Document v5328342-04, current version — Adoption on November 24, 2004

                  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Департамент податків та тарифного регулювання
Л И С Т
24.11.2004 N 14/35-5328-ЕП
Начальникам
регіональних митниць
Начальникам митниць
До уваги відділів митних
платежів

Про перевірку сертифікатів походження
товару (форми А), виданих торгово-промисловими
палатами в Україні

У зв'язку із запитами митних органів щодо перевірки
сертифікатів походження товару (форми А), виданих
торгово-промисловими палатами в Україні, роз'яснюємо наступне.
Перевірка сертифікатів походження товару (форми А), що
застосовуються в рамках Генеральної системи преференцій
Європейського Співтовариства, здійснюється Управлінням
митно-тарифного регулювання Департаменту податків та тарифного
регулювання (далі - Управління) та регіональними митницями,
митницями в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів
України від 12.12.02 N 1861 ( 1861-2002-п ).
Регіональні митниці, митниці залучаються до проведення
перевірки сертифікатів походження товару (форми А), виданих
торгово-промисловими палатами в Україні (далі - ТПП), на підставі
запиту Держмитслужби України та формують відповідні матеріали в
строк, що не перевищує 30 календарних днів. У виняткових випадках
цей строк може бути продовжено за погодженням начальника
Управління, але не більше ніж на 15 календарних днів.
Після здійснення перевірки сертифіката походження товару
(форми А) (далі - сертифікат) відділом митних платежів
регіональної митниці, митниці складається довідка у двох
примірниках за формою, наведеною у додатку, яка повинна містити
повну інформацію про результати проведеної перевірки сертифіката.
Довідка підписується посадовими особами, що брали участь у
верифікації сертифіката, і начальником відділу митних платежів
регіональної митниці, митниці.
Перший примірник довідки разом із завіреними ТПП копіями
сертифіката та заявки - декларації, а також відповідь ТПП
надсилаються до Управління Держмитслужби України. Копії
документів, які використовувалися у ході перевірки сертифіката,
направляються до Управління Держмитслужби у разі вимоги їх
обов'язкового подання (ВМД, інвойси тощо). Другий примірник
довідки разом з копіями матеріалів, що свідчать про результати
перевірки сертифіката, залишаються у справах митниці.
Директор Департаменту податків
та тарифного регулювання О.І.Пашинний

ДОВІДКА
про результати перевірки достовірності
сертифіката походження товару (форми А)

від "___" _________ N_______
На виконання______________________________________________________
щодо перевірки сертифіката форми_________
Повідомляємо, що:
Сертифікат від ________ N _____________
дійсно видано _________________________________________________________
(назва ТПП)
на товар _________________________________________________________
(назва товару)
зареєстровано в журналі видачі сертифікатів
_____________________________
(дата реєстрації та
________________________
реєстраційний номер)
на підставі _________________________________
(назва документа)

уповноваженою особою ТПП
__________________________________________
(прізвище та ініціали)
завірено печаткою ________________________________________________
Дані в графі сертифіката внесено на підставі документів:__________ __________________________________________________________________
інформація про сировину та матеріали, з яких виготовлено товар,
зазначений в сертифікаті _________________________________________ __________________________________________________________________
Критерій походження (гр. 8) встановлювався на підставі:___________ __________________________________________________________________
Додаткова інформація: ____________________________________________ __________________________________________________________________
Висновок про результати перевірки_________________________________ __________________________________________________________________
Посадові особи _____________________________________________________,
(назва митного органу)
що брали участь у перевірці сертифіката: __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
Начальник відділу митних платежів ______________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.uaon top