Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації
Фонд державного майна; Order, Specification on May 26, 2011785
Document v0785224-11, current version — Revision on August 16, 2011, on the basis - v1215224-11

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
26.05.2011 N 785

Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна
N 1215 ( v1215224-11 ) від 16.08.2011 }

Відповідно до Державної програми приватизації
на 2000-2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну
програму приватизації" ( 1723-14 ), та ст. 7 Закону України "Про
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"
( 2171-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Включити до переліку об'єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації, об'єкт згідно з додатком (додається).
2. Регіональному відділенню ФДМУ по Дніпропетровській
області: - повідомити балансоутримувача про включення об'єкта до
переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації,
згідно з додатком, у 15-денний строк з дня одержання цього наказу; - здійснити приватизацію об'єкта, вказаного у додатку, згідно
з чинним законодавством України про приватизацію.
3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти
на начальника Регіонального відділення ФДМУ по Дніпропетровській
області.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Голови Фонду І.Миронюк

Додаток
до наказу ФДМУ
26.05.2011 N 785

ПЕРЕЛІК
об'єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу за конкурсом

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Назва об'єкта | Адреса об'єкта |Балансоутримувач|Орган управління | Листи- | Примітка | |п/п| | | | |погодження| | |---+-----------------+-------------------+----------------+-----------------+----------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Дніпропетровська | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |Будівля |м. Дніпропетровськ,|ПрАТ "Золотий |РВ ФДМУ по | |Подання | | |виробничо- |пр. К.Маркса, 106 |колос" |Дніпропетровській| |РВ ФДМУ по | | |адміністративного| | |області | |Дніпропетровській| | |корпусу (реєстр. | | | | |області | | |N 381462.1) | | | | |від 20.04.2011 | | | | | | | |N 01-01-02595. | | | | | | | |Майно, | | | | | | | |що не увійшло | | | | | | | |до статутного | | | | | | | |капіталу. | | | | | | | |Пам'ятка історії | | | | | | | |місцевого | | | | | | | |значення. | | | | | | | |Включити до умов | | | | | | | |продажу | | | | | | | |та до розділу | | | | | | | |"Обов'язки | | | | | | | |Покупця" договору| | | | | | | |купівлі-продажу | | | | | | | |зобов'язання | | | | | | | |щодо укладання | | | | | | | |з відповідним | | | | | | | |територіальним | | | | | | | |органом | | | | | | | |культурної | | | | | | | |спадщини | | | | | | | |охоронного | | | | | | | |договору | | | | | | | |на пам'ятку | | | | | | | |відповідно | | | | | | | |до вимог | | | | | | | |статті 18 Закону | | | | | | | |України | | | | | | | |"Про охорону | | | | | | | |культурної | | | | | | | |спадщини" | | | | | | | |( 1805-14 ) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- { Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1215 ( v1215224-11 ) від 16.08.2011 }
Директор Департаменту Т.Буртнякon top