Document v8071563-06, current version — Adoption on November 9, 2006

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
09.11.2006 N 8071

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув лист від 26.10.2006 N 21-20/324-1 щодо
надання роз'яснень з питань ліцензування підприємницької
діяльності з надання послуг практичного психолога та повідомляє
наступне.
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) визначає види господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює
державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність
суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення
законодавства у сфері ліцензування.
Види господарської діяльності, крім випадків, передбачених
частиною другою статті 2 цього Закону ( 1775-14 ), які не включені
до переліку видів господарської діяльності, встановленого
статтею 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.
Відповідно до пункту 68 статті 9 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
ліцензуванню підлягає професійна діяльність у сфері надання
соціальних послуг.
Закон України "Про соціальні послуги" ( 966-15 ) визначає
основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги.
Відповідно до цього Закону ( 966-15 ) можуть надаватися такі
види соціальних послуг як, зокрема, психологічні послуги - надання
консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з
оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики,
спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик
особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної
реабілітації, надання методичних порад.
Відповідно до статті 10 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) суб'єкт
господарювання, який має намір провадити певний вид господарської
діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним
орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із
заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
Разом з тим, станом на 07.11.2006 року органу ліцензування
професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг не
визначено.
Слід зазначити, що відповідно до статті 2 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
ліцензування у сфері освіти здійснюється згідно з законами, що
регулюють відносини у цих сферах, зокрема, Законом України "Про
освіту" ( 1060-12 ).
Згідно з пунктом 5 статті 18 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ) діяльність навчальних закладів розпочинається за
наявності ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням
послуг для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів
кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.
Порядок ліцензування освітніх послуг затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п )
"Про ліцензування освітніх послуг".
Відповідно до пункту 3 зазначеного Порядку ( 1380-2003-п )
ліцензуванню підлягають такі послуги:
1) у сфері дошкільної освіти; догляд за дітьми дошкільного
віку; розвиток, виховання, навчання дітей дошкільного віку;
корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного
віку;
2) у сфері загальної середньої освіти: надання початкової
загальної освіти; надання базової загальної середньої освіти;
надання повної загальної середньої освіти;
3) у сфері позашкільної освіти - навчання за
художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим,
еколого-натуралістичним, науково-технічним,
дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або
спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним,
соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним напрямами;
4) у сфері професійно-технічної освіти: курсове
професійно-технічне навчання; первинна професійна підготовка;
перепідготовка робітників; підвищення кваліфікації робітників;
підготовка (в тому числі первинна професійна), перепідготовка та
підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на
навчання;
5) у сфері вищої освіти: підготовка фахівців різних
освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями);
військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за
програмою офіцерів запасу; перепідготовка за спеціальностями;
спеціалізація, розширення профілю (підвищення кваліфікації);
підготовка іноземців до вступу у вищі навчальні заклади;
підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців;
підготовка до вступу у вищі навчальні заклади.
Згідно з пунктом 4 Порядку ( 1380-2003-п ), зокрема, фізичні
особи - суб'єкти підприємницької діяльності розпочинають
діяльність з надання послуг, зазначених у пункті 3 цього Порядку,
після отримання відповідної ліцензії.
Пунктом 10 Порядку ( 1380-2003-п ) передбачено, що
ліцензування освітніх послуг здійснюють МОН - щодо надання послуг
у сфері професійно-технічної та вищої освіти і Міністерство освіти
Автономної Республіки Крим, органи управління освітою обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій -
щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти (далі - органи ліцензування).
Враховуючи вищезазначене, при здійсненні діяльності з надання
послуг практичного психолога необхідно керуватися вищезазначеними
нормативно-правовими актами.
Перший заступник Голови К.О.Ващенкоon top