Document v3462572-08, current version — Adoption on February 27, 2008

           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ 
Л И С Т
27.02.2008 N 3462/03-30

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок
обчислення і сплати страхувальниками
та застрахованими особами
внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування
до Пенсійного фонду України

(Витяг)
Постанову правління Пенсійного фонду України від 25.01.2008
N 3-3 ( z0125-08 ) "Про затвердження Змін до Інструкції про
порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими
особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування до Пенсійного фонду України", зареєстровану в
Міністерстві юстиції України 14.02.2008 за N 125/14816 (далі -
Зміни) прийнято з метою приведення Інструкції про порядок
обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до
Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління
Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1 ( z0064-04 ) та
зареєстрована у Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за
N 64/8663 (далі - Інструкція), у відповідність до норм Закону
України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення
змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) та Закону
України від 03.04.2007 N 857 ( 857-16 ) "Про внесення змін до
деяких законів України щодо пенсійного забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
До Інструкції внесено такі зміни.
Підпунктом 2.2.18 пункту 2.2 Інструкції ( z0064-04 )
доповнено перелік застрахованих осіб батьками-вихователями дитячих
будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують
грошове забезпечення відповідно до законодавства.
Підпункт 2.2.17 пункту 2.2 Інструкції ( z0064-04 ) викладено
в новій редакції, а саме, згідно зазначеного підпункту
застрахованими особами є військовослужбовці (крім
військовослужбовців строкової служби), особи рядового і
начальницького складу.
Відповідно до діючого законодавства пункт 3.1 "Узяття на
облік страхувальників та застрахованих осіб" доповнено вимогою, що
особи, які забезпечують себе роботою самостійно (адвокати,
нотаріуси) та інші фізичні особи, зобов'язані стати на облік в
органах Пенсійного фонду України, якщо вони заключають угоду
цивільно-правового характеру з фізичною особою на виконання робіт
(послуг).
Приведено у відповідність із законодавством Інструкцію
( z0064-04 ) у частині діючих у 2008 році розмірів страхових
внесків для відповідних категорій платників.
А саме:
- 19,92 відсотка від об'єкта оподаткування для платників
фіксованого сільськогосподарського податку;
- 2 відсотки від об'єкта оподаткування для застрахованих
осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та у
фізичних осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з
цивільно-правовими договорами, в тому числі для членів творчих
спілок, творчих працівників, які є членами творчих спілок,
військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби),
осіб рядового і начальницького складу (крім застрахованих осіб,
визначених абзацом третім - восьмим пункту 4 та пунктом 5 статті 4
Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування") ( 400/97-ВР ).
Окремо визначено, що на суми винагород фізичним особам за
виконання робіт (надання послуг) за угодами цивільно-правового
характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних
осіб, всі страхувальники - роботодавці нараховують страхові внески
за однією ставкою, а саме у розмірі 33,2 відсотка.
Пунктом 4.7 Інструкції ( z0064-04 ) визначається з якого
розміру страхового внеску необхідно розраховувати мінімальний
страховий внесок для кожної категорії застрахованих осіб
у 2008 році.
У підпункті 5.2.3 пункту 5 Інструкції ( z0064-04 ) уточнено
порядок застосування розміру страхового внеску при нарахуванні
страхових внесків на суми заробітної плати (доходу) період яких
більше одного місяця (допомога у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю, оплата щорічної відпустки), а саме, що у таких
випадках застосовується ставка, що діє на момент їх нарахування.
При цьому застосування максимальної величини, з якої справляються
страхові внески, здійснюється окремо за кожний місяць.
В новій редакції викладено додатки 23 та 31 до Інструкції
( z0064-04 ) та внесено зміни до додатків 33 та 34 до Інструкції.
Так, у розрахунку суми страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за звітний
місяць (додаток 23 ( z0064-04 ) до Інструкції) (далі - Розрахунок)
змінено у відповідних рядках розміри страхових внесків на діючі на
сьогодні.
Крім того, I розділ Розрахунку ( z0064-04 ) доповнено новими
рядками 6а та 7а, в яких у зв'язку з виправленням помилок,
допущених у раніше поданих Розрахунках, необхідно відображати суми
тієї заробітної плати (доходу), на які не нараховано (зайво
нараховано) страхові внески.
Звертаємо увагу, що Розрахунок ( z0064-04 ) у новій редакції
подається вперше за лютий 2008 року (Зміни до Інструкції
( z0125-08 ) набирають чинності з 25.02.2008 року).
У звіті про нарахування внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих
осіб (додаток 31 ( z0064-04 ) до Інструкції) (далі - Звіт)
відображатимуться також нараховані суми страхових внесків за
батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних
батьків, що отримують грошове забезпечення відповідно до
законодавства.
Звіт ( z0064-04 ) у новій редакції подається вперше
за лютий 2008 року. При цьому, у відповідних рядках II розділу
Звіту за лютий 2008 року платникам (районним (міським)
управліннями праці та соціального захисту населення) необхідно
відобразити також нараховані суми грошового забезпечення та
страхових внесків за батьків-вихователів дитячих будинків
сімейного типу, прийомних батьків, за січень 2008 року, тобто
однією сумою за січень та лютий 2008 року.on top