Щодо отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності
Держкомпідприємництво; Letter on September 17, 20024-452-1666/4994
Document v4994563-02, current version — Adoption on September 17, 2002

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
17.09.2002 N 4-452-1666/4994

Щодо отримання ліцензії на здійснення
будівельної діяльності

Державним комітетом України з питань регуляторної політики
та підприємництва розглянуто <...> листа <...> і повідомляється
наступне.
Статтею 332 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ) (далі -
Кодекс) визначено, що за договором підряду підрядчик
зобов'язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням
замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов'язується
прийняти й оплатити виконану роботу.
Договір підряду на капітальне будівництво укладається
замовником з однією будівельною організацією, а у випадках і в
порядку, що визначаються Радою Міністрів СРСР, з двома і більше
будівельними організаціями, які вправі як генеральний підрядчик на
основі договору субпідряду доручати виконання окремих комплексів
робіт спеціалізованим організаціям (ст. 354 Кодексу ( 1540-06 ).
Законом України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) (далі - Закон) встановлено вичерпний
перелік видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню, зокрема, будівельна діяльність (вишукувальні та
проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорджуючих
конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних
мереж) (в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про основи містобудування" від 08.02.2001 р. N 2257-III
( 2257-14 ).
Згідно із статтею 1 Закону ( 1775-14 ) господарська
діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька,
юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції,
торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.
Таким чином, підприємству, яке є генеральним підрядчиком,
але безпосередньо не виконує вишукувальні, проектні роботи для
будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій,
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, не потрібно
отримувати ліцензію на здійснення будівельної діяльності.
Заступник голови С.Третьяков
"Податки та бухгалтерський облік",
N 87, 31.10.2002 р.on top