Document v0974874-17, valid, current version — Adoption on July 27, 2017
( Last event — Entry into force, gone January 11, 2018. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 974

Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії для цілей стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити на перший регуляторний період (3 роки) параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - ліцензіат) на рівні:

1) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, - 12,5 %;

2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, - 12,5 %;

3) показник ефективності для операційних контрольованих витрат - 1 %;

4) коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання - 0,7 відносних одиниць;

5) цільовий індекс середньої тривалості відключень у системі (далі - AIT) внаслідок технологічних порушень у мережах ліцензіата та запланованих без попередження перерв у передачі електричної енергії - 1,0 хв (не застосовується в перший рік першого регуляторного періоду).

У разі перевищення цільового значення показника АІТ необхідний дохід ліцензіата коригується у сторону зменшення за такою шкалою:

Обсяг перевищення, хв

Сума коригування необхідного доходу, тис. грн

до 0,1

10 000

від 0,1 до 0,2

20 000

від 0,2 до 0,3

40 000

від 0,3 до 0,4

60 000

від 0,4 до 0,5

80 000

понад 0,5

100 000

6) цільові значення показників якості електричної енергії (рівень напруги, частота тощо) у магістральних та міждержавних електричних мережах (буде встановлено додатково та застосовуватиметься з другого регуляторного періоду).

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовкon top