Document v5673837-11, current version — Adoption on February 28, 2011

             ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 
Л И С Т
28.02.2011 N 5673/7/17-0717

<...>
Відповідно до п. 52.1 ст. 52 Кодексу ( 2755-17 ) за
зверненням платників податків контролюючі органи безоплатно
надають консультації (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14) з питань
практичного застосування окремих норм податкового законодавства.
Згідно з п. 52.4 згаданої статті Кодексу ( 2755-17 )
консультації надаються органом державної податкової служби або
митним органом, в якому платник податків перебуває на обліку, або
вищим органом державної податкової служби або вищим митним
органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований, а
також центральним органом державної податкової служби або
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.
Відповідно до ст. 6 Конституції України ( 254к/96-ВР ) органи
законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої
повноваження в установлених Конституцією України ( 254к/96-ВР )
межах і відповідно до законів України.
Органи державної влади, їх посадові особи, згідно зі ст. 19
Конституції України ( 254к/96-ВР ), зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та спосіб, що передбачені
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.
Органи державної податкової служби з метою забезпечення
всебічного розгляду звернень громадян, задоволення їх законних
прав та інтересів, визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) та
законами України, у своїй діяльності керуються, зокрема, Законом
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), "Про інформацію"
( 2657-12 ), Указами Президента України, зокрема, "Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування" ( 109/2008 ), відповідними
постановами Уряду, а також безпосередньо наказами ДПА України,
зокрема, від 18.06.2008 р. N 395 ( z0554-08 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому
громадян в органах державної податкової служби".
Також відповідно до п. 4 ст. 8 Закону України від 04.12.90 р.
N 509 ( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" ДПА
України організовує надання податкових консультацій органами
державної податкової служби.
Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, які провадять
незалежну професійну діяльність, зокрема адвокатську, регулюється
ст. 178 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс),
за винятком випадків, коли ці особи на законних підставах
зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності або є
найманими особами в межах такої діяльності.
Пунктом 178.2 зазначеної статті Кодексу ( 2755-17 )
встановлено, що доходи громадян, отримані протягом календарного
року від провадження такої діяльності, оподатковуються за
ставками, визначеними в п. 167.1 ст. 167 Кодексу ( 2755-17 )
(15% та 17%).
Відповідно до п. 178.3 ст. 178 Кодексу ( 2755-17 )
оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід, тобто
різниця між доходом і документально підтвердженими витратами,
необхідними для провадження певного виду незалежної професійної
діяльності.
У разі неотримання свідоцтва про реєстрацію в органах
державної податкової служби особою, яка провадить незалежну
професійну діяльність (за ф. N 4-ОПП відповідно до наказу ДПА
України від 22.12.2010 р. N 979 ( z1439-10 ) "Про затвердження
Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що
втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації
України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.12.2010 р. за N 1439/18734), об'єктом оподаткування є доходи,
отримані від такої діяльності без урахування витрат.
При цьому згідно з п. 6.9 розділу VI згаданого наказу N 979
( z1439-10 ), якщо фізична особа зареєстрована як підприємець і
здійснює незалежну професійну діяльність, то вона обліковується в
органах державної податкової служби як фізична особа - підприємець
відповідно до зазначеного розділу наказу.
Кодексом ( 2755-17 ) (п. 178.6 ст. 178) на фізичних осіб, які
провадять незалежну професійну діяльність, покладено обов'язки
ведення обліку доходів і витрат від такої діяльності (п. 178.6
ст. 178). Форма такого обліку та порядок його ведення затверджено
наказом ДПА України від 24.12.2010 р. N 1025 ( z1425-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 р. за
N 1425/18720.
Організаційно-правові засади здійснення адвокатської
діяльності регулюються Законом України від 19.12.92 р. N 2887
( 2887-12 ) "Про адвокатуру", тому до складу витрат платників
податку, які здійснюють індивідуальну адвокатську діяльність,
включаються лише документально підтверджені витрати, необхідні для
здійснення передбачених цим Законом функцій в межах такої
діяльності. Так, зокрема, це витрати на оплату праці найманих
працівників за трудовими чи цивільно-правовими угодами; сплата
внесків до Пенсійного фонду України (як у нашому випадку - у
2011 р. за 2010 р.), єдиного соціального внеску, у т.ч. на фонд
оплати праці найманих працівників; орендна плата за користування
приміщенням, яке є робочим місцем адвоката, та витрати на
виготовлення печаток і штампів.
При цьому щодо віднесення до витрат адвоката витрат на
утримання приватної квартири, яка використовується в його
професійній діяльності, то слід зазначити, що право приватної
власності закріплює Конституція України ( 254к/96-ВР ), Цивільний
кодекс України ( 435-15 ) та Закон України "Про власність"
( 697-12 ). Суб'єктом права приватної власності відповідно до
ст. 325 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) є фізичні особи. ЦКУ
передбачає, зокрема, що учасниками цивільних відносин та
суб'єктами права власності є фізичні особи (частина перша ст. 2 та
частина перша ст. 318). Окрім того, відповідно до Житлового
кодексу України ( 5464-10 ) громадяни, які мають у приватній
власності, зокрема, квартиру (яка відноситься до приватного
житлового фонду), користуються нею для особистого проживання і
проживання членів їх сімей, оскільки призначення жилих приміщень -
саме постійне проживання в них громадян (ст. ст. 4, 6 та 150 ЖКУ)
( 5464-10 ). Враховуючи наведене, не має законодавчих підстав для
віднесення витрат на утримання приватної квартири на витрати,
пов'язані зі здійсненням незалежної адвокатської діяльності.
Заступник голови комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник
Голови ДПС України С.Лекарьon top