Document v0991731-13, invalid, current version — Loss of force on April 14, 2016, on the basis - v0686731-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2013  № 991

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 686 від 14.04.2016}

Про внесення змін до Робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року

Відповідно до статті 19 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 № 128, та плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 157, НАКАЗУЮ:

1. Унести до Робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 14.12.2010 № 567, зміни, що додаються.

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А.А.

Міністр

І.М. ПрасоловДодаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
19.08.2013 № 991

ЗМІНИ,
що вносяться до Робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року

1. У розділі "2012 рік" позиції 1, 2, 6, 8 - 24 виключити.

2. Розділ "2013 рік" викласти в такій редакції:

"

2013 рік

1

Технічний регламент з поводження з відходами електронного та електричного обладнання

Директива 2002/96/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 27 січня 2003 року про відходи електричного й електронного обладнання (ВЕЕО)

Мінприроди

II квартал

2

Технічний регламент щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/59/ЄС від 27 листопада 2000 року про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

Мінприроди

III квартал

3

Технічний регламент про термічне оброблення відходів виробництва та споживання

Директива 2000/76/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 4 грудня 2000 року про спалювання відходів

Мінприроди

IV квартал

4

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529 "Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування"

Регламент ЄС № 66/2010 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про знак екомаркування Європейського Союзу

Мінприроди

IV квартал

5

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів"

Директива Європейського Парламенту і Ради 95/16/ЄС від 29 червня 1995 року про наближення законодавства держав-членів щодо ліфтів

Держгірпромнагляд

IV квартал

6

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"

Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21 грудня 1989 року про наближення законодавств держав-членів щодо засобів індивідуального захисту

Держгірпромнагляд

IV квартал

7

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 № 1076 "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів"

Директива 2000/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 року про устаткування канатних доріг, призначених для перевезення людей

Держгірпромнагляд

IV квартал

8

Проект Закону України "Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів"

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС

Мінрегіон

II квартал

9

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском"

Директива Європейського Парламенту та Ради від 29 травня 1997 року про зближення законів держав-членів щодо устаткування, яке працює під тиском, 97/23/ЄС

Держгірпромнагляд

IV квартал

10

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 "Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників"

Директива Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на робочому місці (дев'ята окрема Директива у значенні статті 16 (1) Директиви 89/391/ЄЕС)

Держгірпромнагляд

IV квартал

11

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 268 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску"

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/105/ЄС від 16 вересня 2009 року про прості посудини, що перебувають під тиском

Держгірпромнагляд

IV квартал

12

Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 липня 2008 року про оперативну сумісність/ інтероперабельність залізничних систем у межах Співтовариства

Мінінфраструктури

IV квартал

13

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 108 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин"

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1061/2010 від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради відносно енергетичного маркування побутових пральних машин

Держенергоефективності

II квартал

14

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 5 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення"

Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 року про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

Держенергоефективності

II квартал

15

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 107 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій"

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1060/2010 від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних холодильників

Держенергоефективності

II квартал

16

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 641 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro"

Директива 98/79/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року про медичні діагностичні засоби in vitro

Держлікслужба

II квартал

17

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 621 "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"

Директива Ради 90/385/ЄЕС від 20 червня 1990 року про наближення законів держав-членів про активні медичні прилади для імплантації

Держлікслужба

II квартал

18

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 536 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів"

Директива Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 року про медичні прилади

Держлікслужба

II квартал

19

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 190 "Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів"

Директива 2009/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року щодо неавтоматичних зважувальних приладів

Мінекономрозвитку

IV квартал

20

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 № 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки"

Директива 2004/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про вимірювальні прилади

Мінекономрозвитку

IV квартал

21

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 901 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок"

Директива 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року про безпеку іграшок

Мінекономрозвитку

II квартал

22

Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників

Делегований Регламент Комісії ЄС № 874/2012 від 12 липня 2012 року, який доповнює Директиву Ради Європейського Парламенту 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування електричних ламп та світильників

Держенергоефективності

IV квартал

23

Туризм. Вимоги до туристичних ресурсів

-

Держтуризмкурортів

IV квартал

24

Туризм. Вимоги до маркування та знакування

-

Держтуризмкурортів

IV квартал

25

Туризм. Вимоги до надання послуг

-

Держтуризмкурортів

IV квартал

".

Директор департаменту
технічного регулювання


Д.В. Сандуловon top