Про внесення зміни до наказу Держветфітослужби України від 27.03.2013 № 138
Держветфітослужба України; Order on December 22, 20132355
Document v2355842-13, current version — Adoption on December 22, 2013

ДЕРЖАВНА ВЕТЕРИНАРНА ТА ФІТОСАНІТАРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.12.2013  № 2355

Про внесення зміни до наказу Держветфітослужби України від 27.03.2013 № 138

З метою приведення у відповідність до вимог Закону України "Про адміністративні послуги" наказу Держветфітослужби України від 27.03.2013 № 138 "Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Держветфітослужбою" НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до технологічних карток адміністративних послуг, що надаються Держветфітослужбою, затверджених наказом Держветфітослужби України від 27.03.2013 № 138, виклавши технологічну карту видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Башинського В.В.

Голова

В.М. Горжеєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України
22.11.2013 № 2355

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА № /

видачі експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:

на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження;

на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія* (В, У, П, З)

Термін виконання (днів)

1

Прийом пакета документів та його реєстрація

Суб'єкт надання адміністративних послуг (далі - СНАП)

В

Протягом 1 дня

2

Визначення терміну виконання та відповідальних виконавців на рівні керівників структурних підрозділів територіального органу Держветфітослужби України

Начальник територіального органу Держветфітослужби України

В

Протягом 1 дня

3

Визначення виконавців на рівні структурних підрозділів територіального органу

Заступник начальника територіального органу Держветфітослужби України

В

Протягом 1 дня

4

Передача до виконання пакета документів виконавцю структурного підрозділу територіального органу

Начальник відділу державної інспекції

В

Протягом 1 дня

5

Вивчення наданого пакета на предмет достовірності наданих відомостей

Виконавець СНАП

В

Протягом 2 - 3 дня

6

Підписання наказу та призначення державних інспекторів ветеринарної медицини для проведення інспектування потужностей (об'єктів) з метою встановлення їх відповідності положенням Закону України "Про ветеринарну медицину", ветеринарно-санітарним заходам та технічним регламентам

Начальник територіального органу - головний державний інспектор ветеринарної медицини адміністративної території

В

Протягом 2 - 3 дня

7

Перевірка стану здійснення ветеринарно-санітарних заходів на потужності (об'єкті)

Виконавець СНАП

В

Протягом 3 - 10 дня

9

Оформлення за результатами перевірки відповідного акта, в якому зазначається стан здійснення ветеринарно-санітарних заходів, а в разі, коли заходи не здійснювалися, - детальний опис виявлених порушень з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Виконавець СНАП

В

Протягом 10 дня

10

Подання акта головному державному інспекторові ветеринарної медицини відповідного територіального органу для прийняття рішення про видачу дозволу чи відмову в його видачі

Виконавець СНАП

В

Протягом 10 дня

11

Оцінка прийнятності ризику та дотримання ветеринарно-санітарних заходів, передбачених законодавством організатором заходу

Начальник територіального органу - головний державний інспектор ветеринарної медицини адміністративної території

В

Протягом 10 дня

12

Підготовка проекту рішення про відмову в видачі дозволу

Виконавець СНАП

В

Протягом 10 дня

13

Передача проекту рішення про відмову в його видачі на розгляд Головного державного інспектора ветеринарної медицини відповідного територіального органу

Виконавець СНАП

В

Протягом 10 дня

14

Підписання рішення про відмову у видачі дозволу (у разі відмови у видачі дозволу)

Головний державний інспектор ветеринарної медицини відповідного територіального органу

В

Протягом 10 дня

15

Реєстрація та направлення заявникові відмову у видачі дозволу

Виконавець СНАП

В

Протягом 10 дня

16

Розгляд пакета документів та підготовленого проекту дозволу, візування проекту дозволу

Виконавець СНАП, Начальник відділу виконавця СНАП та його керівник

В, П

Протягом 10 дня

17

Розгляд пакета документів та підготовленого проекту дозволу, підписання дозволу

Головний державний інспектор ветеринарної медицини відповідного територіального органу

П

Протягом 10 дня

18

Реєстрація підписаного дозволу та направлення його заявнику

Виконавець СНАП

В, П

Протягом 10 дня

Загальна кількість днів надання послуги

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10

__________
*Умовні позначки: В - виконує; У - бере участь; П - погоджує; З - затверджує.on top