Document v2183837-11, current version — Adoption on November 2, 2011

                ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
Л И С Т
02.11.2011 N 2183/5/15-1416
Голові Національного
банку України
Арбузову С.Г.
вул. Інститутська, 9
м. Київ 01601

Про застосування пункту 159.4 статті 159
Податкового кодексу України

Шановний Сергію Геннадійовичу!
Державна податкова служба України, керуючись статтями 2 та 8
Закону України від 4 грудня 1990 року N 509 ( 509-12 ) "Про
державну податкову службу в Україні", повідомляє таке.
З метою забезпечення виконання Програми економічних реформ
України на 2010 - 2014 роки ( n0004100-10 ) у частині зниження
частки проблемних активів у загальному портфелі банків та взятих
Україною зобов'язань у Меморандумі про економічну та фінансову
політику в рамках спільної з МВФ програми "Стенд-бай" щодо
спрощення порядку списання банками безнадійних позик, було внесено
відповідні зміни до податкового законодавства.
Так, у підпункті 159.4.1 пункту 159.4 статті 159 Податкового
кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс) вказано, що банки
відшкодовують заборгованість, визначену безнадійною, відповідно до
встановленої Національним банком України методики. Порядок
відшкодування безнадійної заборгованості за рахунок страхових
резервів для банків також визначається Національним банком
України.
Національний банк України відповідно до зазначених норм
Кодексу ( 2755-17 ) встановив Методику визначення безнадійною
заборгованості за активними банківськими операціями та постановою
Правління Національного банку України від 01.06.2011 N 172
( z0722-11 ), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
17.06.2011 за N 722/19460, затвердив Порядок відшкодування банками
України безнадійної заборгованості за рахунок резерву (далі -
Порядок). Порядок погоджено із Міністерством фінансів України.
Таким чином, керуючись нормами підпункту 159.4.1 пункту 159.4
статті 159 Кодексу ( 2755-17 ), банки згідно з Порядком мають
право списувати за рахунок страхового резерву заборгованість, яка
визначена безнадійною відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку України, у тому числі і у разі її
невідповідності визначеним у підпункті 14.1.11 пункту 14.1
статті 14 Кодексу ( 2755-17 ) ознакам, без віднесення в подальшому
цього страхового резерву на дохід платника податків.
У разі погашення безнадійної заборгованості, відшкодованої
(списаної) за рахунок страхового резерву, банки повинні збільшити
свої доходи на суму компенсації, одержаної від позичальника або
від відчуження об'єкта застави, та відповідно сплатити податок на
прибуток.
З повагою,
Голова В.Ю.Захарченкоon top