Document v0806224-11, current version — Revision on June 23, 2011, on the basis - v0955224-11

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
30.05.2011 N 806

Про заходи щодо забезпечення проведення продажу
акцій ВАТ за грошові кошти
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 955 ( v0955224-11 ) від 23.06.2011 }

На виконання вимог Державної програми приватизації на
2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000
N 1723-III ( 1723-14 ) "Про Державну програму приватизації",
постанови Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 258
( 258-2011-п ) "Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з
приватизації державного майна", наказу ФДМУ від 18.04.2011 N 567
( v0567224-11 ), для забезпечення проведення грошових видів
продажу акцій ВАТ (крім конкурсів) та з метою забезпечення
грошових надходжень від приватизації державного майна до
Державного бюджету України у 2011 році ( 2857-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Начальникам регіональних відділень Фонду державного майна
України та директорам департаментів Фонду:
1.1. Забезпечити подання до ФДМУ пакетів акцій ВАТ для
продажу на сто одинадцятому спеціалізованому аукціоні за грошові
кошти (САГК) через Державну акціонерну компанію "Національна
мережа аукціонних центрів" (ДАК "НМАЦ").
1.2. Забезпечити до 8 червня 2011 року подання до
Департаменту інформаційних технологій, моніторингу та
прогнозування пакетів документів для продажу акцій ВАТ у паперовій
формі відповідно до п. 2.3 Порядку проведення спеціалізованих
аукціонів за грошові кошти через Державну акціонерну компанію
"Національна мережа аукціонних центрів", затвердженого наказом
ФДМУ від 09.08.2000 N 1660 ( z0551-00 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції від 27.08.2000 за N 551/4772, наказів
ФДМУ від 02.07.2004 N 1340 та від 08.04.2004 N 703
( v0703224-04 ), а також інформаційних повідомлень, підготовлених
в ІПС "ЕТАП".
1.3. Інформаційні повідомлення про продаж пакетів акцій ВАТ у
паперовій формі, запропоновані до продажу на спеціалізованому
аукціоні за грошові кошти через ДАК "НМАЦ", мають бути
підготовлені відповідно до п. 2.4 Порядку проведення
спеціалізованих аукціонів за грошові кошти через ДАК "НМАЦ"
( z0551-00 ), інструктивних листів ФДМУ від 30.08.2000
N 10-36-10636 ( v0636224-00 ) та від 09.07.2004 N 10-34-9433.
2. Директору Департаменту інформаційних технологій,
моніторингу та прогнозування забезпечити:
2.1. Приймання інформації про продаж акцій ВАТ за грошові
кошти у паперовій формі та засобами електронного зв'язку до
8 червня 2011 року включно.
2.2. Введення до підсистеми "ЕТАП-аукціон" ІПС "ЕТАП"
інформації, отриманої від регіональних відділень ФДМУ та
Центрального апарату Фонду.
2.3. Формування зведеного переліку пакетів акцій ВАТ,
запропонованих до грошових видів продажу, та передачу зведеної
інформації в електронному (mdb-файл) і паперовому вигляді до
Департаменту продажу акцій на фондових ринках та проведення
аукціонів не пізніше 15 червня 2011 року.
3. Директору Департаменту продажу акцій на фондових ринках та
проведення аукціонів забезпечити:
3.1. Прийняття на розгляд та перевірку інформації про продаж
акцій ВАТ за грошові кошти через ДАК "НМАЦ".
3.2. Обробку та консолідацію перевірених інформаційних
повідомлень про продаж акцій ВАТ за грошові кошти через
ДАК "НМАЦ".
3.3. Підготовку для опублікування в газеті "Відомості
приватизації" файлу-переліку об'єктів, запропонованих до продажу
на сто одинадцятому САГК через ДАК "НМАЦ".
3.4. Перевірку введеної до системи "ЕТАП" інформації про
продаж акцій ВАТ за грошові кошти через ДАК "НМАЦ".
3.5. Затвердження та передачу інформації про продаж акцій
ВАТ за грошові кошти через ДАК "НМАЦ" для опублікування в газеті
"Відомості приватизації" та подання інформації Державній
акціонерній компанії "Національна мережа аукціонних центрів",
відповідно до п. 2.7 Порядку проведення спеціалізованих аукціонів
за грошові кошти через ДАК "НМАЦ" ( z0551-00 ).
4. Державній акціонерній компанії "Національна мережа
аукціонних центрів" забезпечити передачу всім аукціонним центрам
Державної акціонерної компанії "Національна мережа аукціонних
центрів" інформації про виставлені об'єкти не пізніше ніж за
десять календарних днів до початку прийому заяв.
5. Аукціонним центрам Державної акціонерної компанії
"Національна мережа аукціонних центрів" забезпечити прийом заяв на
участь у сто одинадцятому САГК від фізичних осіб та фінансових
посередників на придбання акцій ВАТ за грошові кошти з 26 липня по
4 серпня 2011 року включно. { Пункт 5 в редакції Наказу Фонду державного майна N 955
( v0955224-11 ) від 23.06.2011 }
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду Ю.Яковлєвon top