Document v0820731-12, invalid, current version — Loss of force on April 14, 2016, on the basis - v0686731-16

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2012  № 820

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 686 від 14.04.2016}

Про внесення змін до Робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року

Відповідно до статті 19 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012 № 187, та плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 № 156, НАКАЗУЮ:

1. Унести до робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року, затвердженої наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 14.12.2010 № 567, зміни, що додаються.

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" забезпечити опублікування цього наказу в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Павленка В.П.

Міністр

П.О. Порошенко
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
18.07.2012  № 820

ЗМІНИ,
що вносяться до робочої програми розроблення технічних регламентів на період до 2020 року

1. У розділі "2011 рік" позиції 1, 3 - 11 та 15 виключити.

2. Розділ "2012 рік" викласти в такій редакції:

"

2012 рік

1

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 № 529 "Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування"

Регламент ЄС № 66/2010 Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про знак екомаркування Європейського Союзу

Мінприроди

III квартал

2

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельних та суднових палив, топкового мазуту та визначення кінцевого строку переходу на стандарт Євро-4 та вищі

Директива 98/70/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 1998 року щодо якості бензину та дизельного палива та внесення змін до Директиви Ради 93/12/ЄЕС Директива Ради 1999/32/ЄС від 26 квітня 1999 року щодо зменшення вмісту сірки у певних видах рідкого палива та яка вносить зміни до Директиви 93/12/ЄЕС

Міненерговугілля

III квартал

3

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 939 "Про затвердження Технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування"

-

Держатомрегулювання

III квартал

4

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 785 "Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання"

Директива 2004/108/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року про наближення законодавств держав-членів щодо електромагнітної сумісності та що скасовує дію Директиви 89/336/ЄЕС

Мінекономрозвитку

II квартал

5

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1149 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання"

Директива 2006/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно електричного обладнання, призначеного для застосування в електричних мережах з відповідною зміною напруги

Мінекономрозвитку

III квартал

6

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2008 № 536 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів"

Директива Ради 93/42/ЄЕС від 14 червня 1993 року про медичні прилади

Держлікслужба

III квартал

7

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 933 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин та устаткування"

Директива 2006/42/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 17 травня 2006 року щодо машин і механізмів та внесення змін до Директиви 95/16/ЄС

Мінекономрозвитку

III квартал

8

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 465 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів"

Директива Європейського Парламенту і Ради 95/16/ЄС від 29 червня 1995 року про наближення законодавства держав-членів щодо ліфтів

Держгірпромнагляд

III квартал

9

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2008 № 621 "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують"

Директива Ради 90/385/ЄЕС від 20 червня 1990 року про наближення законів держав-членів про активні медичні прилади для імплантації

Держлікслужба

III квартал

10

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 № 641 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro"

Директива 98/79/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 1998 року про медичні діагностичні засоби in vitro

Держлікслужба

III квартал

11

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 № 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту"

Директива Ради 89/686/ЄЕС від 21 грудня 1989 року про наближення законодавств держав-членів щодо засобів індивідуального захисту

Держгірпромнагляд

IV квартал

12

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14.10.2009 № 1076 "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів"

Директива 2000/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 року про устаткування канатних доріг, призначених для перевезення людей

Держгірпромнагляд

IV квартал

13

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 35 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском"

Директива Європейського Парламенту та Ради від 29 травня 1997 року про зближення законів держав-членів щодо устаткування, яке працює під тиском, 97/23/ЄС

Держгірпромнагляд

IV квартал

14

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1262 "Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників"

Директива Ради 92/58/ЄЕС від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та/або гігієни на робочому місці (дев'ята окрема Директива у значенні статті 16(1) Директиви 89/391/ЄЕС)

Держгірпромнагляд

IV квартал

15

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 901 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок"

Директива 2009/48 Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року про безпеку іграшок

Мінекономрозвитку

IV квартал

16

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 190 "Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів"

Директива 2009/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року щодо неавтоматичних зважувальних приладів

Мінекономрозвитку

IV квартал

17

Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 5 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення")

Директива 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 року про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами

Держенергоефективності

IV квартал

18

Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників (внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 107 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій")

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1060/2010 від 28 вересня 2010 що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради про енергетичне маркування побутових електричних холодильників

Держенергоефективності

IV квартал

19

Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 108 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин"

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 1061/2010 від 28 вересня 2010 року, що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради, відносно енергетичного маркування побутових пральних машин

Держенергоефективності

IV квартал

20

Технічний регламент щодо відходів електричного та електронного обладнання

Директива 2002/96/ЕС Європейського Парламенту і Ради від 27 січня 2003 року про відходи електричного й електронного обладнання (ВЕЕО)

Мінприроди

IV квартал

21

Технічний регламент щодо приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажу портовими спорудами

Директива Європейського Парламенту та Ради 2000/59/ЄС від 27 листопада 2000 року про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу

Мінприроди

IV квартал

22

Проект Закону України "Про Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд"

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює узгоджені умови для реалізації на ринку будівельних виробів та припиняє дію Директиви Ради 89/106/ЕЕС

Мінрегіон

IV квартал

23

Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту

Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 липня 2008 року про оперативну сумісність/інтероперабельність залізничних систем у межах Співтовариства

Мінінфраструктури

IV квартал

24

Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту

Директива 2008/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 17 липня 2008 року про оперативну сумісність/інтероперабельність залізничних систем у межах Співтовариства

Мінінфраструктури

IV квартал

".

Заступник
директора департаменту
технічного регулювання -
начальник управління
з питань стандартизації
та оцінки відповідності


С.В. Алексеєвon top