукціонів)

11 травня 2019 року повторно схвалено та розміщено на сайті НКРЕКП проєкт Правил управління обмеженнями та порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів (для проведення спільних аукціонів) та проєкт Договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів (для проведення спільних аукціонів) для надання зауважень та пропозицій

1.7

Захід. Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність суб`єктів господарювання на ринку електричної енергії

I півріччя

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження методики формування ціни на допоміжні послуги

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 26.04.2019 № 635 «Про затвердження Методики формування цін на допоміжні послуги»

1.8

Захід. Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність постачальників електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішень НКРЕКП:
про внесення змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку АТ «Ощадбанк» оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальникам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та їх відокремленим підрозділам;
про внесення змін до Переліку додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку - АТ «Ощадбанк» оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальникам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та їх відокремленим підрозділам для проведення розрахунків відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України;
про затвердження Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого(их) банку(ів) постачальникам універсальної послуги;
про затвердження Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого(их) банку(ів), електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

Постановою НКРЕКП від 18.01.2019 № 28 затверджено Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку - АТ «Ощадбанк» оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальникам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та їх відокремленим підрозділам (далі - Перелік), та постановами НКРЕКП від 01.02.2019 № 114, від 08.02.2019 № 168 та від 05.03.2019 № 286 внесені зміни до Переліку.
Постановою НКРЕКП від 18.01.2019 № 29 затверджено Перелік додаткових поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в установах уповноваженого банку - АТ «Ощадбанк» оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальникам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, та їх відокремленим підрозділам для проведення розрахунків відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України.
Постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1247 затверджено Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

1.9

Захід. Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність виробників електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження нормативу перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання окремої енергогенеруючої компанії, відкритий в уповноваженому банку на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 670-р «Про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які використовують природний газ для її виробництва» (газовий алгоритм для виробників електричної енергії)»

З метою врегулювання питання погашення заборгованості, яка виникла у січні - травні 2019 року у виробників електричної енергії перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ, прийнято постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 31, від 22.02.2019 № 232, від 22.03.2019 № 381, від 22.04.2019 № 583, від 28.05.2019 № 803 та від 25.06.2019 № 1170, якими внесено зміни до постанови НКРЕКП від 29.12.2017 № 1611 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії».
З метою здійснення погашення заборгованості генеруючих компаній за спожитий природний газ для виробництва електричної енергії перед НАК «Нафтогаз України», яка склалася станом на 01.01.2019, НКРЕКП постановою від 18.01.2019 № 30 внесла зміни до постанови НКРЕКП від 14.06.2018 № 397. Також у зв’язку із повним погашенням деяких генеруючих компаній заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ, яка виникла до 01.01.2019, НКРЕКП постановами від 26.02.2019 № 250 та від 22.03.2019 № 382 внесла зміни до постанови НКРЕКП від 14.06.2018 № 397

1.10

Захід. Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують фінансування Оптового постачальника електричної енергії України

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішень НКРЕКП про внесення змін до кошторису Оптового постачальника електричної енергії України (ДП «Енергоринок») на 2019 рік

Прийнято постанови НКРЕКП від 29.01.2019 № 83, від 22.02.2019 № 233, від 29.03.2019 № 452, від 12.04.2019 № 553, від 26.04.2019 № 637, від 17.05.2019 № 754, від 07.06.2019 № 959 та від 27.06.2019 № 1245, якими внесено зміни до кошторису ДП «Енергоринок» на 2019 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 04.12.2018 № 1596

1.11

Захід. Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність суб`єктів господарювання на ринку електричної енергії

I півріччя

Управління енергоринку

Прийняття рішень НКРЕКП про затвердження змін до Правил ринку, Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, що включають доповнення та уточнення діючих редакцій Правил ринку та Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та керівництва з допоміжних послуг, балансуючого ринку та ринку двосторонніх договорів

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 31.05.2019 № 879 «Про затвердження Змін до Правил ринку та Змін до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку».
Постановами НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168 та від 24.06.2019 № 1169 затверджено зміни до Правил ринку, що передбачають виконання вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»

1.12

Захід. Розроблення нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом

II квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішень НКРЕКП про затвердження Порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом, Методики формування кошторису гарантованого покупця, Типового договору купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та Типового договору про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 «Про затвердження нормативно-правових актів, що регулюють діяльність гарантованого покупця та купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом»

1.13

Захід. Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують діяльність виробників електричної енергії

II квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження порядку опублікування виробниками інформації про частку кожного джерела енергії, яке було використане для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 «Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії»

1.14

Захід. Розроблення порядку розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, що виконують функції постачальників універсальної послуги на закріпленій території, постачальника «останньої надії» на закріпленій території, операторів систем розподілу (у тому числі як правонаступників енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території)

I квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700, яке визначає порядок розподілу коштів із поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, що виконують функції постачальника універсальних послуг (далі - ПУП) та постачальника «останньої надії» (далі - ПОН) на закріпленій території, операторів систем розподілу (у тому числі як правонаступників енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території) (далі - ОСР) на поточні рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 18.01.2019 № 26 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700».
З метою забезпечення проведення платіжно-розрахункових відносин на ОРЕ постановою НКРЕКП від 30.01.2019 № 113 затверджено алгоритм розподілу коштів для ПУП, ПОН та ОСР. Постановами НКРЕКП від 08.02.2019 № 169, від 19.02.2019 № 227, від 26.02.2019 № 251, від 05.03.2019 № 287, від 14.03.2019 № 326, від 22.03.2019 № 380, від 29.03.2019 № 451, від 05.04.2019 № 496, від 12.04.2019 № 556, від 26.04.2019 № 636, від 11.05.2019 № 691, від 28.05.2019 № 802, від 04.06.2019 № 935, від 07.06.2019 № 958 та від 25.06.2019 № 1172 внесено зміни до алгоритму розподілу коштів для ПУП, ПОН та ОСР

1.15

Захід. Розроблення кошторису гарантованого покупця

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження кошторису гарантованого покупця

Виконано. Постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1248 затверджено кошторис ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» на 2019 рік

1.16

Захід. Розрахунок розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел

Виконується

1.17

Захід. Розроблення порядку розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників

ІІ квартал

Управління енергоринку

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 18.06.2019 № 1041 «Про затвердження Порядку розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників та внесення змін до постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 26».
Прийнято постанову НКРЕКП від 27.06.2019 № 1246 «Про алгоритм розподілу коштів»

1.18

Захід. Внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення та захоронення побутових відходів

І півріччя

Управління ліцензування
Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішень НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 04.04.2017 № 467 та про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25.05.2017 № 683

Прийнято постанову НКРЕКП від 01.02.2019 № 115 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 04.04.2017 № 467»

1.19

Захід. Внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Протягом року

Управління ліцензування
Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 22.04.2019 № 581 «Про внесення зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії»

1.20

Захід. Розроблення проєкту рішення НКРЕКП про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП у частині внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469

I квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕКП» від 21.12.2018 № 2002

1.21

Захід. Внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії»

Виконується.
Проводиться підготовча робота

1.22

Захід. Моніторинг стану виконання вимог правил організації звітності суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП, у частині подання ними даних (форм) звітності з метою аналізу результатів ліцензованих видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

З метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання систематизовано та узагальнено 986 (без урахування форм звітності, зазначених у заході 4.2 завдання 0404) форм звітності ліцензіатів (включно з уточненими формами)

1.23

Захід. Моніторинг даних звітів щодо використання коштів, залучених за договорами з міжнародними фінансовими організаціями, суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Виконується.
Проводиться підготовча робота

1.24

Захід. Опрацювання поданих теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями розрахунків нормативів перерахування коштів, що надходять як плата за теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від усіх категорій споживачів та як плата теплопостачальних організацій за вироблену теплогенеруючими організаціями теплову енергію відповідно до вимог Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Затвердження відповідними рішеннями НКРЕКП реєстрів нормативів та доведення їх до відома уповноваженого банку для подальшого виконання

Відповідними рішеннями НКРЕКП затверджено 11465 нормативів перерахування коштів, реєстри яких доведено до відома уповноваженого банку для подальшого виконання

1.25

Захід. Розроблення форм звітності щодо показників якості надання послуг у сфері теплопостачання

І півріччя

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження форм звітності НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання» та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення»

Прийнято постанову НКРЕКП від 15.02.2019 № 209 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» та інструкцій щодо їх заповнення»

1.26

Захід. Приведення форм звітності у відповідність до змін у законодавстві в частині показників якості надання послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

II півріччя

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до форм звітності щодо показників якості послуг у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Виконується.
Проводиться підготовча робота

1.27

Захід. Внесення змін до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

І півріччя

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо внесення змін до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання

Прийнято постанову НКРЕКП 29.03.2019 № 453 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375»

1.28

Захід. Опрацювання програми заходів з недопущення конфлікту інтересів оператора системи передачі при виконанні функцій диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, передачі електричної енергії, адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо погодження програми заходів з недопущення конфлікту інтересів оператора системи передачі

Виконується.
Проводиться підготовча робота

1.29

Захід. Опрацювання проєкту Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, що розробляється оператором системи передачі

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо затвердження Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей

Виконується.
Проводиться підготовча робота

1.30

Захід. Розроблення Порядку моніторингу ринку електричної енергії

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо затвердження Інструкції з моніторингу ринку електричної енергії

Виконується.
Проводиться підготовча робота

1.31

Захід. Розроблення форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення для моніторингу ринку електричної енергії відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 14.09.2017 № 1120 «Про затвердження Порядку здійснення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, моніторингу ринків у сферах енергетики та комунальних послуг»

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішень НКРЕКП про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення

Прийнято постанову НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»

1.32

Захід. Розроблення нормативно-правового акта щодо виявлення, заборони та запобігання зловживанням учасниками енергетичних ринків відповідно до вимог законодавства ЄС

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо виявлення, заборони та запобігання зловживанням учасниками енергетичних ринків

Виконується.
Проводиться підготовча робота

2

Завдання 0402. Реалізація цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг

2.1

Захід. Встановлення або перегляд НКРЕКП тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії ТЕЦ, АЕС, ГЕС, когенераційними установками; встановлення та перегляд рівнів «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії АЕС, ТЕЦ, ГЕС та когенераційними установками та про встановлення «зелених» тарифів виробникам електричної енергії з нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

Прийнято 16 постанов про перегляд тарифів на відпуск електричної та виробництво теплової енергії для ТЕЦ, 1 постанову про перегляд тарифу ГЕС, 3 постанови про перегляд тарифу АЕС та 161 постанову про встановлення «зелених» тарифів та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання, про перегляд величин «зелених» тарифів виробникам електричної енергії з нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

2.2

Захід. Розрахунок та встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з розподілу електричної енергії

Виконується.
У червні 2019 року розпчався процес перегляду структури та рівнів тарифів на послуги з розподілу електричної енергії для операторів системи розподілу шляхом внесення відповідних змін у діючі постанови НКРЕКП

2.3

Захід. Розрахунок та встановлення тарифів на послуги постачальника універсальних послуг

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги постачання універсальних послуг

Виконується.
Проводиться підготовча робота

2.4

Захід. Розрахунок та встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії»

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги постачальника «останньої надії»

Виконується.
Проводиться підготовча робота

2.5

Захід. Розрахунок та встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Прийнято постанову НКРЕКП від 07.06.2019 № 954 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на II півріччя 2019 року»

2.6

Захід. Розрахунок та встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

Прийнято постанову НКРЕКП від 07.06.2019 № 955 «Про встановлення тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на II півріччя 2019 року»

2.7

Захід. Удосконалення Порядку визначення класів споживачів

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕ від 13.08.1998 № 1052

18.06.2019 схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги»

2.8

Захід. Удосконалення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» та інструкції щодо її заповнення

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» та інструкції щодо її заповнення

Розроблено проєкт форми звітності № 2А НКРЕКП та надано для узгодження структурним підрозділам замість форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» та інструкції щодо її заповнення

2.9

Захід. Удосконалення Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних та прогнозованих технологічних витрат електроенергії

Виконується.
Проводиться підготовча робота

2.10

Захід. Перегляд прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття рішень НКРЕКП про перегляд прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії

Протягом I півріччя 2019 року прогнозована оптова ринкова ціна електричної енергії не переглядалась.
Після запровадження нового ринку електричної енергії немає необхідності у визначенні прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, оскільки в новій моделі ринку ціни на електричну енергію формуються на ринкових засадах

2.11

Захід. Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Відповідними рішеннями НКРЕКП для 1 ліцензіата встановлено (скориговано) 8 тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів теплової енергії:
населення - 2,
бюджетні установи - 2,
інші споживачі (крім населення) - 2,
релігійні організації - 2

2.12

Захід. Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води*

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води

Відповідними рішеннями НКРЕКП для 1 ліцензіата встановлено (скориговано) 8 тарифів, з яких - 6 тарифів на послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води для потреб населення та послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб управителів багатоквартирних будинків, 2 - з централізованого постачання гарячої води для потреб бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів (крім населення)

2.13

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування та встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів (за необхідності)

До 01.05.2019**

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.04.2017 № 601

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 01.05.2019 припинено повноваження НКРЕКП з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

2.14

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування та встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів (за необхідності)

До 01.05.2019**

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.04.2017 № 602

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 01.05.2019 припинено повноваження НКРЕКП з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

2.15

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері формування та встановлення тарифу на послугу з перероблення побутових відходів (за необхідності)

До 01.05.2019**

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.10.2017 № 1307

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 01.05.2019 припинено повноваження НКРЕКП з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

2.16

Захід. Розроблення форм звітності для ліцензіатів НКРЕКП у сферах перероблення та захоронення побутових відходів

До 01.05.2019**

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами
Департамент ліцензійного контролю

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження форм звітності НКРЕКП у сферах перероблення та захоронення побутових відходів та інструкцій щодо їх заповнення

До 01.05.2019 проводилась поточна робота над формуванням проєкту Порядку та форм звітності для ліцензіатів НКРЕКП.
Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 01.05.2019 припинено повноваження НКРЕКП з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

2.17

Захід. Опрацювання розрахунків тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів

До 01.05.2019**

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Встановлення відповідними рішеннями НКРЕКП тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів

Прийнято постанову НКРЕКП від 11.01.2019 № 2 «Про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»

2.18

Захід. Коригування тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів (за необхідності)

До 01.05.2019**

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Встановлення відповідними рішеннями НКРЕКП тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів

До 01.05.2019 були відсутні умови для коригування тарифів на послуги з захоронення та перероблення побутових відходів

2.19

Захід. Встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Ліцензіатам НКРЕКП встановлено 115 тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

2.20

Захід. Встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

До 01.05.2019**

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

Ліцензіатам НКРЕКП встановлено 38 тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення

2.21

Захід. Визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП про визначення та встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

Ліцензіатам НКРЕКП встановлено 1 індивідуальний технологічний норматив використання питної води

2.22

Захід. Удосконалення Порядку формування тарифів на транспортування природного газу розподільними трубопроводами на основі багаторічного стимулюючого регулювання

III квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 28 листопада 2013 року № 1499

Виконується.
Проводиться підготовча робота

2.23

Захід. Удосконалення Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання

III квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження змін до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання

Прийнято постанову НКРЕКП від 22.04.2019 № 580 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (щодо розподілу потужностей та запровадження процедури доступу до потужностей з обмеженнями), якою передбачається внесення змін до:
Кодексу газотранспортної системи;
Кодексу газосховищ;
Типового договору транспортування природного газу;
Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;
Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання;
форми звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна)

2.24

Захід. Встановлення або перегляд НКРЕКП тарифів у нафтогазовому комплексі

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифів у нафтогазовому комплексі

Виконується.
Розроблено та 27.06.2019 схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 19 червня 2018 року № 480» (встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в підземних сховищах газу АТ «УКРТРАНСГАЗ»). Зазначений проєкт розміщено на офіційному сайті НКРЕКП з метою отримання зауважень та пропозицій

2.25

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо визначення надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності операторів ГРМ, оператора ГТС та оператора газосховищ

III квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття та внесення змін до постанов НКРЕКП щодо визначення надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності операторів ГРМ, оператора ГТС та оператора газосховищ

Виконується.
Проводиться підготовча робота

2.26

Захід. Збір інформації по операційних витратах з передачі електричної енергії (утримання та експлуатація місцевих (локальних) електричних мереж) та щодо об’єму технологічних електричних мереж в умовних одиницях по кожному ліцензіату

Протягом року

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Розрахування питомих витрат на утримання електричних мереж в об’ємі однієї умовної одиниці, які склалися за результатами господарської діяльності ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними), магістральними та міждержавними електричними мережами

Виконано. Листом НКРЕКП від 15.03.2019 № 2858/20.2/7-19, відповідно до розділу IV Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2008 № 691, структурним підрозділам НКРЕКП надано питомі витрати на утримання електричних мереж в об’ємі однієї умовної одиниці, які склалися за результатами господарської діяльності ліцензіатів з розподілу (передачі) електричної енергії з 01 квітня 2019 року

2.27

Захід. Перевірка дотримання ліцензіатами затверджених НКРЕКП тарифів у ході проведення планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, а також відповідно до наявності підстав для проведення позапланових перевірок

Департамент ліцензійного контролю
Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених планових (позапланових) заходів державного контролю

Станом на 01.07.2019 прийнято рішень щодо необхідності коригування тарифної виручки у сторону зменшення на загальну суму 3 164 840 445 грн, у сторону збільшення на суму 80 794 326 гривень

3

Завдання 0403. Сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж/трубопроводів

3.1

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 15.10.2015 № 2585

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 07.06.2019 № 953 «Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках»

3.2

Захід. Удосконалення Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності та приватних домогосподарств

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕ від 02.11.2012 № 1421

27 червня 2019 року схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії»

3.3

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2015 № 1972

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління генеруючих підприємств

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.06.2019 № 1239 «Про затвердження Змін до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях»

3.4

Захід. Внесення змін до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження змін до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії

Виконується.
Проводиться підготовча робота

3.5

Захід. Розроблення Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 22.04.2019 № 585 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії»

3.6

Захід. Розроблення Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 22.04.2019 № 586 «Про затвердження Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління»

3.7

Захід. Розроблення Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності

Прийнято постанову НКРЕКП від 09.07.2019 № 1381 «Про затвердження Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності»

3.8

Захід. Внесення змін до Порядку формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про внесення змін до Порядку формування цін на універсальні послуги

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 27.06.2019 № 1244 «Про затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги»

3.9

Захід. Внесення змін до Методичних рекомендацій щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання інвестиційних програм, програм ремонтів енергопостачальних компаній та надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності

І півріччя

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про затвердження змін до Методичних рекомендацій щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання інвестиційних програм, програм ремонтів енергопостачальних компаній та надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 19.02.2019 № 231 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання інвестиційних програм, програм ремонтів енергопостачальних компаній та надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності»

3.10

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку електричної енергії

Протягом року

Управління енергоринку

Прийняття та внесення змін до рішень НКРЕКП щодо регулювання ринку електричної енергії

Прийнято постанову НКРЕКП від 26.04.2019 № 643 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення тестових операцій на ринку електричної енергії».
Постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1307 погоджено визначені ДП «НЕК «Укренерго» дві відокремлені зони в межах України - торгову зону «Острів Бурштинської ТЕС» та торгову зону «ОЕС України»

3.11

Захід. Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за методикою формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Прийняття рішень НКРЕКП про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

У зв’язку з відсутністю змін до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердження яких належить до повноважень Фонду державного майна України, реалізацію механізму формування тарифів на принципах стимулюючого регулювання у сфері теплопостачання було призупинено з не залежних від НКРЕКП причин

3.12

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання ринку природного газу

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень про внесення змін до постанов НКРЕКП щодо регулювання ринку природного газу

1. Розроблено та 19.03.2019 схвалено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи» (щодо надання можливості постачальникам зі спеціальними обов’язками за результатом звітного місяця здійснювати коригування обсягів набуття або відчуження природного газу та здійснювати заходи віртуального заміщення обсягів добового небалансу з обсягами зберігання природного газу в газосховищах).
2. Прийнято постанову НКРЕКП від 12.04.2019 № 558 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (щодо визначення порядку укладення угоди про алокацію та запровадження порядку створення і функціонування на ринку природного газу балансуючих груп).
3. Прийнято постанову НКРЕКП від 22.04.2019 № 580 «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП» (щодо розподілу потужностей та запровадження процедури доступу до потужностей з обмеженнями), якою внесенно зміни до:
Кодексу газотранспортної системи,
Кодексу газосховищ;
Типового договору транспортування природного газу;
Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;
Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на основі багаторічного стимулюючого регулювання;
форми звітності № 4-НКРЕКП-транспортування природного газу (квартальна).
4. Прийнято постанову від 17.05.2019 № 750 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494» (щодо звільнення власників комерційних вузлів обліку природного газу з типорозміром G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м-3, від обов’язку встановлювати на власних комерційних вузлах обліку засоби дистанційної передачі даних).
5. Прийнято постанову НКРЕКП від 28.05.2019 № 844 «Про затвердження Зміни до Кодексу газотранспортної системи» (щодо порядку визначення фінансового забезпечення)

3.13

Захід. Розроблення проєкту змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження змін до Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств

Виконується.
Проводиться підготовча робота

3.14

Захід. Опрацювання запиту щодо прийняття рішення про звільнення оператора системи розподілу електричної енергії від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності (у разі надходження)

Протягом року

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП про звільнення оператора системи розподілу електричної енергії від виконання вимог щодо відокремлення та незалежності або про відмову у такому звільненні

Виконується.
Проводиться підготовча робота

3.15

Захід. Розроблення проєкту нормативно-правового акта щодо оцінки інвестицій у проєкти електроенергетичної та газової інфраструктури, а також підвищених ризиків, пов’язаних з їх реалізацією відповідно до законодавства ЄС

IV квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП щодо методології та критеріїв оцінки інвестицій у проєкти електроенергетичної та газової інфраструктури, а також підвищених ризиків, пов’язаних з їх реалізацією

Виконується.
Проводиться підготовча робота

3.16

Захід. Формування та ведення реєстру суб'єктів природних монополій, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулює НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 19.10.2017 № 1268

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП. Надання реєстру до Антимонопольного комітету України

Відомості до реєстру вносились не пізніше 07 числа кожного місяця, були розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП та щомісяця до 10 числа на електронних та паперових носіях були надані до Антимонопольного комітету України

3.17

Захід. Формування та ведення реєстру об’єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій)

У терміни, визначені постановою НКРЕ від 25.03.2010 № 299

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП

Відомості до реєстру вносились не пізніше 07 числа кожного місяця та були розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП

3.18

Захід. Формування та оприлюднення реєстру суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулює НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 01.12.2016 № 2124

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП

Відомості до реєстру вносились щомісяця не пізніше 01 числа місяця, що йде після звітного та були розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП

3.19

Захід. Формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру НКРЕКП

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 21.08.2018 № 886

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП

Відомості до реєстру вносились щомісяця не пізніше 01 числа місяця, що йде після звітного, та були розміщені на офіційному вебсайті НКРЕКП

3.20

Захід. Формування та ведення реєстру малих систем розподілу

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 2089

Управління ліцензування

Розміщення реєстру на офіційному вебсайті НКРЕКП

Відомості до реєстру малих систем розподілу не вносились у зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання, що відповідають класифікації та критеріям визначення МСР

3.21

Захід. Розгляд запиту на проведення сертифікації оператора системи передачі

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 10.08.2017 № 1016

Управління ліцензування
Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття попереднього та остаточного рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації

Запит на проведення сертифікації оператора системи передачі до НКРЕКП не надходив

3.22

Захід. Розгляд запиту на проведення сертифікації оператора газотранспортної системи

У терміни, визначені постановою НКРЕКП від 14.04.2016 № 631

Управління ліцензування
Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття попереднього та остаточного рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації

Запит на проведення сертифікації оператора газотранспортної системи до НКРЕКП не надходив

3.23

Захід. Розгляд заяв та документів про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) ліцензій на право провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

У терміни, визначені Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Управління ліцензування

Прийняття рішень НКРЕКП про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) ліцензій на право провадження діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийнято рішень НКРЕКП про видачу, переоформлення, анулювання (за заявою) та визнання недійсними ліцензій, у т. ч.:
1. З виробництва електричної енергії:
видано - 303;
анульовано - 172.
2. З постачання електричної енергії:
анульовано - 15.
3. З постачання електричної енергії споживачу:
видано - 239;
анульовано - 6.
4. З перепродажу електричної енергії (трейдерська діяльність):
видано - 3.
5. Зі здійснення функцій оператора ринку:
видано - 1.
6. Зі здійснення функцій гарантованого покупця:
видано - 1.
7. З централізованого водопостачання та водовідведення:
переоформлено - 2.
8. З виробництва теплової енергії на теплоцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках:
видано - 3.
9. З транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами:
переоформлено - 1.
10. З постачання теплової енергії:
переоформлено - 1;
анульовано - 1.
11. З постачання природного газу:
видано - 53;
анульовано - 6

3.24

Захід. Внесення змін до Порядку складання та ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру суб’єктів природних монополій

II квартал

Управління ліцензування

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 19 жовтня 2017 року № 1268 «Про затвердження Порядку складання та ведення НКРЕКП реєстру суб’єктів природних монополій»

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 31.05.2019 № 876 «Про внесення змін до Порядку складання та ведення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, реєстру суб’єктів природних монополій»

3.25

Захід. Перевірка дотримання ліцензіатами недискримінаційної поведінки у ході проведення НКРЕКП планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, а також відповідно до наявності підстав для проведення позапланових перевірок

Департамент ліцензійного контролю
Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених планових (позапланових) заходів державного контролю

Під час проведення заходів державного контролю перевіряється дотримання ліцензіатами недискримінаційної поведінки.
Так, зокрема, під час проведення перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електроенергетики, а саме діяльність з розподілу електричної енергії («обленерго»), виявляються порушення в частині приєднання до електричних мереж, що можуть містити ознаки дискримінаційної поведінки ліцензіата

4

Завдання 0404. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток ринків у сферах енергетики та комунальних послуг

4.1

Захід. Підготовка до наступного етапу приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління цінової та тарифної політики у сфері електроенергетики

Прийняття рішень НКРЕКП про приведення тарифів на електричну енергію для населення до економічно обґрунтованого рівня

Механізм спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів не передбачає перехресне субсидіювання населення за рахунок інших споживачів

4.2

Захід. Розгляд та підготовка до схвалення НКРЕКП планів розвитку систем розподілу електричної енергії на 2020-2029 роки

III квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення планів розвитку систем розподілу електричної енергії на 2020-2029 роки

Виконується.
Проводиться підготовча робота

4.3

Захід. Розгляд та підготовка до схвалення НКРЕКП плану розвитку системи передачі електричної енергії на 2020-2029 роки

III квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо схвалення плану розвитку системи передачі електричної енергії на 2020-2029 роки

Виконується.
Проводиться підготовча робота

4.4

Захід. Розгляд та підготовка до схвалення НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії на 2020 рік

IV квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм ліцензіатів з розподілу електричної енергії на 2020 рік

Виконується.
Проводиться підготовча робота

4.5

Захід. Розгляд та підготовка до схвалення НКРЕКП інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії на 2020 рік

IV квартал

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики Управління інвестиційної політики та технічного розвитку

Прийняття рішення НКРЕКП щодо схвалення інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії на 2020 рік

Виконується.
Проводиться підготовча робота

4.6

Захід. Опрацювання інвестиційних програм, розроблених суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках, що здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання відповідними рішеннями НКРЕКП

Прийнято 7 постанов НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання.
Схвалено 1 проєкт постанови щодо схвалення інвестиційної програми та 1 проєкт постанови щодо внесення змін до схваленої раніше інвестиційної програми у сфері теплопостачання

4.7

Захід. Моніторинг стану виконання інвестиційних програм суб’єктами господарювання у сфері виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

Систематизація та узагальнення даних звітності з метою аналізу результатів діяльності суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання

Систематизовано та узагальнено 128 форм звітності ліцензіатів у сфері теплопостачання, у тому числі:
- 39 форм № 10-НКРЕКП-технічний паспорт тепло (річна);
- 89 форм № 7-НКРЕКП-інвестиції тепло (квартальна).
На виконання наказу НКРЕКП від 02.10.2018 № 38 до Департаменту ліцензійного контролю надано 11 службових записок по 11 ліцензіатах з відповідною інформацією до актів планових та/або позапланових перевірок.
За результатами перевірок опрацьовано 15 службових записок по 45 актах перевірок (у тому числі по перевірках 2018 року - 5 службових записок) за перевірками по 15 ліцензіатах

4.8

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо формування інвестиційних програм у сфері перероблення побутових відходів (за необхідності)

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 27.10.2017 № 1308

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 01.05.2019 припинено повноваження НКРЕКП з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

4.9

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо формування інвестиційних програм у сфері захоронення побутових відходів (за необхідності)

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішення НКРЕКП про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25.05.2017 № 706

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 01.05.2019 припинено повноваження НКРЕКП з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

4.10

Захід. Розгляд та підготовка до схвалення НКРЕКП інвестиційних програм ліцензіатів у сферах захоронення та перероблення побутових відходів

І півріччя

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм ліцензіатів у сферах захоронення та перероблення побутових відходів

До 01.05.2019 були підготовлені до схвалення 4 інвестиційні програми. Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з 01.05.2019 припинено повноваження НКРЕКП з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

4.11

Захід. Схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийняття рішень НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

Прийнято 16 постанов НКРЕКП щодо схвалення інвестиційних програм, а також схвалено 9 проєктів рішень, які передбачають схвалення інвестиційних програм ліцензіатам НКРЕКП у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

4.12

Захід. Затвердження та моніторинг виконання планів розвитку газотранспортних, газорозподільних систем та газосховищ

Протягом року

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень НКРЕКП щодо затвердження та моніторингу виконання планів розвитку газотранспортних та газорозподільних систем, газосховищ

Затверджено 10 Планів розвитку газорозподільних систем на 2019 -2028 роки для Операторів ГРМ. Крім того, опрацьовуються документи, надані Операторами ГРМ щодо внесення змін до Планів розвитку газорозподільних систем на 2019-2028 роки, з урахуванням планового перегляду тарифів.
Проведено аналіз звітної інформації щодо виконання Планів розвитку газорозподільних систем на 2018-2027 роки (інвестиційних програм газорозподільних підприємств на 2018 рік), поданої Операторами ГРМ.
Опрацьовано уточнені План розвитку газотранспортної системи на 2019-2028 роки та План розвитку газосховищ на 2019-2028 роки та додаткові обгрунтовуючі матеріали до них, а також підготовлено проєкти рішень НКРЕКП про затвердження Плану розвитку газотранспортної системи на 2019-2028 роки та про затвердження Плану розвитку газосховищ на 2019-2028 роки

4.13

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо планування розвитку газотранспортної системи, газорозподільної системи та газосховищ

IV квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень про внесення змін до постанов НКРЕКП щодо планування розвитку газотранспортної системи, газорозподільної системи та газосховищ

Виконується.
Проводиться підготовча робота

4.14

Захід. Удосконалення нормативно-правової бази щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання І розділу планів розвитку на 10 років операторів ГРМ, оператора ГТС та оператора газосховищ

III квартал

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Прийняття рішень про внесення змін до постанов НКРЕКП щодо визначення сум необґрунтованого недовиконання І розділу планів розвитку на 10 років операторів ГРМ, оператора ГТС та оператора газосховищ

Виконується.
Проводиться підготовча робота

4.15

Захід. Підготовка проєкту змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією

II квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією

На стадії внесення відповідного розділу до ПРРЕЕ шляхом розробки проєкту рішення НКРЕКП про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» (далі - Проєкт).
19.06.2019 узагальнені зауваження та пропозиції до Проєкту оприлюднено на сайті НКРЕКП та 25.06.19 проведено відкрите їх обговорення, за результатами якого було уточнено редакцію Проєкту

4.16

Захід. Перевірка виконання ліцензіатами схвалених НКРЕКП інвестиційних програм у ході проведення НКРЕКП планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, а також відповідно до наявності підстав для проведення позапланових перевірок

Департамент ліцензійного контролю
Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених планових (позапланових) заходів державного контролю

Станом на 01.07.2019 прийнято рішення щодо зобов’язань довиконати інвестиційні програми на загальну суму 581237170 гривень

5

Завдання 0405. Забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг

5.1

Захід. Розроблення проєкту Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів

I квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 02.07.2019 № 1333 «Про затвердження Правил розгляду звернень споживачів щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та врегулювання спорів»

5.2

Захід. Розроблення проєкту Порядку врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

I квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг

Виконано. Прийнято постанову від 05.02.2019 № 156 «Про затвердження Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг»

5.3

Захід. Розроблення проєкту Порядку забезпечення електроенергетичними підприємствами інформаційно-консультаційної роботи та розгляду звернень, скарг та претензій споживачів

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Порядку забезпечення електроенергетичними підприємствами інформаційно-консультаційної роботи та розгляду звернень, скарг та претензій споживачів

Виконується.
Проводиться підготовча робота

5.4

Захід. Розроблення проєкту рішення НКРЕКП про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії

IV квартал

Управління роздрібного ринку електричної енергії

Прийняття рішення НКРЕКП про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії

Виконується.
Проводиться підготовча робота

5.5

Захід. Виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

І квартал

Департамент стратегічного розвитку та планування

Прийняття рішення НКРЕКП про затвердження Звіту про результати діяльності НКРЕКП у 2018 році

Виконано. Прийнято постанову НКРЕКП від 29.03.2019 «Про затвердження Звіту про результати діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у 2018 році»

5.6

Захід. Підготовка проєкту рішення НКРЕКП про визначення ставки внеску на регулювання на ____ квартал 2019 року

Щокварталу

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Прийняття рішення НКРЕКП про визначення ставки внеску на регулювання на ____ квартал 2019 року

Виконано. Прийнято постанови НКРЕКП:
від 22.03.2019 № 385 «Про визначення ставки внеску на регулювання на ІI квартал 2019 року»;
від 22.04.2019 № 596 «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2019 рік»;
від 21.06.2019 № 1129 «Про визначення ставки внеску на регулювання на III квартал 2019 року»

5.7

Захід. Представлення Звіту про використання коштів

І квартал

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

Оприлюднення Звіту про виконання кошторису на офіційному вебсайті НКРЕКП

Звіт про виконання кошторису оприлюднено на сайті НКРЕКП та опубліковано в «Інформаційному бюлетені НКРЕКП» від 25.02.2019 № 2

5.8

Захід. Перевірка дотримання ліцензіатами прав споживачів у ході проведення НКРЕКП планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснення контролю за виконанням рішень НКРЕКП

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, а також відповідно до наявності підстав для проведення позапланових перевірок

Департамент ліцензійного контролю

Територіальні органи

Прийняття відповідних рішень НКРЕКП за результатами проведених планових (позапланових) заходів державного контролю

На підставі звернення фізичної або юридичної особи була проведена 31 позапланова перевірка, за результатами яких накладено штрафні санкції на суму 15 827 000 грн, зокрема позапланові перевірки на підставі скарг побутових споживачів щодо правомірності донарахувань обсягів природного газу, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов.
За результатми цих перевірок операторів ГРМ зобов’язано здійснити перерахунок обсягів спожитого газу всім побутовим споживачам та підготовлено звернення до Антимонопольного комітету України щодо можливого зловживання Операторами ГРМ монопольним становищем на ринку природного газу

5.9

Захід. Участь у роботі комісії Інформаційно-консультаційного центру (ІКЦ)

Протягом року

Територіальні органи

Участь у вирішенні спорів, які розглядаються комісією ІКЦ, та участь у складенні та підписанні протоколів її засідань

Територіальними органами НКРЕКП взято участь у складенні комісією Інформаційно-консультаційного центру та підписанні 474 протоколів її засідань, з них 224 на користь споживачів

5.10

Захід. Прийом громадян

Протягом року

Територіальні органи

Участь у вирішенні проблемних питань у взаємовідносинах ліцензіатів зі споживачами

Станом на 01.07.2019 територіальними органами НКРЕКП здійснено близько 3612 особистих прийомів громадян та надано роз’яснення і консультації

__________
*З 01.05.2019 - Опрацювання розрахункових матеріалів ліцензіатів щодо встановлення (коригування) тарифів на комунальні послуги з постачання гарячої води (у зв’язку з введенням у дію в повному обсязі з 01.05.2019 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» визначено нову класифікацію житлово-комунальних послуг).
**Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
та плануванняВ. Цаплінon top