Про склад Організаційного комітету та журі Конкурсу на краще висвітлення етнонаціональної проблематики у ЗМІ
Держкомнацрелігій, МОН України, МКТ України; Order, Composition of collective body on November 19, 2010109/1103/51
Document v_109654-10, current version — Adoption on November 19, 2010

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.11.2010 N 109/1103/51

Про склад Організаційного комітету та журі
Конкурсу на краще висвітлення
етнонаціональної проблематики у ЗМІ

Відповідно до Положення про конкурс на краще висвітлення
етнонаціональної проблематики, затвердженого наказом Державного
комітету України у справах національностей та релігій,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і
туризму України 15 червня 2010 року N 64/584/7 ( z0455-10 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 року
за N 455/17750, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити склад Організаційного комітету Конкурсу на
краще висвітлення етнонаціональної проблематики у засобах масової
інформації (додається).
2. Затвердити склад журі Конкурсу на краще висвітлення
етнонаціональної політики у засобах масової інформації
(додається).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.
Голова
Державного комітету України
у справах національностей
та релігій Ю.П.Богуцький
Міністр освіти і науки України Д.В.Табачник
Міністр культури
і туризму України М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України у справах
національностей та релігій,
Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства культури
і туризму України
19.11.2010 N 109/1103/51

СКЛАД
Організаційного комітету Конкурсу
на краще висвітлення етнонаціональної проблематики
у засобах масової інформації

Богуцький - голова Оргкомітету - Голова Державного
Юрій Петрович комітету України у справах
національностей та релігій
Жебровський - заступник голови Оргкомітету - перший
Борис Михайлович заступник Міністра освіти і науки
України
Кохан - заступник голови Оргкомітету - заступник
Тимофій Григорович Міністра культури і туризму України
Попок - заступник голови Оргкомітету - заступник
Андрій Андрійович Голови Державного комітету України у
справах національностей та релігій
Майстренко - секретар Оргкомітету - головний
Галина Петрівна спеціаліст відділу мовної політики та з
питань реалізації Європейської хартії
регіональних мов або мов
меншин ( 994_014 ) Департаменту
етнополітики та європейської інтеграції
Державного комітету України у справах
національностей та релігій
Лой - начальник відділу міжнаціональних
Наталія Миколаївна відносин та забезпечення діяльності
міждержавних комісій Департаменту
етнополітики та європейської інтеграції
Державного комітету України у справах
національностей та релігій
Любченко - голова національної спілки журналістів
Ігор Федорович України (за згодою)
Сабадаш - начальник відділу взаємодії з
Сергій Ілліч громадськими організаціями національних
меншин Департаменту етнополітики та
європейської інтеграції Державного
комітету України у справах
національностей та релігій
Римар - начальник відділу мовної політики та з
Світлана Анатоліївна питань реалізації Європейської хартії
регіональних мов або мов
меншин ( 994_014 ) Департаменту
етнополітики та європейської інтеграції
Державного комітету України у справах
національностей та релігій.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України у справах
національностей та релігій,
Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства культури
і туризму України
19.11.2010 N 109/1103/51

СКЛАД
журі Конкурсу на краще висвітлення
етнонаціональної проблематики
у засобах масової інформації

Попок - голова журі - заступник Голови
Андрій Андрійович Державного комітету України у справах
національностей та релігій
Бойко - помічник голови Національної спілки
Олексій Юрійович журналістів України (за згодою)
Зубко - начальник відділу культури етносів
Любов Филимонівна України та української діаспори
Міністерства культури і туризму України
Кашкіна - головний спеціаліст Департаменту
Жанна Олексіївна загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України
Климович - головний спеціаліст відділу
Віктор Степанович міжнаціональних відносин та забезпечення
діяльності міждержавних комісій
Департаменту етнополітики та
європейської інтеграції Державного
комітету України у справах
національностей та релігій
Опілат - член Національної ради з питань
Ірина Володимирівна телебачення і радіомовлення України
Сабадаш - начальник відділу взаємодії з
Сергій Ілліч громадськими організаціями національних
меншин Департаменту етнополітики та
європейської інтеграції Державного
комітету України у справах
національностей та релігій
Стебельська - головний редактор Національної
Христина Любомирівна телекомпанії України, народна артистка
України
Тяпкіна - помічниця з питань протидії ксенофобії
Яна та расизму Міжнародної організації з
міграції (за згодою)
Чередниченко - завідувач сектору по взаємодії із
Олена Миколаївна засобами масової інформації і зв'язків з
громадськістю Міністерства культури і
туризму України
Шинкаренко - головний спеціаліст відділу реклами та
Тетяна Георгіївна комунікацій Департаменту стратегічного
планування та комунікацій Міністерства
України у справах сім'ї, молоді
та спорту.on top