Document v0747750-17, valid, current version — Adoption on June 13, 2017

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2017  № 747

Про внесення змін до наказу Державної судової адміністрації України від 24.12.2014 № 170

Відповідно до частини п'ятої статті 153 та частини сьомої статті 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи лист голови апеляційного суду міста Києва від 14.02.2017 № 150/02.06/2017, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Державної судової адміністрації України від 24.12.2014 № 170 "Про затвердження штатної чисельності працівників апаратів місцевих та апеляційних судів" такі зміни:

1) у пункті 1 наказу цифри "32548" замінити цифрами "32647";

2) у додатку 1 "Штатна чисельність працівників апаратів Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя" до наказу:

у пункті 26 "Апеляційний суд міста Києва" цифри "259" замінити цифрами "363";

у позиції "Разом" цифри "4478" замінити цифрами "4582".

2. Управлінню організаційного забезпечення та контролю Державної судової адміністрації України (Парубченко Т.В.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу довести його до відома Міністерства фінансів України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Апеляційного суду міста Києва, структурних підрозділів Державної судової адміністрації України.

3. Прес-центру судової влади (на правах відділу) (Пастухова В.М.) не пізніше наступного робочого дня за днем видання цього наказу розмістити його на офіційному сайті ДСА України в розділі "Нормативно-правова база".

4. Цей наказ набирає чинності з дня видання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

З. Холоднюк

{Текст взято з сайту ДСА України http://dsa.court.gov.ua}on top