Document v0947732-13, current version — Revision on November 6, 2014, on the basis - v0795732-14

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.12.2013  № 947

Про затвердження Плану діяльності Міненерговугілля України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
№ 91 від 29.01.2014
№ 150 від 13.02.2014
№ 272 від 28.03.2014
№ 315 від 22.04.2014
№ 398 від 29.05.2014
№ 480 від 26.06.2014
№ 512 від 15.07.2014
№ 559 від 12.08.2014
№ 651 від 19.09.2014
№ 711 від 09.10.2014
№ 743 від 24.10.2014
№ 795 від 06.11.2014}

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731, із змінами та доповненнями до неї, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міненерговугілля України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, що додається.

2. Структурному підрозділу, який є відповідальним за розроблення проекту регуляторного акта, забезпечити:

підготовку та опублікування проектів регуляторних актів у встановленому порядку;

проведення базового, повторного, періодичного відстеження регуляторного акта, зазначеного у пункті 1 цього наказу, після його підписання (прийняття) відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Е. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
13.12.2013 № 947

ПЛАН
діяльності Міненерговугілля України з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Вид та назва проекту РА

Мета прийняття РА

Підрозділи, відповідальні за розроблення проектів РА

Термін підготовки проекту РА

1.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про генеральну схему планування території України"

Визначення придатних (оптимальних) територій для потенційного розташування майданчиків для будівництва нових атомних електростанцій в Україні

Департамент ядерної енергетики та атомної промисловості

IV квартал 2014 року

2.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107"

З метою запровадження для експертів технічних відповідного навчання та атестації

Відділ науково-технічного забезпечення державного нагляду
Держгірпромнагляд

II квартал 2014 року

3.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"

З метою приведення у відповідність до законодавства

Відділ науково-технічного забезпечення державного нагляду
Держгірпромнагляд

II квартал 2014 року

4.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення обов'язкового технічного контролю великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів"

На виконання вимог частини 13 статті 35 Закону України "Про дорожній рух"

Відділ науково-технічного забезпечення державного нагляду
Держгірпромнагляд

II квартал 2014 року

8.

Закон України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про альтернативні види палива"

З метою розв'язання проблем щодо створення сприятливих умов для прискореного розвитку виробництва та споживання альтернативних видів палива на території України, прогресивного розвитку ринку моторних палив України

Департамент з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива

III квартал 2014 року

9.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони електричних мереж"

З метою підвищення надійності електропостачання та безпеки населення, чіткого визначення вимог до особливого режиму використання земель в охоронних зонах

Департамент електроенергетики

I квартал 2014 року

10.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження порядків повідомної реєстрації укладених договорів концесії та взяття на облік укладених договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

На виконання пунктів 1 - 2 статті 11 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

Департамент майнових відносин та управління корпоративними правами

I квартал 2014 року

11.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Порядку підготовки та впровадження проектів реконструкції теплових електростанцій"

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності" з метою удосконалення процедури підготовки та впровадження проектів реконструкції теплових електростанцій та контролю за їх реалізацією

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку

I квартал 2014 року

12.

Наказ Міненерговугілля, Мінфіну, НАК "Нафтогаз України" "Про затвердження Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання та електроенергію"

На виконання пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20

Департамент економіки і фінансів

II квартал 2014 року

13.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Порядку підготовки та впровадження проектів реконструкції теплових електростанцій"

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності"

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку

I квартал 2014 року

14.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Переліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування та Порядку визначення їх розмірів"

Приведення у відповідність до Податкового кодексу України

Департамент з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива

II квартал 2014 року

15.

Закон України "Про внесення змін до статті 188-1 Кримінального кодексу України"

З метою запобігання злочинам у газовій сфері, забезпечення дисципліни газопостачання та споживання газу відповідно до обсягів природного газу, встановлених договором, та на виконання Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

Департамент з питань виробництва традиційних та альтернативних видів палива

III квартал 2014 року

16.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток до Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності"

З метою уточнення класу професійного ризику для гірничо-збагачувальних підприємств

Департамент бухгалтерського обліку

III квартал 2014 року

17.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 950"

З метою оперативного запровадження неавтоматичного ліцензування імпорту в Україну у 2014 році та послаблення соціальної напруги у вугледобувних регіонах, відповідно до вимог статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

Департамент реструктуризації вугільної провислості

III квартал 2014 року

18.

Наказ Міненерговугілля "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міненерговугілля України від 21 червня 2013 року № 388"

З метою здійснення дерегуляції підприємницької діяльності відповідно до Плану заходів з підвищення показників України у рейтингу Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації "Ведення бізнесу"

Департамент електроенергетики

II квартал 2014 року

19.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року № 75"

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"

Департамент електроенергетики

III квартал 2014 року

20.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж"

З метою приведення у відповідність до Державних будівельних норм "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі. ДБН В.2.5-39:2008", затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 09.12.2008 № 568

Департамент електроенергетики

II квартал 2014 року

21.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Порядку підготовки системним оператором плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років та порядку його оприлюднення"

На виконання пункту 10 статті 17 Закону України від 24.10.2013 № 663-VII "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку

ІІ квартал 2014 року

22.

Наказ Мінрегіону та Міненерговугілля "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288"

Відповідно до статті 392 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

Департамент промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики

ІІ квартал 2014 року

23.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Методики оцінки технічного стану силових трансформаторів напругою від 35 кВ до 750кВ"

З метою приведення у відповідність до законодавства

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного комплексу

ІІІ квартал 2014 року

24.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Змін до Акта здійснення заходу з державного енергетичного нагляду (контролю)"

З метою приведення у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 572 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного комплексу

ІІІ квартал 2014 року

25.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил охорони теплових мереж"

На виконання статей 18, 23 та 32 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів"

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного комплексу

III квартал 2014 року

26.

Закон України "Про внесення змін до статті 48 Гірничого закону України"

На виконання абзацу 3 підпункту 1.8 пункту 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 25

Департамент з питань функціонування та реформування вугільної промисловості

III квартал 2014 року

27.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу"

На виконання вимог статті 19 1 Закону України "Про теплопостачання"

Фінансово-економічний департамент

III квартал 2014 року

28.

Закон України "Щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії України"

Погашення заборгованості, яка утворилась на Оптовому ринку електричної енергії України, для створення передумов для запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

Фінансово-економічний департамент

III квартал 2014 року

29.

Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України

Запровадження податкових важелів шляхом внесення доповнень до Податкового кодексу України для застосування процедури повного погашення заборгованості, яка утворилась на Оптовому ринку електричної енергії України та створення передумов для запровадження повномасштабного ринку електричної енергії

Фінансово-економічний департамент

III квартал 2014 року

30.

Наказ Міненерговугілля "Про порядок визначення випробувальних лабораторій якості бензинів та палив (дизельних, суднових та котельних)"

На виконання Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927

Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору

III квартал 2014 року

31.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів"

На виконання пункту 2 Плану організації підготовки проектів актів для забезпечення реалізації Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів", схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року

Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора

III квартал 2014 року

32.

Закону України "Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо безпеки використання об'єктів електроенергетики

З метою реалізацією положень статті 5 Закону України "Про електроенергетику" в частині реалізації державної політики в електроенергетиці з питань створення умов безпечної експлуатації об'єктів електроенергетики

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора

III квартал 2014 року

33.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України"

На виконання абзацу дванадцятого підпункту 1 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора

III квартал 2014 року

34.

Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"

З метою зменшення адміністративного навантаження на суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, спрощення процедури отримання дозвільної документації та удосконалення порядку встановлення тарифів на виробництво теплової енергії

Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора

III квартал 2014 року

35.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у сфері закупівель"

Забезпечення права замовника здійснювати закупівлю товарів безпосередньо у вітчизняного виробника такого товару після проведення з ним (ними) переговорів, виключивши таким чином можливість закупівлі такого товару у посередника, або вибору переможцем торгів учасника, зареєстрованого в країні, проти якої застосовано економічні та/або політичні санкції, що можуть призвести до невиконання договору та блокування подальших закупівель відповідних товарів, робіт і послуг

Департамент з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу

III квартал 2014 року

36.

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування угод про розподіл продукції"

З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою видобування корисних копалин у родовищах з важкодобувними запасами та збільшення ресурсу природного газу для забезпечення потреб населення шляхом реалізації частини виробленої продукції (видобутого природного газу), що залишається у власності держави, за угодою про розподіл продукції

Юридичний департамент

III квартал 2014

37.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо зменшення навантаження на бюджет та створення конкурентного середовища на ринку вугілля"

Забезпечення організації та розвитку вугільної промисловості для максимально можливого задоволення потреб держави в паливно-енергетичних ресурсах за рахунок збільшення обсягів купівлі вугілля власного видобутку та зменшення навантаження на державний бюджет

Фінансово-економічний департамент

III квартал 2014

38.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Методики випробувань газоочисних установок теплових електростанцій і котелень"

З метою підвищення якості контролю вимірювання концентрації шкідливих речовин у димових газах, ступеня очищення та інших параметрів газоочисних установок

Департамент стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики

III квартал 2014

39.

Наказ Міненерговугілля "Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 жовтня 2013 року № 748"

З метою приведення норм наказу у відповідність до вимог Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" в частині перенесення розрахункової дати з 1 січня 2013 року. Це забезпечить складання підприємствами ПЕК звітності за результатами застосування механізмів погашення заборгованості на визначену Законом розрахункову дату

Фінансово-економічний департамент

IV квартал 2014 р.

40.

Проект Закону України "Про обов'язкове відокремлення видів діяльності в електроенергетиці"

З метою визначення комплексу правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на здійснення відокремлення на ринку електричної енергії діяльності з розподілу електричної енергії від інших видів діяльності, які визначено у даному законопроекті, та приведення у відповідність енергетичного законодавства України до енергетичного законодавства ЄС

Юридичний департамент

I квартал 2015 р.

41.

Проект наказу Міненерговугілля "Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж ОЕС України"

Відповідно до абзацу 12 підпункту 1 пункту 2 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії" з метою визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж ОЕС України

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору

IV квартал 2014 р.

42.

Проект наказу Міненерговугілля "Про затвердження стандарту операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України щодо організації моніторингу

Відповідно до статей 5-1, 7 Закону України "Про електроенергетику" з метою організації моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки та виконання допоміжних заходів з контролю за технічним станом та організацією експлуатації енергетичного обладнання об'єднаної енергетичної системи України

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору

IV квартал 2014 р.

43.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження Порядку моніторингу за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України"

Відповідно до статей 7 Закону України "Про електроенергетику"

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору

IV квартал

44.

Наказ Міненерговугілля "Про затвердження форми висновку за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів"

Відповідно до статей 8, 13 Закону України "Про електроенергетику" з метою встановлення єдиного підходу до формування висновку за результатами проведеного оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів

Департамент з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектору

IV квартал

45.

Наказ Міненерговугілля "Про деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"

З метою унормування правовідносин суб'єктів ринку природного газу на період опалювального сезону 2014/15 років в процесі підготовки, затвердження та оприлюднення місячних планових (розрахункових) балансів природного газу протягом згаданого вище опалювального сезону

Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору

IV квартал

46.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 і від 1 серпня 2013 р. № 927"

З метою усунення проблемних питань, виявлених під час застосування Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927

Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора

IV квартал

{План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 91 від 29.01.2014, № 150 від 13.02.2014, № 272 від 28.03.2014, № 315 від 22.04.2014, № 398 від 29.05.2014, № 480 від 26.06.2014, № 512 від 15.07.2014, № 559 від 12.08.2014, № 651 від 19.09.2014, № 711 від 09.10.2014, № 743 від 24.10.2014, № 795 від 06.11.2014}

{Текст взято з сайту Міненерговугілля України http://mpe.kmu.gov.ua/}on top