Про затвердження рішення Ліцензійної комісії
МОЗ України; Order, Protocol, Specification on October 29, 2009781
Document v0781282-09, current version — Adoption on October 29, 2009

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
29.10.2009 N 781

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 18.09.2002 N 103/346
( z0820-02 ) "Про затвердження Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09.10.2002 за N 820/7108, та наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 N 38/63 ( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02.03.2001 за N 188/5379, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити рішення Ліцензійної комісії МОЗ України
(протокол від 29.10.2009 N 37 додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Митника З.М.
Міністр В.М.Князевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
29.10.2009 N 781

ПРОТОКОЛ N 37
засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
від 29 жовтня 2009 року

На засіданні Ліцензійної комісії присутні: Митник З.М., Шпак І.В., Банчук М.В., Жданова М.П.,
Григорович В.Р., Бєлотєлов М.Г., Гарнік Т.П., Зозовська Л.П.
Порядок денний:
1. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) малим підприємством "Християнська клініка".
2. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) малим приватним підприємством "Панакія".
3. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) Державним підприємством "Науково-технічний інженерний
центр проблем водоочистки та водозбереження (НТІЦ "ВОДООБРОБКА")
фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського Національної
академії наук України".
4. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "АРМТРЕЙД ЛТД".
5. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Аптека".
6. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Науково-дослідна установа "Клініка МЕДИКОР".
7. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Центр імуногістохімічної діагностики".
8. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Науково-виробничий центр "Медичні технології".
9. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Медичний центр "Медікус".
10. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) Українсько-болгарським ТОВ "Ейнджи".
11. Про результати планової перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Науково-виробнича лабораторія".
12. Про результати позапланової перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) фізичною особою - підприємцем Шолох О.І.
13. Про результати позапланової перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
ПП "АС ХІМ ТРАНС".
14. Про результати позапланової перевірки додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) Інститутом гастроентерології Академії
медичних наук України.
15. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з медичної практики.
16. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
17. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Слухали Залевську В.А - начальника відділу державного
контролю за дотриманням ліцензійних умов Департаменту управління
та контролю якості медичних послуг:
На підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від
15.10.2009 N 409-Адм "Про планові перевірки додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики" на
виконання наказу МОЗ України від 23.09.2009 N 688 ( v0688282-09 )
"Про затвердження плану перевірок додержання Ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров'я на IV квартал 2009 року" комісією МОЗ з 19 по 23 жовтня
2009 року у присутності директора Лукошкіна В.О. була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) малим
підприємством "Християнська клініка" (ідентифікаційний
код 25024941, місцезнаходження юридичної особи та місце
провадження діяльності: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Молодіжна, 69). Ліцензія від 19.11.2007 р. серії АВ N 386692
видана МОЗ України на провадження господарської діяльності з
медичної практики зі спеціальності "клінічна лабораторна
діагностика".
Перевіркою встановлено наступне.
Комісії представлено свідоцтво про атестацію
клініко-діагностичної лабораторії N РО-402/2006, чинне до
14.12.2009. Відповідно до представленого штатного розпису
МП "Християнська клініка" провадяться певні види діяльності, що
відсутні у ліцензії (спеціальності молодших спеціалістів з
медичною освітою: лабораторна справа (клініка), що є порушенням
вимог п. 2.1.2 та п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Закладом не пройдено державну акредитацію закладу охорони
здоров'я в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про затвердження Порядку
державної акредитації закладу охорони здоров'я", що є порушенням
вимог п. 2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Підрахунок кількості еритроцитів крові проводиться на
обладнанні фірми Becton Lichenson, яке відповідно до паспортних
даних не призначено для визначення даного показника, також не
використовується методика підрахунку кількості еритроцитів згідно
з вимогами чинного наказу МОЗ СРСР від 11.04.72 N 290 "Об
унификации клинических лабораторных методов исследования", що є
порушенням вимог п. 2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Функції: взяття проб крові, загально клінічні, мікроскопічні
та гемотологічні дослідження не розділені, проводяться в одному
приміщенні в порушення вимог Додатка Л ДБН В.2.2.-10-2001 "Будинки
і споруди. Заклад охорони здоров'я" ( v0002241-01 ), що є
порушенням п. 2.1.1, п. 2.1.3 та п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі малому приватному підприємству "Християнська
клініка" розпорядження про усунення в трьохмісячний термін
виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Залевську В.А:
На підставі наказу МОЗ України від 15.10.2009 N 409-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" на виконання наказу
МОЗ України від 23.09.2009 N 688 ( v0688282-09 ) "Про затвердження
плану перевірок додержання Ліцензійних умов провадження певних
видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я на
IV квартал 2009 року" комісією МОЗ з 19 по 23 жовтня 2009 року у
присутності директора Пірти В.І. була проведена планова перевірка
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) малим приватним підприємством
"Панакія" (ідентифікаційний код 20960759, місцезнаходження
юридичної особи та місце провадження діяльності: м. Одеса,
пров. Слєпньова, 3). Ліцензія серії АБ від 22.06.2005 N 202696
видана МОЗ України на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальностями: клінічна біохімія, клінічна
імунологія, клінічна лабораторна діагностика.
Перевіркою встановлено наступне.
Комісії представлено свідоцтво про атестацію
клініко-діагностичної лабораторії N 000846, чинне до 2 вересня
2012 року. Відповідно до представленого штатного розпису МПП "Панакія"
провадяться певні види діяльності, що відсутні у ліцензії
(спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), що є порушенням вимог п. 2.1.2 та
п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відсутня підготовка лікарів зі спеціальностей "клінічна
біохімія", яка зазначена у ліцензії, відповідно до вимог статті 74
Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
( 2801-12 ) та наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359
( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів", що є
порушенням вимог п. 2.2.5 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Закладом не пройдено державну акредитацію закладу охорони
здоров'я в порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про затвердження Порядку
державної акредитації закладу охорони здоров'я", що є порушенням
вимог п. 2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не представлено договір страхування відповідно до вимог
Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та
інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під
час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок
настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань,
зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, затвердженого постановою
КМУ від 16.10.98 N 1642 ( 1642-98-п ), що є порушенням вимог
п. 2.4.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Обов'язкова державна статистична звітність до територіальних
органів медичної статистики з питань охорони здоров'я відповідно
до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від
10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм звітності з
питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення", який
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.09.2007
N 1009/14276, не подається, що є порушенням вимог п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Розміщення кімнат на території не відповідає призначенню
згідно з переліком методик, що виконуються та визначені у галузі
атестації, в порушення вимог ДСП 9.9.5-080-2002 "Правила
влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах,
відділеннях) мікробіологічного профілю" ( v0001588-02 ) та
п. 2.1.1, п. 2.1.3 та п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі малому приватному підприємству "Панакія"
розпорядження про усунення в трьохмісячний термін виявлених
порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Залевську В.А:
На підставі наказу МОЗ України від 15.10.2009 N 409-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" на виконання наказу
МОЗ від 23.09.2009 р. N 688 ( v0688282-09 ) "Про затвердження
плану перевірок додержання Ліцензійних умов провадження певних
видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я на
IV квартал 2009 року" комісією МОЗ з 19 по 23 жовтня 2009 року у
присутності директора Псахиса Б.Й. була проведена планова
перевірка додержання Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) Державним
підприємством "Науково-технічний інженерний центр проблем
водоочистки та водозбереження (НТІЦ "ВОДООБРОБКА")
фізико-хімічного інституту ім. О.В.Богатського Національної
академії наук України" (ідентифікаційний код 02128773,
місцезнаходження юридичної особи та місце провадження діяльності:
м. Одеса, вул. Пушкінська, 37). Ліцензія серії АВ від 28.02.2008
N 394604 видана МОЗ України на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальностями: бактеріологія,
імунологія, клінічна лабораторна діагностика.
Перевіркою встановлено наступне.
За місцем провадження діяльності, зазначеним в ліцензії, на
час роботи комісії лабораторія не працює, у зв'язку з тим, що не
пройдено атестацію. Заява на проведення атестації подана
16.10.2009 р. Встановлено, що на час хвороби завідуючою лабораторії
Заворотнюк Н.В. виконуючою обов'язків наказом від 16.06.2009
N 28/к призначена Псахис І.Б., яка має диплом Одеського державного
університету зі спеціальності "мікробіологія", але сертифікат
спеціаліста зі спеціальності за профілем діяльності лабораторії
відсутній, що не відповідає вимогам п. 1.10 наказу МОЗ України від
12.08.2009 N 588 ( z0895-09 ) "Про атестацію професіоналів з вищою
немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я", що є
порушенням п. 2.2.5 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відповідно до представленого штатного розпису
НТІЦ "ВОДООБРОБКА" провадить види діяльності, що відсутні у
ліцензії (спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:
лабораторна справа (клініка), що є порушенням вимог п. 2.1.2 та
п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). В закладі відсутні біологічні фільтри для роботи
припливно-витяжної вентиляції, що необхідно для провадження
діяльності згідно з отриманою ліцензією; приміщення автоклавної
площею 1,67 кв.м (замість 10 кв.м), що не відповідає вимогам
п. 7.8 та п. 13.10.2 ДСП 9.9.5-080-2002 "Правила влаштування і
безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях)
мікробіологічного профілю" ( v0001588-02 ), та є порушенням
п. 2.1.1, п. 2.1.3 та п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі Державному підприємству "Науково-технічний
інженерний центр проблем водоочистки та водозбереження
(НТІЦ "ВОДООБРОБКА") фізико-хімічного інституту
ім. О.В.Богатського Національної академії наук України"
розпорядження про усунення в двомісячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали Залевську В.А.:
На підставі наказу МОЗ України від 15.10.2009 N 409-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" на виконання наказу
МОЗ України від 23.09.2009 N 688 ( v0688282-09 ) "Про затвердження
плану перевірок додержання Ліцензійних умов провадження певних
видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я на
IV квартал 2009 року" комісією МОЗ з 19 по 23 жовтня 2009 року у
присутності директора Соханя С.Є. була проведена планова перевірка
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "АРМТРЕЙД ЛТД"
(ідентифікаційний код 30708326, місцезнаходження юридичної особи:
м. Одеса, вул. Гайдара, 13; місце провадження діяльності:
м. Миколаїв, вул. Київська, 1). Ліцензія від 01.12.2006 р.
серії АВ N 300693 видана МОЗ на провадження господарської
діяльності з медичної практики зі спеціальності "клінічна
лабораторна діагностика".
Перевіркою встановлено наступне.
Лабораторія розташована на першому поверсі поліклініки в
Миколаївській обласній лікарні (договір оренди від 01.12.2007
N 16). Комісією встановлено, що ТОВ "АРМТРЕЙД ЛТД" господарська
діяльність за ліцензією не провадиться. Комісії представлено наказ
від 3 липня 2009 року N 14 щодо припинення діяльності
клініко-діагностичної лабораторії з 6 липня 2009 року та
повідомлено членів комісії про направлення до МОЗ заяви та
оригіналу ліцензії про анулювання ліцензії товариства серії АВ від
01.12.2006 N 300693 за заявою ліцензіата. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії серії АВ від 01.12.2006 N 300693,
виданої ТОВ "АРМТРЕЙД ЛТД" на провадження господарської діяльності
з медичної практики, на підставі поданої ліцензіатом заяви про
анулювання ліцензії.
Слухали Залевську В.А.:
На підставі наказу МОЗ України від 15.10.2009 N 409-Адм "Про
планові перевірки додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики" на виконання наказу
МОЗ України від 23.09.2009 N 688 ( v0688282-09 ) "Про затвердження
плану перевірок додержання Ліцензійних умов провадження певних
видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я на
IV квартал 2009 року" комісією МОЗ з 19 по 23 жовтня 2009 року у
присутності генерального директора Вільдерман Т.К. була проведена
планова перевірка додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
ТОВ "Аптека" (ідентифікаційний код 21012547, місцезнаходження
юридичної особи: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський,
вул. Кишинівська, 75; місце провадження діяльності:
м. Білгород-Дністровський, вул. Маяковського, 6). Ліцензія від
20.07.2005 р. серії АБ N 203051 видана МОЗ України на провадження
господарської діяльності з медичної практики зі спеціальності
"клінічна лабораторна діагностика".
Перевіркою встановлено наступне.
Заклад розташований у пристосованому одноповерховому будинку. Відповідно до поданого поетажного плану та письмового
пояснення директора закладом використовується лише 6,8 кв.м -
приміщення пункту забору крові та 14,3 кв.м - офісне приміщення.
Разом з тим у Довідці про стан матеріально-технічної бази суб'єкта
господарської діяльності, наявності у нього нормативно-правових
документів, в тому числі нормативних документів з стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) від 22.04.2005 N 9, поданої для отримання
ліцензії, загальна площа приміщень лабораторії була зазначена
46,5 кв.м. Згідно з поясненням директора 9,8 кв.м. площі - здано в
оренду ПП "Місцевий осередок автомобільної федерації України в
Одеській області" (договір оренди нежитлового приміщення від
10.02.2009). Зменшення площі та кількості кімнат проведено без
узгодження з санепідслужбою про можливість провадження діяльності
зі спеціальності, зазначеної в ліцензії, що є порушенням вимог
ст. 22 Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) та п. 2.1.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Згідно з наказом від 01.10.2009 N 44-к завідуючою
клініко-діагностичної лабораторії призначена Бездітна А.Д., але
відповідно до її письмового пояснення роботу в лабораторії нею
припинено з 05.02.2007 року. На момент перевірки інших керівників
лабораторії директором не представлено, копій відповідних
документів про призначення не надано, тобто керівник відсутній, а
також жоден лікар не задіяний у діяльності закладу зі
спеціальності "клінічна лабораторна діагностика", що є порушенням
ст. 74 Закону України "Основи законодавства України про охорону
здоров'я" ( 2801-12 ) та п. 2.1.1 та п. 2.2.5 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії в установлений строк
ліцензіатом до ліцензійної комісії подано не було. Вищезазначене є порушенням ст. 17 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та
відповідно до ст. 21 вищезазначеного Закону ( 1775-14 ) є
підставою для складання Акту про встановлення факту неподання в
установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених в
документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. Лабораторія не атестована відповідно до вимог наказу
Державного Комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 29.03.2005 N 71 ( z0392-05 ) "Про
затвердження Правил уповноважень та атестації у державній
метрологічній системі", закладом не пройдено державну акредитацію
закладу охорони здоров'я відповідно до вимог постанови КМУ від
15.07.97 N 765 ( 765-97-п ) "Про затвердження Порядку державної
акредитації закладу охорони здоров'я", що є порушенням вимог
п. 2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відповідно до письмового пояснення директора діяльність за
спеціальністю "клінічна лабораторна діагностика", заявленою в
ліцензії, не ведеться, проводиться лише забір крові для
дослідження у лабораторії МП "ДІАМЕД" за договором на виконання
робіт з надання медичних послуг від 1 липня 2008, тобто
провадиться діяльність за спеціальностями молодших спеціалістів з
медичною освітою, які відсутні у ліцензії, що є порушенням вимог
п. 2.1.2 та п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Медична сестра Пономаренко Т.П., яка проводить забір крові,
підвищувала свою кваліфікацію 8 років тому, що є порушенням вимог
наказу МОЗ України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2007 за
N 1368/14635, та п. 2.2.5 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Площа приміщень (для забору крові, пробопідготовки та
зберігання біологічного матеріалу) лабораторії не відповідає
вимогам Додатку Л ДБН В.2.2.-10-2001 "Будинки і споруди. Заклад
охорони здоров'я" ( v0002241-01 ), ДСП 9.9.5-080-2002 "Правила
влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах,
відділеннях) мікробіологічного профілю ( v0001588-02 ), що є
порушенням п. 2.1.1, п. 2.1.3 та п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). Обов'язкова державна статистична звітність до територіальних
органів медичної статистики з питань охорони здоров'я відповідно
до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від
10.07.2007 N 378 ( z1009-07 ) "Про затвердження форм звітності з
питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їх заповнення", який
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.09.2007
N 1009/14276, не надається, що є порушенням вимог п. 2.3.1
Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Обладнання, що не використовується, в тому числі
гінекологічне крісло, ФЕК, мікроскоп, сухожарова шафа, знаходяться
в приміщенні забору крові, що є порушенням ДСТУ 2708-2006 "Повірка
засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення",
що є порушенням вимог п. 2.1.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Табель оснащення виробами медичного призначення, перелік
засобів вимірюваної техніки та її метрологічну повірку, які
необхідні для провадження діяльності зі спеціальності "клінічна
лабораторна діагностика", комісії не представлено, що є порушенням
вимог Закону України "Про метрологію" ( 113/98-ВР ),
ДСТУ 2708-2006 "Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація
і порядок проведення" та п. 2.1.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Комісією МОЗ виявлено невідповідність укладок та відсутність
алгоритмів надання першої невідкладної медичної допомоги
відповідно до вимог наказу МОЗ України від 17.01.2005 N 24
( v0024282-05 ) "Про затвердження протоколів надання медичної
допомоги за спеціальністю "Медицина невідкладних станів" та наказу
МОЗ України від 25.05.2000 року N 120 ( z0819-00 ) "Про
вдосконалення медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД", що є
порушенням п. 2.1.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відповідно до зазначених порушень комісією складено Акт про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов
( z0189-01 ), встановлених для певного виду господарської
діяльності та Акт про встановлення факту неподання в установлений
строк повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії. Представник ліцензіата не з'явився на засідання Ліцензійної
комісії МОЗ України, хоча і був запрошений на засідання. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії від 20.07.2005 серії АБ N 203051,
виданої ТОВ "Аптека", у зв'язку з неможливістю ліцензіата
забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного
виду господарської діяльності, та неподанням в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії (стаття 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності")
( 1775-14 ).
Слухали Шпака І.В. - директора Департаменту управління та
контролю якості медичних послуг, голову комісії:
На підставі наказу МОЗ України від 23.09.2009 N 688
( v0688282-09 ) "Про затвердження плану перевірок додержання
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я на IV квартал 2009 року" та на виконання
наказу МОЗ України від 15.10.2009 N 408-Адм "Про позапланові та
планові перевірки додержання Ліцензійних умов з певних видів
господарської діяльності" комісією Міністерства з 19 по 23 жовтня
2009 року у присутності директора Хохлова І.В. було проведено
планову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 )
ТОВ "Науково-дослідна установа "Клініка МЕДИКОР" (ідентифікаційний
код 32299243, місцезнаходження юридичної особи та місце
провадження діяльності за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Шевченка, 17), яке здійснює господарську діяльність з
медичної практики за ліцензією МОЗ України від 27.04.2007
серії АВ N 333799, за лікарськими спеціальностями: терапія,
акушерство і гінекологія, дитяча гінекологія, педіатрія,
психіатрія, психотерапія, дитяча психіатрія, неврологія,
сексопатологія, урологія, отоларингологія, гастроентерологія,
офтальмологія, кардіологія, імунологія, дерматовенерологія,
фізіотерапія, стоматологія, медицина невідкладних станів,
функціональна діагностика, клінічна лабораторна діагностика,
народна та нетрадиційна медицина, медична сестра з масажу.
Перевіркою встановлено наступне.
В молодшого спеціаліста з медичною освітою (Молокова І.В.) не
пройдені курси підвищення кваліфікації за останні 5 років, що є
порушенням статті 74 Закону України "Основи законодавства України
про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та п. 1.8 Положення про
атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого
наказом МОЗ України від 23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ), який
зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 12.12.2007
N 1368/14635 (п. 2.2.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). На час відпустки завідуючої лабораторії Бондар О.М.
лабораторні аналізи (гематологічні та загальноклінічні
дослідження) проводили молодші спеціалісти з медичною освітою, що
є порушенням вимог статті 74 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) та наказу МОЗ України від 19.12.97 р.
N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів"
(п. 2.2.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Відповідно до штатного розпису та первинної медичної
документації встановлено, що товариство проваджує діяльність за
спеціальностями дитяча неврологія, терапевтична стоматологія, які
незазначені в діючій ліцензії, що є порушенням вимог, що є
порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Не у всіх пацієнтів береться інформаційна згода на проведене
лікування та діагностику, що є порушенням вимог ст. 39 та 43 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Відповідно до первинної медичної документації (форма 043/о
"Медична карта стоматологічного хворого") ( va302282-99 )
встановлено, скарги та об'єктивні методи обстеження хворого не
відповідають поставленому діагнозу хворого, що є порушенням вимог
наказу МОЗ України від 23.11.2004 N 566 "Про затвердження
Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями
"ортопедична стоматологія", "терапевтична стоматологія",
"хірургічна стоматологія", "ортодонтія", "дитяча терапевтична
стоматологія", "дитяча хірургічна стоматологія" (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Журнал реєстрації амбулаторних хворих (ф. N 074/о) не
ведеться, що є порушенням вимог наказу МОЗ України від 03.07.2001
N 258 ( v0258282-01 ) "Про затвердження типових інструкцій щодо
заповнення форм первинної медичної документації
лікувально-профілактичних закладів" та п. 2.3.1 Ліцензійних умов
( z0189-01 ). На момент перевірки, зі слів директора, в зв'язку з
відпусткою лікаря-лаборанта, в лабораторії проводилися тільки
гематологічні та загальноклінічні дослідження. Завідувач лабораторії Бондар О.М. (лікар-лаборант, що
проводить імуносерологічні дослідження методом імуноферментного
аналізу) не пройшла курси тематичного удосконалення за курсом
"ІФА в діагностиці інфекційної патології", що є порушенням вимог
наказу МОЗ України від 22.07.93 року N 166 ( z0113-93 ) "Про
подальше удосконалення системи післядипломної підготовки лікарів
(провізорів)". Біохімічні, гематологічні, цитологічні та загальноклінічні
дослідження проводяться в одному приміщенні. Розробка сечі та
фарбування мазків крові виконується на одному робочому місці, яке
не забезпечено припливно-витяжною вентиляцією. Не дотримується
розділення поточності руху чистого та брудного матеріалу. що не
відповідає вимогам додатку Л таблиці 14 ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади
охорони здоров'я" ( v0002241-01 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Лабораторія не має дозволу на роботу з мікроорганізмами на
біологічні патогенні агенти III-IV групи патогенності методом
імуноферментного аналізу, що є порушенням вимог ДСП 9.9.5-064-2000
"Порядок видачі дозволів на роботу з мікроорганізмами I-IV груп
патогенності та рекомбінованими молекулами ДНК" (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Термін придатності деяких наборів для проведення
імуноферментного аналізу прострочені (C-Peptide (Elisa) - до
03.2009 р., Тестостерон (Стероид ИФА-тестостерон) - до 09.2009 р.,
Антитіла до кардіолипіну (НВЛ "Гранум") - до 07.2009 р.,
СА (15.3 ИФА-Хема) до 17.10.2009 р.), що є порушенням вимог
ДСП 9.9.5.-080-02 "Правила влаштування і безпеки роботи в
лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю"
( v0001588-02 ) (п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Не були надані документи (контрольні карти) по проведенню
внутрішньо лабораторного контролю якості (наказ МОЗ СРСР від
23.04.85 N 545 "О дальнейшем совершенствовании контроля качества
клинических лабораторных исследований"). Лабораторія не приймає участь у Програмах зовнішнього
контролю якості, що є порушенням вимог наказу Держспоживстандарту
України від 12.08.99 N 99 ( z0833-99 ) "Про затвердження
Інструкції про порядок перевірки точності результатів вимірювань у
вимірювальних лабораторіях" (п. 2.1.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Обліково-звітна документація в лабораторії не відповідає
вимогам наказу МОЗ України N 1 ( v0001282-01 ) від 04.01.2001 р.
"Про затвердження форм медичної облікової документації, що
використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних
закладів" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Разом з тим, комісією були виявлені повторні порушення, які
були зазначені в розпорядженні МОЗ України від 04.04.2008
N 21.20.2023/92-р при перевірці ліцензіата 28 березня 2008 року, а
саме: - товариство не переоформило ліцензію за спеціальностями:
лабораторна імунологія, клінічна біохімія, лабораторна справа
(клініка), сестринська справа, які не заявлені в ліцензії
МОЗ України, що є порушенням п. 2.3.3 Ліцензійних умов
( z0189-01 ); - кабінети консультативного прийому потребують поточного
ремонту, а вбиральні - капітального (на стінах поява плісняви), що
є порушенням ст. 22 Закону України "Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), п. 9.2
СанПіНу N 5179-90 ( n0003400-90 ) від 01.01.91 "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров"; - товариство не подавало документів щодо проходження
державної акредитації закладу охорони здоров'я відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 765
( 765-97-п ) "Про державну акредитацію закладів охорони здоров'я"
(п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Відповідно до зазначеного, комісією був складений Акт про
повторне порушення ТОВ "Науково-дослідна установа "Клініка
МЕДИКОР" Ліцензійних умов з медичної практики ( z0189-01 ). На запитання Голови Ліцензійної комісії МОЗ Митника З.М. чому
товариство не усунуло порушення, виявлені при перевірці в 2008 р.,
директор ТОВ "Науково-дослідна установа "Клініка МЕДИКОР"
Хохлов І.В. відповів, що за три місяці порушення Ліцензійних умов
( z0189-01 ) будуть усунені, на сьогодні є додаткова угода про
оренду приміщень. За результатами обговорення зазначеного питання членами
Ліцензійної комісії прийняте рішення щодо анулювання ліцензії
МОЗ України від 27.04.2007 серії АВ N 333799, виданої
ТОВ "Науково-дослідна установа "Клініка МЕДИКОР" на провадження
господарської діяльності з медичної практики, на підставі Акту про
повторне порушення ТОВ "Науково-дослідна установа "Клініка
МЕДИКОР" Ліцензійних умов з медичної практики ( z0189-01 ) (ст. 21
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали Шпака І.В.:
Відповідно до наказів МОЗ України від 23.09.2009 N 688
( v0688282-09 ) та від 15.10.2009 N 408-Адм комісією Міністерства
з 19 по 23 жовтня 2009 року було проведено планову перевірку
додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) ТОВ "Центр імуногістохімічної
діагностики" (ідентифікаційний код 25543167, місцезнаходження
юридичної особи та адреса провадження діяльності:
м. Дніпропетровськ, пр-т. ім. Газети "Правда", 96, к. 111), яке
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 14.03.2005 серії АБ N 106076, за лікарською
спеціальністю "клінічна лабораторна діагностика".
Перевіркою встановлено наступне.
Прибувши за адресою місця провадження діяльності:
м. Дніпропетровськ, пр-т. ім. Газети "Правда", 96, к. 111 комісії
стало відомо, що приміщення, площа якого складає 16,6 кв.м,
являється робочим кабінетом завідуючого патолого-морфологічної
лабораторії, в якому відсутні будь-які умови щодо здійснення
господарської діяльності з медичної практики за лікарською
спеціальністю "клінічна лабораторна діагностика", що є порушенням
вимог п. 2.1.3, 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відповідно до п. 1.1 Договору оренди нерухомого майна від
01.10.2009 N 3 встановлено, що зазначене приміщення передається в
оренду під розташування офісу та не може використовуватись за
іншим призначенням. Під час перевірки директор ТОВ "Центр імуногістохімічної
діагностики" Гайдара Ю.А. знаходився на тимчасовому листку
непрацездатності. Відповідно до зазначеного, комісією був складений Акт про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 14.03.2005
серії АБ N 106076, виданої ТОВ "Центр імуногістохімічної
діагностики" на провадження господарської діяльності з медичної
практики, на підставі Акту про неможливість ліцензіата забезпечити
виконання Ліцензійних умов для провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) (ст. 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності")
( 1775-14 ).
Слухали Шпака І.В.:
Відповідно до наказів МОЗ України від 23.09.2009 N 688
( v0688282-09 ) та від 15.10.2009 N 408-Адм комісією Міністерства
з 19 по 23 жовтня 2009 року у присутності директора Усенка В.С.
було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Науково-виробничий центр "Медичні технології"
(ідентифікаційний код 31261685, місцезнаходження юридичної особи:
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 52-а/88. Місце провадження
діяльності: м. Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 26), яке здійснює
господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 14.03.2005 серії АБ N 106072, за лікарською
спеціальністю "клінічна лабораторна діагностика".
Перевіркою встановлено наступне.
Прибувши за адресою місця провадження діяльності:
м. Дніпропетровськ, вул. Пушкіна, 26 комісії стало відомо, що у
товариства відсутня матеріально-технічна база. Зазначений факт
підтверджує лист орендодавця від 19.10.2009 N 561
(Дніпропетровська міська клінічна лікарня N 3
ім. проф. М.Ф.Руднєва) (п. 2.1.3, 2.2 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Відповідно до зазначеного, комісією був складений Акт про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 14.03.2005
серії АБ N 106072, виданої ТОВ "Науково-виробничий центр "Медичні
технології" на провадження господарської діяльності з медичної
практики, на підставі Акта про неможливість ліцензіата забезпечити
виконання Ліцензійних умов для провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) (ст. 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності")
( 1775-14 ).
Слухали Шпака І.В.:
Відповідно до наказів МОЗ України від 23.09.2009 N 688
( v0688282-09 ) та від 15.10.2009 N 408-Адм комісією Міністерства
з 19 по 23 жовтня 2009 року у присутності директора Білої І.Г.
було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ПП "Медичний центр "Медікус" (ідентифікаційний
код 35950381, місцезнаходження юридичної особи: Дніпропетровська
обл., м. Новомосковськ, вул. Інтернаціональна, 37. Місце
провадження діяльності: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,
вул. Шевченка, 39), яке здійснює господарську діяльність з
медичної практики за ліцензією МОЗ України від 19.03.2009
серії АВ N 447938, за спеціальностями: клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, лабораторна справа (клініка).
Перевіркою встановлено наступне.
Прибувши за адресою місця провадження діяльності ПП "Медичний
центр "Медікус": Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,
вул. Шевченка, 39 комісії стало відомо, що у ліцензіата відсутнє
приміщення для здійснення господарської діяльності з медичної
практики, матеріально-технічне забезпечення, медичний персонал
(п. 2.1.3, 2.2 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Відповідно до зазначеного, комісією був складений Акт про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 19.03.2009
серії АВ N 447938, виданої ПП "Медичний центр "Медікус" на
провадження господарської діяльності з медичної практики, на
підставі Акту про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
Ліцензійних умов для провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ) (ст. 21 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали Шпака І.В.:
Відповідно до наказів МОЗ України від 23.09.2009 N 688
( v0688282-09 ) та від 15.10.2009 N 408-Адм комісією Міністерства
з 19 по 23 жовтня 2009 року у присутності директора Ігнатенка О.В.
було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) Українсько-болгарським ТОВ "Ейнджи" (ідентифікаційний
код 32988028, місцезнаходження юридичної особи:
м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, 108, кв. 39. Місце провадження
діяльності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кедріна, 55), яке
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 15.06.2009 серії АВ N 471513, за спеціальностями:
клінічна лабораторна діагностика, народна та нетрадиційна
медицина, медична сестра з масаж сестринська справа.
Перевіркою встановлено наступне.
Медичні працівники товариства не застраховані на випадок
ВІЛ-інфікування, що є порушенням вимог ст. 39 Закону України "Про
захист населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ) (п. 2.4.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). В робочому приміщенні проводиться забір біологічного
матеріалу (венозна та капілярна кров). В цьому ж приміщенні
проводяться дослідження на виявлення збудника сифілісу методом
реакції мікропреципітації та імуносерологічні дослідження методом
імуноферментного аналізу, що не відповідає вимогам
ДСП 9.9.5.-080-02 "Правила влаштування і безпеки роботи в
лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю"
( v0001588-02 ), ДБН В.2.2-10-2000 "Державні будівельні норми
України. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я"
( v0002241-01 ), СНіП 2.08.02.-89 (розділ III) та наказу
МОЗ України від 22 лютого 2002 року N 71 ( v0071282-02 ) "Про
затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій
діагностики ВІЛ-інфекції". При проведенні імуносерологічних досліджень методом
імуноферментного аналізу лабораторія не забезпечена необхідним
обладнанням в повній мірі (відсутній промивач планшетів та/або
8-канальні автоматичні дозатори), що ставить під сумнів якість
проведення цих досліджень (наказ МОЗ України від 22 лютого
2002 року N 71 ( v0071282-02 ) "Про затвердження Інструкції з
організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції"). Українсько-болгарське ТОВ "Ейнджи" не має дозволу на роботу з
мікроорганізмами БПА III-IV групи патогенності методом
імуноферментного аналізу (ДСП 9.9.5-064-2000 "Порядок видачі
дозволів на роботу з мікроорганізмами I-IV груп патогенності та
рекомбінованими молекулами ДНК"). Обліково-звітна документація в лабораторії не відповідає
вимогам наказу МОЗ України N 1 ( v0001282-01 ) від 04.01.2001 р.
"Про затвердження форм медичної облікової документації, що
використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних
закладів". Журнал реєстрації аналізів і їх результатів (ф. N 250/о),
який затверджений наказом МОЗ України від 04.01.2001 N 1
( v0001282-01 ) "Про затвердження форм медичної облікової
документації, що використовується в лабораторіях
лікувально-профілактичних закладів" не ведеться, що є порушенням
вимог п. 2.3.1 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Українсько-болгарське ТОВ "Ейнджи" не атестовано на право
проводити імуносерологічні дослідження методом імуноферментного
аналізу, що є порушенням вимог ст. 10 Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). Лабораторія не приймає участь у Програмах зовнішнього
контролю якості (наказ Держспоживстандарту України від 12.08.99
N 99 ( z0833-99 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
перевірки точності результатів вимірювань у вимірювальних
лабораторіях"). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі Українсько-болгарському ТОВ "Ейнджи"
розпорядження про усунення в двомісячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали Шпака І.В.:
Відповідно до наказів МОЗ України від 23.09.2009 N 688
( v0688282-09 ) та від 15.10.2009 N 408-Адм комісією Міністерства
з 19 по 23 жовтня 2009 року у присутності директора Волкової О.І.
було проведено планову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "Науково-виробнича лабораторія" (ідентифікаційний
код 24985578, місцезнаходження юридичної особи:
м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 29. Місце провадження
діяльності: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 29 та
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Лапінська, 49), яке
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 17.11.2006 серії АВ N 300527, за лікарськими
спеціальностями: клінічна біохімія, клінічна імунологія, клінічна
лабораторна діагностика.
Перевіркою встановлено наступне.
Комісії не було надано журнал реєстрації перевірок відповідно
чого голова комісії не зробив відповідний запис в зазначеному
журналі, як це вимагає частина 12 стаття 4 Закону України "Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) та п. 5.2 Порядку контролю за додержання
Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності
в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України від
18.09.2002 N 103/346 ( z0820-02 ). Встановлено, що товариство проваджує діяльність за
спеціальністю лабораторна справа (клініка), що є порушенням вимог
п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відповідно до штатного розпису встановлено, що
лікаря-епідеміолога Луняк Г.М. зараховано на посаду
лікаря-лаборанта, в якої відсутня відповідна спеціалізація за
відповідною лікарською спеціальністю, що є порушенням статті 74
Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) та
наказу МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про
подальше удосконалення атестації лікарів" (п. 2.2.1 Ліцензійних
умов) ( z0189-01 ). Відсутня копія ліцензії на адресу провадження діяльності
ТОВ "Науково-виробнича лабораторія" (Дніпропетровська обл.,
м. Нікополь, вул. Лапінська, 49), що є порушенням вимог ч. 8
ст. 14 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ) (п. 2.1.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). В кабінеті, де проводиться загальний забір крові відсутня
аптечка з надання невідкладних станів та інструктивні матеріали,
що є порушенням Протоколів надання медичної допомоги за
спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених наказом
МОЗ України від 17.01.2005 N 24 ( v0024282-05 ) (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі ТОВ "Науково-виробнича лабораторія"
розпорядження про усунення в двомісячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали Шпака І.В.:
На підставі листа Дніпропетровського міського управління
УМВС України у Дніпропетровській області (від 15.07.2009
N 32/1683) та на виконання наказу МОЗ України від 15.10.2009
N 408-Адм комісією МОЗ з 20 по 21 жовтня 2009 року було проведено
позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фізичною
особою - підприємцем Шолох О.І. (...). Місце провадження
діяльності за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Єрмилової, 35,
к. 112), яка здійснює господарську діяльність з медичної практики
за ліцензією МОЗ України від 13.04.2007 серії АВ N 333720, за
лікарською спеціальністю "Терапевтична стоматологія".
Перевіркою встановлено наступне.
В первинній медичній документації встановлено, що лікарем не
описуються етапи лікування при кожному захворюванні, а також не
зазначається який лікарський засіб (група препаратів) був
використаний під час лікування, що є порушенням вимог наказу
МОЗ України від 23.11.2004 N 566 "Про затвердження Протоколів
надання медичної допомоги за спеціальностями "ортопедична
стоматологія", "терапевтична стоматологія", "хірургічна
стоматологія", "ортодонтія", "дитяча терапевтична стоматологія",
"дитяча хірургічна стоматологія". В деяких випадках первинна медична документація (ф. N 043/о
"Медична карта стоматологічного хворого") ( va302282-99 ) ведеться
не за встановленою формою, що є порушенням вимог наказу
МОЗ України від 27.12.99 N 302 ( v0302282-99 ) "Про затвердження
форм облікової статистичної документації, що використовується в
поліклініках (амбулаторіях)" та наказу МОЗ України від 03.07.2001
N 258 ( v0258282-01 ) "Про затвердження типових інструкцій щодо
заповнення форм первинної медичної документації
лікувально-профілактичних закладів" (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Відсутня інформаційна згода у пацієнтів на проведене
лікування та діагностику, що є порушенням вимог ст. 39 та 43 Основ
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Комісією було перевірено всю надану первинну медичну
документацію, вироби медичного призначення, але факту щодо
здійснення господарської діяльності з медичної практики з
лікарською спеціальністю "Ортопедична стоматологія" Шолох О.І. не
встановлено. Отже факти, які зазначені у листі Дніпропетровського міського
управління УМВС України у Дніпропетровській області (від
15.07.2009 N 32/1683), не підтвердились. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі фізичній особі - підприємцю Шолох О.І.
розпорядження про усунення в місячний термін виявлених порушень
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ).
Слухали Шпака І.В.:
На підставі листа Дніпропетровської обласної
санітарно-епідеміологічної станції (від 11.09.2009 N 12/84) та на
виконання наказу МОЗ України від 15.10.2009 N 408-Адм з 19 по
23 жовтня 2009 року у присутності директора Мороза С.В. було
проведено позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 )
ПП "АС ХІМ ТРАНС" (ідентифікаційний код 36161379, місцезнаходження
юридичної особи: м. Дніпропетровськ, вул. Замполіта Бєляєва, 8
кв. 174. Місце провадження діяльності за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 6, прим. 301), яке здійснює
господарську діяльність за ліцензією МОЗ України серії АВ від
30.10.2008 N 431510.
Перевіркою встановлено наступне.
Прибувши за адресою місця провадження діяльності
ПП "АС ХІМ ТРАНС": м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 6,
прим. 301 комісії стало відомо, що підприємство не здійснює
діяльність з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт, у зв'язку з відсутністю приміщення для
здійснення даного виду діяльності, матеріально-технічного
забезпечення, медичного персоналу, а також скасування висновку
Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції від
23.10.2008 N 3 "Про відповідність наявних приміщень,
матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і правил у
частині організації та проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу". Відповідно до зазначеного, комісією був складений Акт про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для
провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт ( z0190-01 ). Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо анулювання ліцензії МОЗ України від 30.10.2008
серії АВ N 431510, виданої ПП "АС ХІМ ТРАНС" на провадження
господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт, на підставі Акту про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) (ст. 21 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності") ( 1775-14 ).
Слухали Шпака І.В.:
На підставі звернення Семашка А.В. та на виконання наказу
Міністерства охорони здоров'я України від 15.10.2009 N 407-Адм
"Про позапланову перевірку додержання Ліцензійних умов з медичної
практики" у присутності директора Філіпова Ю.О. та головного
лікаря Сиротинка А.С. комісією МОЗ з 19 по 23 жовтня 2009 р. була
проведена позапланова перевірка додержання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) Інститутом гастроентерології Академії медичних наук
України (ідентифікаційний код 02011781, місцезнаходження юридичної
особи: м. Дніпропетровськ, пр-т. ім. газети "Правди", 96), яке
здійснює господарську діяльність з медичної практики за ліцензією
МОЗ України від 14.07.2006 серії АВ N 317248.
Перевіркою встановлено наступне.
Інститут проводить господарську діяльність за лікарською
спеціальністю клінічна лабораторна діагностика, яка не заявлена в
діючій ліцензії, що є порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов
( z0189-01 ).
Перевіркою встановлено наступне.
Інститут здійснює господарську діяльність з медичної практики
за лікарськими спеціальностями: клінічна лабораторна діагностика,
онкологія, онкохірургія, які не заявлені в діючій ліцензії, що є
порушенням вимог п. 2.3.3 Ліцензійних умов ( z0189-01 ). Відповідно до первинної медичної документації (Колесник П.К.)
медична допомога хворому надавалась з порушенням вимог наказу
МОЗ України від 17.09.2007 N 554 ( v0554282-07 ) "Про затвердження
протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "онкологія"
та наказу МОЗ України від 27.07.98 N 226 ( v0226282-98 ) "Про
затвердження Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних
технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги
дорослому населенню в лікувально-профілактичних закладах України
та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень,
лікувальних заходів та критерії якості лікування дітей" (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Клінічний ординатор Лукінов Г.В. та завідуючий хірургічним
відділенням Семашко О.В. (за заявою якого була здійснена
позапланова перевірка), які проводили оперативне втручання
онкологічному хворому Колесник П.К., не відповідають єдиним
кваліфікаційним вимогам, що є порушенням вимог статі 74 Основи
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) та наказу
МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" (п. 2.2.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Інститут не дотримується вимог наказу МОЗ України від
04.04.2008 N 181 ( v0181282-08 ) "Про затвердження методичних
рекомендацій "Єпідеміологічний нагляд за інфекціями області
хірургічного втручання та їх профілактики", а саме: не
відпрацьована в повному об'ємі організація епіднагляду за
інфекціями області хірургічного втручання, не проводиться
мікробіологічний моніторинг мікрофлор поверхні рани, не
розроблений стандарт проведення антибіотико-профілактики і початок
антибіотикотерапії і т.д. (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Набір наявних приміщень не відповідає вимогам СанПіНу
N 5179-90 ( n0003400-90 ) від 01.01.91 "Санитарные правила
устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и
других лечебных стационаров" та ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони
здоров'я" ( v0002241-01 ), а саме: не виділено приміщення для
дезинфекції, прибирального інвентарю і зберігання
наркозно-дихального обладнання, не функціонує санпропусник для
оперуючої бригади (п. 2.3.1 Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Операційний блок потребує проведення капітального ремонту і
реконструкції, що є порушенням вимог СанПіНу N 5179-90
( n0003400-90 ) від 01.01.91 "Санитарные правила устройства,
оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других
лечебных стационаров" та ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони
здоров'я" ( v0002241-01 ) (п. 2.3.1 Ліцензійних умов)
( z0189-01 ). Закладом порушуються вимоги ОСТ 42-21-2-85 "Стерилизация и
дезинфекция изделий медицинского назначения" ( v0770400-85 ), а
саме документальне розділення потоків паціентів не підтверджено,
зали не маркіровані, не ведеться журнал дезінфекцій і генеральних
прибирань після переходу пацієнтів у відділення із залів (п. 2.3.1
Ліцензійних умов) ( z0189-01 ). Разом з тим зазначаємо, що в 2007 році Інститут
гастроентерології АМН України змінив назву на ДУ "Інститут
гастроентерології АМН України", ліцензія МОЗ України від
14.07.2006 серія АВ N 317248 своєчасно не переоформлена, що є
порушенням вимог ст. 17 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ). Решта питань, порушених в зверненні Семашко А.В., комісією
при перевірці не підтвердились. Враховуючи зазначене, членами Ліцензійної комісії прийняте
рішення щодо видачі Інституту гастроентерології Академії медичних
наук України розпорядження про усунення в трьохмісячний термін
виявлених порушень Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ).
Слухали Митника З.М. - Голову Ліцензійної комісії, який надав
доручення запросити на засідання Ліцензійної комісії головного
санітарного лікаря Дніпропепетровської обласної санепідстанції
щодо надання пояснень з приводу правомірності видачі
санітарно-епідеміологічною службою висновків про відповідність
наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики вище зазначеним суб'єктам господарювання.
Слухали Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії:
Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідні ліцензії 137 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 1); - відмовити у видачі ліцензій 18 суб'єктам господарювання
(Перелік 2 додатка 1); - залишити заяви без розгляду 8 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатка 1); - переоформити ліцензії 13 суб'єктів господарювання
(Перелік 4 додатка 1); - видати копії ліцензій 3 суб'єктам господарювання (Перелік 5
додатка 1); - видати дублікати ліцензій 3 суб'єктам господарювання
(Перелік 6 додатка 1); - анулювати ліцензії 5 суб'єктів господарювання на підставі
заяв, поданих ліцензіатами (Перелік 7 додатка 1).
Слухали Зозовську Л.П.:
Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт.
Вирішили: - видати відповідні ліцензії 5 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатка 2); - залишити заяву без розгляду 1 суб'єкта господарювання
(Перелік 2 додатка 2). - переоформити ліцензії 2 суб'єктів господарювання (Перелік 3
додатка 2).
Слухали Зозовську Л.П.:
Про розгляд заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів.
Вирішили:
За результатами розгляду заяв та доданих документів,
відповідно до ст. 14, ст. 16 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ): - видати відповідну ліцензію 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 1 додатка 3).
Голова
Ліцензійної комісії З.М.Митник
Секретар
Ліцензійної комісії Л.П.Зозовська

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення про видачу
ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики

1 Бачинський Володимир Миколайович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., м. Олександрія,
вул. 6-го Грудня, 91, кв. 156 Ідентифікаційний код: 2274103890 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина за місцем провадження діяльності Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Артема, 4 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/01-М
2 Павленко Валентина Григорівна
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Медвєдєва, 9, кв. 123 Ідентифікаційний код: 2282517505 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Лебединського, 1 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/02-М
3 Моршинська міська лікарня
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, м. Моршин,
вул. 50-річчя УПА, 20 Ідентифікаційний код: 32418147 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, гастроентерологія,
дитяча гастроентерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, кардіологія, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, неврологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
пульмонологія, рентгенологія, медицина невідкладних станів,
стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, терапія, фтизіатрія, функціональна
діагностика, хірургія, проктологія, дієтологія, урологія,
ультразвукова діагностика, лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, онкологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, медична статистика, рентгенологія, ортопедична
стоматологія за місцем провадження діяльності Львівська обл., Стрийський р-н, м. Моршин, вул. 50-річчя
УПА, 20 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/04-М
4 Рущак Ілона Юріївна
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Гоголя, 1, кв. 8 Ідентифікаційний код: 2976403964 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Лебединського, 1 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/05-М
5 Яцків Вікторія Ярославівна
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Розвадовського, 10, кв. 118 Ідентифікаційний код: 2289503885 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Князів
Коріатовичів, 25-а Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/07-М
6 Яцків Мирослав Мирославович
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський,
вул. Розвадовського, 10, кв. 118 Ідентифікаційний код: 2240908354 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Князів
Коріатовичів, 25-а Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/09-М
7 Гутей Надія Іванівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Старосамбірський р-н,
м. Добромиль, вул. Листопадова, 9 Ідентифікаційний код: 2982208989 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Тиктора, 10 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/10-М
8 Бавдис Юрій Богданович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Колодійська, 12, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2860216953 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Джерельна, 57, кв. 3 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/11-М
9 Мельник Мар'ян Васильович
Місцезнаходження: Львівська обл., Стрийський р-н, с. Баня
Лисовицька, вул. Курортна, 82 Ідентифікаційний код: 3019620894 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 24-а Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/12-М
10 Герчаківський Ігор Степанович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Липинського, 5, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2227314239 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Болгарська, 4 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/13-М
11 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛІМП-ДЕНТАЛ"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Тургенєва, 78, кв. 35 Ідентифікаційний код: 23962517 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія, організація і управління охороною
здоров'я, ортодонтія, дитяча стоматологія, дитяча неврологія,
функціональна діагностика за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Городоцька, 293, кв. 47 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/15-М
12 Штибель Володимир Григорович
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград,
м. Соснівка, вул. Галицька, 5, кв. 3 Ідентифікаційний код: 2337808999 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Львівська обл., м. Червоноград, вул. Шептицького, 1 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/16-М
13 Бойківська Світлана Геннадіївна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Бориспільська, 26-В, кв. 128 Ідентифікаційний код: 2701712089 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Драгоманова, 23 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/17-М
14 Приватне підприємство "СТОМАТ-СЕРВІС"
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 7,
корп. 1, кв. 95 Ідентифікаційний код: 30330705 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія за місцем провадження діяльності Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Жовтнева, 16 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/18-М
15 Альошина Лариса Олександрівна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Пулюя, 5-а, кв. 34 Ідентифікаційний код: 2027914904 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2, літера "Б" Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/19-М
16 Приватне підприємство "Діамед-експрес"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тимошенка, 14 Ідентифікаційний код: 30184081 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика, сексопатологія, гастроентерологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Тимошенко, 14 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/21-М
17 Гогуля Микола Борисович Місцезнаходження: Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира,
вул. Богачевського, 53, кв. 23 Ідентифікаційний код: 2029108439 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Київська, 25 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/22-М
18 Михно Володимир Богданович
Місцезнаходження: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н,
м. Теребовля, вул. Глещавецька, 4 "Ж" Ідентифікаційний код: 3085913958 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля,
вул. 22 Січня, 1"А"/1 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/23-М
19 Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрмед-Дон"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Порт-Артурна, 212 Ідентифікаційний код: 35204704 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, лабораторна імунологія, імунологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Донецьк, пр-т Ілліча, 16, корп. 2 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/24-М
20 Товариство з обмеженою відповідальністю "МТК" (маркетинг,
техніка, комерція)
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Пушкінська, 44 Ідентифікаційний код: 14363605 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: ортопедична стоматологія, сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Житомир, вул. Київська, 28, кв. 53 м. Житомир, вул. Пушкінська, 44 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/25-М
21 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Залом
Хустського району Закарпатської області
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н,
село Залом, 110 Ідентифікаційний код: 26465676 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, акушерська справа, лабораторна справа
(клініка), сестринська справа за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Хутський р-н, с. Залом, 110 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/01-М
22 Комунальний лікувально-профілактичний заклад
"Стоматологічна поліклініка"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Слов'янськ,
вул. Вільна, 8 Ідентифікаційний код: 03099499 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, хірургічна стоматологія, терапевтична
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична
стоматологія, фізіотерапія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика,
ортопедична стоматологія, стоматологія, рентгенологія за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Вільна, 8 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/02-М
23 Варваров Володимир Миколайович
Місцезнаходження: Запорізька обл., Василівський р-н,
м. Дніпрорудне, вул. Леніна, 4, кв. 23 Ідентифікаційний код: 2400409675 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне,
вул. Комсомольська, 15 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/03-М
24 Шишкіна Ольга Іванівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 186, кв. 64 Ідентифікаційний код: 1987204844 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/04-М
25 Лукашенко Вікторія Григорівна
Місцезнаходження: Запорізька обл., Михайлівський р-н,
смт Михайлівка, провулок Лікарняний, 5, кв. 6 Ідентифікаційний код: 2235511608 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт Михайлівка,
пров. Лікарняний, 3 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/05-М
26 Капустянський Юрій Ростиславович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дніпровські пороги, 25,
кв. 6 Ідентифікаційний код: 2315209015 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Чуйкова, 32 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/06-М
27 Прокоф'єва Ірина Василівна
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Бердянськ, Військове
містечко-2, буд. 16, кв. 33 Ідентифікаційний код: 2344706327 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча неврологія за місцем провадження діяльності Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Волкова, 22 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/07-М
28 Приватне підприємство "Інститут дерматокосметології
доктора Богомолець"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Богомольця, 2, кв. 18 Ідентифікаційний код: 31407815 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, хірургія,
педіатрія, онкологія, онкохірургія, дитяча дерматовенерологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа, сестринська
справа, сестринська справа (операційна) за місцем провадження діяльності м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 17 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/08-М
29 Приватна фірма "Дента-Люкс"
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Медведєва, 9 Ідентифікаційний код: 30089121 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., м. Луцьк, вул. Медведєва, 9 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/10-М
30 Одеське казенне експериментальне протезно-ортопедичне
підприємство
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Терешкової, 11 Ідентифікаційний код: 03187720 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, фізіотерапія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Терешкової, 11 Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/11-М
31 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Українсько-Швейцарська стоматологічна клініка"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 23, офіс 1 Ідентифікаційний код: 36588450 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: рентгенологія, стоматологія, сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Щорса, 23, офіс 1 Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/01-М
32 "Старогнатівська амбулаторія загальної практики сімейної
медицини" Старогнатівської сільської ради Тельманівського району
Донецької області
Місцезнаходження: Донецька обл., Тельманівський р-н,
с. Старогнатівка, вул. Леніна, 73 Ідентифікаційний код: 36091731 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина,
педіатрія, стоматологія, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, терапія, фізіотерапія, функціональна
діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), сестринська справа,
акушерська справа за місцем провадження діяльності Донецька обл., Тельманівський р-н, с. Старогнатівка,
вул. Леніна, 73 Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/03-М
33 Поміщик Алла Іванівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н,
смт Магдалинівка, вул. Колгоспна, 13, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2077907989 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, смт Магдалинівка,
вул. Колгоспна, 13/1-а Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/04-М
34 "Греково-Олександрівська амбулаторія загальної практики
сімейної медицини" Михайлівської сільської ради Тельманівського
району Донецької області
Місцезнаходження: Донецька обл., Тельманівський р-н,
с. Греково-Олександрівка, вул. Ювілейна, 8 Ідентифікаційний код: 35614531 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, загальна практика - сімейна медицина, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, фізіотерапія,
функціональна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа, акушерська справа,
лабораторна справа (клініка) за місцем провадження діяльності Донецька обл., Тельманівський р-н, с. Греково-Олександрівка,
вул. Ювілейна, 8 Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/06-М
35 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОН КЛІНІК
ДОНЕЦЬК"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Постишева, 127 Ідентифікаційний код: 36695590 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
урологія, проктологія, дерматовенерологія, фізіотерапія,
ультразвукова діагностика, організація і управління охороною
здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Постишева, 127 Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/07-М
36 Бридун Галина Миколаївна
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 1,
кв. 73 Ідентифікаційний код: 2317802927 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Тернопіль, вул. Бережанська, 47/88 Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/08-М
37 Крисевич Денис Сергійович
Місцезнаходження: Рівненська обл., Рівненський р-н,
с. Обарів, вул. Богдана Хмельницького, 10 Ідентифікаційний код: 2839208072 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Рівне, вул. Гагаріна, 75 Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/09-М
38 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСИЛАЙН"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната 14 Ідентифікаційний код: 36589475 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Тверська, 6 Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/10-М
39 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕНТА ВІП"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Достоєвського, 34 Ідентифікаційний код: 35422786 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія за місцем провадження діяльності Київська обл., м. Ірпінь, вул. Достоєвського, 34 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/01-М
40 Раєвський Микола Пантелійович
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Прожекторна, 13, кв. 88 Ідентифікаційний код: 1889500354 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Пролетарська, 85 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/02-М
41 Завгородній Геннадій Федорович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
вул. Матросова, 33 "А", кв. 9 Ідентифікаційний код: 2204108036 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Леніна, 63 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/03-М
42 Комунальний заклад "Стоматологічна поліклініка N 1"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
площа Визволення, 5 Ідентифікаційний код: 01984518 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа, ортопедична стоматологія,
рентгенологія, медична статистика за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, площа Визволення, 5 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/04-М
43 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
с. Березово Хустського району Закарпатської області
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н,
с. Березово, 771 Ідентифікаційний код: 26465593 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
лікувальна справа, сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Хутський р-н, с. Березово, 771 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/06-М
44 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
с. Липецька Поляна Хустського району Закарпатської області
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н,
с. Липецька Поляна, вул. Шкільна, 24 Ідентифікаційний код: 26465713 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
лікувальна справа, сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Хутський р-н, с. Липецька Поляна,
вул. Шкільна, 24 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/07-М
45 Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
с. Липча Хустського району Закарпатської області
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н, с. Липча,
вул. Шкільна, 42 Ідентифікаційний код: 26465630 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, організація і управління охороною здоров'я,
стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), акушерська справа,
лікувальна справа, сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Хутський р-н, с. Липча, вул. Шкільна, 42 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/08-М
46 Менський санаторій "ОСТРЕЧ"
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена Ідентифікаційний код: 02137045 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія, неврологія,
ортопедія і травматологія, пульмонологія, терапія, фізіотерапія,
офтальмологія, гастроентерологія, дерматовенерологія, акушерство і
гінекологія, ендокринологія, урологія, педіатрія, стоматологія,
дієтологія, клінічна лабораторна діагностика, ультразвукова
діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Чернігівська обл., Менський р-н, м. Мена, вул. Остреч, 0 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/10-М
47 Приватне підприємство "Євротест 3000"
Місцезнаходження: м. Херсон, вул. Перекопська, 151, кв. 19 Ідентифікаційний код: 36329386 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю клінічна лабораторна
діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: акушерська справа, сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Херсон, вул. Комарова, 2 м. Херсон, вул. проф. Уварова, 3 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/14-М
48 Сіталенко Роман Анатолійович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 25-а,
кв. 32 Ідентифікаційний код: 2828410897 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Горького, 165 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/16-М
49 Заїкін Олексій Валентинович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Дзюбанова,
25/77, кв. 132 Ідентифікаційний код: 2365504877 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, 69 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/17-М
50 Астахова Тетяна Ернестівна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Саки, Северо-восточний м/р,
уч. 38 Ідентифікаційний код: 2320502667 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Саки, вул. Кузнецова, 10, прим. 1 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/18-М
51 Астахов Юрій Дмитрович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Саки, вул. Кленова, 14 Ідентифікаційний код: 2288705771 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Саки, вул. Кузнецова, прим. 1 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/19-М
52 Лимар Ірина Миколаївна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Лебедєва, 46,
кв. 23 Ідентифікаційний код: 2515514560 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська/Ленінградська, 36/6 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/20-М
53 Матлаков Олександр Анатолійович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Керч, вул. Кікова, 109, кв. 61 Ідентифікаційний код: 2383101953 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 49 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/21-М
54 Томашевська Марина Георгіївна
Місцезнаходження: АР Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 14,
кв. 19 Ідентифікаційний код: 2122902529 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
хірургічна стоматологія за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Керч, вул. Ворошилова, 37-а Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/23-М
55 Довгоніс Ярослав Львович
Місцезнаходження: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н,
смт Рожнятів, вул. Івана Франка, 26 Ідентифікаційний код: 2472712516 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт Рожнятів,
вул. 8 Березня, 4 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/25-М
56 Дячук Петро Іванович
Місцезнаходження: м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська,
102, кв. 80 Ідентифікаційний код: 2564401351 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія за місцем провадження діяльності м. Володимир-Волинський, вул. Устилузька, 19 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/26-М
57 Рибалко Лариса Михайлівна
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Тячівський р-н,
с. Ганичі, вул. Шевченка, 78 Ідентифікаційний код: 2433502884 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
ультразвукова діагностика за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Нересниця,
вул. Грушевського, 80 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/27-М
58 Український державний медико-соціальний центр ветеранів
війни
Місцезнаходження: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н,
с. Циблі Ідентифікаційний код: 05480766 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія, неврологія,
терапія, пульмонологія, гастроентерологія, ендокринологія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, фізіотерапія, рефлексотерапія,
офтальмологія, отоларингологія, психіатрія, психотерапія,
урологія, хірургія, ортопедія і травматологія, акушерство і
гінекологія, лікувальна фізкультура, організація і управління
охороною здоров'я, функціональна діагностика, рентгенологія,
ендоскопія, ультразвукова діагностика, клінічна лабораторна
діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, патологічна
анатомія, трансфузіологія, дієтологія, дерматовенерологія,
анестезіологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія за місцем провадження діяльності Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Циблі Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/28-М
59 Слабий Роман Леонідович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Некрасова, 35-а, кв. 4 Ідентифікаційний код: 2713701610 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. К. Левицького, 91, кв. 1 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/29-М
60 Гіміш Ірина Володимирівна
Місцезнаходження: Одеська обл., Роздільнянський р-н,
смт Лиманське, пров. Овражний, Ідентифікаційний код: 2998123881 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Миру, 17 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/30-М
61 Гіміш Андрій Васильович
Місцезнаходження: Одеська обл., Роздільнянський р-н.,
смт Лиманське, пров. Овражний, 8 Ідентифікаційний код: 2940625219 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Миру, 17 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/31-М
62 Цибульський Анатолій Миколайович
Місцезнаходження: Одеська обл., Овідіопольський р-н,
смт Великодолинське, вул. Айвазовського, 38 Ідентифікаційний код: 2112420392 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 50, кв. 2 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/33-М
63 Ткачик Іван Васильович
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Нова, 40 Ідентифікаційний код: 2162905831 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю гастроентерологія за місцем провадження діяльності Полтавська обл., м. Лубни, вул. Садова, 3 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/34-М
64 Товариство з обмеженою відповідальністю "СІНЕВО ДОНБАС"
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Литвинова, 44 Ідентифікаційний код: 36512109 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: акушерська справа, сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Донецьк, вул. Ульріха, 55 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/35-М
65 Приватне підприємство "Київський міський центр пластичної
мікрохірургії і естетичної медицини"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26 Ідентифікаційний код: 25595299 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургія, анестезіологія,
дерматовенерологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Петра Запорожця, 26 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/37-М
66 Сухонос Ігор Вадимович
Місцезнаходження: Черкаська обл., Кам'янський р-н,
м. Кам'янка, вул. Миру, 35 Ідентифікаційний код: 2268310670 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Кам'янський р-н, м. Кам'янка, вул. Пушкіна,
44 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/02-М
67 Лега Володимир Михайлович
Місцезнаходження: Полтавська обл., Пирятинський р-н,
м. Пирятин, площа Незалежності 11, кв. 5 Ідентифікаційний код: 1774715818 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Полтавська обл., Пирятинський р-н, м. Пирятин,
вул. Полтавська, 9 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/03-М
68 Голдобіна Людмила Федорівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград,
вул. Харківська, 86, 58 Ідентифікаційний код: 1848210000 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. К.Маркса, 63/37 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/04-М
69 Христинівська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Черкаська обл., Христинівський р-н,
м. Христинівка, вул. Богдана Хмельницького, 2 Ідентифікаційний код: 02005473 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія,
лікувальна фізкультура, організація і управління охороною
здоров'я, наркологія, неврологія, онкологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
неонатологія, психіатрія, терапія, рентгенологія, стоматологія,
підліткова терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія,
ортодонтія, патологічна анатомія, медицина невідкладних станів; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа
(патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа (клініка),
медична статистика за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Христинівський р-н, м. Христинівка,
вул. Богдана Хмельницького, 2 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/05-М
70 Орлов Анатолій Семенович
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Маріуполь,
пр. Металургів, 133, кв. 74 Ідентифікаційний код: 1900511675 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 33 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/06-М
71 Кудрик Марина Анатоліївна
Місцезнаходження: Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. 151
Стрілкової дивізії, 6, кв. 49 Ідентифікаційний код: 3051715448 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: стоматологія за місцем провадження діяльності Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Одеська, 11, кв. 3 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/08-М
72 Бойко Олександр Іванович
Місцезнаходження: Миколаївська обл., м. Первомайськ,
вул. Коротченко, 6, кв. 81 Ідентифікаційний код: 1959402436 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія за місцем провадження діяльності Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Карла Маркса, 9 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/10-М
73 Пономаренко Ігор Анатолійович
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Мініна, 11,
корп. 7, кв. 227 Ідентифікаційний код: 2390100254 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика за місцем провадження діяльності м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 29 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/11-М
74 Силенко Наталія Іванівна
Місцезнаходження: м. Кіровоград, пров. Армійський, 1-а Ідентифікаційний код: 2241305089 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Кіровоград, вул. 50 років Жовтня, 38 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/12-М
75 Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр провідної
косметології "ПЕРЛАМУТР"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, 32-а Ідентифікаційний код: 36257233 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю анестезіологія,
дерматовенерологія, терапія, фізіотерапія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Щорса, 32-а Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/13-М
76 Тимощук Тетяна Василівна
Місцезнаходження: Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі,
Марії Лагунової, 37-а Ідентифікаційний код: 2474114361 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 11, кв. 21 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/14-М
77 Приватне підприємство "ТАРІ-СТОМАТОЛОГІЯ"
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Героїв праці, 15-а, к. 97 Ідентифікаційний код: 33122667 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
дитяча стоматологія, ортодонтія, рентгенологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія,
сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Героїв Праці, 26 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/15-М
78 Медведенко Олена Володимирівна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Метробудівників, 41, кв. 53 Ідентифікаційний код: 2293910148 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, пр. Московський, 179 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/16-М
79 Єгошина Наталія Юріївна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Гвардійців-Широнівців, 24,
кв. 18 Ідентифікаційний код: 2811512386 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Гвардійців-Широнівців, 24, кв. 60 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/17-М
80 Бабич Світлана Володимирівна
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Косіора, 89, кв. 30 Ідентифікаційний код: 2960111789 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 73 Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/19-М
81 Петренко Юрій Валентинович
Місцезнаходження: м. Одеса, пр-т Шевченка, 10, корп. 2,
кв. 33 Ідентифікаційний код: 2637512490 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 2-б Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/21-М
82 Петренко Олена Миколаївна
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 43, кв. 12 Ідентифікаційний код: 2695314124 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Авдєєва-Чорноморського, 2-б Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/22-М
83 Комунальна установа "Самгородоцька дільнична лікарня"
Самгородоцької сільської ради
Місцезнаходження: Вінницька обл., Козятинський р-н,
с. Самгородок, вул. Радгоспна, 2 Ідентифікаційний код: 26142306 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, стоматологія,
педіатрія, рентгенологія, загальна практика - сімейна медицина,
організація і управління охороною здоров'я; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська справа,
лабораторна справа (клініка), лікувальна справа, сестринська
справа за місцем провадження діяльності Вінницька обл., Козятинський р-н, с. Самгородок,
вул. Радгоспна, 2 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/02-М
84 Зайцев Анатолій Віталійович
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Вокзальна, 8, кв. 82 Ідентифікаційний код: 2569203259 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Житомир, вул. Максютова, 149 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/03-М
85 Державне підприємство "Красноармійськвугілля"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Димитров, вул. Ватутіна,
1 Ідентифікаційний код: 32087941 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, терапія, стоматологія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Донецька обл., Красноармійський р-н, смт Новоекономічне,
вул. Пархоменко Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/04-М
86 Приватне підприємство "РІДКОС"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Котовського, 25, кв. 77 Ідентифікаційний код: 31133677 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Житомир, вул. Котовського, 25, кв. 77 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/05-М
87 Комендяк Володимир Іванович
Місцезнаходження: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія,
вул. Гагаріна, 26, кв. 1 Ідентифікаційний код: 1983400052 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Одеська обл., Кілійський р-н, м. Кілія, вул. Леніна, 9, кв. 3 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/06-М
88 Луковська Вікторія Віталіївна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Широка, 76, кв. 70 Ідентифікаційний код: 2685415202 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Суботівська, 7 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/08-М
89 Ілик Ірина Орестівна
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Коцюбинського, 3, кв. 4 Ідентифікаційний код: 2652517024 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, ортопедична
стоматологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Драгана, 1/4 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/09-М
90 Якубич Оксана Мирославівна
Місцезнаходження: Львівська обл., Пустомитівський р-н,
с. Пасіки Зубрецькі, вул. Лесі Українки, 155 Ідентифікаційний код: 2644702220 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Драгана, 1/4 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/10-М
91 Комунальний заклад "Міська лікарня N 9"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Женевська, 6-б Ідентифікаційний код: 01986322 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча неврологія, дитяча
ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, неврологія, організація і управління
охороною здоров'я, ортопедія і травматологія, отоларингологія,
офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, підліткова
терапія, ревматологія, ендокринологія, рентгенологія,
фізіотерапія, терапія, пульмонологія, ультразвукова діагностика,
урологія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа,
санологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(патологія), акушерська справа, сестринська справа, сестринська
справа (операційна), медична статистика, рентгенологія за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 6-б Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/11-М
92 Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
с. Кошелево Хустського району Закарпатської області
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хустський р-н,
с. Кошельово, вул. Мічуріна, 11 Ідентифікаційний код: 26465707 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: акушерська справа, лікувальна справа,
сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Хутський р-н, с. Кошелево, вул. Мічуріна,
11 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/13-М
93 Коваль Євген Михайлович
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Р.Скалецького, 32,
корп. А, кв. 23 Ідентифікаційний код: 2841913934 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Пирогова, 85 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/14-М
94 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка
"Альфа-Медика"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Братиславська, 5-а Ідентифікаційний код: 36346616 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія,
дитяча анестезіологія, ендокринологія, імунологія, кардіологія,
дитяча кардіоревматологія, клінічна лабораторна діагностика,
клінічна біохімія, лікувальна фізкультура, нефрологія,
отоларингологія, офтальмологія, медична психологія, пульмонологія,
терапія, радіологія, хірургія, дитяча хірургія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
торакальна хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лікувальна справа
(невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), сестринська
справа, сестринська справа (операційна) за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Братиславська, 5-а Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/15-М
95 Приватне підприємство "ГРАДІЯ"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Драгоманова, 11, кв. 143 Ідентифікаційний код: 33344223 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, пр-т Григоренка, 28 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/16-М
96 Комунальний заклад Київської обласної ради
"Білоцерківський протитуберкульозний диспансер"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Біла Церква,
пров. 2-ий Рокитнянський, 9-а Ідентифікаційний код: 01994623 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю бактеріологія, дієтологія,
ендоскопія, інфекційні хвороби, клінічна біохімія, клінічна
лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, організація і
управління охороною здоров'я, отоларингологія, рентгенологія,
стоматологія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, функціональна діагностика за місцем провадження діяльності Київська обл., м. Біла Церква, пров. 2-ий Рокитнянський, 9-а Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/19-М
97 Масюк Євген Миколайович
Місцезнаходження: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів,
вул. Велике Передмістя, 72 Ідентифікаційний код: 2427409617 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, пл. Ринок, 20/14 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/20-М
98 Дьякова Світлана Леонідівна
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель, вул. Мічуріна,
2, кв. 61 Ідентифікаційний код: 2408802502 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності Волинська обл., Старовижівський р-н, смт Стара Вижівка,
вул. Незалежності, 48 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/21-М
99 Дорошенко Олег Євгенович
Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Новомиргородський р-н,
с. Йосипівка, вул. Шевченка, 6 Ідентифікаційний код: 2695114215 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Черкаська обл., м. Сміла, вул. Свердлова, 204 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/22-М
100 Парунов Сергій Володимирович
Місцезнаходження: м. Харків, вул. От. Яроша, 25/46, кв. 41 Ідентифікаційний код: 2364010015 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія,
терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. От. Яроша, 25/46 Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/01-М
101 Сердюк Ганна Володимирівна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Велозаводська, 34, кв. 26 Ідентифікаційний код: 2741014169 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Роганська, 160 Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/02-М
102 Линець Валентина Миколаївна
Місцезнаходження: Сумська обл., Тростянецький р-н,
м. Тростянець, вул. Чайковського, 20 Ідентифікаційний код: 2363404345 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності Сумська обл., Тростянецький р-н, м. Тростянець,
вул. Горького, 58-а Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/03-М
103 Приватне підприємство "Меша-стоматологія"
Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Тракторобудівників, 150,
кв. 8 Ідентифікаційний код: 36459454 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія,
ортодонтія, рентгенологія; за спеціальністю молодших спеціалістів
з медичною освітою: сестринська справа, стоматологія,
рентгенологія за місцем провадження діяльності м. Харків, вул. Академіка Павлова, 140-а Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/04-М
104 Приватне підприємство "Науково-дослідний інститут життя
та екології"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Терешкової, б. 2, корп. 5,
кв. 8 Ідентифікаційний код: 19215418 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю народна та нетрадиційна
медицина, терапія за місцем провадження діяльності м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 9/2, кв. 44 Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/05-М
105 Комунальний заклад "Міська клінічна лікарня N 8"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. 23 лютого, 55 Ідентифікаційний код: 01986003 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, дитяча алергологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, бактеріологія, дитяча
гематологія, дитяча гінекологія, дерматовенерологія,
ендокринологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія, дитяча
імунологія, інфекційні хвороби, клінічна лабораторна діагностика,
неврологія, дитяча неврологія, дитяча нефрологія, онкологія,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, дитяча
отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, патологічна
анатомія, педіатрія, психотерапія, пульмонологія, дитяча
пульмонологія, рентгенологія, терапія, підліткова терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, дитяча урологія,
фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія, дитяча
хірургія, торакальна хірургія, дитяча кардіоревматологія, дитяча
ортопедія і травматологія, загальна практика - сімейна медицина,
ревматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною
освітою: лабораторна справа (клініка), лабораторна справа
(гігієна), лабораторна справа (патологія), акушерська справа,
сестринська справа, сестринська справа (операційна), медична
статистика, рентгенологія за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, 55 Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/06-М
106 Броаска Іван Михайлович
Місцезнаходження: м. Чернівці, пр-т Незалежності, 90, кв. 87 Ідентифікаційний код: 1688604357 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія за місцем провадження діяльності м. Чернівці, пр-т Незалежності, 90, кв. 87 Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/07-М
107 Обласний комунальний заклад "Психоневрологічний диспансер
м. Кривий Ріг"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Дишинського, 27 Ідентифікаційний код: 01986256 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, хірургія, анестезіологія, бактеріологія,
патологічна анатомія, дитяча психіатрія, клінічна біохімія,
клінічна лабораторна діагностика, наркологія, неврологія,
психіатрія, психотерапія, сексопатологія, судово-психіатрична
експертиза, терапія, функціональна діагностика, фізіотерапія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лабораторна справа (клініка), лабораторна
справа (гігієна), медична статистика за місцем провадження діяльності Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 68 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 27 Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Сєченова, 66 Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/08-М
108 Комунальне підприємство "Аеропорт Черкаси"
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Смілянська, 168 Ідентифікаційний код: 01130710 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа за
місцем провадження діяльності м. Черкаси, вул. Смілянська, 168 Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/09-М
109 Возьна Леся Андріївна
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Львів-Винники,
вул. Кияка, 22 Ідентифікаційний код: 2787309305 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Львівська обл., м. Львів-Винники, вул. Кільцева, 2-б Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/10-М
110 Потоцька Світлана Володимирівна
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лісківська, 28-а, кв. 301 Ідентифікаційний код: 1968813920 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Лєбєдєва, 14-а Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/01-М
111 Кумайгородська Вікторія Василівна
Місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Прорізний, 9, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2195903585 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика за місцем провадження діяльності м. Миколаїв, вул. Самойловича, 2-а/5 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/02-М
112 Лях Людмила Олександрівна
Місцезнаходження: м. Луганськ, кв. Степовий, 20, кв. 19 Ідентифікаційний код: 2223610165 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Луганськ, квартал Ольховський, 18, прим. 4 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/05-М
113 Ковальчук Олександр Петрович
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Академіка Ющенка, 16,
кв. 141 Ідентифікаційний код: 3056121019 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Зодчих, 36 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/06-М
114 Барчук Оксана Дмитрівна
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. Рильського, 5-а,
кв. 1 Ідентифікаційний код: 2373002140 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія за місцем провадження діяльності м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 23-а Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/07-М
115 Обласний комунальний лікувально-профілактичний заклад
"Ніжинський шкірно-венерологічний диспансер"
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Лащенка,
8 Ідентифікаційний код: 32275751 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія,
клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа
(клініка), сестринська справа, медична статистика за місцем провадження діяльності Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Лащенка, 8 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/08-М
116 П'ятницький Віктор Якович
Місцезнаходження: Черкаська обл., Монастирищенський р-н,
м. Монастирище, вул. Леніна, 70-1 Ідентифікаційний код: 2346506296 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Монастирищенський р-н, м. Монастирище,
вул. Суворова, 3 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/09-М
117 Пугач Володимир Васильович
Місцезнаходження: Київська обл., Миронівський р-н,
м. Миронівка, вул. Мічуріна, 14 Ідентифікаційний код: 1863604633 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Леніна,
111, кв. 39 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/11-М
118 Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬБА ДЕНС"
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенко, 5,
кв. 2-а Ідентифікаційний код: 33188377 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, дитяча
стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія, ортопедична
стоматологія за місцем провадження діяльності м. Миколаїв, вул. Генерала, Карпенко, 5 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/12-М
119 Апанасенко Маргарита Романівна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дунайська, 14, кв. 32 Ідентифікаційний код: 2506006742 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 26, прим. 1 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/13-М
120 Герасімова Олена Юріївна
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Радгоспна, 36, кв. 1 Ідентифікаційний код: 2795815547 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Ситова, 9 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/14-М
121 Усенко Ігор Васильович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Докучаєва, 9-а Ідентифікаційний код: 3006519077 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 47/вул.
Миру, 7 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/15-М
122 Кобелєв Юрій Анатолійович
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Ювілейна, 6,
кв. 22 Ідентифікаційний код: 3008802637 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграда, 34, приміщення 76 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/16-М
123 Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "ЧЕРНІВЦІ"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Чкалова, 30 Ідентифікаційний код: 21418761 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лікувальна справа за місцем провадження діяльності м. Чернівці, вул. Чкалова, 30 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/17-М
124 Будищенська лікарська амбулаторія загальної
практики-сімейної медицини
Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище,
вул. 30 річчя Перемоги, 36 Ідентифікаційний код: 36330166 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю загальна практика - сімейна
медицина, стоматологія, педіатрія, організація і управління
охороною здоров'я; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: лікувальна справа, лабораторна справа (клініка),
сестринська справа, акушерська справа за місцем провадження діяльності Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, вул. 30-річчя
Перемоги, 36 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/18-М
125 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕНТ-ЛАЙФ"
Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
м. Вишневе, вул. Київська, 1, кв. 124 Ідентифікаційний код: 36578416 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе,
вул. Вітянська, 1-а Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/20-М
126 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРСТОМ-ЕЛІТ"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, 4,
кв. 11 Ідентифікаційний код: 33187059 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, дитяча
стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, фізіотерапія, хірургічна стоматологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа за місцем провадження діяльності АР Крим, м. Сімферополь, вул. Чехова, 4 кв. 11 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/21-М
127 Маді Мажед Ейса
Місцезнаходження: м. Суми, вул. Харківська, 40, корпус 1,
кв. 146 Ідентифікаційний код: 2721417514 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія за місцем провадження діяльності Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького, 99, "Лінійна
поліклініка ст. Ромни" Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/23-М
128 Товариство з обмеженою відповідальністю "Блиск"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 3-б Ідентифікаційний код: 31625433 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, стоматологія за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Картвелішвілі, 3-а м. Київ, вул. Якуба Колоса, 19-а Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/25-М
129 Андрійченко Володимир Андрійович
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Писарева, 4, кв. 85 Ідентифікаційний код: 2536612876 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Вінниця, вул. Поліни Осипенко, 16 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/26-М
130 Вараксін Ігор Вікторович
Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 18, кв. 21 Ідентифікаційний код: 2244014973 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психотерапія за місцем провадження діяльності м. Миколаїв, пр. Леніна, 9/1 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/27-М
131 Дума Орест Володимирович
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Підлісецького, 18 Ідентифікаційний код: 3123305198 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Львівська обл., Яворівський р-н, м. Новояворівськ,
вул. Січових Стрільців, 16 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/28-М
132 Державне підприємство "АНТКОМ" з експлуатації
адміністративного будинку
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Урицького, 45 Ідентифікаційний код: 33293415 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Урицького, 45 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/33-М
133 Товариство з обмеженою відповідальністю "БІО-ЛАЙН"
Місцезнаходження: м. Донецьк, пр-т Ілліча, 14 Ідентифікаційний код: 36443897 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, бактеріологія, клінічна біохімія, лабораторна
імунологія, клінічна лабораторна діагностика; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: лабораторна справа
(клініка), сестринська справа за місцем провадження діяльності м. Донецьк, пр-т Ілліча, 14 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/34-М
134 Мале приватне підприємство "Сучасна стоматологія"
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Головна, 103 Ідентифікаційний код: 36697577 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, рентгенологія за місцем провадження діяльності м. Чернівці, вул. Головна, 103 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/35-М
135 Павловський Роман Іванович
Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Ромена Роллана, 11,
кв. 119 Ідентифікаційний код: 2969807735 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія за місцем провадження діяльності Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Семашко,
2, оф. 3 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/36-М
136 Сергєєв Павло Федорович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дорошенка, 6, кв. 28 Ідентифікаційний код: 2223804650 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, 36-а Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/37-М
137 Зембаль Юрій Леонідович
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 7, 148 Ідентифікаційний код: 2638416818 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/38-М
Всього: 137 справ

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів господарської діяльності, за заявами
яких прийнято рішення про відмову у видачі
ліцензій та копій ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медлайф"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук,
вул. Бутиріна, 17, кв. 104 Ідентифікаційний код: 31622465 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лабораторна
імунологія, генетика лабораторна, мікробіологія і вірусологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: виявлена
невідповідність керівника медичного закладу єдиним кваліфікаційним
вимогам Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/06-М
2 Приватне підприємство "АПОЛОНІЯ-ІФ"
Місцезнаходження: м. Івано-Франківськ, вул. М.Павлика, 6/1-а Ідентифікаційний код: 36118131 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
стоматологія, ортопедична стоматологія у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики,
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
виявлена невідповідність керівника медичного закладу єдиним
кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/08-М
3 Ахмад Хаффал Омар
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Личаківська, 157, кв. 2 Ідентифікаційний код: 2436318210 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутній дозвіл МОЗ на здійснення медичної
практики зі стоматології на території України Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/14-М
4 Приватне підприємство "Валентин"
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Єсеніна, 7/3 Ідентифікаційний код: 21885281 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики,
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
невідповідність керівника медичного закладу єдиним кваліфікаційним
вимогам Реєстраційне досьє від 19.10.2009 N 1910/09-М
5 Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія нових
високих технологій"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Саврасова, 4 Ідентифікаційний код: 36538090 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю функціональна
діагностика, урологія, терапія, імунологія у зв'язку з
невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним
умовам провадження господарської діяльності з медичної практики,
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
виявлена невідповідність керівника медичного закладу єдиним
кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/05-М
6 Державний заклад "Вузлова поліклініка станції Айвазовська
ДП "Придніпровська залізниця"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 58 Ідентифікаційний код: 22307006 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, стоматологія, хірургія, отоларингологія, педіатрія,
неврологія, рентгенологія, функціональна діагностика,
офтальмологія, дерматовенерологія, народна та нетрадиційна
медицина, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, лікувальна справа (невідкладні стани) у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: виявлена невідповідність керівника медичного
закладу єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/11-М
7 Цапяк Віктор Васильович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Куйбишева,
31, кв. 183 Ідентифікаційний код: 2475404897 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова
діагностика у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими
документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутня первинна
спеціалізація за фахом "ультразвукова діагностика", оскільки
приступив до роботи у 1994 році Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/12-М
8 Єловіков Андрій Вячеславович
Місцезнаходження: АР Крим, м. Керч, вул. Комарова, 97 Ідентифікаційний код: 2274701495 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: ортопедична стоматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відповідно до п. 2 наказу МОЗ України від
23.11.2007 N 742 ( z1368-07 ) "Про атестацію молодших спеціалістів
з медичною освітою" фахівець підлягав атестації протягом 2008 року
за фахом "ортопедична стоматологія" Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/22-М
9 Цуканов Дмитро Володимирович
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Ушинського, 29, кв. 108 Ідентифікаційний код: 2958620613 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про роботу за фахом
"стоматологія" в трудовій книжці Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/32-М
10 Білодід Ольга Олександрівна
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Командарма Корка, 54,
кв. 175 Ідентифікаційний код: 2595117600 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими
документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про
роботу за фахом "акушерство і гінекологія" з 2000 року Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/20-М
11 Дзюба Раїса Петрівна
Місцезнаходження: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Геологів,
8, кв. 6 Ідентифікаційний код: 2311404885 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутня первинна
спеціалізація та сертифікат лікаря-спеціаліста за фахом
"терапевтична стоматологія", оскільки спеціаліст приступив до
роботи у 2001 році Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/07-М
12 Товариство з обмеженою відповідальністю "Малікс-Мєд"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Котовського, 60 Ідентифікаційний код: 33385139 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і
управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
сестринська справа у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики, затвердженим спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: виявлена
невідповідність керівника медичного закладу єдиним кваліфікаційним
вимогам Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/12-М
13 Товариство з обмеженою відповідальністю
"УКРМЕДТРАНС-ІЗМАЇЛ"
Місцезнаходження: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Адмірала
Холостякова, 1-3 Ідентифікаційний код: 36233558 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики,
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
виявлена невідповідність керівника медичного закладу єдиним
кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/17-М
14 Приватне підприємство "Медичний центр пластичної
естетичної хірургії та косметології "МОЦАРТ"
Місцезнаходження: м. Одеса, Французький бульвар, 60 Ідентифікаційний код: 32323438 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики,
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
невідповідність головного лікаря єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/18-М
15 Приватне підприємство фірма "КАСМЕД"
Місцезнаходження: Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград,
вул. Перемоги, 202 Ідентифікаційний код: 30515062 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики у зв'язку з невідповідністю
заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики,
затвердженим спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерством охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
невідповідність головного лікаря єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/11-М
16 Комунальна установа "Одеська обласна дитяча
(шкірно-венерологічна) лікарня"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Вавілова, 60 Ідентифікаційний код: 02774444 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики зв'язку з невідповідністю заявника
згідно з поданими документами Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності з медичної практики, затвердженим
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я
України від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме:
невідповідність головного лікаря єдиним кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/04-М
17 Грінчук Олександр Володимирович
Місцезнаходження: м. Одеса, пр-т Маршала Жукова, 4, корпус 1,
кв. 66 Ідентифікаційний код: 2579607410 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про роботу за фахом
"стоматологія" з 2002 року Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/10-М
18 Броварська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Київська обл., Броварський р-н, м. Бровари,
вул. Шевченка, 14 Ідентифікаційний код: 01994497 Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, гастроентерологія, дитяча
анестезіологія, дитяча гастроентерологія, генетика медична, дитяча
гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дерматовенерологія,
дієтологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, дитяча імунологія,
інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби, кардіологія, дитяча
кардіоревматологія, лікувальна фізкультура, дитяча фтизіатрія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики, затвердженим спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: невідповідність головного лікаря єдиним
кваліфікаційним вимогам Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/19-М
Всього: 18 справ

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів підприємницької діяльності,
заяви яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики
залишені без розгляду

1 Приватне підприємство "ЦЕНТР ОЧАКОВСЬКИХ"
Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Успенський, 9, кв. 3 Ідентифікаційний код: 36503555 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: розбіжності підстав щодо
призначення керівника медичного закладу між п. 1.6 довідки про
стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) та трудовою книжкою Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/03-М
2 Приватне підприємство "КЛІНІКА ЗІР"
Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Котовського, 60 Ідентифікаційний код: 36549055 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: пункти з п. 1.4 по п. 2.3 довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z1304-07 ) не містять інформації відповідно до вимог
наказу МОЗ України від 07.11.2007 р. N 688 ( z1304-07 ) "Про
затвердження форми довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики, переробки донорської
крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів" Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/20-М
3 Сидоренко Костянтин Гаврилович
Місцезнаходження: Запорізька обл., Кам'янсько-Дніпровський
р-н, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Усачова, 267 Ідентифікаційний код: 1900202374 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності між заявою, висновком державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики та довідкою про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявності у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативно-правових
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з медичної практики ( z1304-07 ) Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/02-М
4 Бурлик В'ячеслав Йосипович
Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Ющенка, 16, кв. 9 Ідентифікаційний код: 3005220832 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: відсутній висновок державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики; виявлена розбіжність реквізитів договору оренди
між п. 2.1 довідки МТБ ( z1304-07 ) та поданим договором Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/05-М
5 Комунальна установа охорони здоров'я Войковська амбулаторія
загальної практики - сімейної медицини
Місцезнаходження: Донецька обл., Амвросіївський р-н,
смт Войковський, вул. Некрасова, 11 Ідентифікаційний код: 34283895 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики спеціальності молодших спеціалістів з медичною
освітою не відповідають вимогам наказу МОЗ України від 23.11.2007
N 742 ( z1368-07 ) "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною
освітою"; копія трудової книжки не засвідчена в установленому
порядку Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/07-М
6 Рассказова Людмила Миколаївна
Місцезнаходження: Київська обл., Ставищенський р-н,
с. Журавлиха, вул. Ватутіна, 14 Ідентифікаційний код: 2597612609 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби про відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики (висновок СЕС) не зазначена лікарська
спеціальність; виявлена розбіжність найменування суб'єкта
господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію та висновком
СЕС Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/18-М
7 Цизова Людмила Василівна
Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Чернігівська, 6, 10 Ідентифікаційний код: 2636900346 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в п. 1.1.2 довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) (довідка МТБ) не зазначена лікарська спеціальність;
п. 2.3 довідки МТБ ( z1304-07 ) не містить відомостей щодо
відповідності стану матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/01-М
8 Товариство з обмеженою відповідальністю
науково-упроваджувальне підприємство "Бактерин"
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Лабораторна, 46,
кв. 85 Ідентифікаційний код: 30392929 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: пункти п. 4.1 довідок про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з медичної практики
( z1304-07 ) заповнені з порушенням вимог наказу МОЗ України від
07.11.2007 р. N 688 ( z1304-07 ) "Про затвердження форми довідки
про стан матеріально-технічної бази суб'єкта господарської
діяльності, наявності у нього нормативно-правових документів, у
тому числі нормативно-правових документів із стандартизації,
необхідних для провадження господарської діяльності з медичної
практики, переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів" Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/03-М
Всього: 8 справ

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 4
суб'єктів господарської діяльності,
за заявами яких прийнято рішення
про переоформлення ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Карпова Наталія Михайлівна
Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 19, кв. 23 Ідентифікаційний код: 1976919624 Переоформити ліцензію АБ N 299968 від 12.12.2005 р. у зв'язку
зі зміною прізвища фізичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю клінічна
лабораторна діагностика терміном дії з 29.10.2009 по 12.12.2010 Ліцензію АБ N 299968 від 12.12.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/26-М
2 Приватне підприємство "Науково-діагностичний центр
прогресивної медицини імені Марії та Григорія Карнаух "МАГ"
Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. С.Бандери, 34-а Ідентифікаційний код: 30165289 Переоформити ліцензію АВ N 367747 від 17.08.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю функціональна
діагностика, ультразвукова діагностика, неврологія, стоматологія,
терапія, педіатрія, рефлексотерапія, дитяча неврологія, дитяча
психіатрія, лікувальна фізкультура; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа терміном дії з
29.10.2009 по 17.08.2012 за місцем провадження діяльності м. Київ, вул. Почайнинська, 28/58 Ліцензію АВ N 367747 від 17.08.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/09-М
3 Державний заклад "Вузлова лікарня станції Самбір
ДТГО "Львівська залізниця"
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Самбір,
вул. Ст. Бандери, 17 Ідентифікаційний код: 01107987 Переоформити ліцензію АВ N 155043 від 05.05.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності та зміною найменування юридичної
особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, ендоскопія, інфекційні хвороби, неврологія,
організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, отоларингологія, офтальмологія, педіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика,
фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургічна стоматологія,
хірургія, клінічна лабораторна діагностика, фізіотерапія,
професійна патологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа, сестринська справа
(операційна), лабораторна справа (клініка), лікувальна справа,
медична статистика, рентгенологія, стоматологія, ортопедична
стоматологія, акушерська справа терміном дії з 29.10.2009 по
05.05.2011 Ліцензію АВ N 155043 від 05.05.2006 р.визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/13-М
4 Приватне підприємство "УЛЬТРАБІОСКАН"
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34, кв. 123 Ідентифікаційний код: 33960838 Переоформити ліцензію АВ N 116464 від 19.04.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ультразвукова
діагностика, алергологія, кардіологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча офтальмологія, офтальмологія, дитяча отоларингологія,
фізіотерапія, отоларингологія, ультразвукова діагностика, клінічна
лабораторна діагностика; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: сестринська справа терміном дії з 29.10.2009 по
19.04.2011 Ліцензію АВ N 116464 від 19.04.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/15-М
5 Скрипник Оксана В'ячеславівна
Місцезнаходження: Чернівецька обл., Новоселицький р-н,
м. Новоселиця, вул. Шевченко, 74, корпус А Ідентифікаційний код: 3012117283 Переоформити ліцензію АВ N 394809 від 20.03.2008 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
ортопедична стоматологія, дитяча стоматологія терміном дії з
29.10.2009 по 20.03.2013 Ліцензію АВ N 394809 від 20.03.2008 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/24-М
6 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка "Нові
медичні технології"
Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Рабочая, 25 Ідентифікаційний код: 33619653 Переоформити ліцензію АВ N 367381 від 17.08.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, ендоскопія, хірургія, судинна хірургія, проктологія,
анестезіологія, організація і управління охороною здоров'я; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна) терміном дії з
29.10.2009 по 17.08.2012 Ліцензію АВ N 367381 від 17.08.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/36-М
7 "Львівська міська косметологічна лікарня"
Місцезнаходження: м. Львів, пр-т В.Чорновола, 1 Ідентифікаційний код: 01997567 Переоформити ліцензію АВ N 300985 від 15.12.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю хірургія,
дерматовенерологія, анестезіологія, фізіотерапія, організація і
управління охороною здоров'я; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, сестринська
справа (операційна) терміном дії з 29.10.2009 по 15.12.2011 за
місцем провадження діяльності м. Львів, пр. В.Чорновола, 45-а Ліцензію АВ N 300985 від 15.12.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/01-М
8 Чуднівська центральна районна лікарня
Місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднівський р-н,
смт Чуднів, вул. Житомирська, 15 Ідентифікаційний код: 01991961 Переоформити ліцензію АВ N 471793 від 26.03.2009 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, дитяча гінекологія, дитяча
неврологія, дитяча отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча
хірургія, підліткова терапія, ендоскопія, інфекційні хвороби,
кардіологія, клінічна лабораторна діагностика, медицина
невідкладних станів, наркологія, неонатологія, онкологія,
організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія, педіатрія, патологічна анатомія, ревматологія,
трансфузіологія, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, хірургічна
стоматологія, хірургія; за спеціальністю молодших спеціалістів з
медичною освітою: акушерська справа, стоматологія, лікувальна
справа, лікувальна справа (невідкладні стани), сестринська справа,
сестринська справа (операційна), рентгенологія, лабораторна справа
(клініка), медична статистика терміном дії з 29.10.2009 по
26.03.2014 Ліцензію АВ N 471793 від 26.03.2009 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 23.10.2009 N 2310/09-М
9 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка
вертеброревітології Данілова І.М."
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 23 Ідентифікаційний код: 32072249 Переоформити ліцензію АВ N 367509 від 02.08.2007 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія,
фізіотерапія, медична сестра з масажу терміном дії з 29.10.2009 по
02.08.2013 Ліцензію АВ N 367509 від 02.08.2007 р. визнати
недійсною. Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/12-М
10 Комунальний заклад Київської обласної ради "Київська
обласна психоневрологічна лікарня N 2"
Місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, смт Ворзель,
вул. Паркова, 4 Ідентифікаційний код: 01991702 Переоформити ліцензію АВ N 049193 від 08.02.2006 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і
управління охороною здоров'я, стоматологія, терапія, психіатрія,
дитяча психіатрія, офтальмологія, хірургія, отоларингологія,
акушерство і гінекологія, наркологія, анестезіологія, клінічна
лабораторна діагностика, психотерапія, функціональна діагностика,
медична психологія, фізіотерапія, рентгенологія, офтальмологія,
ультразвукова діагностика терміном дії з 29.10.2009 по 08.02.2011 Ліцензію АВ N 049193 від 08.02.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/13-М
11 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОК НОВИЙ ЗІР"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Глибочицька, 17 Ідентифікаційний код: 32921934 Переоформити ліцензію АВ N 348884 від 03.08.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю офтальмологія,
анестезіологія, дитяча офтальмологія, дитяча анестезіологія; за
спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою:
сестринська справа, сестринська справа (операційна), лікувальна
справа терміном дії з 29.10.2009 по 03.08.2012 Ліцензію АВ N 348884 від 03.08.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/29-М
12 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клініка
Заблоцького"
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Коперника, 20, кв. 1 Ідентифікаційний код: 25544110 Переоформити ліцензію АВ N 333858 від 11.05.2007 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна
стоматологія, дитяча стоматологія, ортодонтія, анестезіологія,
дитяча анестезіологія, рентгенологія; за спеціальністю молодших
спеціалістів з медичною освітою: рентгенологія, сестринська
справа, сестринська справа (операційна), стоматологія терміном дії
з 29.10.2009 по 11.05.2012 Ліцензію АВ N 333858 від 11.05.2007 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/30-М
13 Комунальний заклад "Чечельницька центральна районна
лікарня"
Місцезнаходження: Вінницька обл., Чечельницький р-н,
смт Чечельник, вул. Карла Маркса, 60 Ідентифікаційний код: 01982703 Переоформити ліцензію АВ N 447894 від 19.03.2009 р. у зв'язку
зі зміною найменування юридичної особи Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча
гінекологія, дитяча ендокринологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитячі інфекційні
хвороби, дитяча неврологія, дитяча хірургія, дитяча стоматологія,
дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика -
сімейна медицина, імунологія, інфекційні хвороби, кардіологія,
клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура, медицина
невідкладних станів, наркологія, неврологія, неонатологія,
нефрологія, онкологія, організація і управління охороною здоров'я,
ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія,
патологічна анатомія, педіатрія, підліткова терапія, психіатрія,
пульмонологія, рентгенологія, рефлексотерапія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія,
терапія, ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія,
фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія; за спеціальністю
молодших спеціалістів з медичною освітою: стоматологія, акушерська
справа, лабораторна справа (клініка), сестринська справа,
сестринська справа (операційна), медична статистика, ортопедична
стоматологія, лікувальна справа (невідкладні стани), лікувальна
справа терміном дії з 29.10.2009 по 30.03.2012 Ліцензію АВ N 447894 від 19.03.2009 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/32-М
Всього: 13 справ

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 5
суб'єктів господарської діяльності, за заявами
яких прийнято рішення про видачу копій ліцензій
на провадження господарської діяльності
з медичної практики

1 Жила Олена Сергіївна
Місцезнаходження: Житомирська обл., Житомирський р-н,
с. Іванівка, вул. Фруктова, 10 Ідентифікаційний код: 2416911221 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія за місцем провадження діяльності м. Житомир, вул. Хлібна, 8 Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/11-М
2 Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання
Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, пр-т Відродження,
30 Ідентифікаційний код: 21751226 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, анестезіологія, дитяча алергологія, дитяча
анестезіологія, дитяча гастроентерологія, дитяча гематологія,
дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча
ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча неврологія, неврологія, дитяча нефрологія, дитяча
онкологія, дитяча офтальмологія, офтальмологія, дитяча
пульмонологія, дитяча урологія, дитяча хірургія, хірургія, дитяча
нейрохірургія, дитячі інфекційні хвороби, акушерство і
гінекологія, неонатологія, педіатрія, генетика медична, генетика
лабораторна, сексопатологія, дерматовенерологія, дієтологія,
сурдологія, медична психологія, підліткова терапія, терапія,
трансфузіологія, дитяча стоматологія, ендоскопія, рентгенологія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика,
фізіотерапія, лікувальна фізкультура, рефлексотерапія,
бактеріологія, мікробіологія і вірусологія, клінічна біохімія,
клінічна імунологія, лаборант з імунології, клінічна лабораторна
діагностика за місцем провадження діяльності Волинська обл., Ківерцівський р-н, село Жабка, вул. Вишнева,
25 Реєстраційне досьє від 26.10.2009 N 2610/23-М
3 Совва Анатолій Ігоревич
Місцезнаходження: м. Чернівці, вул. Г.Артемовського, 8, 2 Ідентифікаційний код: 2434110095 Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю офтальмологія за місцем провадження діяльності м. Львів, вул. Повітряна, 99 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/24-М
Всього: 3 справи

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 6
суб'єктів господарської діяльності, за заявами
яких прийнято рішення про видачу дублікатів
ліцензій на провадження господарської діяльності
з медичної практики

1 Нестеренко Ірина Петрівна
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Гагаріна,
21, кв. 20 Ідентифікаційний код: 2364009028 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортопедична
стоматологія Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/22-М
2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій
"ПІВНІЧНЕ СЯЙВО"
Місцезнаходження: АР Крим, м. Саки, вул. Морська, 12 Ідентифікаційний код: 34415698 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю педіатрія,
терапія, неврологія, отоларингологія, акушерство і гінекологія,
урологія, ортопедія і травматологія, гастроентерологія,
ендокринологія, дерматовенерологія, терапевтична стоматологія,
дієтологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, клінічна
лабораторна діагностика, функціональна діагностика, медична сестра
з масажу Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/31-М
3 Домброван Людмила Данилівна
Місцезнаходження: м. Одеса, Михайлівська площа, 12/14, кв. 19 Ідентифікаційний код: 1885618347 Видати дублікат ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю акушерство і
гінекологія Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/39-М
Всього: 3 справи

Додаток 1
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 7
ліцензіатів, за заявами яких прийнято рішення
про анулювання ліцензій на провадження
господарської діяльності з медичної практики

1 Товариство з обмеженою відповідальністю "АРМТРЕЙД ЛТД"
Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Гайдара, 13 Ідентифікаційний код: 30708326 Анулювати ліцензію від 01.12.2006 р. серії АВ300693 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю клінічна лабораторна діагностика
2 Завгородній Геннадій Федорович
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
вул. Оніщенко, 13, кв. 114 Ідентифікаційний код: 2204108036 Анулювати ліцензію від 27.10.2005 р. серії АБ292791 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю стоматологія
3 Приватне підприємство "СТОМАТ-СЕРВІС"
Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Кропивницького, 7,
корп. 1, кв. 95 Ідентифікаційний код: 30330705 Анулювати ліцензію від 25.02.2005 р. серії АБ102243 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапевтична стоматологія
4 Куценко Ольга Ювіналіївна
Місцезнаходження: м. Харків, проспект Постишева, 24, кв. 47 Ідентифікаційний код: 2418001207 Анулювати ліцензію від 20.12.2007 р. серії АВ394326 на
провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю терапія
5 Приватне підприємство "36.6 - медичний центр"
Місцезнаходження: м. Луганськ, квартал Олексійова, 13 Ідентифікаційний код: 36073487 Анулювати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю імунологія, інфекційні хвороби,
клінічна імунологія, ортопедія і травматологія, ультразвукова
діагностика, фізіотерапія, алергологія, акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, дерматовенерологія, дитяча алергологія,
кардіологія, наркологія, неврологія, отоларингологія,
офтальмологія, проктологія, психотерапія, терапія, сексопатологія,
рефлексотерапія, урологія, функціональна діагностика
Всього: 5 справ

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності, за заявами
яких прийнято рішення про видачу ліцензій
на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт

1 Муха Іван Іванович
Місцезнаходження: Закарпатська обл., Мукачівський р-н,
с. Верхня Визниця, вул. Миру, 50 Ідентифікаційний код: 1975913591 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт Кольчино,
вул. Корятовича, 91 Реєстраційне досьє від 16.10.2009 N 1610/01-Д
2 Приватне підприємство "ВОЛМЕКС"
Місцезнаходження: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква,
вул. Запорізька, 4, кв. 12 Ідентифікаційний код: 36587127 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Л.Українки,
5, ЗАТ "Жовківська ПМК-186" Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/02-Д
3 Приватне підприємство "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ - 2002"
Місцезнаходження: Запорізька обл., м. Мелітополь,
вул. Московська, 50 Ідентифікаційний код: 32192424 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Профінтерна, 7 Реєстраційне досьє від 21.10.2009 N 2110/01-Д
4 Приватне підприємство "ПОБУТ КО"
Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60
років Жовтня, 80 Ідентифікаційний код: 36195078 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Онищенки, вул. Лісова,
31 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/02-Д
5 "Хорольська районна санітарно-епідеміологічна станція"
Місцезнаходження: Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол,
вул. 1 Травня, 1 Ідентифікаційний код: 02008135 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт за місцем провадження діяльності Полтавська обл., Хорольський р-н, м. Хорол, вул. 1-го Травня,
1 Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/03-Д
Всього: 5 справ

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 2
суб'єктів підприємницької діяльності, заяви
яких про видачу ліцензії на провадження
господарської діяльності з проведення
дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних
робіт залишенні без розгляду

1 Яготинське госпрозрахункове відділення профілактичної
дезинфекції при Яготинській районній санітарно-епідеміологічній
станції
Місцезнаходження: Київська обл., Яготинський р-н, м. Яготин,
вул. Незалежності, 69 Ідентифікаційний код: 22204695 Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
суб'єкта господарювання між свідоцтвом про державну реєстрацію,
заявою та висновком державної санітарно-епідеміологічної служби
про відповідність наявних приміщень, матеріально-технічної бази
вимогам санітарних норм і правил у частині організації та
проведення дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт
та кваліфікації персоналу Реєстраційне досьє від 20.10.2009 N 2010/01-Д
Всього: 1 справа

Додаток 2
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 3
суб'єктів господарської діяльності, за заявами
яких прийнято рішення про переоформлення
ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення дезінфекційних, дезінсекційних
та дератизаційних робіт

1 Приватне підприємство "ПРОФДЕЗИНФЕКЦІЯ"-1
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Жовтнева,
66-а Ідентифікаційний код: 32223957 Переоформити ліцензію АВ N 116639 від 19.04.2006 р. у зв'язку
з розширенням видів діяльності Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт терміном дії з 29.10.2009 по 19.04.2011 Ліцензію АВ N 116639 від 19.04.2006 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/01-Д
2 Колективне підприємство "ПРОФІЛАКТИК"
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Дегтярівська, 9, нежиле
приміщення N 69 Ідентифікаційний код: 21457577 Переоформити ліцензію АБ N 106346 від 22.04.2005 р. у зв'язку
зі зміною юридичної адреси Видати переоформлену ліцензію на провадження господарської
діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних,
дератизаційних робіт терміном дії з 29.10.2009 по 22.04.2010 Ліцензію АБ N 106346 від 22.04.2005 р. визнати недійсною. Реєстраційне досьє від 28.10.2009 N 2810/01-Д
Всього: 2 справи

Додаток 3
до протоколу засідання
Ліцензійної комісії
МОЗ України
29.10.2009 N 37

ПЕРЕЛІК N 1
суб'єктів господарської діяльності, за заявами
яких прийнято рішення про видачу ліцензій
на провадження господарської діяльності
з переробки донорської крові та її компонентів,
виготовлення препаратів з них

1 Комунальна установа "Станція переливання крові м. Макіївки"
Місцезнаходження: Донецька обл., м. Макіївка,
вул. Ферганська, 12 Ідентифікаційний код: 05492433 Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів за місцем провадження діяльності Донецька обл., м. Макіївка, вул. Ферганська, 12 Реєстраційне досьє від 27.10.2009 N 2710/01-К
Всього: 1 справаon top