Щодо Переліку чинних документів відділу особливо небезпечних інфекцій
Центральна санепідемстанція; Letter, Specification on May 27, 200404.4.01-02-01/115-1089
Document v1089422-04, current version — Adoption on May 27, 2004

              МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 
ЦЕНТРАЛЬНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ
Л И С Т
27.05.2004 N 04.4.01-02-01/115-1089
Головним лікарям
Республіканської
санепідстанції АР Крим,
обласних, Київської
та Севастопольської міських,
центральних на водному,
залізничному, повітряному
транспорті санепідстанцій

Відповідно до наказу МОЗ України від 10.09.2003 р. N 58 "Про
розробку переліку діючих нормативно-правових актів", надсилаю
Перелік чинних документів відділу особливо небезпечних інфекцій
станом на 01.06.2004 року для керівництва та виконання.
Головний лікар Л.С.Некрасова

Додаток

ПЕРЕЛІК
чинних документів відділу ОНІ
станом на 01.06.2004 р.

------------------------------------------------------------------ | N | Шифр документу | Назва документу | Орган, який | |п/п | (Закон, | |затвердив документ| | |постанова, наказ | | (Верховна Рада, | | | і т.д.). | | КМ, МОЗ і т.д.). | |----------------------------------------------------------------| | 1. Закони України | |----------------------------------------------------------------| | |Закон України |"Про забезпечення |Президент України | | |N 4004-XII |санітарного та | | | |( 4004-12 ) |епідемічного | | | |від 24.02.94 р. |благополуччя | | | | |населення" | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Закон України |"Про захист населення |Президент України | | |N 1645-III |від інфекційних | | | |( 1645-14 ) |хвороб" | | | |від 06.04.2000 р.| | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Закон України |"Про внесення змін до |Президент України | | |N 913-IV |Закону України "Про | | | |( 913-15 ) від 5 |захист населення від | | | |5 червня 2003 р. |інфекційних хвороб" | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Закон України |"Про запобігання |Президент України | | |( 1972-12 ), |захворюванню на СНІД | | | |Відомості ВР |та соціальний захист | | | |України, 1992 р. |населення" | | | |N 11, ст. 152 | | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Закон України |"Про внесення змін до |Президент України | | |N 155/98-ВР |Закону України "Про | | | |( 155/98-ВР ) |запобігання | | | |від 03.03.98 р. |захворюванню на СНІД | | | | |та соціальний захист | | | | |населення" | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Закон України |"Про внесення змін до |Президент України | | |N 2776-III |Закону України "Про | | | |( 2776-14 ) |запобігання | | | |15 листопада |захворюванню на | | | |2001 р. |синдром набутого | | | | |імунодефіциту (СНІД) | | | | |та соціальний захист | | | | |населення" | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Закон України |"Про боротьбу із |Президент України | | |N 2586-III |захворюванням на | | | |( 2586-14 ) |туберкульоз" | | | |05.07.2001 р. | | | |----------------------------------------------------------------| | 2. Постанови Кабінету Міністрів України | |----------------------------------------------------------------| | |Постанова N 696 |"Правила санітарної |Кабінет Міністрів | | |( 696-99-п ) |охорони території |України | | |24.04.99 р. |України". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 5 |"Зміни, що вносяться |Кабінет Міністрів | | |( 5-2001-п ) |до Правил санітарної |України | | |12.01.2001 р. |охорони території | | | | |України". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1259 |"Про внесення змін до |Кабінет Міністрів | | |( 1259-2001-п ) |Правил в'їзду |України | | |26.09.2001 р. |іноземців в Україну, | | | | |їх виїзду з України і | | | | |транзитного проїзду | | | | |через її територію". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1569 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 1569-2002-п ) |Порядку справляння |України | | |24.10.2002 р. |єдиного збору у | | | | |пунктах пропуску через| | | | |державний кордон". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 2026 |"Питання запобігання |Кабінет Міністрів | | |( 2026-98-п ) |та захисту населення |України | | |18.12.98 р. |від ВІЛ-інфекції та | | | | |СНІД". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 2026 |"Правила медичного |Кабінет Міністрів | | |( 2026-98-п ) |огляду з метою |України | | |18.12.98 р. |виявлення ВІЛ- | | | | |інфекції, обліку ВІЛ- | | | | |інфікованих і хворих | | | | |на СНІД та медичного | | | | |нагляду за ними". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 2026 |"Порядок компенсації |Кабінет Міністрів | | |( 2026-98-п ) |ВІЛ-інфікованим або |України | | |18.12.98 р. |хворим на СНІД за | | | | |використанні їх крові | | | | |та інших біологічних | | | | |матеріалів для | | | | |наукового | | | | |дослідження". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 2026 |"Перелік і нормативи |Кабінет Міністрів | | |( 2026-98-п ) |застосування засобів |України | | |18.12.98 р. |індивідуального | | | | |захисту працівників | | | | |закладів охорони | | | | |здоров'я, що проводять| | | | |діагностичні | | | | |дослідження на ВІЛ- | | | | |інфекцію, надають | | | | |медичну допомогу ВІЛ- | | | | |інфікованим і хворим | | | | |на СНІД, а також | | | | |контактують з кров'ю | | | | |та іншими біологічними| | | | |матеріалами від ВІЛ- | | | | |інфікованих осіб". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 2026 |"Порядок акредитації |Кабінет Міністрів | | |( 2026-98-п ) |спеціальних |України | | |18.12.98 р. |лабораторій | | | | |діагностики СНІД". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1642 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 1642-98-п ) |Порядку та умов |України | | |16.10.98 р. |обов'язкового | | | | |страхування медичних | | | | |працівників та інших | | | | |осіб на випадок | | | | |інфікування вірусом | | | | |імунодефіциту людини | | | | |під час виконання ними| | | | |професійних | | | | |обов'язків". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1403 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 1403-2001-п ) |Програми розвитку |України | | |26.10.2001 |донорства крові та її | | | | |компонентів на 2002 - | | | | |2007 роки" | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 790 |"Про програму |Кабінет Міністрів | | |( 790-2001-п ) |профілактики ВІЛ- |України | | |11.07.2001 |інфекції, СНІДу на | | | | |2001 - 2003 роки". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 179 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 179-2001-п ) |Програми запобігання і|України | | |28.02.2001 р. |ліквідації проявів | | | | |захворювання великої | | | | |рогатої худоби на | | | | |губчастоподібну | | | | |енцефалопатію та інших| | | | |пріонних інфекцій на | | | | |території України на | | | | |2001 - 2010 рр." | | | | |" | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 695 |"Про оплату праці та |Кабінет Міністрів | | |( 695-94-п ) |виплати по службових |України | | |10.10.94 р. |відрядженням | | | | |працівникам, що | | | | |направляються для | | | | |ліквідації вогнищ | | | | |холери". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 559 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 559-2001-п ) |Переліку професій, |України | | |23.05.2001 р. |виробництв та | | | | |організацій, | | | | |працівники яких | | | | |підлягають | | | | |обов'язковим | | | | |профілактичним, | | | | |медичним оглядам, | | | | |порядку проведення | | | | |цих оглядів та видачі | | | | |особистих медичних | | | | |книжок". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 122 |"Про комплексні |Кабінет Міністрів | | |( 122-2001-п ) |заходи, спрямовані на |України | | |07.02.2001 р. |ефективну реалізацію | | | | |державної політики в | | | | |сфері захисту | | | | |населення і території | | | | |від надзвичайних | | | | |ситуацій техногенного | | | | |та природного | | | | |характеру, запобігання| | | | |та оперативне | | | | |реагування на них, на | | | | |період до 2005 року". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1218 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 1218-2002-п ) |Положення про державну|України | | |19.08.2002 р. |санітарно- | | | | |епідеміологічну службу| | | | |України". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1109 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 1109-99-п ) |Положення про |України | | |22.06.99 р. |державний санітарно- | | | | |епідеміологічний | | | | |нагляд в Україні". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 174 |"Про Державну комісію |Кабінет Міністрів | | |( 174-98-п ) |з питань техногенно- |України | | |16.02.98 р. |екологічної безпеки та| | | | |надзвичайних | | | | |ситуацій". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 517 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 517-98-п ) |положень про державні |України | | |20.04.98 р. |надзвичайні | | | | |протиепідемічні | | | | |комісії". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1501 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 1501-2002-п ) |Типового положення про|України | | |11.10.2002 р. |державну надзвичайну | | | | |протиепідемічну | | | | |комісію при Раді | | | | |Міністрів Автономної | | | | |Республіки Крим, | | | | |обласних, Київській | | | | |та Севастопольській | | | | |міських, районних | | | | |державних | | | | |адміністраціях". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1099 |"Про порядок |Кабінет Міністрів | | |( 1099-98-п ) |класифікації |України | | |15.07.98 р. |надзвичайних | | | | |ситуацій". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 228 |"Про порядок |Кабінет Міністрів | | |( 228-99-п ) |оформлення дозволів |України | | |20.02.99 р. |для в'їзду в Україну".| | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1168 |"Про внесення змін до |Кабінет Міністрів | | |( 1168-2003-п ) |постанови КМ України |України | | |28.07.2003 р. |від 20.02.99 р. N 228 | | | | |"Про порядок | | | | |оформлення дозволів | | | | |для в'їзду в Україну".| | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 179 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 179-2001-п ) |Програми запобігання і|України | | |28.02.2001 р. |ліквідації проявів | | | | |захворювання великої | | | | |рогатої худоби на | | | | |губчастоподібну | | | | |енцефалопатію та інших| | | | |пріонних інфекцій на | | | | |території України на | | | | |2001 - 2010 роки". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 944 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 944-2002-п ) |Порядку і правил |України | | |09.07.2002 р. |проведення | | | | |обов'язкового | | | | |страхування і | | | | |відповідальності | | | | |власників собак за | | | | |шкоду, яка може бути | | | | |заподіяна третім | | | | |особам". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Постанова N 1203 |"Про затвердження |Кабінет Міністрів | | |( 1203-2000-п ) |Положення про пункти |України | | |03.08.2000 р. |пропуску через | | | | |державний кордон". | | |----------------------------------------------------------------| | 3. Накази МОЗ України та діючі накази МОЗ СРСР | |----------------------------------------------------------------| | |Наказ N 133 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( v0133282-95 ) |Переліку особливо | | | |19.07.95 р. |небезпечних, | | | | |небезпечних | | | | |інфекційних та | | | | |паразитарних хвороб | | | | |людини і носійства | | | | |збудників цих хвороб".| | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 190 |"Про надання |МОЗ України | | |( v0190282-02 ) |позачергових | | | |23.05.2002 р. |повідомлень | | | | |Міністерству охорони | | | | |здоров'я України". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 415 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( z0932-01 ) |Переліку інфекційних | | | |19.10.2001 р. |хвороб, захворювання | | | | |на які є підставою для| | | | |відмови у наданні | | | | |дозволу на імміграцію | | | | |в Україну". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 276 |"Про порядок |МОЗ України | | |( z0824-00 ) |проведення | | | |31.10.2000 р. |профілактичних щеплень| | | | |в Україні". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 5/10 |"Про затвердження |МОЗ України, | | |( z0107-99 ) |Інструкції про порядок|Мінфін України, | | |11.01.99 р. |витрачання бюджетних |Мін'юст України | | |09.02.99 р. |асигнувань на заходи | | | |N 107/3400 |боротьби з епідеміями,| | | | |оплату праці й | | | | |відряджень медичних та| | | | |інших працівників, які| | | | |направлені на боротьбу| | | | |з епідеміями". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 135 |"Про створення СПЕБ". |МОЗ України | | |( v0135282-92 ) | | | | |від 15.09.92 р. | | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 274 |"Про термінові заходи |МОЗ України | | |13.10.94 р. |щодо покращення | | | | |підготовки медичних | | | | |кадрів з питань ОНІ". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 31 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( z0519-00 ) |положень про | | | |23.02.2000 р. |спеціальні санітарно- | | | | |карантинні | | | | |підрозділи". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 167 |"Про удосконалення |МОЗ України | | |( v0167282-97 ) |протихолерних заходів | | | |30.05.97 |в Україні". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 167 |"Інструкція по |МОЗ України | | |( v0167282-97 ) |організації та | | | |30.05.97 р. |проведенню | | | | |протихолерних заходів,| | | | |клініці та | | | | |лабораторній | | | | |діагностиці холери". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 188 |"Про зміни обсягу |МОЗ України | | |19.07.95 р. |досліджень на холеру".| | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 267 |"Про надзвичайну |МОЗ України | | |( v0267282-94 ) |ситуацію з чуми та | | | |30.09.94 р. |необхідні | | | | |протиепідемічні | | | | |заходи". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 294-ДСП |"О проведении |МОЗ УРСР | | |27.04.87 р. |мероприятий в случае | | | | |возникновения | | | | |карантинных | | | | |заболеваний и | | | | |контагиозных вирусных | | | | |геморрагических | | | | |лихорадок". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 246 |"Про удосконалення |МОЗ України | | |( v0246282-93 ) |заходів профілактики | | | |21.12.93 р. |епідемічного висипного| | | | |тифу та хвороби | | | | |Бриля". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 115 |"Про заходи щодо |МОЗ України | | |( v0115282-97 ) |профілактики та | | | |14.04.97 р. |виявлення захворювань | | | | |на гарячку Ку". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 38 |"Про організацію та |МОЗ України | | |28.09.94 р. |проведення заходів по | | | | |боротьбі з | | | | |педикульозом". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 233 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( z0536-96 ) |інструкції щодо | | | |29.07.96 р. |надання медико- | | | | |санітарної допомоги | | | | |хворим на | | | | |туберкульоз". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 83 |"Про оптимізацію та |МОЗ України | | |( v0083282-00 ) |уніфікацію проведення | | | |20.04.2000 р. |протитуберкульозних | | | | |заходів в умовах | | | | |недостатнього їх | | | | |фінансування". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 127-А |"Про затвердження |МОЗ України | | |21.05.99 р. |Програми Міністерства | | | | |охорони здоров'я | | | | |України щодо | | | | |реалізації Комплексних| | | | |заходів боротьби з | | | | |туберкульозом, | | | | |затверджених | | | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від | | | | |23.04.99 р. N 667". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 26 |"Про удосконалення |МОЗ України | | |( v0026282-96 ) |протитуберкульозної | | | |14.02.96 р. |допомоги в країні". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 182 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( v0182282-01 ) |щоквартальної | | | |15.05.2001 р. |галузевої статистичної| | | | |звітної форми N 33- | | | | |коротка "Звіт про | | | | |хворих на | | | | |туберкульоз". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 45 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( v0045282-02 ) |Інструкції з | | | |06.02.2002 р. |бактеріологічної | | | | |діагностики | | | | |туберкульозної | | | | |інфекції". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 112/139 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( z0405-02 ) |форми первинного | | | |25.03.2002 р. |обліку N 089/0 | | | | |повідомлення про | | | | |хворого з уперше в | | | | |житті встановленим | | | | |діагнозом активного | | | | |туберкульозу або його | | | | |рецидиву та Інструкції| | | | |щодо її заповнення". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 311 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( v0311282-99 ) |інструкцій щодо | | | |30.12.99 р. |надання | | | | |фтизіопульмонологічної| | | | |допомоги хворим". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 314 |"Про заходи з |МОЗ України | | |( v0314282-03 ) |профілактики | | | |09.07.2003 р. |захворювань на | | | | |сибірку". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 342 |"Про заходи щодо |МОЗ України | | |( v0342282-03 ) |профілактики | | | |23.07.2003 р. |захворювань на | | | | |туляремію". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 601 |"О совершенствовании |МЗ СССР | | |19.05.83 р. |эпизоотологических | | | | |прогнозов по | | | | |туляремии". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 205 |"Про удосконалення |МОЗ України | | |( v0205282-04 ) |заходів профілактики | | | |15.04.2004 р. |захворювань людей на | | | | |сказ". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 315/43 |"Про затвердження |МОЗ України | | |01.12.2000 р. |Комплексної програми |Держдепартамент | | | |основних заходів |ветмедицини МінАП | | | |профілактики і |України | | | |боротьби зі сказом в | | | | |Україні на 2000 - 2010| | | | |роки". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 566 |Наказ "Об |МОЗ УРСР | | |25.08.87 р. |усовершенствовании | | | | |эпидемиологического | | | | |надзора за зоонозами".| | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 490/59 |"Про заходи щодо |МОЗ України | | |( v0490282-01 ) |профілактики | | | |10.12.2001 р. |захворювань на | | | | |бруцельоз". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 352 |"По профілактиці |МОЗ УРСР | | |31.05.83 р. |лептоспірозу в | | | | |Україні". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 1152 |"О профилактике |МЗ СССР | | |13.11.79 р. |заболеваемости людей | | | | |лептоспирозом". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 120 |"Про вдосконалення |МОЗ України | | |( z0819-00 ) |медичної допомоги | | | |25.05.2000 р. |хворим на ВІЛ- | | | | |інфекцію/СНІД)". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 344 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( v0344282-00 ) |методичних | | | |15.12.2000 р. |рекомендацій з | | | | |удосконалення | | | | |організації медичної | | | | |допомоги хворим на | | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 37/5 |"Про посилення заходів|МОЗ України | | |( v0037282-01 ) |щодо забезпечення | | | |01.02.2001 р. |інфекційної безпеки | | | | |донорської крові в | | | | |Україні". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 71 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( v0071282-02 ) |інструкції з | | | |22.02.2002 р. |організації роботи | | | | |лабораторної | | | | |діагностики ВІЛ- | | | | |інфекції". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 426-ДСП |"О выполнении задач по|МОЗ УРСР | | |18.06.87 р. |борьбе со СПИД в | | | | |УССР". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 144 |"Об организации службы|МОЗ УРСР | | |07.07.89 р. |профилактики СПИД в | | | | |УССР". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 388 |"Про організацію |МОЗ України | | |( v0388282-01 ) |виконання доручення | | | |27.09.2001 р. |Прем'єр-міністра | | | | |України від 30.08.2001| | | | |N 11949/1 до Указу | | | | |Президента України від| | | | |28.08.2001 N 741 "Про | | | | |додаткові заходи щодо | | | | |посилення боротьби з | | | | |ВІЛ-інфекцією/СНІДом".| | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 28 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( v0028282-02 ) |заходів МОЗ України | | | |29.01.2002 р. |щодо виконання Указу | | | | |Президента України | | | | |"Про оголошення в | | | | |Україні 2002 року | | | | |роком боротьби зі | | | | |СНІДом". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 196 |"Про невідкладні |МОЗ України | | |( v0196282-01 ) |заходи попередження | | | |24.05.2001 р. |розповсюдження та | | | | |ліквідації пріонних | | | | |інфекцій". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 429 |"Про впровадження в |МОЗ України | | |( v0429282-02 ) |практику установ та | | | |27.11.2002 р. |закладів охорони | | | | |здоров'я, санітарно- | | | | |епідеміологічних | | | | |установ методичних | | | | |вказівок з | | | | |епідеміологічного | | | | |нагляду за пріонними | | | | |інфекціями". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 321 |"Про затвердження |МОЗ України | | |( v0321282-02 ) |інструкції з | | | |21.08.2002 р. |лабораторної | | | | |діагностики сибірки у | | | | |людей, в сировині | | | | |тваринницького | | | | |походження та об'єктах| | | | |довкілля". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Наказ N 883 |"О порядке проведения |МЗ СРСР | | |13.09.77 р. |санитарного осмотра и | | | | |карантинного досмотра | | | | |судов". | | |----------------------------------------------------------------| | 4. Методичні вказівки МОЗ України, СРСР | |----------------------------------------------------------------| | |Методические |Методические указания |МЗ СССР | | |указания N 870-70|по борьбе с | | | |06.10.70 р. |туберкулезом для | | | | |санитарно- | | | | |эпидемиологических | | | | |станций. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методические |По классификации |МЗ СССР | | |указания N 1980- |очагов туберкулезной | | | |79 04.05.79 р. |инфекции, проведению и| | | | |контролю качества | | | | |дезинфекционных | | | | |мероприятий при | | | | |туберкулезе. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методические |Методические указания |МЗ СССР | | |указания |по поиску и изучению | | | |10.10.73 р. |эпизоотий туляремии. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методические |Методические указания |МЗ СССР | | |указания |по клинической | | | |26.04.63 р. |диагностике, лечению и| | | | |профилактике | | | | |осложнений после | | | | |введения | | | | |антирабической | | | | |вакцины. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методические |Методические |МОЗ УРСР | | |рекомендации |рекомендации по | | | |14.02.78 р. |усовершенствованию | | | | |организа-ции и | | | | |оказания | | | | |антирабической помощи | | | | |населению. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методические |Методические |МОЗ УРСР | | |рекомендации |рекомендации по | | | |06.10.75 р. |пропаганде мер | | | | |профилактики | | | | |бешенства. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методические |Методические |МЗ СССР | | |рекомендации |рекомендации по | | | |30.03.81 р. |проведению | | | | |профилактических и | | | | |противоэпидемических | | | | |мероприятий в завозных| | | | |очагах мелиоидоза". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методические |"Обеспечение |МЗ СССР | | |указания |противоэпидемической | | | |26.05.86 р. |готовности морских | | | | |(речных) судов". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методические |Временные методические|МОЗ УРСР | | |указания |указания к | | | |10.12.79 р. |планированию | | | | |мероприятий по | | | | |санитарной охране | | | | |территорий от заноса и| | | | |распространения | | | | |карантинных инфекций. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методичні |"Клиника, лечение и |МЗ СССР | | |рекомендації |диагности ка | | | |Москва, 1987 |легионеллеза". | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |МЗ СССР N 28-11/6|Временные методические|МЗ СССР | | |29.04.81 р. |указания по | | | | |организации и | | | | |проведению | | | | |дезинфекционных | | | | |мероприятий при особо | | | | |опасных вирусных | | | | |геморрагических | | | | |лихорадках. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Тимчасова |Тимчасова |МОЗ України | | |інструктивно- |інструктивно-методична| | | |методична |вказівка з | | | |вказівка |діагностики, лікування| | | |30.08.99 р. |і профілактики | | | | |марсельської гарячки. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Методичні |"Організація та |МОЗ України | | |вказівки |проведення первинних | | | |12.05.2003 р. |заходів при виявленні | | | |N 16 |хворого (трупа) або | | | | |підозри на зараження | | | | |карантинними | | | | |інфекціями, | | | | |контагіозними | | | | |вірусними | | | | |геморагічними | | | | |гарячками та іншими | | | | |небезпечними | | | | |інфекційними хворобами| | | | |неясної етіології. | | |----------------------------------------------------------------| | 5. Інструкції та правила МОЗ України, СРСР | |----------------------------------------------------------------| | |Інструкція |"По экстренной |МЗ СССР | | |Москва, 1984 р. |профилактике и лечению| | | | |опасных инфекционных | | | | |заболеваний". ДСП. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Інструкція |Інструкція по |МОЗ України | | |04.06.99 р. |застосуванню вакцини | | | | |антирабічної | | | | |культуральної очищеної| | | | |концентрованої сухої | | | | |(КоКАВ) та | | | | |антирабічного | | | | |імуноглобуліну. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Инструкция |Инструкция о |МЗ СССР | | |07.10.66 |профилактике | | | | |заболеваний людей | | | | |ящуром. | | |----+-----------------+----------------------+------------------| | |Правила |Правила по утриманню |Мінжитлокомунгосп,| | |17.06.80 р. |собак, котів і хижих |Мінсільгосп, МОЗ | | | |тварин в населених |УРСР | | | |пунктах Української | | | | |РСР. | | ------------------------------------------------------------------
Зав. відділом ОНІ Ю.О.Новохатнійon top