Document v1488282-17, current version — Adoption on November 29, 2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2017  № 1488

Про затвердження складу експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства охорони здоров'я України з атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів

Відповідно до статті 71 Основ законодавства України про охорону здоров'я, статей 16, 17 Закону України "Про судову експертизу", абзаців четвертого, вісімдесят сьомого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (із змінами), пункту 4 Порядку проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 серпня 2017 року № 889, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за № 1060/30928, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства охорони здоров'я України з атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30 листопада 2012 року № 978 "Про затвердження складу експертно-кваліфікаційної комісії МОЗ України по присвоєнню кваліфікаційного класу судового експерта лікарям-судово-психіатричним експертам та психологам-судовим експертам державних спеціалізованих установ".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

В.о. Міністра

У. Супрун


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
29.11.2017 № 1488

СКЛАД
експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства охорони здоров'я України з атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів


Шум
Сергій Сергійович

-

директор Державної установи "Український моніторинговий та медичний центр з наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров'я України", судово-психіатричний експерт четвертого кваліфікаційного класу, фахівець з процесуальних питань судової експертизи, кандидат медичних наук, голова комісії;


Ревенок
Олександр Анатолійович

-

завідувач відділу комплексної судово-психіатричної експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України, судово-психіатричний експерт вищого кваліфікаційного класу, доктор медичних наук, професор, заступник голови комісії;


Олійник
Оксана Петрівна

-

провідний науковий співробітник відділу комплексної судово-психіатричної експертизи Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології Міністерства охорони здоров'я України, судово-психіатричний експерт другого кваліфікаційного класу, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, секретар комісії;


Васильєва
Наталія Юріївна

-

заступник директора з експертної роботи Київського міського центру судово-психіатричної експертизи, судово-психіатричний експерт першого кваліфікаційного класу, кандидат медичних наук, член комісії (за згодою);


Гуцал
Володимир Йосипович

-

завідуючий відділення судово-психіатричних експертиз № 5 Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня", судово-психіатричний експерт першого кваліфікаційного класу, член комісії (за згодою);


Козерацька
Олена Андріївна

-

лікар, судово-психіатричний експерт Київського міського центру судово-психіатричної експертизи, судово-психіатричний експерт вищого кваліфікаційного класу, кандидат медичних наук, член комісії (за згодою);


Опейда
Світлана Володимирівна

-

директор Київського міського центру судово-психіатричної експертизи, судово-психіатричних експерт вищого кваліфікаційного класу, член комісії (за згодою).

В.о. директора
Медичного департаменту


А. Гаврилюк

{Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua}



on top