Щодо складання ПН сільгоспвиробником
Державна фіскальна служба; Consultations, Excerpt on June 6, 2017476/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Document v476_872-17, current version — Adoption on June 6, 2017

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

06.06.2017  № 476/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо складання ПН сільгоспвиробником

Як зазначено у зверненні, 24.03.2017 підприємство було включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі - Реєстр), дата набуття статусу отримувача бюджетної дотації 01.02.2017. При цьому 23.03.2017 підприємство не змогло зареєструвати податкові накладні з кодом "2" у другій частині порядкового номера за операціями з постачання власновиробленої сільськогосподарської продукції.

Пунктом 16-1.1 статті 16-1 Закону України від 24 червня 2004 року № 1877-IV "Про державну підтримку сільського господарства України" (далі - Закон № 1877) встановлено, що сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільськогосподарських товарів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (далі - сільськогосподарський товаровиробник), який здійснює види діяльності, визначені пунктом 16 1.3 цієї статті, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції після його внесення контролюючим органом до Реєстру.

Порядок ведення Реєстру затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 179 (далі - Порядок № 179).

Пунктом 5 Порядку № 179 визначено критерії, при досягненні яких сільськогосподарські товаровиробники можуть бути внесені до Реєстру.

Згідно з пунктом 6 Порядку № 179 сільськогосподарський товаровиробник для внесення до Реєстру подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника податку на додану вартість заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру.

Датою включення до Реєстру є дата внесення контролюючим органом до Реєстру запису про включення. Датою набуття сільськогосподарським товаровиробником статусу отримувача бюджетної дотації є перше число звітного податкового періоду (місяця), в якому досягнуто обсяги, визначені в підпункті 1 пункту 5 Порядку № 179, за результатами якого подано заяву.

Згідно з пунктом 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, платники податку на додану вартість, включені до Реєстру, у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону № 1877, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код "2".

Отже, податкові накладні з кодом "2" у другій частині порядкового номера такої податкової накладної можуть складати та реєструвати в ЄРПН лише сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру, починаючи з дати внесення їх до Реєстру.

Форму та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (далі - Порядок № 21).

Згідно з пунктом 2 розділу V Порядку № 21 при заповненні вступної частини податкової декларації з ПДВ (далі - декларація) у другій колонці рядка 06 "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" проставляється цифра:

"1" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону № 1877, та який внесений до Реєстру відповідно до Закону № 1877;

"2" - у разі подання декларації платником податку - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 16-1.3 статті 16-1 Закону № 1877, та який претендує на внесення до Реєстру відповідно до Закону № 1877.

Підпунктом 12 пункту 10 розділу III Порядку № 21 встановлено, що додаток 9 "Розрахунок податкових зобов'язань за операціями, визначеними в статті 16-1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (ДС9)" додається до декларації, в якій у полі "Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації" наявна позначка "1" або "2" відповідно до пункту 2 розділу V цього Порядку.

У додатку 9 до декларації, а також у відповідних графах (рядках) додатків 1 та 5 до декларації сільськогосподарським товаровиробником, який внесений до Реєстру, відображається інформація згідно з податковими накладними з кодом "2" у другій частині порядкового номера таких податкових накладних.

Отже, податкові накладні, складені платником податку за операціями з постачання сільськогосподарських товарів, визначених статтею 16-1 Закону № 1877, та зареєстровані в ЄРПН до дати внесення такого платника до Реєстру, в додатку 9 та у окремих графах (рядках) додатків 1 та 5 до декларації не відображаються. Такі податкові накладні відображаються в податковій звітності з ПДВ у загальновстановленому порядку.on top