Document v0799224-14, current version — Adoption on March 7, 2014

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2014  № 799

Про затвердження Плану діяльності Фонду державного майна України на 2014-2016 роки

З метою реалізації положень Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення планів діяльності головних розпорядників бюджетних коштів (за бюджетними призначеннями, визначеними Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 липня 2012 року № 869, та з урахуванням службової записки Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності від 5 березня 2014 року № 5-31 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Фонду державного майна України на 2014-2016 роки (далі - стратегічний план), що додається.

2. Першому заступнику Голови Фонду, заступникам Голови Фонду, керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання стратегічного плану та проведення аналізу досягнутих результатів.

3. Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності забезпечити організацію роботи відповідно до Порядку розроблення і виконання планів діяльності Фонду державного майна України на плановий та два бюджетні періоди, що настають за плановим, затвердженого наказом Фонду від 19 грудня 2012 року № 4008, щодо коригування стратегічного плану Фонду та моніторингу його виконання.

4. Управлінню взаємодії з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення розміщувати матеріали, зазначені у пунктах 1 та 3 цього наказу, на веб-сторінці Фонду державного майна України.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

О. РябченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
07.03.2014 № 799

ПЛАН
діяльності Фонду державного майна України на 2014-2016 роки

1. Місія Фонду державного майна України

Реалізація державної політики відповідно до рішень вищих органів державної влади у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Фонду державного майна України (далі - Фонд), а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

2. Аналіз поточної ситуації у сфері діяльності Фонду державного майна України

Основні стратегічні цілі та завдання Фонду визначені Законами України "Про Фонд державного майна України", "Про Державну програму приватизації", про Державний бюджет України на відповідний рік, іншими актами законодавства, положеннями Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, а також іншими рішеннями вищих органів влади щодо впровадження реформ.

Згідно із Законом України від 13 січня 2012 р. № 4335-VI "Про Державну програму приватизації" метою Державної програми приватизації на 2012-2014 роки (далі - Програма) є сприяння оптимізації частки державного сектору економіки в умовах ринку, підвищення ефективності економіки та посилення її конкурентоспроможності. Програма виконується у три послідовні етапи: І етап - І півріччя 2012 року; другий етап - II півріччя 2012 року - 2013 рік; третій етап - до кінця 2014 року.

Програмою встановлено, що завдання першого етапу (І півріччя 2012 року) полягали в оновленні нормативно-правової бази з питань приватизації та підготовці переліків та самих об'єктів до приватизації у 2013 році. Під час другого етапу (II півріччя 2012 року - 2013 рік) необхідно завершити продаж об'єктів малої і масової приватизації та об'єктів, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою. Під час третього етапу (2014 рік) передбачається завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення функцій органів управління, включаючи Фонд державного майна України, для забезпечення переходу від процесу приватизації до продажу об'єктів державної власності як функції з управління об'єктами державної власності.

У процесі реалізації цих програмних документів головні зусилля Фонду були сконцентровані на таких важливих напрямках:

- удосконалення приватизаційного законодавства та завершення правового врегулювання діяльності Фонду державного майна;

- активізація процесів приватизації;

- підвищення ефективності управління державним майном.

Розпочато поетапну перебудову існуючих механізмів приватизації державної власності на завершальному етапі процесу приватизації, зокрема створення галузевих механізмів для роздержавлення стратегічних галузей та введення механізмів для масової та прискореної приватизації державних об'єктів, які є надлишковими для держави і не користуються попитом з боку покупців.

Але на даному етапі спостерігається сповільнення темпів приватизації у зв'язку з затримкою впровадження у практику вищезазначених механізмів, зокрема внаслідок затримки ухвалення закону про скорочення переліку заборонених до приватизації об'єктів. Це повинно було надати можливість органам управління об'єктами державної власності (міністерствам, відомствам) швидко визначитися з об'єктами, які можуть бути приватизовані, та розробити і затвердити графіки підготовки таких об'єктів до приватизації, а Фонду, в свою чергу, протягом дії нової Державної програми приватизації - здійснити їх приватизацію у строки, визначені програмою Президента України.

Затримка із прийняттям оновленого переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, стала одним з основних факторів загрози зриву виконання завдань щодо наповнення державного бюджету, а відтак - досягнення індикатора виконання Державної програми приватизації на 2010-2014 роки щодо забезпечення надходження до державного бюджету коштів від приватизації в обсязі 50-70 млрд. гривень.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" Державна програма приватизації діє до її повного виконання, тобто до досягнення своєї мети поза прив'язкою до часового фактора. Тому саме досягнення мети приватизації - оптимізації державного сектору економіки до рівня розвинених країн Європи (20-25%), а не настання 2014 року, визначає на сьогодні завдання державних органів приватизації.

На даному етапі для прискорення та завершення приватизації:

необхідне прийняття змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" з метою суттєвого скорочення переліку об'єктів, що не підлягають приватизації;

необхідна оптимізація структури державного сектору економіки, у тому числі скорочення переліку об'єктів, що залишаються у державній власності, відповідно до критеріїв, визначених у статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна".

Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" встановлено завдання з надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету у 2013 році обсягом 10,9 млрд.грн. Відповідно до частини четвертої статті 15 Бюджетного кодексу України стосовно можливості заміни обсягу джерел фінансування державного бюджету іншим типом з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту державного бюджету, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 976-р "Про збільшення у 2013 році обсягу джерел фінансування державного бюджету" скориговано річне планове завдання щодо надходження коштів від приватизації державного майна до Державного бюджету на 2013 рік, яке становить 1,455 млрд.грн.

За січень-грудень 2013 року по Україні роздержавлено 160 об'єктів державної власності. Також органи приватизації за угодами з органами місцевого самоврядування змінили форму власності 952 об'єктів комунальної власності.

Фондом у 2013 році запропоновано до продажу на конкурсах 14 пакетів акцій акціонерних товариств (далі - АТ) загальною початковою вартістю 1,298 млрд.грн.

За результатами проведених конкурсів укладено 3 договори купівлі-продажу пакетів акцій АТ на загальну суму 1,24 млрд.грн. Серед проданих на конкурсах у січні-грудні 2013 року:

- пакет акцій ПАТ "Донбасенерго" розміром 60,773% за ціною 718,92 млн.грн;

- пакет акцій ПАТ "Стебницьке гірничо-хімічне підприємство "Полімінерал" розміром 93,52% за ціною 56,00 млн.грн;

- пакет акцій ПАТ "Волиньобленерго" розміром 75% за ціною 462,00 млн.грн.

На фондових біржах у звітному періоді пропонувалося до продажу 112 пакетів акцій 102 АТ загальною номінальною вартістю 822,9 млн.грн.

За підсумками торгів протягом січня-грудня 2013 року на фондових біржах продано 44 пакети акцій загальною вартістю по укладених контрактах 154,21 млн.грн.

На відкритих грошових регіональних аукціонах протягом звітного періоду Фондом було запропоновано до продажу 3 пакети акцій АТ. За підсумками торгів було продано пакет акцій ПАТ "Науково-дослідний і проектно-технологічний інститут машинобудування" розміром 55,743% за ціною 199,268 тис.грн.

Надходження коштів від продажу акцій на фондовому ринку до державного бюджету становить 155,76 млн.грн. (у тому числі 1,55 млн.грн. від продажу акцій ПрАТ "Балинське підприємство по племінній справі в тваринництві" та ПАТ "Київський мотоциклетний завод", що відбулися 27 грудня 2012 року та 28 грудня 2012 року відповідно).

За січень-грудень 2013 року від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації, перераховано до державного бюджету 1,484 млрд.грн. (у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, надійшло 4,438 млн грн).

Станом на 2 січня 2014 р., згідно з даними ІППС "Етап-Оренда" загальна кількість чинних договорів оренди державного майна, які були укладені органами приватизації, становить 21297 договорів, у тому числі:

- 107 договорів оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств;

- 38 договорів оренди цілісних майнових комплексів структурних підрозділів державних підприємств;

- 20487 договорів оренди нерухомого майна державних підприємств;

- 634 договори оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі господарських товариств;

- 31 договір оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває на балансі господарських товариств.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" згідно з додатком № 1 на Фонд покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного завдання із забезпечення надходження коштів до державного бюджету за оренду державного майна в обсязі 835,0 млн.грн. Станом на 2 січня 2014 року надходження коштів від оренди до державного бюджету становить 1,054 млрд.грн, що підтверджено довідкою Державної казначейської служби України.

За 2013 рік господарськими товариствами, що належать до сфери управління Фонду перераховано дивіденди до державного бюджету у сумі 125 165,773 тис.грн.

Фонд продовжує роботу з підвищення ефективності управління державними корпоративними правами в акціонерних товариствах та контролю за фінансовою діяльністю цих товариств, зокрема:

- проводиться оцінка управління об'єктами державної власності відповідно до Критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 19 червня 2007 р. № 832. Результати оцінки щокварталу надаються Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для узагальнення і прийняття управлінських рішень;

- для підвищення кваліфікації посадових осіб акціонерних товариств у сфері корпоративного управління протягом 2013 року було організовано та проведено 5 навчальних семінарів за програмою "Корпоративний секретар", у яких взяли участь 57 представників господарських товариств, які виконують функції корпоративних секретарів в акціонерних товариствах.

Відповідно до Програми економічних реформ Президента України і Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки для забезпечення завершення процесу приватизації як широкомасштабного соціально-економічного процесу Мінекономрозвитку спільно із Фондом розпочато роботу з підготовки Концепції трансформації приватизаційного законодавства як нового етапу перебудови існуючих механізмів приватизації державної власності.

3. Стратегічні цілі, завдання та показники результатів їх виконання

3.1. Взаємозв'язок стратегічних цілей із пріоритетами розвитку країни

Код та назва напряму державної політики

Код та назва стратегічної цілі

Пріоритети розвитку країни

Назва нормативно-правового акта, стратегічного, програмного документа

Шляхи реалізації стратегічної цілі у плановому періоді

1

2

3

4

5

01 Загальнодержавні функції

011 Завершення приватизації як масштабного соціально-економічного проекту трансформації державної власності. Оптимізація частки державного сектору економіки. Забезпечення надходжень протягом дії Програми до державного бюджету коштів від продажу та управління державним майном у розмірі 40 - 60 млрд.грн., зокрема у 2014 році - 19,4 млрд.грн. (в т.ч. 17 млрд.грн. - Загальний фонд, 2,4 млрд.грн. - Спеціальний фонд) та у 2015 році - 10 млрд.грн.

"ПРИВАТИЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
III етап (до кінця 2014 р.):
- завершення приватизації як масштабного соціально-економічного проекту трансформації державної власності;"

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Виконання структурними підрозділами, регіональними відділеннями та представництвами Фонду рішень органів влади зі стратегічних питань економіки та заходів щодо їх реалізації, розроблення проектів нормативно-правових актів, забезпечення планових надходжень до державного бюджету коштів від продажу та управління державним майном

"4. Метою Програми є сприяння оптимізації частки державного сектору економіки в умовах ринку, підвищення ефективності економіки та посилення її конкурентоспроможності.
14. Виконання Програми дасть змогу: завершити широкомасштабний процес трансформації відносин власності та оптимізувати державний сектор; створити умови для приватизації об'єктів державної власності, подальше перебування яких у державній власності є економічно недоцільним; сприяти забезпеченню економічного зростання;"
"16. Прогнозний обсяг надходжень протягом дії Програми до Державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном становить 40-60 млрд гривень."

Закон України від 13 січня 2012 року № 4335-VI "Про Державну програму приватизації"

"Додаток № 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік"
Фінансування Державного бюджету України на 2014 рік (тис.грн)
Код 501000 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств
Всього - 19400000,0
Загальний фонд - 17000000,0
Спеціальний фонд - 2400000,0"

Закон України від 16 січня 2014 року № 719-VII "Про Державний бюджет України на 2014 рік"

01 Загальнодержавні функції

012 Удосконалення управління державною власністю

"Стаття 4. Основні завдання Фонду державного майна України
1. До основних завдань Фонду державного майна України належать:
1) реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію та затверджено план приватизації або план розміщення акцій; товариств, утворених у процесі перетворення (у тому числі шляхом корпоратизації) державних підприємств, що належать до сфери його управління, а також товариств, утворених за участю Фонду державного майна України;"

Закон України від 9 грудня 2011 року № 4107-VI "Про Фонд державного майна України"

Реалізація відповідно до рішень вищих органів влади державної політики у сфері оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери управління Фонду
Удосконалення процесу фінансового планування діяльності господарських товариств, в статутних капіталах яких більше 50% акцій належать державі та які належать до сфери управління Фонду

"ПРИВАТИЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАСНІСТЮ
Цілі та завдання
Цілями реформи є досягнення оптимальної частки держвласності в економіці шляхом приватизації й забезпечення ефективного управління цією держвласністю."

Програма економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Укладення нових та супроводження раніше укладених договорів оренди державного майна Удосконалення майнових відносин, пов'язаних з тимчасовим перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України

01 Загальнодержавні функції

013 Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів

"Стаття 4. Основні завдання Фонду державного майна України
1. До основних завдань Фонду державного майна України належать:
6) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;"

Закон України від 9 грудня 2011 року № 4107-VI "Про Фонд державного майна України"

Проведення стандартизованої оцінки об'єктів приватизації та оренди

Забезпечення рецензування звітів про оцінку (актів оцінки)

"Стаття 24. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності
Органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності в Україні, є Фонд державного майна України."

Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" із змінами і доповненнями

Удосконалення методичного забезпечення оцінки та оціночної діяльності

01 Загальнодержавні функції

014 Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації

"Стаття 2. Принципи діяльності Фонду державного майна України
1. Фонд державного майна України діє за принципом єдиноначальності.
Діяльність Фонду державного майна України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, безперервності, відкритості, прозорості та відповідальності."

Закон України від 9 грудня 2011 року № 4107-VI "Про Фонд державного майна України"

Інформування громадськості та заінтересованих ділових кіл щодо процесів приватизації та реформування відносин власності, видання офіційних друкованих видань ФДМУ, удосконалення роботи із ЗМІ та висвітлення діяльності органів приватизації на офіційному веб-сайті Фонду
Організація регуляторної діяльності у Фонді
Організація роботи щодо забезпечення надання адміністративних послуг
Розвиток кадрового потенціалу

"Вступне слово Президента України Віктора Януковича.
...зміцнення основ української державності й демократичних механізмів в управлінні суспільством набули критичного значення не лише з огляду на продовження курсу перетворень, а й для забезпечення національної безпеки."

Щорічне послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році"

"2.2. Адміністративна реформа в Україні: на шляху до європейських стандартів публічного управління
Проекти урядових рішень, які зачіпають інтереси суспільства чи окремих його груп, мають проходити стадію громадського обговорення з чіткими правовими наслідками розгляду пропозицій громадськості."


"Одним із основних напрямів політики нової української влади на сьогодні є розвиток і залучення громадянського суспільства до процесу вироблення та реалізації державного курсу, адже успіх реформ неможливий без громадської консолідації та широкої суспільної підтримки. Шлях до цього пролягає через подальше зростання відкритості публічної політики й державного управління для безпосередньої участі в них громадян і громадських об'єднань."

Указ Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації"

"12. Для підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів і створення позитивного іміджу приватизації в Україні та світі передбачається забезпечити:
прозорість і публічність прийняття рішень, визначення способу та умов приватизації, а також усіх процедур з підготовки та продажу об'єктів, що сприятиме запобіганню корупції;
провадження інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з питань приватизації, проведення громадських слухань, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення відповідних відомостей у засобах масової інформації."

Закон України від 13 січня 2012 року № 4335-VI "Про Державну програму приватизації"

"V. Основні напрями реалізації Національної антикорупційної стратегії
3) забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування:
а) системне вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, зокрема, в частині процедури конкурсного добору кандидатів (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування"

Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки"

3.2. Завдання, спрямовані на досягнення стратегічних цілей, та показники результатів їх виконання

Завдання

Найменування показника результату виконання завдання

Одиниця виміру

Джерело інформації

Плановий період

Необхідний фінансовий ресурс для відповідного показника результату виконання завдання (грн)
2014 рік
(проект)

2014 рік
(проект)

2015 рік
(прогноз)

2016 рік
(прогноз)

1

2

3

4

5

6

7

8

011. Завершення приватизації як масштабного соціально-економічного проекту трансформації державної власності. Оптимізація частки державного сектору економіки. Забезпечення надходжень протягом дії Програми до Державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном у розмірі 40 - 60 млрд.грн, зокрема у 2014 році - 19,4 млрд.грн (в т.ч. 17 млрд.грн. - Загальний фонд, 2,4 млрд.грн. - Спеціальний фонд), у 2015 році - 10 млрд.грн.

0111. Складання Переліку (плану-графіка) об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу у відповідному році (відп. - Є. Іванов)

Кількість наказів (відп. - А. Мангул)

од.

Накази ФДМУ

1

1

1

У межах затвердженого фонду оплати праці

0112. Складання Переліку (плану-графіка) об'єктів груп В, Г, які заплановані до продажу у відповідному році (відп. - Є. Іванов)

Кількість наказів (відп. - А. Мангул)

од.

Накази ФДМУ

1

1

1

У межах затвердженого фонду оплати праці

0113. Скорочення кількості об'єктів, які знаходяться в Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (відп. - Є. Іванов)

Погоджені проекти законів про внесення змін та доповнень до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації
Кількість законопроектів (відп. - А. Мангул)

од.

Закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизаці"

У разі надходження законопроектів на розгляд Фонду

У межах затвердженого фонду оплати праці

Кількість об'єктів, які планується вивести з Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (відп. - А. Мангул)

од.

Закон України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"

Відповідно до рішень вищих органів влади

У межах затвердженого фонду оплати праці

0114. Моніторинг фактичного надходження коштів від приватизації державного майна (відп. - Є. Іванов)

Кошти, які надійшли від приватизації державного майна (відп. - А. Мангул)

млн.грн

Закони України про Державний бюджет України на відповідний рік, дані внутрішнього відомчого обліку

19400,00

10000,00

-

У межах затвердженого фонду оплати праці

0115. Продаж пакетів акцій об'єктів груп В, Г за участю ЦА ФДМУ: (відп. - І. Миронюк)

Кількість приватизованих об'єктів (відп. - І. Білоцерковець)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Здійснення продажу пакетів акцій у планових періодах згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають до продажу у відповідному періоді

У межах затвердженого фонду оплати праці

- здійснення підготовки проектів розпоряджень КМУ про затвердження умов продажу пакетів акцій АТ з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що належать до об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу у випадках, передбачених законодавством

Кількість розпоряджень КМУ (відп. - І. Білоцерковець)

од.

Розпорядження КМУ

Здійснення підготовки проектів розпоряджень КМУ у планових періодах згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп Г та паливно-енергетичного комплексу, які підлягають до продажу у відповідному періоді

У межах затвердженого фонду оплати праці

- укладення договорів щодо проведення екологічного аудиту об'єктів приватизації у випадках, передбачених законодавством

Кількість угод (відп. - І. Білоцерковець)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Здійснення екологічного аудиту для об'єктів згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають до продажу у відповідному періоді

У межах затвердженого кошторису

- укладення договорів про надання послуг ліцитатора

Кількість актів виконаних робіт (відп. - І. Білоцерковець)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Проведення конкурсів у планових періодах згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають до продажу у відповідному періоді

У межах затвердженого кошторису

0116. Організація проведення передприватизаційної підготовки підприємств груп В, Г (відп. - Є. Іванов)

Складання планів -графіків передприватизаційної підготовки підприємств груп В, Г (відп. - А. Мангул)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Відповідно до пп. в) п. 2 Указу Президента України "Про організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної власності до приватизації" від 19 березня 2002 року № 267/2002 уповноважені органи управління повинні до 1 березня поточного року надавати Фонду проекти планів-графіків перед приватизаційної підготовки об'єктів права державної власності. Включення підприємств до плану-графіка передприватизаційної підготовки у планових періодах здійснюватиметься Фондом на підставі пропозицій відповідних уповноважених органів управління та державних органів приватизації, а також потенційних покупців (інвесторів), що вважаються такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна"

У межах затвердженого фонду оплати праці

0117. Здійснення підготовки єдиних майнових комплексів державних підприємств до продажу, згідно з переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу у відповідному році (відп. - Є. Іванов)

Робота з підготовки єдиних майнових комплексів державних підприємств до продажу (відп. - А. Мангул)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Підготовка до продажу єдиних майнових комплексів державних підприємств у планових періодах здійснюватиметься згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп В, Г, які підлягатимуть підготовці до продажу у відповідному періоді

У межах затвердженого кошторису

0118. Забезпечення виконання бюджетного завдання з надходження коштів від приватизації державного майна (відп. - Є. Іванов)

Участь у забезпеченні виконання бюджетного завдання з надходження коштів від приватизації об'єктів груп В, Г (відп. - А. Мангул)

тис.грн

Дані внутрішнього відомчого обліку

Участь у забезпеченні виконання бюджетного завдання з надходження коштів від приватизації державного майна братиметься згідно із затвердженими Переліками об'єктів груп В, Г, які підлягатимуть підготовці до продажу ЦА ФДМУ у відповідному періоді

У межах затвердженого фонду оплати праці

0119. Продаж об'єктів групи А (відп. - І. Миронюк)

Кількість приватизованих об'єктів (в т.ч. разом із земельними ділянками) (відп. - Т. Буртняк)

од.

статистичні дані

124 (30)

88 (17)

79 (17)

У межах затвердженого кошторису

Прогноз надходження коштів (в т.ч. від продажу земельних ділянок) (відп. - Т. Буртняк)

тис.грн

статистичні дані

40663,60 (2174,50)

11515,00 (475,00)

10080,00 (505,00)

У межах затвердженого фонду оплати праці

01110. Продаж об'єктів групи Д (відп. - І. Миронюк)

Кількість приватизованих об'єктів (в т.ч. разом із земельними ділянками) (відп. - Т. Буртняк)

од.

статистичні дані

33 (30)

33 (28)

27 (22)

У межах затвердженого кошторису

Прогноз надходження коштів (в т.ч. від продажу земельних ділянок) (відп. - Т. Буртняк)

тис.грн

статистичні дані

3712,00 (1125,00)

2320,00 (678,00)

2048,00 (553,00)

У межах затвердженого фонду оплати праці

01111. Продаж об'єктів групи Ж (відп. - І. Миронюк)

Кількість приватизованих об'єктів (в т.ч. разом із земельними ділянками) (відп. - Т. Буртняк)

од

статистичні дані

16 (6)

9 (2)

10 (2)

У межах затвердженого кошторису

Прогноз надходження коштів (в т.ч. від продажу земельних ділянок) (відп. - Т. Буртняк)

тис.грн

статистичні дані

3169,00 (103,00)

1385,00 (15,00)

1150,00 (15,00)

У межах затвердженого кошторису

01112. Продаж ЄМК груп В, Г (відп. - І. Миронюк)

Кількість приватизованих об'єктів (в т.ч. разом із земельними ділянками) (відп. - Т. Буртняк)

од


Управлінням продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК здійснюватиметься продаж ЄМК груп В, Г по мірі надходження від Управління з питань реформування власності затверджених в установленому порядку планів приватизації ЄМК державних підприємств груп В, Г


Прогноз надходження коштів (в т.ч. від продажу земельних ділянок) (відп. - Т. Буртняк)

тис.грн01113. Проведення аналізу результатів продажу об'єктів груп А, Д, Ж та здійснення контролю за ходом їх приватизації (відп. - І. Миронюк)

Кількість приватизованих об'єктів (в т.ч. разом із земельними ділянками) (відп. - Т. Буртняк)

од.

статистичні дані

173 (66)

130 (47)

116 (41)

У межах затвердженого кошторису

Прогноз надходження коштів (в т.ч. від продажу земельних ділянок) (відп. - Т. Буртняк)

тис.грн

статистичні дані

47544,60 (3402,50)

15220,00 (1168,0)

13278,00 (1073,00)

У межах затвердженого фонду оплати праці

01114. Продаж об'єктів групи Е за участю центрального апарату Фонду (відп. - Є. Іванов)

Складання переліку об'єктів групи Е, які підлягають приватизації у відповідному році (відп. -Є. Асташев)

од.

Накази ФДМУ

-

-

-

-

Прогноз надходження коштів (відп. - Є. Асташев)

млн.грн

Статистичні дані

99,5

35

35

-

Кількість приватизованих об'єктів (відп. - Є. Асташев)

од.

Статистичні дані

20

20

20

-

Укладання договорів з уповноваженою особою (ліцитатором) для проведення аукціонів з продажу (відп. - Є. Асташев)

од.

Статистичні дані

10

10

10

У межах затвердженого кошторису за КПКВ 6611010

Укладання договорів з уповноваженою особою для проведення обов'язкового екологічного аудиту при приватизації (відп. - Є. Асташев)

од.

Статистичні дані

3

3

3

У межах затвердженого кошторису за КПКВ 6611010

Продаж об'єктів групи Е за участю регіональних відділень Фонду (відп. - І. Миронюк)

Прогноз надходження коштів (відп. - Т. Буртняк)

тис.грн.

Дані внутрішнього відомчого обліку

373,60

103,60

-

У межах затвердженого фонду оплати праці

01115. Залучення виконавців робіт із землеустрою (відп. - Є. Іванов)

Кількість актів приймання-передачі робіт із землеустрою (відп. - О. Дудкін, РВ Фонду)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

66

47

41

У межах затвердженого фонду оплати праці

01116. Контроль за діяльністю регіональних відділень та представництв ФДМУ (відп. - Є. Іванов)

Кількість проведених щомісячних рейтингових оцінювань діяльності регіональних відділень (відп. - О. Дудкін)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

12

12

12

У межах затвердженого фонду оплати праці

012. Удосконалення управління державною власністю.

0121. Робота з єдиними майновими комплексами державних підприємств, переданими до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію, згідно з переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу (відп. - Є. Іванов)

Передача єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (ЄМК) до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію (відп. - А. Мангул)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Приймання функцій управління майном єдиних майнових комплексів державних підприємств у планових періодах здійснюватиметься після прийняття рішення про приватизацію державного майна

У межах затвердженого фонду оплати праці

Укладання контрактів та додаткових угод до контрактів з керівниками державних підприємств та здійснення контролю за їх виконанням (відп. - А. Мангул)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У планових періодах здійснюється робота з керівниками державних підприємств, функції управління майном яких передані до сфери управління Фонду у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

У межах затвердженого фонду оплати праці

Затвердження річних фінансових планів державних підприємств та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку (відп. - А.Мангул)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

У планових періодах здійснюється робота з затвердження річних фінансових планів на наступний плановий період державних підприємств, функції управління майном яких передані до сфери управління Фонду у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

У межах затвердженого фонду оплати праці

0122. Організація управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління Фонду (відп. - Є. Іванов)

Кількість підготовлених завдань на голосування представникам держави для участі у проведенні загальних зборів (відп. - А. Сачівко)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

40*

35*

30*

У межах наявних ресурсів

__________
* У зв'язку з перманентним процесом приватизації кількість господарських товариств, що належать до сфери управління Фонду, буде змінюватись, та, відповідно, буде зменшуватись кількість підготовлених завдань на голосування представникам держави для участі у проведенні загальних зборів

0123. Забезпечення участі представників держави у загальних зборах акціонерів (відп. - Є. Іванов)

Кількість відряджень (відп. - А. Сачівко)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

15

10

8

У межах наявних ресурсів

0124. Організація роботи органів управління акціонерних товариств, що належать до сфери управління Фонду (відп. - Є. Іванов).

Кількість проведених наглядових рад (відп. - А. Сачівко)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

200

180

150

У межах наявних ресурсів

0125. Забезпечення участі представників держави у засіданнях наглядових рад акціонерних товариств (відп. - Є. Іванов).

Кількість відряджень (відп. - А. Сачівко)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

18

18

18

У межах наявних ресурсів

0126. Проведення засідань Комісії з проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності акціонерних товариств (відп. - Є. Іванов).

Кількість проведених засідань (відп. - А. Сачівко)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

4

4

4

У межах наявних ресурсів

0127.Проведення засідань тимчасової Комісії Фонду з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат (відп. - Є. Іванов).

Кількість проведених засідань (відп. - А. Сачівко)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

12

12

12

У межах наявних ресурсів

0128. Організація ведення Реєстру корпоративних прав держави (відп. - Є. Іванов)

Моніторинг корпоративних прав держави (відп. - А. Сачівко)

Щотижнево

Щотижневе розміщення інформації на веб-сайті Фонду

У межах наявних ресурсів

0129. Участь у виконанні бюджетного завдання з надходження дивідендів, нарахованих на акції (паї, частки) господарських товариств, які є у державній власності, до державного бюджету по господарських товариствах, що належать до сфери управління Фонду (відп. - Є. Іванов)

Прогноз надходження дивідендів, нарахованих на акції (паї, частки) господарських товариств, які є у державній власності до державного бюджету по господарських товариствах, що належать до сфери управління Фонду (відп. - В. Кальніченко)

тис.грн

Фінансові плани

Близько 90млн.грн

Близько 100 млн.грн

Відповідно до розділу IV Закону України "Про державну програму приватизації" у 2014 році передбачається завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, що, в свою чергу, унеможливлює процес прогнозування дивідендних надходжень до державного бюджету у цьому році

У межах затвердженого кошторису

01210. Забезпечення процесу фінансового планування діяльності господарських товариств, в статутних капіталах яких більше 50% акцій належать державі та які належать до сфери управління Фонду (відп. - Є. Іванов)

Кількість погоджених/ затверджених фінансових планів (відп. - В. Кальніченко)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

45

Відповідно до розділу IV Закону України "Про державну програму приватизації" у 2014 році передбачається завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, що, в свою чергу, унеможливлює прогнозування кількості фінансових планів

У межах затвердженого кошторису

01211 . Моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації (відп. - І.Хотей)

Кількість договорів купівлі-продажу державного майна (відп. - Ю. Нікітін)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

1136

997

884

У межах затвердженого кошторису

01212. Організація виконання бюджетного завдання із забезпечення надходження до державного бюджету орендної плати за державне майно (відп. - І. Хотей)

Прогноз надходження коштів. (відп. - В. Пількевич та регіональні відділення)

млн.грн.

Державне казначейство

840

845

850

У межах затвердженого фонду оплати праці

01213. Методичне забезпечення розвитку орендних відносин (відп. - І. Хотей)

Розробка та супроводження нормативно-правових актів (відп. - В. Пількевич)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

-

-

-

У межах затвердженого фонду оплати праці

01214. Організація контролю у сфері орендних відносин (відп. - І. Хотей)

Кількість контрольних заходів (відп. - В. Пількевич та регіональні відділення)

Здійснюється відповідно до вимог наказу Фонду від 14.05.2012 № 655, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2012 року за № 809/21121

У межах затвердженого фонду оплати праці

01215. Забезпечення в межах, визначених законодавством, виконання функцій організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств (відп. - І. Хотей)

Кількість прийнятих рішень щодо надання погодження (згоди) або відмови у наданні погодження (згоди), та погодження протоколів аукціонів з продажу нерухомого майна (відп. - О. Мусієнко та регіональні відділення Фонду)

од./тис.грн

Дані внутрішнього відомчого обліку

-

-

-

У межах затвердженого кошторису

01216. Підготовка проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань розпорядження об'єктами державної власності (відп. - І. Хотей)

Додержання строків розробки проектів актів законодавства (відп. - О. Мусієнко)

од.

-

1

-

-

-

01217. Організаційне забезпечення прийняття регіональними відділеннями Фонду управлінських рішень стосовно державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств (відп. - І. Хотей)

Кількість прийнятих управлінських рішень (відп. - О. Мусієнко)

од.

Звіти РВ

3200

3500

3500

-

01218. Організаційне забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомості, що розташовані на земельних ділянках, які тимчасово використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації згідно з додатками 2 і 3 до Угоди від 28.05.1997 про параметри поділу Чорноморського флоту (відп. - І. Хотей)

Кількість проінвентаризованих об'єктів нерухомості, що розташовані на земельних ділянках, які тимчасово використовуються ЧФ РФ, згідно з додатками 2 і 3 Угоди від 28.05.1997 про параметри поділу Чорноморського флоту (відп. - О. Мусієнко та РВ ФДМУ в АРК Крим та м. Севастополі)

Об'єкт нерухомості

Акт інвентаризації;
Угода від 28.05.1997 про параметри поділу Чорноморського флоту

970

1811

1810

У межах затвердженого кошторису

01219. Закріплення об'єктів державної власності з врахуванням вимог Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (відп. - І. Хотей)

Кількість розпоряджень КМУ щодо закріплення об'єктів держ. власності (відп. - В. Пількевич)

од.

Сайт КМУ

Відповідно до рішень вищих органів влади

У межах затвердженого кошторису

01220. Організація роботи щодо передачі об'єктів права державної та комунальної власності (відп. - І. Хотей)

Підготовка рішень щодо передачі (відп. - В. Пількевич та регіональні відділення)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

-

-

-

У межах затвердженого фонду оплати праці

01221. Ведення обліку об'єктів державної власності (відп. - І. Хотей)

Кількість об'єктів державної власності (державне майно), зарахованих у бюджетному періоді до Єдиного реєстру об'єктів державної власності (відп. - О. Синенко)

од.

Звіти державних органів влади

1100000

1000000

990000

У межах затвердженого кошторису

013. Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів

0131 . Проведення стандартизованої оцінки об'єктів приватизації та оренди (відп. - І. Хотей)

Кількість актів оцінки майна (відп. - Л. Тимощик)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

161

-

-

У межах затвердженого фонду оплати праці

0132. Забезпечення рецензування звітів про оцінку (актів оцінки) (відп. - І. Хотей)

Кількість звітів про оцінку майна та актів оцінки майна, які підлягають рецензуванню (відп. - Л. Тимощик)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

4236

4126

4126

У межах затвердженого фонду оплати праці

0133. Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів, що підлягають приватизації (відп. - І. Хотей)

Кількість звітів про оцінку об'єктів, що підлягають приватизації (відп. - Л. Тимощик)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

357

208

185

У межах затвердженого кошторису

0134. Забезпечення професійної підготовки оцінювачів (відп. - І. Хотей)

Кількість відряджень

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

32

34

36

У межах затвердженого кошторису

0135. Удосконалення методичного забезпечення оцінки та оціночної діяльності (відп. - І. Хотей)

Кількість розроблених, прийнятих та впроваджених нормативно-правових актів з оцінки та оціночної діяльності (відп. - Л. Тимощик)

од.

Дані внутрівідомчого обліку

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

У межах затвердженого фонду оплати праці

014. Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації.

0141. Співробітництво з міжнародними організаціями з реалізації державної політики щодо об'єктів державної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди, використання державного майна та управління корпоративними правами держави (відп. - І.Павлик)

Забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнародного розвитку та європейської інтеграції, виконання завдань щодо реалізації стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) (відп. - Н. Путівська)

од.

Звіти КМУ, МЗС, ЦОВВ

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

У межах затвердженого фонду оплати праці

Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до компетенції Фонду (відп. - Н. Путівська)

Поширення інформації про об'єкти приватизації у представництвах міжнародних організацій, посольствах з метою залучення потенційних покупців та інвесторів до процесу приватизації (відп. - Н. Путівська)

од.

Інформаційно- аналітичні матеріали

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

У межах затвердженого фонду оплати праці

Забезпечення участі представників Фонду у роботі спільних міждержавних та міжвідомчих комісій і комітетів, а також організації реалізації міжурядових домовленостей і положень міждержавних та міжвідомчих угод (відп. - Н. Путівська)

од.

Звіти

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

У межах затвердженого фонду оплати праці

Підготовка та проведення зустрічей керівництва Фонду з представниками міжнародних фінансових та донорських організацій, іноземних інвесторів тощо (відп. - Н. Путівська)

од.

Звіти про проведення зустрічі

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

У межах затвердженого фонду оплати праці

Організація залучення зовнішньої допомоги для вирішення нагальних проблем у сфері приватизації, оціночної діяльності та корпоративного управління (відп. - Н. Путівська)

од.

Підготовка пропозицій, моніторинг, звітність

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

У межах затвердженого фонду оплати праці

Виконання та моніторинг положень Порядку денного асоціації Україна - ЄС (відп. - Н. Путівська)

од.

Звіти КМУ, ЦОВВ

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

У межах затвердженого фонду оплати праці

Участь у межах компетенції ФДМУ у підготовці матеріалів для роботи України у Співдружності Незалежних Держав та співучасті у виконанні положень Угоди про формування Єдиного економічного простору (відп. - Н. Путівська)

од.

Інформаційно-аналітичні матеріали

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2015 рік

Відповідно до Плану роботи Фонду на 2016 рік

У межах затвердженого фонду оплати праці


Оформлення службових відряджень за кордон (відп. - В. Мельник)

од.

Звіт про результати відрядження

-

-

-

Призупинено відрядження відповідно до постанови КМУ від 25.12.2013 № 969

Організація прийому іноземців у Фонді (відп.- В. Мельник)

од.

Звіт про роботу відділу

40

40

40

-

Здійснення перекладів документів (відп. - В. Мельник)

сторінок

Акт виконаних робіт рахунок/фактура

120

120

120

11000

0142. Інформування громадськості та заінтересованих ділових кіл щодо процесів приватизації та реформування відносин власності, шляхом видання та поширення (у т.ч. за передплатою) офіційних друкованих видань

Висвітлення діяльності органів приватизації на офіційному веб-сайті Фонду (відп. - Т. Яцюк)

од.

Акт виконаних робіт рахунок/фактура

12

12

12

У межах затвердженогоо кошторису

Кількість виходів друком "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" (відп. - Н. Путівська)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

12 разів на рік укр. мовою (12 номерів)

12 разів на рік укр. та рос. мовою (24 номери)

12 разів на рік укр. та рос. мовою (24 номери)

У межах затвердженогоо кошторису

Кількість виходів друком оперативної частини Бюлетеня - газети "Відомості приватизації" (відп. - Н. Путівська)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Щосереди протягом року (орієнтовно 50 номерів на рік)

Щосереди протягом року (орієнтовно 50 номерів на рік)

Щосереди протягом року (орієнтовно 50 номерів на рік)

Оперативне поширення "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" та його оперативної частини - газети "Відомості приватизації" через міжнародну мережу Інформаційного агентства "Українські Новини" (відп. - Н. Путівська)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Бюлетень - 12 разів на рік укр. мовою (12 номерів). Газета - щосереди протягом року (орієнтовно 50 номерів на рік)

Бюлетень - 12 разів на рік укр. та рос.мовою (24 номери). Газета - щосереди протягом року (орієнтовно 50 номерів на рік)

Бюлетень - 12 разів на рік укр. та рос.мовою (24 номери). Газета - щосереди протягом року (орієнтовно 50 номерів на рік)

У межах затвердженого фонду оплати праці

0143. Інформування громадськості щодо надходження коштів до Державного бюджету України від дивідендів на державну частку (відп. - А. Сачівко)

Моніторинг надходження коштів до державного бюджету України від приватизації та оренди державного майна, а також дивідендів на державну частку

Щотижнево

Щотижневе розміщення інформації на веб-сайті Фонду

У межах наявних ресурсів

0144. Внутрішній аудит в органах приватизації (відп. - В. Штепура)

Службові відрядження (відп. - В. Штепура)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

10

10

10

У межах затвердженого кошторису

Проведення навчань, семінарів та круглих столів (відп. - В. Штепура)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

3

3

3

У межах затвердженого кошторису

Укладання договорів про надання послуг і залучення фахівців для забезпечення виконання аудиторських завдань (відп. - В. Штепура)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

2

2

2

У межах затвердженого кошторису

Створення бази даних виконання аудиторських завдань (відп. - В. Штепура)

од.

Стандарти внутрішнього аудиту затверджені наказом Мінфіну України від 04.10.11 № 1247

1

-

-

У межах затвердженого кошторису

0145. Здійснення контролю дотримання законодавства по використанню та розпорядженням державним майном (відп. - В. Штепура)

Службові відрядження (відп. - В. Штепура)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

43

43

43

У межах затвердженого кошторису

Проведення експертиз (відп. - В. Штепура)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

5

5

5


Укладання договорів про надання послуг і залучення фахівців для забезпечення виконання контрольних заходів (відп. - В. Штепура)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

5

5

5

У межах затвердженого кошторису

Отримання платних адміністративних послуг БТІ, із землеустрою, державних єдиних реєстрів тощо. (відп. - В. Штепура)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

20

20

20

У межах затвердженого кошторису

0146. Проведення оцінки якості функції внутрішнього аудиту в системі державних органів приватизації (відп. - В. Штепура)

Службові відрядження (відп. - В. Штепура)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

8

8

9

У межах затвердженого кошторису

0147. Організація регуляторної діяльності у Фонді (відп. - І. Хотей)

Кількість регуляторних актів (відп. - Л. Салінська)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Кількість запланованих до розробки регуляторних актів визначать структурні підрозділи, які займаються розробкою регуляторних актів


0148. Організація роботи щодо забезпечення надання адміністративних послуг (відп. - І. Хотей)

Кількість наданих послуг (відп. - Л. Салінська)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

Кількість наданих адміністративних послуг визначать структурні підрозділи, які займаються наданням адміністративних послуг


0149. Добір персоналу до системи державних органів приватизації, оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення (відп. - В. Мельник)

Кількість прийнятих на державну службу (відп. - В. Мельник)

осіб

ЄДКС "Кадри"

25

25

25

-

Оформлення наказів з особового складу (відп. - В. Мельник)

од.

ЄДКС "Кадри"

1300

1300

1300

-

Кількість звільнених (відп. - В. Мельник)

осіб

ЄДКС "Кадри"

50

50

50

-

Кількість поданих декларацій державними службовцями - працівниками єдиної системи державних органів приватизації (відп. - В. Мельник)

од.

Звіт до Нацдержслужби України

3070

3070

3070

-

Кількість довідок за результатами проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців єдиної системі державних органів приватизації (відп. - В. Мельник)

од.

Матеріали спеціальних перевірок

20

20

20

-

01410. Організаційно-методичне забезпечення управління персоналом (відп. - В. Мельник)

Переліки змін до штатного розпису (відп. - В. Мельник)

од.

Штатний розпис

7

7

7

-

Кількість засідань галузевої ради по роботі з кадрами (відп. - В. Мельник)

од.

Протоколи засідань

2

2

2

-

Кількість навчально-профілактичних заходів із запобігання і протидії проявам корупції (відп. - В. Мельник)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

3

3

3

-

01411. Спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у регіональних відділеннях та представництвах Фонду (відп. - В. Мельник)

Кількість призначених керівників регіональних відділень та представництв Фонду (відп. - В. Мельник)

осіб

Звітність регіональних відділень

2

2

2

-

Кількість штатних розписів регіональних відділень, представництв Фонду та змін до них (відп. - В. Мишкіна)

од.

Штатні розписи РВ
-

01412. Розвиток кадрового потенціалу (відп. - В. Мельник)

Кількість проведених семінарів (відп. - В. Мельник)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

19

19

19

-

Кількість заключених договорів на навчання (відп. - В. Мельник)

од.

Договори на навчання

12

12

12

-

Кількість осіб, що пройшли стажування (відп. - В. Мельник)

осіб

Накази про стажування

40

40

40

-

01413. Супроводження та технічна підтримка системи автоматизованого документообігу та діловодства Фонду державного майна України (САДД ФДМУ) (відп. - О. Синенко)

Кількість договорів щодо надання консультативних послуг з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інші

од.

Договір про закупівлю консультативних послуг з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення інше

1

1

1

У межах затвердженого кошторису

01414. Забезпечення організації і проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (відп. - комітет з конкурсних торгів ЦА ФДМУ - Є. Асташев, Р.Федорова)

Конкурсна процедура (відп. - Р. Федорова, комітет з конкурсних торгів ЦА ФДМУ)

од.

Річний план державних закупівель комітету з конкурсних торгів ЦА ФДМУ

25

25

25

У межах затвердженого фонду оплати праці

Забезпечення мобілізаційної роботи у Фонді, роботи з охорони праці та пожежної безпеки у ЦА ФДМУ (відп. - Р. Федорова)

Кількість договорів, додаткових угод та рахунків щодо забезпечення життєдіяльності ЦА ФДМУ (відп. - Р. Федорова)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

95

95

95

У межах затверджено-го кошторису за КПКВК 6611010

Узагальнений звіт Фонду щодо стану мобілізаційної роботи (відп. - Р. Федорова)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

1

1

1

У межах затвердженого фонду оплати праці

Річний звіт про травматизм до Держкомстату України (відп. - Р. Федорова)

од.

Дані внутрішнього відомчого обліку

1

1

1

У межах затвердженого фонду оплати праці

4. Бюджетні програми


з/п

Завдання

КПКВК і назва бюджетної програми

КФКВ

Обсяги фінансування стратегічних цілей та завдань за бюджетними програмами (тис. гривень)

2014 рік
(план)

2015 рік
(прогноз)

2016 рік
(прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальни й фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

011. Завершення приватизації як масштабного соціально-економічного проекту трансформації державної власності. Оптимізація частки державного сектору економіки. Забезпечення надходжень протягом дії Програми до Державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном у розмірі 40-60 млрд.грн, зокрема у 2014 році - 19,4 млрд.грн (в т.ч. 17 млрд.грн - Загальний фонд, 2,4 млрд.грн. - Спеціальний фонд), у 2015 році - 10 млрд.грн.

1.1

0115 - 01115

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0111

965,2


28099,6


28099,6


Усього за стратегічною ціллю:

965,2


28099,6


28099,6


012. Удосконалення управління державною власністю

1.2

01211, 01214, 01218, 0125, 0128 Удосконалення управління державною власністю та нформатизація державних органів приватизації

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0111

2214,5

5,0

32835,2


32835,2


1.3

01221 Ведення обліку об'єктів державної власності

КПКВК 6611010

0111450,0


450,0


Усього за стратегічною ціллю:

2214,5

5,0

33285,2


33285,2


013. Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів

1.4

0133 Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів, що підлягають приватизації

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0111

543,5


3722,7


3722,7


1.5

0134 Забезпечення професійної підготовки оцінювачів

КПКВК 6611010

0111

67,5


77,5


77,5


Усього за стратегічною ціллю:


611,0


3800,2


3800,2


014. Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду в процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації.

1.6

0141 Співробітництво з міжнародними організаціями з реалізації державної політики щодо об'єктів державної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди, використання державного майна та управління корпоративними правами. Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до компетенції Фонду

КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна"

0111

11,0


30,0


30,0


1.7

0142 Інформування громадськості та заінтересованих ділових кіл щодо процесів приватизації та реформування відносин власності шляхом видання та поширення (у тому числі за передплатою) офіційних друкованих видань ФДМУ

КПКВК 6611010

0111

443,2


3549,4


3549,4


Усього за стратегічною ціллю:

454,2


3579,4


3579,4


Фонд оплати праці і нарахування на заробітну плату

151159,2


208585,8


208585,8


Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

6353,3

35,0

7013,7


7013,7


Утримання установи

5044,5

324,5

26976,3

401,1

26976,3

401,1

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКС станом на 01.01.2014

2439,3

13,9

Капітальні видатки18709,8


18709,8


Усього за планом діяльності

169241,2

378,4

330050,0

401,1

330050,0

401,1

5. Річний план роботи Фонду державного майна України на 2014 рік

№ за/п

Завдання

Заходи

Строк виконання

Відповідальний структурний підрозділ Фонду

Форма завершення заходу

011. Завершення приватизації як масштабного соціально -економічного проекту трансформації державної власності. Оптимізація частки державного сектору економіки. Забезпечення надходжень протягом дії Програми до Державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном у розмірі 40 - 60 млрд.грн., зокрема, у 2014 році - 19,4 млрд.грн. ( в т.ч. 17 млрд.грн. - Загальний фонд, 2,4 млрд.грн. - Спеціальний фонд) та у 2015 році - 10 млрд.грн.

1.

0111. Складання Переліку (плану-графіка) об'єктів груп В, Г , які підлягають підготовці до продажу у відповідному році (відп. - Є. Іванов)

Складання переліку (плану-графіка) об'єктів, які підлягають підготовці до продажу у 2014 році з подальшим затвердженням відповідним наказом Фонду

Протягом року

Управління планування та пільгового продажу

Наказ Фонду

2.

0112. Складання Переліку (плану-графіка) об'єктів груп В, Г, які заплановані до продажу у відповідному році (відп. - Є. Іванов)

Формування Переліку (плану-графіка) об'єктів груп В, Г які заплановані до продажу у 2014 році з подальшим затвердженням відповідним наказом Фонду

Протягом року

Управління планування та пільгового продажу

Наказ Фонду

3.

0113. Скорочення кількості об'єктів, які знаходяться в Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (відп. - Є. Іванов)

Участь в опрацюванні законопроектів, надісланих Мінекономрозвитку, про внесення змін та доповнень до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації

Протягом року

Управління планування та пільгового продажу

Закон України

4.

0114. Моніторинг фактичного надходження коштів від:
- приватизації державного майна (відп. - Є. Іванов)

Забезпечення своєчасного надання інформації стосовно фактичного надходження коштів від приватизації державного майна

щотижнево протягом року

Управління планування та пільгового продажу Управління фінансово-бухгалтерської роботи

Службові записки Управлінню корпоративних прав держави

- оренди державного майна (відп. - І. Хотей)

Моніторинг фактичного надходження коштів від оренди майна

щотижнево протягом року

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Службові записки Управлінню корпоративних прав держави

5.

0115. Організація проведення передприватизаційної підготовки підприємств груп В, Г (відп. - Є.Іванов)

Складання планів-графіків передприватизаційної підготовки підприємств груп В, Г

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Затвердження планів-графіків передприватизаційної підготовки

6.

0116. Здійснення підготовки єдиних майнових комплексів державних підприємств до продажу, згідно з переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу у відповідному році. (відп. - Є.Іванов)

Робота з підготовки єдиних майнових комплексів державних підприємств до продажу

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Затвердження планів приватизації, планів розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації

7.

Прийняття рішень про приватизацію

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Видання наказів про прийняття рішень щодо приватизації об'єктів

8.

Утворення комісій з приватизації, інвентаризації, реструктуризації

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Видання наказів про утворення комісій з приватизації, про інвентаризацію майна, про утворення комісій з реструктуризації

9.

Зміна у процесі приватизації організаційної форми підприємств, що перебувають у державній власності

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Видання наказів про перетворення підприємств в акціонерні товариства та затвердження їх статутів

10.

Прийняття рішень про припинення юридичних осіб у процесі приватизації

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Видання наказів щодо прийняття рішень про припинення державних підприємств

11.

0117. Забезпечення виконання бюджетного завдання з надходження коштів від приватизації державного майна (відп. -Є.Іванов)

Участь у забезпеченні виконання бюджетного завдання з надходження коштів від приватизації об'єктів груп В, Г

Протягом року

Управління з питань реформування власності Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

Надання інформації

12.

0118. Продаж об'єктів групи А (відп. - І. Миронюк)

Підготовка до продажу та продаж об'єктів групи А ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Накази ФДМУ

13.

Складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів груп А, в тому числі разом із земельними ділянками, продаж яких здійснюється регіональними відділеннями ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Наказ ФДМУ

14.

Прийняття від органів управління функцій управління підприємствами, продаж яких здійснюється ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Акт приймання-передачі

15.

Укладання контрактів з директорами підприємств, продаж яких здійснюється ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Контракт з директорам підприємства

16.

Підготовка угод з посередниками про виконання послуг ліцитатора при проведенні конкурсів з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону та послуг щодо проведення аукціонів при продажу об'єктів групи А ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Угода

17.

Укладання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі щодо об'єктів, продаж яких здійснюється ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Договір купівлі-продажу,
Акт приймання-передачі

18.

Прийняття рішення про припинення юридичної особи підприємства щодо об'єктів, продаж яких здійснюється ЦА ФДМУ та функції з управління яким передані до Фонду

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Наказ ФДМУ

19.

0119. Продаж об'єктів групи Д (відп. - І. Миронюк)

Підготовка до продажу та продаж об'єктів групи Д ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Накази ФДМУ

20.

Складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів групи Д, в тому числі разом із земельними ділянками, продаж яких здійснюється регіональними відділеннями ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Наказ ФДМУ

21.

Підготовка угод з посередниками про виконання послуг ліцитатора при проведенні конкурсів з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону та послуг щодо проведення аукціонів при продажу об'єктів групи Д ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Угода

22.

Укладання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі щодо об'єктів, продаж яких здійснюється ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Договір купівлі-продажу,
Акт приймання-передачі

23.

01110. Продаж об'єктів групи Ж (відп. - І. Миронюк)

Підготовка до продажу та продаж об'єктів групи Ж ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Накази ФДМУ

24.

Складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів групи Ж, в тому числі разом із земельними ділянками, продаж яких здійснюється регіональними відділеннями ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Наказ ФДМУ

25.

Підготовка угод з посередниками про виконання послуг ліцитатора при проведенні конкурсів з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону та послуг щодо проведення аукціонів при продажу об'єктів групи Ж ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Угода

26.

Укладання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі щодо об'єктів, продаж яких здійснюється ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Договір купівлі- продажу, Акт приймання- передачі

27.

01111. Продаж ЄМК груп В, Г (відп. - І. Миронюк)

Прийняття рішення про продаж ЄМК груп В, Г, приватизація яких здійснюється ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Наказ ФДМУ

28.

Підготовка до продажу та продаж ЦА ФДМУ об'єктів груп В, Г

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Накази ФДМУ

29.

Підготовка угод з посередниками про виконання послуг ліцитатора при проведенні конкурсів з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону та послуг щодо проведення аукціонів при продажу об'єктів групи В, Г ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Угода

30.

Укладання договорів купівлі-продажу та актів приймання-передачі щодо об'єктів, продаж яких здійснюється ЦА ФДМУ

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Договір купівлі-продажу,
Акт приймання-передачі

31.

01112. Проведення аналізу результатів продажу об'єктів груп А, Д, Ж та здійснення контролю за ходом їх приватизації (відп. - І. Миронюк)

Затвердження плану-графіку очікуваного надходження у відповідному році грошових коштів від продажу об'єктів приватизації державної власності груп А, Д, Ж, в тому числі разом із земельними ділянками, за участю регіональних відділень та Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Січень

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Наказ ФДМУ

32.

Підготовка та опублікування орієнтовного переліку об'єктів державної власності груп А, Д, Ж, в тому числі разом із земельними ділянками

Січень

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Інформація, опублікована в газеті "Відомості приватизації"

33.

Проведення моніторингу ходу приватизації об'єктів державної власності груп А, Д, Ж, в тому числі разом із земельними ділянками

Щомісячно та щоквартально

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Звіт

34.

01113. Продаж пакетів акцій об'єктів груп В, Г за участю ЦА ФДМУ (відп. - І.Миронюк)

Здійснення продажу пакетів акцій об'єктів груп В, Г за участю ЦА ФДМУ
Здійснення підготовки проектів розпоряджень КМУпро затвердження умов продажу пакетів акцій АТ за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, що належать до об'єктів групи Г та паливно-енергетичного комплексу у випадках, передбачених законодавством

Протягом року

Управління конкурсного продажу

Договори купівлі-продажу пакетів акцій
Проекти розпоряджень КМУ

35.

01114. Продаж об'єктів групи Е за участю центрального апарату Фонду (відп. - Є. Іванов)

Складання переліку об'єктів групи Е, які підлягають приватизації у відповідному році

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

Наказ Фонду

36.

Прогноз надходження коштів

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

Інформаційно-аналітичні матеріали

37.

Кількість приватизованих об'єктів

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

Інформаційно-аналітичні матеріали

38.

Укладання договорів з уповноваженою особою (ліцитатором) для проведення аукціонів з продажу

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

Договір з виконавцем робіт Акт приймання-передачі виконаних робіт

39.

Укладання договорів з уповноваженою особою для проведення обов'язкового екологічного аудиту при приватизації

Протягом року

Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності

Договір з виконавцем робіт Акт приймання-передачі виконаних робіт

40.

за участю регіональних відділень Фонду (відп. - І. Миронюк)

Продаж об'єктів групи Е, у тому числі приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою, за участю регіональних відділень ФДМУ:

Протягом року

Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЄМК

Надходження коштів до Державного бюджету України

- складання та внесення на затвердження керівництвом Фонду переліків об'єктів групи Е, продаж яких здійснюється регіональними відділеннями ФДМУ;

Накази ФДМУ

- узагальнення результатів продажу об'єктів групи Е, продаж яких здійснюється регіональними відділеннями ФДМУ

щомісячно

Звіт

41.

01115. Залучення виконавців робіт із землеустрою (відп. -Є. Іванов)

Планування обсягів видатків по ЦА ФДМУ на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, та/або прав на них

За запитом Управління фінансово-бухгалтерської роботи під час підготовки бюджетного запиту

Відділ земельних відносин

Розрахунки планування обсягів видатків по ЦА ФДМУ на оплату послуг, пов'язаних з підготовкою до продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, та/або прав на них

42.

Оприлюднення інформаційних повідомлень про відбір виконавців робіт із землеустрою в газеті "Відомості приватизації" та на веб-сайті ФДМУ

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань Управління взаємодії з ВРУ та комунікаційного забезпечення Відділ земельних відносин

Оприлюднення інформаційного повідомлення про відбір виконавців робіт із землеустрою

43.

Проведення конкурсів з відбору виконавців робіт із землеустрою

Протягом року

Відділ земельних відносин РВ ФДМУ

Протокол засідання конкурсної комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою

44.

Укладення договорів з виконавцями робіт із землеустрою

Протягом року

Відділ земельних відносин РВ ФДМУ

Договір з виконавцем робіт із землеустрою
Акт приймання-передачі робіт із землеустрою

45.

Підготовка звітів про виконання бюджетної програми за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" по ЦА ФДМУ в частині послуг виконавців робіт із землеустрою

Протягом року

Відділ земельних відносин

Звіт про виконання бюджетної програми за КПКВК 6611010 "Керівництво та управління у сфері державного майна" по ЦА ФДМУ в частині послуг виконавців робіт із землеустрою

46.

01116. Контроль за діяльністю регіональних відділень та представництв ФДМУ (відп. - Є. Іванов)

Проведення рейтингового оцінювання діяльності регіональних відділень ФДМУ

Щомісяця до 25 числа

Відділ земельних відносин РВ ФДМУ

Рейтингова оцінка РВ ФДМУ; проект плану заходів щодо підвищення ефективності діяльності РВ; оприлюднення на офіційному веб-сайті ФДМУ результатів рейтингової оцінки РВ ФДМУ

012. Удосконалення управління державною власністю

47.

0121 . Робота з єдиними майновими комплексами державних підприємств, переданими до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію, згідно з переліками об'єктів груп В, Г, які підлягають підготовці до продажу (відп. - Є.Іванов)

Передача майна єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (ЄМК) до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію.

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Видання наказів про затвердження актів приймання-передавання

48.

Укладання контрактів та додаткових угод до контрактів з керівниками державних підприємств та здійснення контролю за їх виконанням

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Укладання контрактів

49.

Затвердження річних фінансових планів державних підприємств та здійснення контролю за їх виконанням у встановленому порядку

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Затвердження річних фінансових планів

50.

Надання центральному органу виконавчої влади з питань економіки інформації про виконання показників фінансових планів державних підприємств

Протягом року

Управління з питань реформування власності

Надання інформації

51.

0122. Організація управління корпоративними правами держави, що перебувають у сфері управління Фонду (відп. - Є. Іванов)

Участь у підготовці (внесення змін) до нормативно-правових актів з питань управління корпоративними правами держави

Протягом року

Управління корпоративних прав держави

Надання пропозицій головному розробнику, погодження проектів нормативно-правових актів

52.

Вилучення з метою приватизації майна, пакетів акцій акціонерних товариств неосновної (непрофільної) діяльності із складу державних холдингових, національних і державних акціонерних компаній

Відповідно до строків, встановлених розпорядженнями Кабінету Міністрів України

Управління корпоративних прав держави

Надання Кабінету Міністрів України інформації про виконання

53.

0123. Організація роботи органів управління акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, що належать до сфери управління Фонду (відп. - Є. Іванов).

Участь у проведенні загальних зборів акціонерів

до 30 квітня та, у разі необхідності, впродовж року

Управління корпоративних прав держави

Видання довіреності та завдань на голосування представникам держави для участі у загальних зборах акціонерів

54.

0124. Організація ведення Реєстру корпоративних прав держави (відп. - Є. Іванов)

Організація ведення Реєстру корпоративних прав держави

постійно

Управління корпоративних прав держави

Внесення змін до Реєстру корпоративних прав держави

55.

Забезпечення контролю за веденням Реєстру корпоративних прав держави регіональними відділеннями ФДМУ

щомісячно

Управління корпоративних прав держави

Прийняття інформації щодо наявності в управлінні регіонального відділення господарських товариств з державною часткою в статутному капіталі

56.

0125. Участь у виконанні бюджетного завдання з надходження дивідендів, нарахованих на акції (паї, частки) господарських товариств, які є у державній власності до державного бюджету по господарським товариствам, що належать до сфери управління Фонду (відп. - Є. Іванов)

Участь у проведенні загальних зборів акціонерів

до 30 квітня та, у разі необхідності, впродовж року

Управління корпоративних прав держави

Видання довіреностей та завдань на голосування представникам держави для участі у загальних зборах акціонерів

57.

0126. Забезпечення процесу фінансового планування діяльності господарських товариств, в статутних капіталах яких більше 50% акцій належать державі та які належать до сфери управління Фонду (відп. - Є. Іванов)

Забезпечення складання, погодження (затвердження) фінансових планів господарських товариств

До 1 вересня

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

Погодження (затвердження) фінансових планів господарських товариств

58.

Контроль виконання фінансових планів та вжиття відповідних заходів управлінського впливу

щоквартально

Управління корпоративних прав держави

Прийняття відповідного управлінського рішення

Управління фінансового аналізу та відновлення платоспроможності

59.

0127. Моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації (відп. - І.Хотей)

Здійснення перевірок виконання покупцями державного майна умов укладених договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації

Протягом року

Управління з питань договірного менеджменту

Застосування штрафних санкцій за неналежне виконання умов договорів купівлі-продажу, їх розірвання за невиконання покупцями взятих зобов'язань та повернення об'єктів приватизації у державну власність

60.

Аналіз і узагальнення результатів моніторингу та контролю, що проводиться органами приватизації стосовно виконання покупцями умов договорів купівлі-продажу

Щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним

Управління з питань договірного менеджменту

Наказ ФДМУ

61.

Підготовка аналітичних звітів про результати контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації та надання їх до Ради Національної безпеки і оборони України

Щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним

Управління з питань договірного менеджменту

Інформаційно-аналітичні матеріали

62.

0128. Організація виконання бюджетного завдання із забезпечення надходження до державного бюджету орендної плати за державне майно (відп. - І. Хотей)

Планування і прогнозування обсягів надходження орендної плати до державного бюджету на 2015 рік

До 21.02.2014 - попередні дані, до 23.06.2014 - остаточний прогноз

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин та регіональні відділення

Інформація надається Управлінню координації розробки та виконання програмних документів Доручення Голови Фонду від 20.07.2011 № К/33

63.

Розподіл планового завдання між органами приватизації - орендодавцями на 2014 рік

У місячний термін після прийняття Державного бюджету України на 2014 рік

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин та регіональні відділення

Наказ Фонду про розподіл планового завдання між регіональними відділеннями

64.

Здійснення контролю за надходженням до державного бюджету плати за оренду державного майна шляхом здійснення обліку надходжень, зокрема, за допомогою ІППС
Етап - оренда та взаємодії з Державним казначейством.

Постійно

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин та регіональні відділення

Щомісячне інформування керівництва Фонду та підрозділів Фонду для розміщення інформації на веб-сайті Фонду та в газеті "Відомості приватизації"

65.

0129. Укладення нових та супроводження раніше укладених договорів оренди державного майна (відп. - І. Хотей)

Укладення нових договорів оренди ЦМК та продовження терміну дії чинних договорів оренди ЦМК

Відповідно до вимог законодавства

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин та РВ

Прийняття управлінського рішення

66.

01210. Методичне забезпечення розвитку орендних відносин (відп. - І. Хотей)

У разі необхідності розроблення проектів законів та нормативних актів і їх супроводження.

одиниць

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Направлення відповідного акту до КМУ або на реєстрацію до Мін'юсту.

67.

Експертиза та /або редагування проектів нормативно-правових актів

одиниць

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Листів про погодження або наявність зауважень до проектів актів

68.

01211. Організація контролю у сфері орендних відносин (відп. - І. Хотей)

Здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди та використанням державного майна.

Відповідно до вимог чинного законодавства

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин та РВ

Здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди та використанням державного майна.

69.

Брати участь у здійсненні контролю за поверненням цілісних майнових комплексів державних підприємств до сфери управління після закінчення строку дії договорів оренди.

Відповідно до вимог чинного законодавства

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин та РВ

Контроль за поверненням ЦМК із оренди разом із уповноваженими органами управління

70.

01212. Забезпечення в межах, визначених законодавством, виконання функцій організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств (відп. - І. Хотей)

Здійснення організаційних заходів щодо виконання функцій організатора продажу нерухомого майна державних унітарних підприємств

2014 рік

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності та регіональні відділення Фонду

Погоджений протокол аукціону з продажу державного майна

71.

01213. Підготовка проектів законодавчих актів, нормативно-правових документів з питань розпорядження об'єктами державної власності (відп. - І. Хотей)

Розробка та опрацювання проектів законодавчих актів, нормативно-правових документів з питань відчуження та списання об'єктів державної власності

2014 рік

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності

Проект акта законодавства

72.

01214. Організаційне забезпечення прийняття регіональними відділеннями Фонду управлінських рішень стосовно державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств (відп. - І. Хотей)

Здійснення організаційних заходів щодо забезпечення через регіональні відділення Фонду прийняття рішень про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації

2014 рік

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності та регіональні відділення Фонду

Управлінське рішення

73.

01215. Організаційне забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомості, що розташовані на земельних ділянках, які тимчасово використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації згідно з додатками 2 і 3 до Угоди від 28.05.1997 про параметри поділу Чорноморського флоту (відп. - І. Хотей)

Здійснення організаційних заходів щодо проведення інвентаризації об'єктів нерухомості України, що розташовані на земельних ділянках, які тимчасово використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації згідно з додатками 2 і 3 до Угоди від 28.05.1997 про параметри поділу Чорноморського флоту

2014 рік

Управління з питань розпорядження об'єктами державної власності та РВ ФДМУ в АРК Крим та м. Севастополі

Акт інвентаризації об'єктів нерухомості

74.

01216. Закріплення об'єктів державної власності з врахуванням вимог Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". (відп. - І. Хотей)

Перевірка в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності щодо наявності підприємств, що належать до сфери управління уповноваженого органу управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Погодження або зауваження до проекту акта

75.

01217. Організація роботи щодо передачі об'єктів права державної та комунальної власності. (відп. - І. Хотей)

Перевірка в Єдиному реєстрі об'єктів державної власності щодо наявності майна, що належить до сфери управління уповноваженого органу управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства

Управління з питань управління державним майном та орендних відносин

Погодження або зауваження до листів або до проектів актів щодо передачі

76.

01218. Ведення обліку об'єктів державної власності (відп. - І. Хотей)

Проведення інвентаризації об'єктів державної власності для внесення даних до Єдиного реєстру об'єктів державної власності

Протягом року

Управління інформаційних технологій та моніторингу

Інформаційно-аналітичні матеріали

013. Удосконалення методичного забезпечення та державного регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, практична діяльність з оцінки, рецензування документів з оцінки, забезпечення професійної підготовки оцінювачів

77.

0131. Проведення стандартизованої оцінки об'єктів приватизації та оренди (відп. - І. Хотей)

Проведення оцінки об'єктів:
приватизації
оренди

Протягом року

Управління з питань оціночної діяльності, регіональні відділення Фонду

Наказ Фонду про затвердження акта оцінки майна

78.

0132. Забезпечення проведення рецензування звітів про оцінку (актів оцінки) (відп. - І. Хотей)

Забезпечити проведення рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки)

Протягом року

Управління з питань оціночної діяльності Регіональні відділення Фонду

Рецензія на звіт про оцінку майна (акт оцінки)

79.

0133. Забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів, що підлягають приватизації (відп. - І. Хотей)

Виконання заходів щодо забезпечення проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації

Протягом року

Управління з питань оціночної діяльності

Дані про кількість проведених конкурсів з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Оплата послуг суб'єктів оціночної діяльності з оцінки об'єктів приватизації

Протягом року

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

Дані про обсяг коштів, направлених на оплату послуг суб'єктів оціночної діяльності з оцінки об'єктів приватизації

Управління з питань оціночної діяльності

80.

0134. Забезпечення професійної підготовки оцінювачів (відп. - І. Хотей)

Забезпечення підвищення кваліфікації оцінювачів та професійної підготовки оцінювачів з числа спеціалістів, що працюють в центральному апараті Фонду

Протягом року

Управління з питань оціночної діяльності

Дані про кількість спеціалістів, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації

Забезпечення оплати послуг з навчання працівників центрального апарату Фонду з підвищення кваліфікації та підготовки оцінювачів

Протягом року

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

Дані про обсяг коштів, направлених на оплату послуг з професійної підготовки оцінювачів

Управління з питань оціночної діяльності

81.

0135. Удосконалення методичного забезпечення оцінки та оціночної діяльності (відп. - І. Хотей)

Розробляти, готувати до прийняття нормативно-правові акти з оцінки та оціночної діяльності та забезпечувати і контролювати їх впровадження

Протягом року

Управління з питань оціночної діяльності

Прийняття нормативно-правових актів відповідно до Плану роботи Фонду на 2014 рік

Управління фінансово-бухгалтерської роботи

014. Подальше посилення прозорості та відкритості діяльності Фонду у процесі вироблення та реалізації державної політики у сфері діяльності Фонду, сприяння розвитку громадянського суспільства, реалізація державної кадрової політики в єдиній системі державних органів приватизації

82.

0141. Співробітництво з міжнародними організаціями з реалізації державної політики щодо об'єктів державної власності у сфері приватизації, відчуження, оренди, використання державного майна та управління корпоративними правами держави (відп. - І. Павлик)

Забезпечення реалізації державної політики у сфері міжнародного розвитку та європейської інтеграції, виконання завдань щодо реалізації стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Звіти КМУ, МЗС, ЦОВВ

83.

Поширення інформації про об'єкти приватизації у представництвах міжнародних організацій, посольствах з метою залучення потенційних покупців та інвесторів до процесу приватизації

Постійно

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Інформаційно-аналітичні матеріали

84.

Забезпечення участі представників Фонду у роботі спільних міждержавних та міжвідомчих комісій і комітетів, а також організації реалізації міжурядових домовленостей і положень міждержавних та міжвідомчих угод

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Звіти

85.

Підготовка та проведення зустрічей керівництва Фонду з представниками міжнародних фінансових та донорських організацій, іноземних інвесторів тощо

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Звіти про проведення зустрічі

86.

Організація залучення зовнішньої допомоги для вирішення нагальних проблем у сфері приватизації, оціночної діяльності та корпоративного управління

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Підготовка пропозицій, моніторинг, звітність

87.

Виконання та моніторинг положень Порядку денного асоціації Україна - ЄС

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Звіти КМУ, ЦОВВ

88.

Участь у межах компетенції ФДМУ у підготовці матеріалів для роботи України у Співдружності Незалежних Держав та співучасті у виконанні положень Угоди про формування Єдиного економічного простору

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Інформаційно-аналітичні матеріали

89.

Оформлення службових відряджень за кордон працівників центрального апарату Фонду та керівників регіональних відділень

Протягом року

Управління персоналу

Звіти Кабінету Міністрів України, центральним органам влади, керівництву Фонду

90.

Організація прийому іноземців у Фонді, координація роботи структурних підрозділів з ними

Протягом року

Управління персоналу

Звіт про проведення зустрічі

91.

Організація виконання перекладу матеріалів та документів

Протягом року

Управління персоналу

Акт виконаних робіт Р/фактура

92.

0142. Інформування громадськості та заінтересованих ділових кіл щодо процесів приватизації та реформування відносин власност шляхом видання та поширення ( у т.ч. за передплатою) офіційних друкованих видань ФДМУ (відп. - І. Павлик)

Удосконалення роботи із ЗМІ та висвітлення діяльності органів приватизації на офіційному веб-сайті Фонду

Протягом року

Управління взаємодії з ВРУ та комунікаційного забезпечення

Здійснюється постійно

93.

Видання "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію"

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Звіти керівництву ФДМУ

94.

Видання оперативної частини Бюлетеня - газети "Відомості приватизації"

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Звіти керівництву ФДМУ

95.

Оперативне поширення "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" та його оперативної частини - газети "Відомості приватизації" через міжнародну мережу Інформаційного агентства "Українські Новини"

Протягом року

Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції

Звіти керівництву ФДМУ

96.

0143. Внутрішній аудит в органах приватизації (відп. - В. Штепура)

Виконання аудиторських завдань

Протягом року

Управління контролю та аудиту

Аудиторський звіт

97.

0144. Проведення оцінки якості функції внутрішнього аудиту в системі державних органів приватизації (відп. - В. Штепура)

Здійснення оцінки якості функції внутрішнього аудиту

Протягом року

Управління контролю та аудиту

Резюме результатів оцінки

98.

0145. Організаційно-аналітична робота (відп. - І. Хотей)

Підготовка проведення колегії Фонду з питання "Про роботу Фонду державного майна України і його регіональних відділень та хід виконання Державної програми приватизації у 2013 році"

27 березня

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Рішення колегії Фонду

99.

Організація підготовки та подання Звіту про роботу Фонду державного майна України, хід та результати виконання Державної програми приватизації у 2013 році Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України

1 квітня

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Звіт

100.

Організація підготовки та подання Аналітичної довідки про роботу Фонду державного майна України та хід виконання Державної програми приватизації у 2014 році Президенту України, Верховній Раді України і Кабінету Міністрів України

Щоквартально

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Аналітична довідка

101.

Організація підготовки та подання інформації про хід виконання Державної програми приватизації до Адміністрації Президента України і Кабінету Міністрів України

Щомісячно

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Інформаційно-аналітичні матеріали

102.

0146. Організація регуляторної діяльності у Фонді (відп. - І. Хотей)

Організація перегляду чинних регуляторних актів на відповідність принципам державної регуляторної політики, звітування Держпідприємництву про проведену роботу

2 липня
31 грудня

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Звіти

103.

Моніторинг виконання заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів, звітування Держпідприємництву про проведену роботу

Щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Звіти

104.

Затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 та 2016 роки згідно із Законом України "Про засади державної регуляторної політики", звітування про проведену роботу Держпідприємництву

15 грудня

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Проект наказу

105.

0147. Організація роботи щодо забезпечення надання адміністративних послуг (відп. - І. Хотей)

Організація роботи щодо виконання Фондом державного майна України вимог Закону України "Про адміністративні послуги", звітування Держпідприємництву про проведену роботу

Щокварталу відповідно до запиту Держпідприємництва

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Звіти

106.

0148. Підготовка проекту Концепції трансформації приватизаційного законодавства з урахуванням завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту (відп. - І. Хотей)

Забезпечити участь у підготовці проекту Концепції трансформації приватизаційного законодавства з урахуванням завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту

ІУ квартал 2014 року

Управління координації розробки та виконання програмних документів Керівники структурних підрозділів Фонду

Підготовка пропозицій до проекту акта або погодження проекту

107.

0149. Опрацювання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення проведення адміністративної реформи, скорочення контрольно-наглядових функцій центральних органів виконавчої влади та ліквідації невластивих повноважень Кабінету Міністрів України" (відп. - І. Хотей)

Організація розгляду та опрацювання законопроекту

Протягом року

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Підготовка висновків та пропозицій до законопроекту або погодження проекту

108.

01410. Опрацювання проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну кримінально-виконавчу службу України" (нова редакція) (відп. - І. Хотей)

Організація розгляду та опрацювання законопроекту

Протягом року

Управління координації розробки та виконання програмних документів

Підготовка висновків та пропозицій до законопроекту або погодження проекту

109.

01411. Добір персоналу до системи державних органів приватизації, оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення (відп. - В. Мельник)

Організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у ФДМУ

Протягом року

Управління персоналу

Протоколи засідань конкурсної комісії, затверджені керівником

110.

Документальне оформлення проходження державної служби

Протягом року

Управління персоналу

Накази з особового складу

111.

Організація подачі декларацій державними службовцями - працівниками єдиної системи державних органів приватизації

До 01.04.2014 та 31.12.2014

Управління персоналу

Лист до НАДС для звітування перед КМУ щодо декларування державних службовців

112.

Організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців єдиної системи державних органів приватизації

Протягом року

Управління персоналу

Довідка за результатами спеціальної перевірки

113.

01412. Організаційно-методичне забезпечення управління персоналом (відп. - В. Мельник)

Здійснення організаційного забезпечення роботи галузевої ради по роботі з кадрами

Щопівріччя

Управління персоналу

Протокол засідання

114.

Планування роботи з персоналом

Січень, лютий 2014 року

Управління персоналу

План роботи поточний та перспективний

115.

Профілактика (роз'яснювальна робота та проведення семінарів) випадків порушення вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії проявам корупції та запобігання виникненню конфлікту інтересів державних службовців єдиної системі державних органів приватизації

Протягом року

Управління персоналу

Щорічний звіт до КМУ щодо планової роботи в РВ та апараті ФДМУ

116.

01413. Спрямування, координація, організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у регіональних відділеннях та представництвах Фонду (відп. - В. Мельник)

Моніторинг та документальне оформлення проходження державної служби керівним складом регіональних відділень та представництв Фонду

Протягом року

Управління персоналу

Накази з особового складу

117.

Моніторинг штатних розписів регіональних відділень, представництв Фонду та змін до них

Протягом року

Управління персоналу

Штатний розпис

118.

Проведення методично-консультаційної роботи з працівниками служб персоналу РВ ФДМУ з питань, віднесених до компетенції управління

Протягом року

Управління персоналу

Роз'яснення

119.

Організація підготовки службами персоналу РВ ФДМУ відповідних аналітично-звітних матеріалів

Протягом року

Управління персоналу

Узагальнений звіт

120.

01414. Модернізація та супроводження Єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри"

Внесення змін до облікових даних та оновлення ЄДКС "Кадри"

Протягом року

Управління персоналу

Оновлена та модернізована ЄДКС "Кадри" відповідно до чинного законодавства

121.

Підготовка та подання державної статистичної звітності, а також звітності до Адміністрації Президента України та центральних органів виконавчої влади

Протягом року

Управління персоналу

Звіти за затвердженими формами

122.

01415. Розвиток кадрового потенціалу (відп. - В. Мельник)

Вивчення потреб та надання пропозицій щодо підвищення рівня кваліфікації працівників Фонду

По мірі надходження запитів

Управління персоналу

Узагальнені пропозиції

123.

Організація навчання з питань підвищення квіліфікації працівників

Протягом року

Управління персоналу

Сертифікати, посвідчення, свідоцтва

124.

Укладання договорів з навчальними закладами про підвищення квіліфікації

Протягом року

Управління персоналу

Договір про навчання

125.

Організація роботи щодо стажування працівників Фонду

Протягом року

Управління персоналу

Звіт про стажування

126.

01416. Супроводження та технічна підтримка системи автоматизованого документообігу та діловодства Фонду державного майна України (САДД ФДМУ) (відп. - О. Синенко)

Закупівля консультативних послуг з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення

Протягом року

Управління інформаційних технологій та моніторингу

Договір про закупівлю консультативних послуг з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення

127.

01417. Розвиток електронного урядування (відп. - П. Юмашев)

Здійснення заходів щодо впровадження систем електронного документообігу та електронної взаємодії органів виконавчої влади

Протягом року

Управління документального забезпечення та контролю Управління інформаційних технологій та моніторингу

Звіт керівництву Фонду

128.

01418. Науково-технічне упорядкування документів постійного зберігання (відп. - П. Юмашев)

Організація роботи щодо проведення експертизи цінності документів постійного зберігання

Протягом року

Управління документального забезпечення та контролю

Акт виконаних робіт (у разі фінансування)

129.

01419. Забезпечення організації і проведення закупівель послуг поштового зв'язку та послуг з технічного обслуговування маркувальної машини (відп. - П. Юмашев)

Укладання договорів щодо надання послуг поштового зв'язку та послуг з технічного обслуговування маркувальної машини КМД УДППЗ "Укрпошта"

І квартал 2014 року

Управління документального забезпечення та контролю

Акт виконаних робіт

130.

01420. Контроль дотримання законодавства по обліку, зберіганню та використанню документів, які містять конфіденційну інформацію (відп. - П. Юмашев)

Здійснення перевірки наявності документів з грифом "Для службового користування" та наявності печаток і штампів у структурних підрозділах апарату ФДМУ

ІІ квартал 2014 року

Управління документального забезпечення та контролю

Акт перевірки

131.

01421. Забезпечення організації прийому, реєстрації та надсилання кореспонденції (відп. - П. Юмашев)

Організація роботи щодо прийому, реєстрації та надсилання вхідних, вихідних і розпорядчих документів Фонду

Протягом року

Управління документального забезпечення та контролю

Звіт керівництву Фонду

132.

01422. Здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, документів міністерств, інших центральних і місцевих органів влади, правоохоронних і судових органів, регіональних відділень ФДМУ, підприємств, установ, організацій, звернень громадян, наказів і доручень керівництва Фонду (відп. - П. Юмашев)

Проведення випереджувального моніторингу виконання документів, щоденного моніторингу виконання завдань з підвищеним рівнем контролю Секретаріату Кабінету Міністрів України, здійснення щотижневого моніторингу виконання документів, аналіз та підведення підсумків виконання документів

Протягом року

Управління документального забезпечення та контролю

Звіт керівництву Фонду

133.

01423. Планування та організація роботи колегії Фонду (відп. - О. Ковальчук)

Формування орієнтовного плану роботи колегії Фонду

Протягом року

Управління організаційного забезпечення

Рішення колегії

134.

Інформування вищих органів влади та членів колегії Фонду про проведення засідань колегій Фонду

Відповідно до орієнтовного плану роботи колегії Фонду

Управління організаційного забезпечення

Листи-запрошення

135.

Своєчасне та якісне забезпечення підготовки матеріалів для розгляду на засіданнях колегій

Відповідно до орієнтовного плану роботи колегії Фонду

Управління організаційного забезпечення

Формування матеріалів та проектів рішень колегій

136.

Організаційне забезпечення проведення засідань колегій Фонду

Відповідно до орієнтовного плану роботи колегії Фонду

Управління організаційного забезпечення

Оформлення протоколів

137.

Оформлення та розсилка рішень колегій, витягів з рішень колегій

Відповідно до орієнтовного плану роботи колегії Фонду

Управління організаційного забезпечення

Оформлення вихідних листів

138.

Контроль за виконанням рішень колегій Фонду

Протягом року

Управління організаційного забезпечення

Моніторинг виконання рішень колегій

139.

01424. Організаційне забезпечення протокольних заходів за участю Голови Фонду (відп. - О. Ковальчук)

Організація проведення нарад

Протягом року

Управління організаційного забезпечення

Оформлення протоколів

140.

Оформлення та розсилка протоколів робочих нарад, які проводяться Головою Фонду

Протягом року

Управління організаційного забезпечення

Оформлення розсилки

141.

Контроль за виконанням протокольних доручень

Протягом року

Управління організаційного забезпечення

Моніторинг виконання протокольних доручень

142.

01425. Ведення реєстру доручень заступників Голови Фонду (відп. - О.Ковальчук)

Реєстрація доручень заступників Голови Фонду

Протягом року

Управління організаційного забезпечення

Доручення заступників Голови Фонду

143.

01426. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Голови Фонду (відп. - О.Ковальчук)

Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів

Протягом року

Управління організаційного забезпечення

Інформаційно-аналітичні матеріали

144.

01427. Забезпечення організації і проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (відп. - Р. Федорова, комітет з конкурсних торгів ЦА ФДМУ)

Узагальнення пропозицій структурних підрозділів ЦА ФДМУ щодо планування закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та складання Річного плану державних закупівель

Протягом року

Адміністративно-господарське управління, комітет з конкурсних торгів ЦА ФДМУ

Річний план

145.

Забезпечення мобілізаційної роботи у Фонді, роботи з охорони праці та пожежної безпеки у ЦА ФДМУ (відп. - Р. Федорова)

Розробка документації конкурсних торгів, організація та проведення закупівель згідно річного плану закупівель ЦА ФДМУ

Протягом року

Адміністративно-господарське управління, комітет з конкурсних торгів ЦА ФДМУ

Документація конкурсних торгів

146.

Приймання та зведення квартальних та річних звітів комітетів з конкурсних торгів ЦА ФДМУ, відповідних структурних підрозділів, РВ ФДМУ про проведення закупівель товарів робіт і послуг за державні кошти

Протягом року

Адміністративно- господарське управління

Узагальнений звіт

147.

Підготовка та супроводження інженерно-технічних договорів та додаткових угод щодо забезпечення життєдіяльності ЦА ФДМУ

Протягом року

Адміністративно- господарське управління

Договір з виконавцем Акт приймання-передачі виконаних робіт (послуг)

148.

Надання методичних рекомендацій регіональним відділенням, контроль та перевірка стану мобілізаційної підготовки у структурних підрозділах Фонду та його регіональних відділеннях

Протягом року

Адміністративно- господарське управління

Узагальнений звіт Фонду

149.

Контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки в ЦА ФДМУ, інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки працівників ЦА ФДМУ

Протягом року

Адміністративно- господарське управління

Річний звіт про травматизм до Держкомстату України

{Текст взято з сайту ФДМУ http://www.spfu.gov.ua/}on top