Document v3003563-11, current version — Adoption on March 30, 2011

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
30.03.2011 N 3003

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув Ваш лист від 17.03.2011 N 9+4/44-11 щодо
надання роз'яснень стосовно визначень "юридичної адреси" та
"місцезнаходження" юридичної особи та, в межах компетенції,
повідомляє.
Поняття "юридична адреса" та "фактична адреса" широко
вживаються на практиці, проте чинне законодавство України містить
лише поняття "місцезнаходження юридичної особи".
У відповідності до статті 5 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) (далі - Закон про реєстрацію) державна реєстрація
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться
державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської
ради міста обласного значення або у районній, районній у містах
Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням
юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи -
підприємця.
Статтею 1 Закону про реєстрацію ( 755-15 ) визначено, що
місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які
відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону
виступають від її імені.
Таке ж визначення містила стаття 93 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ). Законом України "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового
кодексу України" ( 2756-17 ) текст статті 93 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) викладено в новій редакції, згідно із якою
місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення
діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне
керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться
керівництво) та здійснення управління і обліку.
Слід зазначити, що відповідно до частини 168.4.6 статті 168
Податкового кодексу України ( 2755-17 ) контроль за правильністю
та своєчасністю сплати податку здійснює орган державної податкової
служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого
підрозділу.
Виходячи із норм статті 183 Податкового кодексу України
( 2755-17 ) будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи
прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника податку,
подає до органу державної податкової служби за своїм
місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву.
Згідно із частиною 117.1 статті 117 Податкового кодексу
України ( 2755-17 ) неподання у строки та у випадках, передбачених
цим Кодексом ( 2755-17 ), заяв або документів для взяття на облік
у відповідному органі державної податкової служби, реєстрації змін
місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних,
неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення
змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання
відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення
бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності,
відповідно до вимог встановлених цим Кодексом, - тягнуть за собою
накладення штрафу.
Звертаємо Вашу увагу на те, що згідно із нормами статті 16
Податкового кодексу України ( 2755-17 ), одним із обов'язків
платника податків є обов'язок повідомляти контролюючі органи про
зміну місцезнаходження юридичної особи.
Відповідно до статей 6 та 19 Закону про реєстрацію ( 755-15 )
при зміні місцезнаходження юридичної особи вносяться відповідні
зміни до відомостей Єдиного державного реєстру в порядку,
встановленому цим Законом.
Щодо питання здійснення підприємницької діяльності поза
межами місцезнаходження юридичної особи, зазначимо, що
безпосередньо підприємницьку діяльність можуть здійснювати не лише
суб'єкти - юридичні особи, а й створені ними філії та
представництва.
Так, відповідно до частини 1 статті 95 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) філією є відокремлений підрозділ юридичної
особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі
або частину її функцій.
Відповідно до частини 2 тієї ж статті представництвом є
відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів
юридичної особи.
Згідно із частинами 3 та 5 статті 95 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) філії та представництва не є юридичними
особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила,
і діють на підставі затвердженого нею положення. Відомості про
філії та представництва юридичної особи включаються до Єдиного
державного реєстру.
Заступник Голови О.Т.Сохарon top