Document v0893739-15, invalid, current version — Loss of force on March 29, 2017, on the basis - v0518739-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.09.2015  № 893

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 518 від 29.03.2017}

Про внесення змін до Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Відповідно до пункту 7 Положення про державну службу зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20.01.2015 № 41 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести до Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 № 324 (зі змінами), зміни що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.

Міністр

П. РозенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
04.09.2015  № 893

ЗМІНИ
до Випуску 80 "Соціальні послуги" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

1. Абзац другий розділу "Вступ" після слів "Директор центру соціально-психологічної допомоги" доповнити словами "Директор регіонального центру зайнятості", "Директор базового центру зайнятості".

2. Розділ "КЕРІВНИКИ" доповнити пунктами 14 і 15 такого змісту:

"14. Директор регіонального центру зайнятості

Завдання та обов'язки. Організовує, координує, контролює діяльність Центру та підпорядкованих центрів зайнятості щодо виконання завдань, пов'язаних із соціальним захистом населення від безробіття. Здійснює керівництво діяльністю Центру та є персонально відповідальним за діяльність підпорядкованих базових центрів зайнятості, за виконання покладених на них завдань і функцій, ефективну роботу регіонального та базових центрів зайнятості, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділених у розпорядження регіонального центру зайнятості майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Служби, координацію роботи та здійснення контролю за діяльністю навчальних закладів Служби на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Забезпечує дієвість процесів організаційного управління, а також реалізацію інших завдань, визначених законодавством у сфері зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Забезпечує цільове та ефективне використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до затвердженого кошторису видатків. Представляє Центр у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань зайнятості та соціального захисту від безробіття. Вживає заходів для створення та утримання в належному стані матеріальної бази регіонального центру зайнятості та матеріальних баз підпорядкованих центрів зайнятості та навчальних закладів.

Повинен знати: Конституцію України, закони України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про засади запобігання і протидії корупції", трудове законодавство; принципи роботи Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Служба зайнятості"; сучасні методи господарювання та управління; основи організації фінансово-господарської діяльності установи; економіку організації праці та управління; українську мову; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за спеціальностями в таких галузях знань: соціальні та поведінкові науки, право, управління та адміністрування, соціальна робота. Стаж роботи за фахом у сфері державної служби зайнятості на керівних посадах - не менше ніж 5 років або на керівних посадах в інших сферах управління - не менше ніж 7 років.

15. Директор базового центру зайнятості

Завдання та обов'язки. Організовує, координує, контролює діяльність центру щодо виконання завдань, пов'язаних із соціальним захистом населення від безробіття. Здійснює керівництво діяльністю Центру та є персонально відповідальним за виконання покладених на нього завдань і функцій, ефективну роботу Центру, цільове використання коштів Фонду в межах затвердженого кошторису видатків, належне використання виділених у розпорядження Центру майна та матеріальних цінностей, виконання наказів і доручень Голови Служби та директора регіонального центру зайнятості. Забезпечує дієвість процесів організаційного управління, а також реалізацію інших завдань, визначених законодавством у сфері зайнятості та обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Забезпечує цільове та ефективне використання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відповідно до затвердженого кошторису видатків. Представляє Центр у взаємовідносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян з питань зайнятості та соціального захисту від безробіття. Вживає заходів для створення та утримання в належному стані матеріально-технічної бази базового центру зайнятості.

Повинен знати: Конституцію України, закони України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про засади запобігання і протидії корупції", трудове законодавство; принципи роботи Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Служба зайнятості"; сучасні методи господарювання та управління; основи організації фінансово-господарської діяльності установи; економіку організації праці та управління; українську мову; правила охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта другого рівня за ступенем магістра за спеціальностями в таких галузях знань: соціальні та поведінкові науки, право, управління та адміністрування, соціальна робота. Стаж роботи за фахом у сфері державної служби зайнятості на керівних посадах - не менше ніж 3 роки або на керівних посадах в інших сферах управління - не менше ніж 5 років."

{Текст взято з сайту Держслужби зайнятості України http://www.dcz.gov.ua}on top