Про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 23.04.2010 N 397
Держмитслужба України; Order, Procedure on September 7, 2011784
Document v0784342-11, current version — Adoption on September 7, 2011

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2011 N 784

Про внесення зміни
до наказу Держмитслужби України
від 23.04.2010 N 397

З метою вдосконалення пропускного режиму на територію
Держмитслужби України та до її адміністративних будинків
Н А К А З У Ю:
Унести до Порядку пропуску на територію Держмитслужби України
та до її адміністративних будинків, затвердженого наказом
Держмитслужби України від 23.04.2010 N 397 ( v0397342-10 ) (далі -
Порядок), зміни, виклавши його в новій редакції, що додається. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Служби І.Г.Калєтнік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
23.04.2010 N 397
( v0397342-10 )
(у редакції наказу
Держмитслужби
від 07.09.2011 N 784)

ПОРЯДОК
пропуску на територію Держмитслужби України
та до її адміністративних будинків

1. Загальні положення
1.1. Терміни вживаються у цьому Порядку в такому значенні: відвідувачі - це всі особи, які відвідують центральний апарат
Держмитслужби України, Департамент боротьби з контрабандою,
аналізу ризиків та протидії корупції (далі - ДБКАРПК), Департамент
митних інформаційних технологій та статистики (далі - ДМІТС),
Департамент розвитку митної інфраструктури та міжнародного
співробітництва (далі - ДІМС), Автотранспортне митне господарство
(далі - Автогосподарство) в особистих або службових справах, які
не перебувають із зазначеними митними органами та установою в
трудових відносинах; матеріальні цінності - це речі, що мають певну цінність у
вигляді майна, предметів, товарів; працівники центрального апарату Держмитслужби України,
ДБКАРПК, ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства - це особи, які працюють у
зазначених митних органах і установі на підставі трудового
договору, укладеного в установленому порядку; пропускний режим - порядок, що забезпечує сукупність заходів
і правил, які унеможливлюють безконтрольний вихід (вхід) осіб,
в'їзд (виїзд) транспортних засобів, внесення (винесення), увезення
(вивезення) майна до та з адміністративних будинків Держмитслужби
України, з її території; транспортний засіб - пристрій, призначений для перевезення
людей та вантажу, а також установленого на ньому спеціального
обладнання чи механізмів.
1.2. Цей Порядок визначає процедуру здійснення пропускного
режиму до адміністративних будинків Держмитслужби України, на її
територію працівників центрального апарату Держмитслужби України,
ДБКАРПК, ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства, відвідувачів, транспортних
засобів та матеріальних цінностей з метою запобігання проникненню
до адмінбудинків та на їх територію сторонніх осіб та викраденню
матеріальних цінностей, які там є.
1.3. Територією Держмитслужби України є розташовані на ній
адмінбудинки N 1, N 2, N 3, N 4 та прилегла до них територія
відповідно до Плану-схеми території Держмитслужби України та
Автогосподарства (далі - територія Держмитслужби України)
(додаток 1 до цього Порядку).
1.4. Пропускний режим до адмінбудинків та на їх територію
здійснюється сектором охорони ДІМС.
1.5. На територію Держмитслужби України забороняється пропуск
осіб у стані сп'яніння; з тваринами, з легкозаймистими,
вибухонебезпечними, радіоактивними, отруйними речовинами; з
колюче-ріжучими предметами; з валізами, господарськими сумками,
пакетами, розмір яких перевищує 45 х 35 х 15 сантиметрів. Працівникам фельд'єгерської служби, які здійснюють доставку
та відправлення кореспонденції Держмитслужби України, дозволяється
пропуск на територію Держмитслужби України з робочим портфелем і
вогнепальною зброєю в установленому порядку.
2. Порядок пропуску на територію
Держмитслужби України працівників центрального
апарату Держмитслужби України, ДБКАРПК,
ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства та відвідувачів
цих митних органів та установ
2.1. Пропуск працівників центрального апарату Держмитслужби
України, ДБКАРПК, ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства та відвідувачів
цих митних органів та установ до адмінбудинків, на їх територію
здійснюється через контрольно-перепускний пункт N 1 (далі - КПП),
який розташований в адмінбудинку N 1 на території Держмитслужби
України.
2.2. Пропуск народних депутатів діючого скликання на
територію Держмитслужби України здійснюється відповідно до Закону
України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ).
2.3. Пропуск керівників Генеральної прокуратури України,
Верховного суду України на територію Держмитслужби України
здійснюється відповідно до Законів України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ) та "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ).
2.4. Пропуск посадових осіб Секретаріату Президента України,
Кабінету Міністрів України на територію Держмитслужби України
здійснюється відповідно до Указу Президента України від 04.11.2005
N 1548 ( 1548/2005 ) "Питання Секретаріату Президента України",
Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 2591-17 ) за
пред'явленням ними службових посвідчень.
2.5. Супроводження осіб, зазначених у пунктах 2.2, 2.3, 2.4
цього Порядку, від КПП N 1 до відповідної приймальні керівництва
Держмитслужби України здійснюється черговим зміни сектору охорони. Після пропуску зазначених осіб через КПП N 1 черговий зміни
має повідомити про це працівника відповідної приймальні
керівництва.
2.6. Пропуск посадових осіб органів Міністерства внутрішніх
справ, Служби безпеки України на територію Держмитслужби України
здійснюється відповідно до Законів України "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) за
пред'явленням ними службових посвідчень. Супроводження зазначених осіб від КПП N 1 до підрозділу, до
якого вони прибули, здійснюється працівником цього ж підрозділу.
2.7. Пропуск посадових осіб фельд'єгерської служби та
спеціального зв'язку на територію Держмитслужби України
здійснюється відповідно до списків, складених органом цієї служби
і погоджених Головою Держмитслужби України, за пред'явленням ними
службових посвідчень.
2.8. Пропуск інкасаторів ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" на
територію Держмитслужби України здійснюється за наявності в них
документів, що засвідчують особу, на підставі Генеральної угоди
між ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" та Державною митною службою
України від 09.04.2004 N 23/11.
2.9. Пропуск іноземних делегацій на територію Держмитслужби
України здійснюється на підставі відповідних наказів Держмитслужби
України або письмових розпоряджень керівництва Держмитслужби
України. Супроводження іноземних делегацій по території Держмитслужби
України здійснюється працівниками служби міжнародного
співробітництва ДІМС.
2.10. Пропуск відвідувачів на територію Держмитслужби
України, які прибули до Держмитслужби України для вирішення
питань, що належать до компетенції ДІМС, здійснюється за наявності
в них документів, що засвідчують особу, та за письмовим
розпорядженням керівника ДІМС або особи, що його заміщує, із
зазначенням причин та необхідності (додаток 3 до цього Порядку). Супроводження відвідувачів у таких випадках від КПП N 1 до
відповідного підрозділу на території Держмитслужби України
здійснюється посадовими особами ДІМС.
2.11. Пропуск відвідувачів на територію Держмитслужби
України, які прибули до структурних підрозділів Держмитслужби
України, ДБКАРПК, ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства, здійснюється за
наявності в них документів, що засвідчують особу, за письмовим
розпорядженням першого заступника, заступника Голови Держмитслужби
України або директора Департаменту кадрової роботи (додаток 3 до
цього Порядку). Супроводження відвідувачів у таких випадках від КПП N 1 до
відповідного підрозділу на територію Держмитслужби України
здійснюється посадовими особами цих підрозділів.
2.12. Пропуск працівників митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій, що розташовані у межах території
м. Києва та Київської області, на територію Держмитслужби України
здійснюється за відповідними списками, що формуються керівниками
цих органів, установ та організацій на календарний рік і
погоджуються з першим заступником, заступником Голови
Держмитслужби України, за умови пред'явлення ними службового
посвідчення.
2.13. Пропуск працівників митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій, що розташовані поза межами
території Києва та Київської області, на територію Держмитслужби
України здійснюється на підставі пред'явленої ними відрядної
посвідки, службового посвідчення.
2.14. Пропуск представників засобів масової інформації на
територію Держмитслужби України здійснюється за пред'явленими ними
документами, що засвідчують особу, з дозволу першого заступника,
заступника Голови Держмитслужби України на підставі наданої
сектором з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
Організаційно-розпорядчого департаменту Держмитслужби України
службової записки. Супроводження таких представників від КПП N 1 здійснюється
працівниками зазначеного сектору Організаційно-розпорядчого
департаменту Держмитслужби України.
2.15. Пропуск на територію Держмитслужби України працівників
центрального апарату Держмитслужби України, ДБКАРПК, ДМІТС, ДІМС,
Автогосподарства здійснюється за індивідуальною карткою системи
санкціонованого допуску, а в разі тимчасової відсутності такої
картки - за службовим посвідченням.
2.16. Реєстрація осіб, зазначених у пунктах 2.6, 2.7, 2.8,
2.10, 2.11, 2.13, 2.14 цього Порядку, здійснюється сектором
охорони в Журналі реєстрації тимчасового пропуску осіб на
територію Держмитслужби України (додаток 2 до цього Порядку).
2.17. Пропуск осіб, зазначених в розділі 2 цього Порядку, на
територію Держмитслужби України здійснюється з 09 до 18 години.
2.18. Вимоги пункту 2.17 цього Порядку не поширюються на
працівників центрального апарату Держмитслужби України, ДБКАРПК,
ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства та відвідувачів, що прибули до
Голови Держмитслужби України, його першого заступника та
заступника.
2.19. Пропуск працівників митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій, що розташовані у межах території
м. Києва та Київської області, до спортивної зали Держмитслужби
України здійснюється на підставі письмового звернення керівника
або заступника відповідного митного органу, спеціалізованої митної
установи та організації з дозволу керівника ДІМС або особи, що
його заміщує.
2.20. Пропуск працівників міністерств, державних установ,
організацій тощо до спортивної зали Держмитслужби України
здійснюється на підставі письмового звернення керівника або
заступника керівника відповідного міністерства, державної
установи, організації тощо з дозволу першого заступника,
заступника Голови Держмитслужби України.
2.21. Порядок пропуску та перебування зазначених у
пунктах 2.19, 2.20 осіб здійснюється у робочі дні з 18 до
21 години за пред'явленим документом, який посвідчує особу. Супроводження таких осіб від КПП N 1 здійснюється посадовою
особою ДІМС, відповідальною за спортивно-масову роботу.
2.22. У разі виникнення службової потреби в роботі
працівників центрального апарату Держмитслужби України, ДБКАРПК,
ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства у вихідні або святкові дні, пропуск
на територію Держмитслужби України цих осіб здійснюється на
підставі службової записки відповідного структурного підрозділу
центрального апарату Держмитслужби України, ДБКАРПК, ДМІТС, ДІМС,
Автогосподарства, яка погоджується першим заступником, заступником
Голови Держмитслужби України. Відповідна службова записка передається до сектору охорони
ДІМС не пізніше 15 години попереднього робочого дня перед вихідним
та святковим днем.
3. Порядок пропуску транспортних засобів
на територію Держмитслужби України
та Автогосподарства
3.1. В'їзд на територію та виїзд з території транспортних
засобів Держмитслужби України здійснюється через КПП N 2
(додаток 1 до цього Порядку).
3.2. Пропуск на територію Держмитслужби України транспортних
засобів, які обліковані на балансі Автогосподарства, здійснюється
на підставі відповідних списків, у яких зазначається марка
автомобіля, його державний номер, митний орган, за яким його
закріплено. Списки транспортних засобів складаються Автогосподарством на
кожний поточний рік, погоджуються першим заступником, заступником
Голови Держмитслужби України, та передаються до ДІМС. У разі
потреби до цих списків уносяться зміни або доповнення.
3.3. Пропуск на територію Держмитслужби України транспортних
засобів, що прибули для виконання робіт з обслуговування
технічного обладнання, розвантажувальних чи інших робіт на
території, здійснюється на підставі укладених Держмитслужбою
України договорів або службової записки відповідного структурного
підрозділу центрального апарату Держмитслужби України, ДБКАРПК,
ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства за письмовим погодженням першого
заступника, заступника Голови Держмитслужби України.
3.4. Пропуск до Держмитслужби України та паркування на її
території приватних транспортних засобів, які належать працівникам
структурних підрозділів Держмитслужби України, ДБКАРПК, ДМІТС,
ДІМС, Автогосподарства, здійснюється з 06 до 24 години кожного
робочого дня згідно зі списком. Зазначений список складається на календарний рік
Автогосподарством, погоджується першим заступником, заступником
Голови Держмитслужби України та передається до ДІМС.
3.5. Працівники центрального апарату Держмитслужби України
після в'їзду та виїзду з території Держмитслужби України через КПП
N 2 повинні реєструватися за індивідуальною карткою системи
санкціонованого допуску на КПП N 1.
3.6. Цілодобове паркування приватних транспортних засобів на
території Держмитслужби України забороняється.
3.7. У разі виникнення надзвичайних ситуацій спеціальний
транспорт аварійно-рятувальних служб з їх персоналом пропускається
на територію Держмитслужби України та Автогосподарства
безперешкодно, про що старший чергової зміни сектору охорони ДІМС
негайно повідомляє заступнику начальника ДІМС, який курирує роботу
цього підрозділу.
3.8. Контроль за виїздом з території Держмитслужби України
зазначеного транспорту здійснюється старшим чергової зміни сектору
охорони ДІМС.
3.9. Паркування транспортних засобів біля адмінбудинків N 1,
N 2, N 3 на території Держмитслужби України забороняється, крім
транспортних засобів Голови Держмитслужби України його першого
заступника, заступника.
3.10. Пропуск транспортних засобів на територію та з
території Держмитслужби України з пасажирами забороняється. Висадка (посадка) пасажирів з транспортних засобів, що
в'їжджають та виїжджають з території Держмитслужби України
здійснюється біля КПП N 2 (додаток 1 до цього Порядку).
3.11. Вимоги пунктів 2.1, 3.5, 3.10 цього Порядку не
поширюється на Голову Держмитслужби України, його першого
заступника, заступника.
4. Порядок пропуску матеріальних цінностей
на територію Держмитслужби України,
ДБКАРПК, ДМІТС, ДІМС,
Автогосподарства та за її межі.
Пропуск матеріальних цінностей, що вносяться (увозяться) на
територію Держмитслужби України і виносяться (вивозяться) з неї,
здійснюється на підставі документів первинного обліку (накладна)
на цінності, оформлених в установленому порядку або на підставі
письмового дозволу першого заступника, заступника Голови
Держмитслужби України.
5. Прикінцеві положення
5.1. Виконання вимог цього Порядку є обов'язковим для всіх
працівників центрального апарату Держмитслужби України, ДБКАРПК,
ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства.
5.2. Працівник чергової зміни сектору охорони, який здійснює
пропуск на територію Держмитслужби України, її адміністративних
будинків працівників центрального апарату Держмитслужби України,
ДБКАРПК, ДМІТС, ДІМС, Автогосподарства, відвідувачів, транспортних
засобів та матеріальних цінностей, несе відповідальність за
недотримання вимог цього Порядку.
Перший заступник начальника
Департаменту розвитку
митної інфраструктури
та міжнародного
співробітництва Л.О.Воскресенська
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua
{ Додатки не наводяться }on top