Document v1917815-13, current version — Adoption on November 21, 2013

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
Департамент інспектування у соціальній сфері та культурі

ЛИСТ

21.11.2013  № 04-18/1917

Щодо надання роз'яснень

Департамент інспектування у соціальній сфері та культурі за результатами розгляду листів Держфінінспекції <...> щодо надання роз'яснень з питань правомірності включення представників державної фінансової інспекції до складу комісії для проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, повідомляє.

Відповідно до п. 7 Порядку проведення інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.2013 р. № 711 (далі - Порядок), для проведення інвентаризації наказом керівника закладу або посадової особи, яка виконує його обов'язки, утворюється комісія з числа працівників закладу, персональний склад якої погоджується із структурним підрозділом з питань охорони здоров'я відповідної місцевої держадміністрації або відповідним підрозділом державного органу, до сфери управління якого належить заклад. До складу комісії обов'язково включається головний (старший) бухгалтер закладу, а також представник територіального органу Держфінінспекції або відповідного підрозділу державного органу, до сфери управління якого належить заклад, що проводить контрольно-ревізійну роботу.

Слід зазначити, що Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" від 26.01.93 р. № 2939-XII (далі - Закон) не заборонено включення до складу вищевказаних комісій представників державної фінансової інспекції.

Так, відповідно до п. 4 ст. 10 Закону передбачено, що органу державного фінансового контролю надано право вимагати від керівників підконтрольних установ, в яких проводиться ревізія, проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків. В той же час, інвентаризації обладнання в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, відповідно до вимог Порядку, проводяться за межами контрольних заходів.

Крім цього, звертаємо увагу, що відповідно до вимог п. 1.4 Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 р. № 90, основними завданнями інвентаризації є:

• виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, виявлення невикористовуваних матеріальних цінностей;

• дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей;

• перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі - щодо якої термін позовної давності минув, та інших статей балансу;

• виявлення товарно-матеріальних цінностей, які застарілі або частково втратили свою споживчу властивість.

Питання щодо необхідності проведення документальної перевірки бухгалтерських та звітних даних представниками державної фінансової інспекції у п. 2 Порядку не піднімається.

В.о. Голови

В. Костюшкоon top