Document v6261773-13, current version — Adoption on July 16, 2013

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

16.07.2013  № 6261/0/20-13

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва розглянуто лист виконавчого комітету Алчевської міської ради Луганської області від 07.06.2013 № 5/12-2458 стосовно прийняття та видачі документів дозвільного характеру некомерційним організаціям через дозвільний центр та повідомляється наступне.

Відповідно до частини першої статті 52 Господарського кодексу України (далі - Кодекс) некомерційне господарювання - це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Згідно з частиною першою статті 3 Кодексу під господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Разом з тим відповідно до абзацу п'ятнадцятого частини першої статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа України або іншої держави незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, у тому числі інвестор, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на підставі договорів з інвестором.

Згідно з абзацом одинадцятим частини першої статті 1 Закону про дозвільну систему принцип організаційної єдності - принцип, згідно з яким видача документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) суб'єктам господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку у дозвільному центрі державним адміністратором шляхом взаємодії з представниками місцевих дозвільних органів.

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 4 Закону про дозвільну систему суб'єкт господарювання за одержанням документів дозвільного характеру (переоформлення, видача дублікатів, анулювання), що видаються місцевими дозвільними органами, звертається до державного адміністратора в дозвільному центрі.

Згідно з частиною першою статті 7 Закону про дозвільну систему видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, оформлених регіональними та місцевими дозвільними органами, здійснюється в дозвільному центрі державним адміністратором за принципом організаційної єдності.

Враховуючи викладене, прийняття та видача документів дозвільного характеру некомерційним організаціям здійснюється державним адміністратором за принципом організаційної єдності.

{Текст взято з сайту Держпідприємництва України http://www.dkrp.gov.ua}on top