Document v0850739-19, current version — Adoption on May 31, 2019

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.05.2019  № 850

Про затвердження Переліку інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України

Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації", на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України (далі - Перелік), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Мінсоцполітики, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінсоцполітики:

визначити та подати Департаменту інформаційних технологій (І. Луценко) кандидатури відповідальних працівників, які забезпечуватимуть роботу з відкритими даними;

забезпечити розміщення та подальше оновлення публічної інформації у формі відкритих даних (далі - Інформація) на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

забезпечити актуальність і достовірність Інформації шляхом її своєчасного оновлення.

3. Управлінню по роботі з персоналом (Т. Видмиш) подати пропозиції щодо включення питань розвитку відкритих даних, які відноситься до компетенції Мінсоцполітики, до освітніх програм з підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців.

4. Департаменту інформаційних технологій (І. Луценко):

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики;

подавати у разі потреби пропозиції Державному агентству з питань електронного урядування України щодо особливості оприлюднення даних, які формуються з використанням інформації з обмеженим доступом відповідно до Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних";

забезпечити технічний супровід передання Інформації для розміщення її на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

надавати права доступу для входу на сайт Єдиного державного веб-порталу відкритих даних відповідальним працівникам, які забезпечуватимуть роботу з відкритими даними.

5. Підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних" (зі змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Шамбіра.

Міністр

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
31 травня 2019 року № 850

ПЕРЕЛІК
інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України

Назва інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних

Структура набору даних

Відповідальний структурний підрозділ (керівник)

Періодичність оновлення

I. Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України

1

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України (із зазначенням їхніх телефонів та адрес)

RTF, ODT

Відділ з питань діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій
(Т. Дідковська)
Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

2

Інформація про структуру апарату Міністерства соціальної політики

CSV, ODS, XML, JSON

Управління по роботі з персоналом
(Т. Видмиш)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

3

Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними програмами

CSV, ODS, XML, JSON

Департамент реалізації державних соціальних програм
(М. Вишневська)

Щоквартально

4

Нормативи, що затверджуються Міністерством соціальної політики України

CSV, ODS, XML, JSON

Керівники структурних підрозділів

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня затвердження документа;
щодекади, щорічно

5

Звіт щодо основної діяльності

RTF, ODT

Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції
(Н. Підлужна)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня затвердження документа;
щорічно

6

Звіти щодо задоволення запитів на інформацію, в тому числі публічну

RTF, ODT

Управління звернень громадян та контролю виконання
(С. Гацанюк)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня затвердження документа;
щодекади, щорічно

7

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

RTF, ODT

Керівники підприємств, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

8

Річні плани закупівель

CSV, ODS, XML, JSON

Управління адміністративного забезпечення (О. Сивура)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

9

Система обліку публічної інформації

CSV, ODS, XML, JSON

Управління звернень громадян та контролю виконання
(С. Гацанюк)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

10

Перелік наборів відкритих даних

CSV, ODS, XML, JSON

Департамент інформаційних технологій
(І. Луценко)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

11

Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг і бланки заяв щодо надання адміністративної послуги

CSV, ODS, XML, JSON

Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

12

Адміністративні дані в значенні Закону України "Про державну статистику", що збираються (обробляються) Міністерством соціальної політики України та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону

RTF, ODT

Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

13

Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Міністерством соціальної політики України, проекти нормативно-правових актів, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики

CSV, ODS, XML, JSON

Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

Невідкладно, але не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня затвердження документа

14

Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного та комунального секторів економіки, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

CSV, ODS, XML, JSON

Відділ з питань діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій
(Т. Дідковська)
Керівники державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

Щоквартально, щорічно

15

Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення

CSV, ODS, XML, JSON

Керівники структурних підрозділів
Сектор з питань комунікацій

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

16

Інші дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних (відповідно до пункту 3 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 (зі змінами)

RTF, ODT

Керівники структурних підрозділів, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України
Сектор з питань комунікацій

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

17

Річні зведені основні показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

CSV, ODS, XML, JSON

Відділ з питань діяльності підвідомчих підприємств, установ та організацій
(Т. Дідковська)
Керівники державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України

Щорічно

18

Інформація про нормативно-правові засади діяльності Міністерства соціальної політики України

RTF, ODT

Керівники структурних підрозділів
Сектор з питань комунікацій

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

19

Інформація щодо отриманого в межах міжнародної технічної допомоги майна (обладнання, програмного забезпечення)

RTF, ODT

Керівники структурних підрозділів
Сектор з питань комунікацій

Щорічно

20

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дати їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення

CSV, ODS, XML, JSON

Керівники структурних підрозділів
Сектор з питань комунікацій

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

II. Перелік реєстрів та повідомлень, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство соціальної політики України

Назва реєстру, повідомлення, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних

Інформація, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України

Структура набору даних

Відповідальний структурний підрозділ (керівник)

Періодичність оновлення

21

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Інформація щодо юридичних осіб:
найменування;
скорочена назва;
код ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
прізвище, ім'я, по батькові керівника;
основний вид діяльності;
прізвище, ім'я, по батькові або найменування засновника та розмір його частки у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді), у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, країна громадянства та місце проживання кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника
Щодо фізичних осіб - підприємців:
прізвище, ім'я, по батькові;
місце проживання;
основний вид діяльності

CSV, ODS, XML, JSON

Департамент забезпечення прав дітей та оздоровлення
(Р. Колбаса)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

22

Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії

Прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, мінімальна допомога по безробіттю, допомога на поховання для безробітних, допомога на поховання для працюючих та членів їхніх сімей, щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (зі змінами)), допомога при народженні дитини, допомога на дітей одиноким матерям, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, державна соціальна допомога

CSV, ODS, XML, JSON

Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції
(Н. Підлужна)

Щомісячно

23

Інформація про основні показники рівня життя населення

Основні показники рівня життя населення, доходи та витрати населення, заробітна плата, індекси споживчих цін, витрати і ресурси домогосподарств України, показники бідності

CSV, ODS, XML, JSON

Директорат стратегічного планування, координації політики та євроінтеграції
(Н. Підлужна)

Щомісячно

24

Результати моніторингу показників заробітної плати

Номінальна заробітна плата, стан забезпечення випереджаючого зростання номінальної заробітної плати порівняно з ростом споживчих цін, співвідношення номінальної заробітної плати за регіонами України та мінімальної заробітної плати, індекси реальної заробітної плати (у відсотках до відповідного місяця попереднього року)

CSV, ODS, XML, JSON

Директорат норм та стандартів гідної праці
(Ю. Кузовой)

Щомісячно

25

Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Назва підприємства, форма власності, економічна активність, кількість працівників, термін заборгованості із заробітної плати (місяців), причина заборгованості із заробітної плати, сума заборгованості

CSV, ODS, XML, JSON

Директорат норм та стандартів гідної праці
(Ю. Кузовой)

Щомісячно

26

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Номер, назва отримувача, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, телефон, прізвище, ім'я, по батькові керівника, номер та дата наказу про включення/виключення/зміни в реєстрі

CSV, ODS, XML, JSON

Управління адміністративного забезпечення
(О. Сивура)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

27

Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України

Найменування організації, установи; код ЄДРПОУ; місцезнаходження юридичної особи; адреса та контакти; відомості про керівника; дата надходження повідомлення до Мінсоцполітики

CSV, ODS, XML, JSON

Директорат соціальних послуг та інтеграції
(Ю. Гайдаржи)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

28

Довідник телефонів гарячих ліній для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Найменування організації; контакти

CSV, ODS, XML, JSON

Управління протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

29

Інформація про посадових осіб, відповідальних за встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Область, відповідальний структурний підрозділ, прізвище, ім'я, по батькові, посада, поштова адреса, номер телефону та електронна адреса відповідальної особи

CSV, ODS, XML, JSON

Управління протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

30

Інформація про посадових осіб, відповідальних за забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Область, відповідальний структурний підрозділ, прізвище, ім'я, по батькові, посада, поштова адреса, номер телефону та електронна адреса відповідальної особи

CSV, ODS, XML, JSON

Відділ гендерної рівності
(В. Осадча)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

31

Інформація про посадових осіб (координаторів), відповідальних за проведення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

Відповідальний заступник голови обласної державної адміністрації, поштова адреса, номер телефону, відповідальний структурний підрозділ, прізвище, ім'я, по батькові, посада керівника, поштова адреса, номер телефону та електронна адреса

CSV, ODS, XML, JSON

Управління протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

32

Інформація про відповідальних посадових осіб Державної установи "Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей"

Область, контакти керівників територіальних відділень, поштова адреса, номер телефону та електронна адреса

CSV, ODS, XML, JSON

Управління протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

33

Єдиний державний реєстр отримувачів субсидій Міністерства соціальної політики України

Адреса домогосподарства, якому призначено субсидію, розмір субсидії, стан субсидії (діюча/ні)

CSV, ODS, XML, JSON

Директорат сім'ї та соціальної підтримки населення
(В. Музиченко)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

34

Реєстр отримувачів коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам

Протоколи засідання комісії з питань розподілу коштів для надання грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам

CSV, ODS, XML, JSON

Управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій
(О. Черванчук)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

35

Перелік суб'єктів, які мають ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Назва суб'єкта господарської діяльності; ідентифікаційний код, номер та серія паспорта; керівник (ліцензіат); місцезнаходження

CSV, ODS, XML, JSON

Директорат норм та стандартів гідної праці
(О. Савенко)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

36

Класифікатор професій

Перелік професійних назв робіт, посад, професій, занять, які використовуються у штатних розписах суб'єктів господарювання всіх форм власності

CSV, ODS, XML, JSON

Директорат норм та стандартів гідної праці
(О. Савенко)

Не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня внесення змін

{Текст взято з сайту Мінсоцполітики України http://www.msp.gov.ua}on top