Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП
Державна фіскальна служба; Order, Regulation, Rules on November 16, 2018739
Document v0739872-18, current version — Adoption on November 16, 2018

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2018  № 739

Про затвердження документів, які регламентують діяльність ЦОП

З метою виконання вимог Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI "Про адміністративні послуги" щодо якісного надання адміністративних послуг та відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 296 "Про реформування територіальних органів Державної фіскальної служби" та від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій" (із змінами) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Примірне положення центру обслуговування платників (далі - Примірне положення);

1.2. Примірний регламент центру обслуговування платників (далі - Примірний регламент).

2. Керівникам головних управлінь ДФС в областях та м. Києві:

2.1 забезпечити розробку та затвердження в установленому порядку власних положень про Центри обслуговування платників (далі - ЦОП) на підставі Примірного положення та з урахуванням Примірного регламенту.

Термін - 14.12.2018;

2.2 вжити заходів щодо створення ЦОП в усіх державних податкових інспекціях, що утворені у складі управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДФС в областях відповідно до наказу ДФС від 12.07.2018 № 445 "Про затвердження переліків управлінь, які утворені на правах відокремлених підрозділів ГУ ДФС в областях, та державних податкових інспекцій".

Термін - 01.07.2019;

2.3 забезпечити надання послуг платникам у ЦОП відповідно до вимог цього наказу.

Термін - постійно.

3. Департаменту комунікацій (Веселова Н.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-порталі ДФС.

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ ДФС від 20.05.2016 № 458 "Про затвердження документів, які регламентують діяльність центрів обслуговування платників".

5. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем (Чмерук М.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

О. ВласовЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
фіскальної служби України
16.11.2018  № 739

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
центру обслуговування платників

1. Загальні положення

Це положення визначає єдині організаційні принципи роботи працівників, які залучаються до роботи у центрі обслуговування платників (далі - ЦОП).

ЦОП створюється при головних управліннях ДФС в областях та м. Києві (далі - ГУ ДФС) та державних податкових інспекціях (далі - ДПІ), з метою забезпечення зручних та доступних умов для отримання послуг і сервісів фізичними та юридичними особами, поліпшення іміджу органів ДФС, підвищення ефективності та оптимізації умов роботи.

Рішення щодо утворення або ліквідації ЦОП приймається начальником ГУ ДФС за погодженням з Державною фіскальною службою України.

ЦОП - постійно діючий робочий орган ГУ ДФС, в якому надаються послуги посадовими особами ГУ ДФС та посадовими особами Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі - АЦСК ІДД ДФС), відповідальними згідно з функціональними обов'язками за надання адміністративних послуг, консультацій, прийняття звітності, вхідної кореспонденції та надання послуг електронного цифрового підпису.

Працівники, які залучаються до роботи у ЦОП у своїй роботі керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну з питань, що належать до компетенції ДФС, наказами (розпорядженнями) ДФС та ГУ ДФС, цим положенням.

Основними завданнями ЦОП є:

надання адміністративних послуг та консультацій у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень;

приймання податкової та іншої звітності;

поліпшення якості надання адміністративних послуг;

інформування суб'єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг, впроваджені електронні сервіси ДФС.

Під час створення та функціонування ЦОП має бути забезпечено захист інформації відповідно до чинного законодавства України.

Надання адміністративних послуг в ЦОП забезпечується шляхом взаємодії із структурними підрозділами ГУ ДФС, відповідальними згідно з функціональними обов'язками за надання таких послуг.

2. Основні вимоги до організації роботи ЦОП

2.1. Керівництво ЦОП та їх повноваження

Загальне керівництво ЦОП здійснює начальник ГУ ДФС або його заступник, який координує роботу підрозділу обслуговування платників, відповідно до розподілу обов'язків.

Загальне керівництво включає:

контроль за діяльністю ЦОП;

забезпечення затвердження організаційно-розпорядчих документів щодо діяльності ЦОП,

забезпечення затвердження графіків роботи працівників ГУ ДФС у ЦОП (далі - Графік), та у разі необхідності змін до них;

визначення відповідальних за дотримання протипожежних норм та техніку безпеки.

Координатором ЦОП, утвореного при ГУ ДФС, є начальник ГУ ДФС або його заступник, який координує роботу підрозділу обслуговування платників, відповідно до розподілу обов'язків.

Координатором ЦОП, утвореного при ДПІ, є керівник управління, яке утворене на правах відокремленого підрозділу ГУ ДФС.

Координатор ЦОП забезпечує:

контроль за організацією роботи та діяльністю ЦОП;

погодження пропозицій до Графіків та змін до них;

взаємодію ЦОП із структурними підрозділами ГУ ДФС, АЦСК ІДД ДФС;

оперативне реагування на проблемні питання, що виникають під час роботи ЦОП, та вжиття заходів щодо їх вирішення;

організацію та проведення навчання працівників, задіяних у роботі ЦОП;

вирішення оперативних та/або спірних питань, пов'язаних з роботою ЦОП.

Керівником ЦОП, утвореного при ГУ ДФС, є керівник підрозділу обслуговування платників ГУ ДФС (далі - керівник ЦОП).

Керівником ЦОП, утвореного при ДПІ, є начальник ДПІ (далі - керівник ЦОП).

Керівник ЦОП:

розробляє та забезпечує затвердження наказом ГУ ДФС положення та регламенту ЦОП;

організовує та координує роботу працівників, залучених до роботи у ЦОП;

забезпечує надання підрозділу обслуговування платників пропозицій до Графіків;

забезпечує оперативне реагування на проблемні питання, що виникають під час роботи ЦОП, вживає заходи щодо їх вирішення, та інформує про них координатора ЦОП;

надає координатору ЦОП пропозиції щодо залучення, у разі необхідності, додаткової кількості працівників для роботи у ЦОП;

забезпечує ведення журналу обліку робочого часу працівників у ЦОП;

забезпечує підготовку пропозицій щодо оформлення покажчиків напрямку руху, табличок, стендів та їх розміщення;

забезпечує розміщення інформації у ЦОП, зокрема на стендах;

забезпечує підготовку вимог до меню автоматизованої системи керування чергою та у разі необхідності внесення змін до нього.

Модератори ЦОП - працівники підрозділу обслуговування платників, ДПІ, на яких наказом начальника ГУ ДФС покладено відповідні обов'язки.

Модератори відповідають за ситуацію в ЦОП, надання допомоги відвідувачам безпосередньо у ЦОП.

Модератор забезпечує:

контроль ситуації в ЦОП (керування чергою, вжиття заходів запобігання та ліквідації конфліктних ситуацій, здійснення контролю за порядком у ЦОП тощо);

надання суб'єктам звернень інформації щодо надання адміністративних послуг, роботи електронних сервісів ДФС та ЦОП в цілому;

надання допомоги відвідувачам у користуванні місцями для платників з доступом до мережі Інтернет, електронними сервісами ДФС, автоматизованою системою керування чергою, інфоматами (за необхідності);

оперативне інформування керівника підрозділу обслуговування платників та координатора ЦОП про поточну ситуацію в ЦОП.

2.2. Структурні підрозділи, які залучаються до роботи у ЦОП

До роботи у ЦОП ГУ ДФС залучаються працівники підрозділів:

обслуговування платників;

контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів;

організації роботи (крім ЦОП, утвореного при ГУ ДФС у м. Києві);

документального забезпечення (у ЦОП, утвореного при ГУ ДФС у м. Києві);

АЦСК ІДД ДФС (відповідно до Переліку віддалених пунктів реєстрації відділів (секторів) при ГУ ДФС в областях та м. Києві управління (центру) сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, затвердженого відповідним наказом ІДД ДФС).

У разі необхідності, за рішенням керівника ГУ ДФС до роботи у ЦОП можуть залучатись працівники інших структурних підрозділів ГУ ДФС, зокрема моніторингу доходів та обліково-звітних систем, податків і зборів з юридичних осіб, податків і зборів з фізичних осіб, погашення боргу.

До роботи у ЦОП ДПІ залучаються працівники:

організації роботи (крім ЦОП, утворених при ДПІ ГУ ДФС у м. Києві);

документального забезпечення (у ЦОП, утворених при ДПІ ГУ ДФС у м. Києві);

ДПІ;

АЦСК ІДД ДФС (відповідно до Переліку віддалених пунктів реєстрації відділів (секторів) при ГУ ДФС в областях та м. Києві управління (центру) сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, затвердженого відповідним наказом ІДД ДФС).

У разі необхідності, за рішенням керівника ГУ ДФС до роботи у ЦОП можуть залучатись працівники підрозділів управління, утвореного на правах відокремленого підрозділу ГУ ДФС, а саме:

податків і зборів з юридичних осіб;

податків і зборів з фізичних осіб;

погашення боргу;

контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів;

обслуговування платників;

моніторингу доходів та обліково-звітних систем.

Доступ до інформаційних ресурсів у ЦОП надається відповідно до наказів ДФС від 24.11.2015 № 934 "Про затвердження Порядку доступу до інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах Державної фіскальної служби України".

Доступ до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків забезпечується відповідно до Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних - Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.02.2015 № 210, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.03.2015 за № 278/26723.

Адміністрування робочих станцій працівників, які надають послуги електронного цифрового підпису, здійснюється виключно Інформаційно-довідковим департаментом ДФС.

2.3. Адміністративні послуги, за отриманням яких платники можуть звернутись до ЦОП

1. Видача картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

2. Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки) відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3. Видача відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

4. Реєстрація реєстратора розрахункових операцій.

5. Реєстрація книг обліку розрахункових операцій.

6. Реєстрація розрахункових книжок.

7. Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку.

8. Реєстрація книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

9. Видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

10. Видача довідки про сплату податкових зобов'язань платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань.

11. Видача довідки про доходи.

12. Видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).

13. Підтвердження статусу податкового резидента України.

14. Реєстрація платника єдиного податку.

15. Надання витягу з реєстру платників єдиного податку.

16. Включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

17. Перереєстрація неприбуткового підприємства (установи, організації) у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

18. Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

19. Видача довідки про внесення місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру місць зберігання.

20. Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

21. Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту).

22. Видача ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

23. Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

24. Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту).

25. Видача дубліката ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

26. Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

27. Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту).

28. Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

29. Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями за заявою суб'єкта господарювання.

30. Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту) за заявою суб'єкта господарювання.

31. Анулювання ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами за заявою суб'єкта господарювання.

2.4. Інші послуги та сервіси

1. Приймання вхідної кореспонденції.

2. Приймання податкової та іншої звітності.

3. Облік платників:

3.1. взяття на облік платників податків, платників єдиного внеску, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням;

3.2. реєстрація, перереєстрація, анулювання реєстрації платників ПДВ, надання витягів з Реєстру платників ПДВ;

3.3. реєстрація, перереєстрація, анулювання реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального, надання витягів з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;

3.4. видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків.

4. Проведення звірки за письмовою заявою платників податку на майно з фізичних осіб (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю (у т.ч. заява для застосування пільги)).

5. Надання платникам безкоштовного програмного забезпечення для формування та подання податкової, фінансової та іншої звітності платників в електронному вигляді.

6. Надання консультацій з питань:

6.1. електронних сервісів;

6.2. податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи ДФС.

7. Надання доступу до публічної інформації.

8. Надання послуг електронного цифрового підпису.

2.5. Супутні послуги

У приміщеннях, в яких розміщено ЦОП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов'язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

Надання платних супутніх послуг органом ДФС забороняється.

3. Вимоги до працівників, залучених до роботи в ЦОП

Працівники, залучені до роботи у ЦОП, повинні дотримуватись ділового стилю в одязі та носити бейдж.

Працівники, залучені до роботи у ЦОП, повинні бути висококваліфікованими спеціалістами, комунікабельними, доброзичливими, толерантними, принциповими та дисциплінованими у роботі, вміти працювати в команді, дотримуватись правил ділового етикету.

4. Навчання працівників, залучених до роботи в ЦОП

Навчання працівників, залучених до роботи в ЦОП, проводиться відповідними підрозділами один раз на півроку або у зв'язку зі змінами у порядку надання послуг (у тому числі зі змінами у законодавстві) у формі семінарів (у т.ч. відеосемінарів) за участі працівників ГУ ДФС та за дистанційною або дистанційно-очною (комбінованою) формами навчання за участі фахівців ДФС.

У разі встановлення у ЦОП автоматизованої системи керування чергою, працівники органів ДФС допускаються до роботи у ньому лише після ознайомлення з інструкцією користувача системи, проведення з ними практичного заняття щодо її використання та демонстрації ними керівнику або модератору ЦОП вміння користуватися системою.

5. Відповідальність

За несвоєчасне та неналежне надання послуг у ЦОП керівники підрозділів, відповідальних за їх надання, керівник ЦОП і координатор ЦОП у межах повноважень несуть відповідальність, передбачену законодавством.

Директор Департаменту
обслуговування платників


Н. КалєніченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
фіскальної служби України
16 листопада 2018 року № 739

ПРИМІРНИЙ РЕГЛАМЕНТ
центру обслуговування платників

1. Загальні положення

Цей регламент (далі - Регламент) визначає порядок організації роботи центру обслуговування платників (далі - ЦОП), порядок дій керівників ЦОП та їх взаємодії із підрозділами ГУ ДФС, відповідальними за надання послуг в ЦОП.

Надання послуг у ЦОП здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

дотримання процедурних дій для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб'єктів звернення.

ЦОП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, наказами (розпорядженнями) ДФС та ГУ ДФС, дорученнями Голови ДФС, начальника ГУ ДФС, іншими актами законодавства.

2. Підрозділи, відповідальні за дотримання вимог Регламенту

За дотримання Регламенту відповідають підрозділи:

обслуговування платників - у частині організаційного забезпечення виконання регламенту, приймання звітності, надання адміністративних послуг та консультацій у межах компетенції;

підрозділи, які, відповідно до функціональних повноважень, відповідають за надання адміністративних та інших послуг в ЦОП;

матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури - відповідно до повноважень, у тому числі в частині організації державних закупівель, матеріальної та технічної підтримки, зокрема облаштування приміщень ЦОП, встановлення охоронної та протипожежної сигналізацій, камер відеоспостереження, автоматизованих систем керування чергою, інформаційних стендів, табличок, покажчиків напрямку руху, пандусів, забезпечення безпеки відвідувачів та працівників, залучених до роботи у ЦОП, забезпечення витратними матеріалами (папір, канцелярське приладдя, картриджі до оргтехніки тощо), забезпечення чистоти у приміщеннях ЦОП;

інформаційних технологій - у частині доступу до баз даних, необхідних для роботи з платниками та безперебійної роботи мережевих сервісів, облаштування місць для відвідувачів з доступом до мережі Інтернет, виведення інформації з камер відеоспостереження посадовим особам ГУ ДФС, забезпечення налагодження та функціонування їх та автоматизованих систем керування чергою, забезпечення можливості постійного користування електронним зв'язком з ГУ ДФС (у т.ч. засобами АІС "Управління документами" та системи "Foss Mail"), системою "Ліга Закон", Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом ІДД ДФС;

організації роботи - у частині приймання та реєстрації вхідної кореспонденції;

комунікацій - у частині розробки та погодження із структурними підрозділами тематичної друкованої продукції, відеосюжетів з питань застосування окремих положень податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС;

фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - у частині прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності.

Дотримання вимог Регламенту є обов'язковим до виконання працівниками, які залучаються до роботи у ЦОП, та керівниками структурних підрозділів ГУ ДФС.

3. Порядок підготовки і затвердження Регламенту та посадових інструкцій працівників, які задіяні до роботи в ЦОП

Регламент розробляється керівником ЦОП, погоджується координатором ЦОП та затверджується наказом ГУ ДФС.

Зміни та доповнення до Регламенту вносяться наказом ГУ ДФС, проект якого готується керівником ЦОП та погоджується координатором ЦОП.

Посадова інструкція кожного працівника, який може бути залучений до роботи в ЦОП, розробляється відповідно до положення про відповідний структурний підрозділ та повинна містити межі його повноважень та відповідальності у разі залучення до роботи у ЦОП.

Для керівника ЦОП посадова інструкція не розробляється, оскільки він діє на підставі положення про структурний підрозділ (управління, відділ, ДПІ) яке повинно включати відповідні функції.

4. Режим роботи ЦОП

Прийом суб'єктів звернень у ЦОП здійснюється відповідно до Регламенту роботи ГУ ДФС.

Час прийому суб'єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх послуг та сервісів, що надаються у ЦОП.

З урахуванням регіональних особливостей начальником ГУ ДФС може бути встановлено інший режим роботи ЦОП, зокрема можливе встановлення часу прийому відвідувачів у робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., з перервою або без неї.

Кількість годин прийому відвідувачів у ЦОП відповідно до встановленого режиму роботи має становити не менше 40 годин на тиждень.

В останній день граничного строку подання звітності, визначеного пунктом 49.18 статті 49 Податкового кодексу України (з урахуванням вимог пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України), час роботи ЦОП подовжується до 20 год. 00 хвилин.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи скорочується на одну годину.

Час технічної перерви робочого місця - раз на дві години не більше 15 хвилин.

Для систем, які потребують проведення регламентних робіт (наприклад, ДРФО), час технічної перерви може бути збільшено за необхідності на час проведення регламентних робіт.

З метою забезпечення безпеки відвідувачів та працівників, залучених до роботи в ЦОП, у разі виникнення позаштатних ситуацій та за наявності достатніх підстав, керівником ЦОП, за погодженням з координатором ЦОП, може бути прийнято рішення про тимчасову зміну графіка роботи ЦОП, про що повідомляється на регіональному суб-сайті та безпосередньо у ЦОП.

5. Складання графіків роботи працівників у ЦОП

Для забезпечення безперебійного функціонування ЦОП щомісячно складається графік роботи працівників ГУ ДФС у ЦОП (далі - Графік), який затверджується начальником ГУ ДФС до початку місяця, на який складено Графік.

Графік формується підрозділом обслуговування платників за пропозиціями керівника ЦОП, погоджених координатором ЦОП, та структурних підрозділів ГУ ДФС, що відповідають за надання послуг та сервісів у ЦОП, з урахуванням взаємозамінності працівників.

Пропозиції надаються керівниками структурних підрозділів ГУ ДФС та ЦОП у письмовому вигляді не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку місяця.

Графік повинен розроблятися з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України, статті 56 Закону України "Про державну службу", статті 6 Закону України "Про адміністративні послуги" та режиму роботи ЦОП, зокрема тривалість робочого часу працівників не повинна перевищувати числа робочих годин, передбаченого статтею 50 КЗпП України.

Графік складається з трьох розділів:

працівники, які постійно залучені до роботи у ЦОП;

працівники, які відповідно до своїх функціональних обов'язків можуть залучатись до роботи у ЦОП;

працівники, відповідальні за роботу комп'ютерної техніки і мережевих сервісів, матеріальне забезпечення, освітлення, роботу телефонних ліній, кондиціонування, опалення приміщень та підтримку чистоти у приміщеннях ЦОП.

Підрозділ обслуговування платників готує та забезпечує затвердження Графіка у порядку, встановленому регламентом ГУ ДФС.

Внесення змін до Графіка здійснюється на підставі пропозицій керівника ЦОП, погоджених координатором ЦОП, та структурних підрозділів ГУ ДФС, що відповідають за надання послуг у ЦОП.

У разі відсутності (з поважних причин) працівника, який має приймати відвідувачів у ЦОП, та особи, яка на період його відсутності відповідно до Графіка заміняє його, керівник відповідного структурного підрозділу повинен, не пізніше початку роботи ЦОП, визначити посадову особу, яка працюватиме в ЦОП, та письмово повідомити про це керівника та координатора ЦОП.

Керівник ЦОП забезпечує ведення журналу обліку робочого часу працівників у ЦОП.

У структурних підрозділах ГУ ДФС, працівники яких залучені до роботи у ЦОП, ведеться облік робочого часу шляхом складання табеля відповідальною за це особою. Завізований керівником ЦОП табель обліку робочого часу 25 числа кожного місяця надається до підрозділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС.

Оплата праці проводиться згідно з чинним законодавством про оплату праці на підставі наказу, Графіка та табеля обліку робочого часу.

6. Технічні вимоги до приміщення, в якому розміщується ЦОП

6.1. Розміщення ЦОП

Проектування нових або реконструкції існуючих будинків, споруд та комплексів, а також вбудовано-прибудованих приміщень, призначених для обслуговування платників, здійснюється згідно з вимогами, встановленими державними будівельними нормами ДБН В.2.2-17:2006 "Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення", ДБН В2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення", ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".

При розміщенні ЦОП мають бути забезпечені рівні можливості одержання послуг усіма категоріями населення, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення (інвалідів, людей з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітних жінок, людей старшого (похилого) віку, людей з дитячими колясками тощо).

З метою створення належних умов для відвідувачів ЦОП у тому числі для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями розміщувати ЦОП необхідно у приміщеннях 1-го поверху будівлі.

На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб'єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування ЦОП.

Для осіб з обмеженими фізичними можливостями в ЦОП повинні бути забезпечені:

- доступність місць обслуговування і безперешкодність переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями всередині будинків і споруд;

- безпека шляхів руху, місць обслуговування і відпочинку відвідувачів;

- своєчасне отримання особами з обмеженими фізичними можливостями повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги;

- комфортність середовища перебування й обслуговування відвідувачів.

Пристрої і заходи, призначені для маломобільних відвідувачів, не повинні знижувати ефективності експлуатації будинків, а також зручності одержання послуг іншими категоріями відвідувачів.

6.2. Зовнішнє обладнання ЦОП

На фасаді будівлі над вхідною групою розміщується вивіска з назвою ЦОП, поряд із вхідною групою - вивіска з графіком роботи ЦОП, оформлені згідно з розділом "Рекомендації щодо оформлення ЦОП" Керівництва з використання елементів фірмового стилю (Бренд-бук) Державної фіскальної служби України, затвердженого наказом ДФС від 21.11.2014 № 318 (далі - Бренд-бук).

Вхід до ЦОП повинен бути окремим від входу до інших приміщень органу ДФС.

У разі неможливості облаштування окремого входу до ЦОП, передбачити окремий прохід до інших приміщень органу ДФС з ЦОП, обладнаний системою допуску.

Вхідна площадка при входах повинна мати: навіс, водовідвід та підігрів.

У разі розміщення ЦОП на 1-му поверсі вікна повинні бути ззовні захищені металевими решітками або захисними ролетами.

Поверхні покриття вхідних площадок і тамбурів повинні бути твердими, не допускати ковзання при намоканні і мати поперечний уклон у межах 1 - 2 %.

Вхід до ЦОП повинен бути пристосований для осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

(сходи мають дублюватися пандусами, а за необхідності - іншими засобами підйому, вхідні двері мати ширину не менше 0,9 м, тощо);

зовнішні сходи і пандуси повинні мати поручні з урахуванням технічних вимог до опорних стаціонарних пристроїв згідно з чинними нормативними документами;

за ширини сходів на основних підходах до будинку 2,5 м і більше слід додатково передбачати розділові поручні.

Ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і з коридору у сходову клітку повинна бути не менше 0,9 м.

Дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги. За необхідності влаштування порогів їх висота або перепад висот не повинні перевищувати 0,025 м.

Приміщення де можуть перебувати інваліди на кріслах-колясках, розміщувати на рівні входу, найближчого до рівня землі. При іншому розміщенні приміщень по висоті будинку, крім сходів, передбачити пандуси, ліфти, піднімальні платформи, вертикальні підйомники або інші пристрої для переміщення інвалідів.

Пандуси повинні відповідати таким вимогам:

максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не більше 8 %. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10 %;

ширина пандуса при виключно однобічному русі повинна бути не менше 1,0 м;

площадка на горизонтальній ділянці пандуса при прямому шляху руху або на повороті повинна бути шириною не меншою ширини пандуса та глибиною не менше 1,5 м;

несучі конструкції пандусів слід виконувати з негорючих матеріалів з межею вогнестійкості не менше R60 з дотриманням вимог ДСТУ БВ.1.1-4;

слід передбачати бортики заввишки не менше 0,05 м по повздовжніх краях маршів пандусів, а також уздовж крайки горизонтальних поверхонь при перепаді висот більше 0,45 м для запобігання зісковзуванню тростини або ноги;

уздовж обох боків пандусів необхідно встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід виконувати на висоті 0,7 і 0,9 м. Поручень перил з внутрішнього боку повинен бути безперервним по всій їх висоті. Завершальні частини поручня повинні бути довші похилої частини пандуса на 0,3 м.

У разі неможливості розміщення ЦОП на 1-му поверсі будівлі та встановлення пандусу, а також за відсутності у будинку ліфтів або підйомників для забезпечення доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями встановлюється кнопка виклику модератора.

Кнопка виклику модератора встановлюється на висоті не більше 1,1 м і не менше 0,85 м від землі.

Забороняється розташовувати при вході до ЦОП охорони (охоронців), які обмежуватимуть доступ громадян. Вхід має бути вільним. Охорона може перебувати в приміщенні ЦОП, але виключно для спостереження за громадським порядком.

6.3. Внутрішнє обладнання ЦОП

Приміщення ЦОП обладнується:

охоронною сигналізацією;

автоматичною пожежною сигналізацією, системою водяного спринклерного пожежогасіння (за наявності технічних можливостей) та вогнегасниками у необхідній кількості;

кондиціонером;

системою опалення секторів очікування і робочих місць працівників, залучених до роботи в ЦОП;

електричною мережею з урахуванням нормативів для комп'ютерного обладнання, яке встановлюється для забезпечення функціонування ЦОП;

камерами відеоспостереження із виведенням інформації охороні (за наявності), підрозділу обслуговування платників ГУ ДФС, координатору ЦОП для забезпечення оперативного реагування, порядку на території ЦОП та контролю за діяльністю працівників, залучених до роботи в ЦОП, а також Моніторинговому центру ДФС.

Розміщення мереж має бути прихованим.

Мережа повинна забезпечувати стабільну роботу при максимальному навантаженні.

При облаштуванні ЦОП слід передбачити окремі електромережі для внутрішнього та зовнішнього освітлення, аварійне освітлення.

Перепад освітленості між сусідніми приміщеннями і зонами не повинен бути більший 1:4.

Охоронна і пожежна системи сигналізації повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з питань впровадження та експлуатації технічних засобів охорони і пожежної безпеки.

Внутрішній простір ЦОП оснащується табличками та покажчиками напрямку руху. Система засобів інформації зон і приміщень, доступних для відвідувачів ЦОП, а також доступних для них вхідних вузлів і шляхів руху, повинна забезпечувати безперервність інформації, своєчасне орієнтування й однозначне упізнання об'єктів і місць відвідування. Вона повинна передбачати можливість одержання інформації про перелік послуг, що надаються в ЦОП, розміщення і призначення функціональних елементів, розташування шляхів евакуації, попереджати про небезпеку в екстремальних ситуаціях тощо. Візуальна інформація повинна розташовуватися на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані огляду і бути ув'язана з художнім рішенням інтер'єру.

У приміщенні біля або навпроти вхідних дверей встановлюється електронне табло або вивіска (стенд), де розміщується довідкова інформація загального характеру (номери кабінетів, операційних "вікон", інших робочих місць з обслуговування платників із зазначенням переліку основних питань).

Для висловлення суб'єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг та організації роботи ЦОП, у ньому встановлюється відповідна скринька, оформлена згідно з рекомендаціями Бренд-буку.

6.3.1. Приміщення ЦОП

Приміщення в яких розміщується ЦОП мають знаходитися в одній будівлі.

До їх складу мають входити такі зали:

надання адміністративних послуг;

прийом звітності;

прийом/реєстрація вхідної кореспонденції;

обслуговування платників (надання консультацій).

У разі неможливості виокремлення у ЦОП таких залів, приміщення в яких розміщено ЦОП розділяються на відповідні секції. Залу, в якому існує кілька секцій, може бути надано відповідну назву, наприклад: "Прийом звітності та вхідної кореспонденції".

Також у ЦОП має бути облаштовано:

сектор/сектори очікування;

сектор/сектори розміщення інформації;

кімнату (місце) центру сертифікації ключів або віддаленого пункту реєстрації користувачів центру сертифікації ключів;

кімнату (місце) для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями;

місце/місця для платників з доступом до мережі Інтернет;

робоче місце модератора;

кімната для приймання їжі працівниками ЦОП (окрема кімната у приміщенні органу ДФС з відповідною технікою та меблями) (за можливості).

У ЦОП можуть облаштовуватися місця для надання супутніх послуг (розміщено платіжні термінали, філії банку тощо).

За наявності місця, для дітей виділяється куточок, де розміщується дитячий столик та стілець, книжечки, розмальовки, олівці тощо.

6.3.2. Вимоги до облаштування залів/секцій ЦОП

Зал/секція має дві зони - внутрішню, де перебуває працівник ДФС, та зовнішню, де обслуговуються відвідувачі.

6.3.2.1. Загальні вимоги до облаштування робочих місць працівників

Внутрішня зона складається з робочих місць працівників, кількість яких вираховується залежно від середньої кількості платників - відвідувачів на день.

Розташування робочого місця повинно забезпечувати працівнику вільний вхід та вихід.

Між внутрішньою та зовнішньою зонами встановлюються металопластикові перегородки з прозорим склом та операційними вікнами для приймання відвідувачів відповідно до Рекомендацій щодо оформлення ЦОП Бренд-буку.

В залах, в яких встановлення перегородок не є обов'язковим, при робочі місця розміщуються в такий спосіб, що унеможливлює ознайомлення сторонніх осіб з інформацією, яка виводиться на монітори працівників, та документами, що знаходяться на робочому столі працівників.

Робоче місце повинно бути обладнано необхідною комп'ютерною та офісною технікою, телефонами, меблями, а також забезпечено канцелярським приладдям та папером.

Комп'ютерна техніка повинна забезпечувати роботу з інформаційними системами ДФС та програмним забезпеченням, необхідним для виконання працівниками, залученими до роботи у ЦОП, функціональних повноважень, пов'язаних із обслуговуванням платників.

Кожне робоче місце повинно мати інформаційні таблички із зазначенням номера місця, прізвища, імені та посади працівника, що приймає відвідувачів, оформлені відповідно до підрозділу "Елементи навігації" розділу "Елементи фірмового стилю ДФС України" та підрозділу "Елементи навігації в інтер'єрі" розділу "Рекомендації щодо оформлення ЦОП" Бренд-буку.

Доступ до корпоративної мережі та необхідних баз даних ДФС працівникам, залученим до роботи у ЦОП, надається у встановленому ДФС порядку.

В обов'язковому порядку на комп'ютерну техніку всіх користувачів має бути встановлено антивірусне програмне забезпечення, яке має чинний позитивний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації та ліцензійний сертифікат компанії. Повинно регулярно здійснюватися оновлення бази даних сигнатур вірусів.

6.3.2.2. Вимоги до облаштування робочого місця модератора

Робоче місце модератора повинно бути доступним для спілкування з відвідувачами та обладнано стійкою, стільцем, канцелярським приладдям, комп'ютерною технікою, принтером та копіювальним апаратом або багатофункціональним пристроєм.

6.3.2.3. Вимоги до облаштування приміщення/місця віддаленого пункту реєстрації (далі - ВПР) АЦСК ІДД ДФС

Характеристики приміщення/місця мають відповідати таким вимогам:

окрема ізольована кімната (частина кімнати), що має обмежений доступ та пристрій опечатування на дверях, без можливості доступу сторонніх осіб, крім персоналу ВПР;

площа приміщення з розрахунку на одне робоче місце має становити не менше ніж 6,0 кв. м (2 робочих місця для адміністраторів реєстрації + 1 для станції генерації ключів);

приміщення повинно мати необхідну кількість розеток для підключення до електричної мережі та повинно бути оснащене системою автоматичної пожежної сигналізації.

У приміщенні ВПР мають знаходитись такі офісні меблі:

письмові столи з тумбами для персоналу ВПР (2 столи для адміністраторів реєстрації + 1 для станції генерації ключів);

шафи, що зачиняються на ключ для зберігання особових справ клієнтів (2 шт.);

стільці на колесах (5 шт. або більше);

сейф із двома відсіками та пристроєм опечатування.

Приміщення, в якому розташовано ВПР, повинно охоронятися у неробочий час.

Технічні характеристики робочих станцій, що входять до складу ВПР, повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1. Вимоги до технічних характеристик робочих станцій ВПР

№ з/п

Вимога

РС віддаленого адміністратора реєстрації

РС генерації ключів користувачів

1

Монітор

Рідкокристалічний не менше 17 дюймів

Рідкокристалічний не менше 17 дюймів

2

Процесор

Не менше двоядерного процесора з частотою 2,4 GHz

Не менше двоядерного процесора з частотою 2,4 GHz

3

Об'єм оперативної пам'яті

4 Гб (або більше)

4 Гб (або більше)

4

Об'єм жорсткого диску

80 Гб (або більше)

40 Гб (або більше)

5

Відеоадаптер

Вимог не висувається

Вимог не висувається

6

Мережний адаптер

Будь-який мережний адаптер, сумісний з технологією передачі даних від ВПР до ЦСК

Вимог не висувається

7

Підключення до телекомунікаційних мереж

Наявність підключення до мережі Інтернет (пропускна здатність каналів зв'язку, що забезпечують обмін інформацією між ІТС ВПР та ЦСК ІДД ДФС, має бути не менше 10 Мбіт/с)

Категорично заборонено будь-яке підключення до телекомунікаційних мереж (у т.ч. локальної обчислювальної чи корпоративної мережі)

8

Необхідна кількість робочих станцій

2

1

Крім робочих станцій у приміщенні ВПР, має бути встановлено таке додаткове обладнання:

USB носії не менше 2 од. для запису службових ключів;

принтер та копіювальний апарат (або багатофункціональний пристрій);

телефонний апарат міського зв'язку;

телефонний апарат корпоративної мережі ДФС;

електронний ключ "Кристал-1", що має чинний експертний висновок Адміністрації Держспецзв'язку України у сфері криптографічного захисту інформації, не менше 3 од. для запису особистих ключів адміністраторів реєстрації та для станції генерації ключів.

Вимоги до програмного забезпечення робочих станцій ВПР та станції генерації ключів користувачів повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2. Вимоги до програмного забезпечення робочих станцій ВПР та станції генерації ключів користувачів

№ з/п

Програмне забезпечення

Вимоги до програмного забезпечення

1

Операційна система

Microsoft Windows 7 або вище

2

Системне ПЗ

ПЗ засобу антивірусного захисту

На робочих станціях ВПР та станції генерації ключів користувачів має бути встановлено антивірусне програмне забезпечення, яке має чинний позитивний висновок за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації та ліцензійний сертифікат компанії. Повинно регулярно здійснюватися оновлення бази даних сигнатур вірусів.

6.3.2.4. Вимоги до облаштування робочих місць працівників, відповідальних за надання послуг з питань реєстрації та обліку фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Робочі місця оснащуються необхідною комп'ютерною та офісною технікою, забезпечуються необхідним канцелярським приладдям та папером, різаком шабельним для паперу, великим сейфом з пристроєм опечатування, ламінатором.

Працівники, відповідальні за реєстрацію та облік фізичних осіб - платників податків у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, забезпечують ведення журналів:

видачі документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та/або внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;

видачі довідок про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків;

обліку Повідомлень за формою № 1П / Заяв за формою № 5ДРП осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків;

надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми виплачених доходів та утриманих податків.

Форми журналів затверджені наказом Мінфіну від 29.09.2017 № 822 "Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2017 за № 1306/31174.

6.3.2.5. Вимоги до сектору очікування

У зовнішній зоні слід облаштувати сектори очікування та розміщення інформації.

У цьому секторі розміщуються місця для відвідувачів, які повинні враховувати потреби громадян з дітьми, похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Сектор очікування включає місця для очікування та місця для заповнення документів. Він облаштовується відповідними меблями (диванчики, стільці, столи), кулером з питною водою, інформаційними стендами, інформаційними кіосками (інфомати). Для заповнення документів можуть встановлюватися стійки.

Відвідувачі забезпечуються кульковими ручками, папером, та безоплатними бланками заяв для отримання адміністративних послуг та декларацій, передбачених ПКУ

Бланки декларацій та заяв розміщуються у секторі на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них відвідувачів.

Місця для заповнення документів повинні розташовуватися поблизу стелажу з бланками заяв та декларацій, а також інформаційними стендами із зразками їх заповнення.

У разі обладнання ЦОП автоматизованою системою керування чергою у секторі очікування встановлюються табло (монітори) з інформацією щодо просування черги.

На столах або полицях у секторі за наявності та необхідності розміщується тематична друкована продукція для платників (буклети, листівки, брошури тощо) та зразки заповнених форм заяв і декларацій.

Кімната (місце) для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями має бути обладнана відповідною оргтехнікою.

Місця для платників з доступом до мережі Інтернет обладнуються комп'ютерною технікою, яка має доступні для використання порти USB, із встановленим програмним забезпеченням для подання документів в електронній формі.

Біля такого місця може облаштовуватися інформаційний стенд з розміщенням на ньому порядку роботи на такому місці, інструкцій подання документів в електронній формі, користування сервісом "Електронний кабінет платника", Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом, інформації про інші ресурси та сервіси веб-порталу ДФС та Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

За можливості встановлюються 1-3 плазмові екрани (залежно від розміру приміщення), на яких (за наявності) транслюються відеосюжети з питань застосування окремих положень податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДФС, надані підрозділом комунікацій.

Для надання допомоги відвідувачам у користуванні місцями для платників з доступом до мережі Інтернет, інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи ЦОП та порядку прийому суб'єктів звернень у ньому робоче місце модератора розміщується таким чином, щоб бути доступним для спілкування з відвідувачами, та обладнується столом, стільцями, полицями, канцелярським приладдям, комп'ютером з необхідним програмним забезпеченням, принтером, ксероксом.

6.3.2.6. Вимоги до сектору розміщення інформації

Сектор розміщення інформації для відвідувачів повинен розташовуватись поблизу або у секторі очікування та сприяти ознайомленню відвідувачів з інформаційними матеріалами як в електронному, так і в паперовому вигляді.

Для ознайомлення платників з порядком надання адміністративних послуг, зразками документів, що подаються для їх отримання, у секторі очікування ЦОП розміщуються інформаційні кіоски (інфомати) (за можливості).

Всі інформаційні та довідкові стенди повинні бути розташовані в доступному для ознайомлення та добре освітленому місці.

У секторі може бути встановлено електронне табло для розміщення додаткової інформації загального характеру.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про адміністративні послуги" обов'язкове встановлення стенду "Адміністративні послуги".

Рекомендовано встановлення таких стендів:

"Подання звітності (питання декларування)";

"Питання електронного підпису";

"Доступ до публічної інформації";

"Питання звернення громадян".

"ДФС інформує (актуальні питання)";

"Вісник. Офіційно про податки".

У разі необхідності встановлюються інші стенди. Забороняється встановлювати у ЦОП стенди з інформацією, що не стосується його відвідувачів.

Стенди "Подання звітності (питання декларування)" оформлюються для ознайомлення платників з різними формами оподаткування, порядком обрахування та сплати окремих видів податків та зборів, обов'язкових платежів.

Для зручності можливий поділ таких стендів за видами податків.

Інформація на таких стендах має розміщуватись з урахуванням особливостей оподаткування фізичних та юридичних осіб та включати:

порядок обчислення та терміни сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

терміни подання звітності (податковий календар);

зразки заповнення форм звітності;

переліки обов'язкових реквізитів, які повинна мати податкова декларація, згідно з пунктами 48.3 та 48.4 статті 48 Податкового кодексу України;

застереження щодо порушення вимог статті 49 Податкового кодексу України, зазначені у пунктах 49.10 та 49.14 статті 49 Податкового кодексу України, та інформацію про осіб (служби) до яких необхідно звертатися для оперативного реагування у разі порушення посадовою особою цих вимог, їх місцезнаходження та телефони, зокрема телефон сервісу "Пульс" (0 800 501 007, напрямок "4").

рахунки, на які необхідно перераховувати податки, збори (обов'язкові платежі).

На стендах "Адміністративні послуги" розміщується така інформація:

інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються ГУ ДФС;

зразки документів, що подаються для отримання таких адміністративних послуг;

інформація про можливість безоплатного отримання бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги із зазначенням місць в яких їх можна отримати, контактних даних посадових осіб, відповідальних за їх видачу;

інформація про розрахункові рахунки для внесення плати за ліцензії на виробництво, право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

інформація про заборону встановлену частинами шостою та сьомою статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги" вимагати від суб'єктів звернень документи та інформацію для надання адміністративної послуг, не передбачені законом, або, що перебувають у володінні суб'єкта надання адміністративних послуг, та інформацію про осіб (служби) до яких необхідно звертатися для оперативного реагування у разі вимагання таких документів, їх місцезнаходження та телефони, зокрема телефон сервісу "Пульс" (0 800 501 007, напрямок "4").

На стендах "Питання електронного підпису" має розміщуватись така інформація:

адреса сайту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС;

перелік відокремлених пунктів реєстрації користувачів центру в регіоні, їх адреси та режим роботи;

форми документів, які подаються для отримання послуг електронного цифрового підпису, та зразки їх заповнення.

Стенди "Доступ до публічної інформації", "Питання звернення громадян", "ДФС інформує" містять постійну інформацію (розміщується обов'язково) та змінну (розміщується за необхідності).

В обов'язковому порядку вони мають містити:

графік роботи органу ДФС;

графіки роботи, адреси та окремі номери телефонів митниць та митних постів в регіоні;

графік прийому громадян керівниками органу ДФС;

номер телефону з питань антикорупційної політики;

інформацію про можливість отримання телефонних консультації з питань застосування податкового та митного законодавства та технічної підтримки з питань обробки електронної звітності з обов'язковим зазначенням номера телефону, режиму роботи та електронної адреси;

інформацію про номер телефонної гарячої лінії "Пульс" ДФС;

адресу офіційного веб-порталу ДФС;

адресу Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

адресу Електронного кабінету;

порядок подання скарг та звернень.

Стенди "Доступ до публічної інформації", "Питання звернення громадян", "ДФС інформує" можуть бути об'єднані в один стенд "ДФС інформує".

За наявності такі стенди можуть містити:

інформацію про акції та заходи для платників;

пам'ятки та листівки;

оголошення, повідомлення тощо.

На стендах "Вісник. Офіційно про податки" розміщуються контактні дані та реквізити регіональної дирекції та офіційного видання редакції. Крім цього на них можуть розміщуватись зразки випусків видання.

У ЦОП забороняється розміщувати будь-яку інформаційно-рекламну продукцію суб'єктів господарювання, які не належать до сфери управління ДФС.

Стенди оформлюються згідно з розділом "Рекомендації щодо оформлення ЦОП" Бренд-буку та з урахуванням архітектурних особливостей приміщень ЦОП. У разі необхідності розмір стендів може бути зменшено, а необхідна для відвідувачів інформація розміщена додатково на стендах-книжках, підлогових чи настільних стендах-вертушках, стійках обертових, в буклетах з ламінованими сторінками (з можливістю їх заміни) за необхідною тематикою і розміщуються поряд з відповідним стендом.

Кількість стендів визначається керівником ЦОП.

Виклад інформації на стендах повинен сприяти швидкій орієнтації платника у розміщеній інформації. Не допускається переобтяження стендів невиправдано детальними витягами із законодавства, що часто заплутує та дезорієнтує особу, призводить до потреби отримання додаткових консультацій.

Задля забезпечення зручності для відвідувачів стенди доцільно облаштувати біля вікон або обладнати елементами зовнішнього освітлення, а написи виконати зручним для зорового сприйняття великим шрифтом.

Документи, представлені на стенді, слід друкувати чітким шрифтом розміром не меншим 12 друкарських пунктів на білих аркушах паперу формату А4.

Стенди повинні відповідати таким технічним вимогам: товщина стендів не повинна перевищувати 15 мм, товщина планшетів (холдерів) повинна бути 5-10 мм, товщина матеріалу планшетів (холдерів) 1,5-2 мм, матеріал основної площини стендів має бути жорстким та не піддаватись деформації при натисканні рукою (при намаганні дістати аркуш з планшета).

З метою забезпечення відвідувачів інформацією щодо діяльності ЦОП, у приміщенні ЦОП можуть бути встановлені інформаційні термінали.

Інформація, яка розміщується в ЦОП (у тому числі в інформаційних терміналах), повинна бути актуальною і вичерпною.

Керівник ЦОП забезпечує проведення інвентаризації інформації, розміщеної в ЦОП, не рідше ніж один раз в квартал.

6.3.2.7. Окремі вимоги до залу (секції)

1) надання адміністративних послуг:

зал (секція) повинен бути обладнаний "вікнами" для прийому осіб, що звертаються за отриманням адміністративних послуг;

у залі (секції) встановлюються "вікна" для прийняття заяв на отримання адміністративних послуг та видачі результатів таких послуг (вікна можуть бути поділені за видами послуг та за категоріями платників, також для швидкого обслуговування суб'єктів звернень робочі місця працівників можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів);

2) приймання звітності:

зал (секція) повинен бути обладнаний "вікнами" для прийняття звітності (за можливості з розподілом за видами платників податків - наприклад, "Приймання звітності фізичних осіб", "Приймання звітності юридичних осіб");

3) приймання/реєстрація вхідної кореспонденції:

зал (секція) повинен бути обладнаний "вікнами" для приймання вхідної кореспонденції, а робочі місця працівників - технікою, необхідною для її реєстрації;

4) обслуговування платників (надання консультацій):

робочі місця працівників мають бути обладнані комп'ютерною технікою з доступом до мережі Інтернет, необхідним програмним забезпеченням та обов'язковим доступом до Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу ЗІР ДФС.

У залі/секції обслуговування платників встановлення перегородок не обов'язково.

6.3.2.8. Обладнання вбиралень

У приміщенні ЦОП обладнуються вбиральні та забезпечується вільний доступ до них відвідувачів. У разі відсутності технічної можливості облаштування вбиралень у ЦОП забезпечується доступ відвідувачів до вбиралень, розташованих у інших приміщеннях органу ДФС.

При розрахунковій чисельності відвідувачів 50 осіб і більше або у разі розрахункової тривалості перебування відвідувача у ЦОП 60 хв. і більше слід передбачити вбиральню з універсальною кабіною для усіх категорій громадян, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Універсальна кабіна загального користування повинна мати розмір в плані не менше, м: ширина - 1,65, глибина - 1,8. У кабіні слід передбачити простір для розміщення крісла-коляски, а також гачки для одягу, милиць і іншого приладдя.

В універсальній кабіні й інших санітарно-гігієнічних приміщеннях, призначених для користування всіма категоріями громадян, слід передбачити можливість встановлення в разі потреби поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь.

7. Керування чергою в ЦОП

З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування відвідувачів у ЦОП вживаються заходи для запобігання утворення черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

Автоматизована система керування чергою обов'язково встановлюється у ЦОП, створених у містах, що є адміністративними центрами областей, в інших ЦОП - за можливості.

У разі обладнання ЦОП автоматизованою системою керування чергою відвідувач для його прийому реєструється в такій системі модератором або за допомогою термінала, отримує відповідний номер у черзі та очікує прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію відвідувача (із зазначенням його прізвища та імені).

Якщо в документі, що підтверджує реєстрацію відвідувача в системі, не вказується номер робочого місця працівника (тобто черга рухається послідовно, без урахування спеціалізації працівників), на табло має автоматично з'являтися номер першого відвідувача, що очікує у черзі, навпроти номеру робочого місця працівника, який вивільнився першим. З метою привернути увагу відвідувача до того, що його черга вже підійшла, відповідний рядок зображення на табло може мерехтіти та може подаватися звуковий сигнал.

Перелік послуг та сервісів у зазначеному терміналі, повинен включати всі адміністративні послуги, для отримання яких у ЦОП можна подати документи та отримати результати їх надання, а назви послуг відповідати назвам, зазначеним у інформаційних картках таких послуг.

Стосовно кожної послуги, результати надання якої видаються в іншому вікні, ніж те в якому подаються документи для її отримання, у терміналі створюється підменю, що дозволяє спрямувати відвідувача до необхідного вікна. В залежності від організації роботи ЦОП для спрямування відвідувача до необхідного вікна можуть створюватися інші підменю.

У ЦОП може здійснюватися керування чергою в інший спосіб, з дотриманням принципу рівності відвідувачів.

У разі встановлення у ЦОП автоматизованої системи керування чергою, на робочі місця працівників, залучених до роботи у ньому, встановлюється програмне або апаратне забезпечення, за допомогою якого працівник може здійснити виклик відвідувача, відтермінувати прийом відвідувача, який не з'явився після виклику, переадресувати прийом відвідувача на інше робоче місце.

Для працівників управління (центру) сертифікації ключів ІДД ДФС допускається встановлення апаратного забезпечення керування чергою або програмного забезпечення на окремому комп'ютері.

У разі обладнання ЦОП автоматизованою системою керування чергою, працівники органів ДФС допускаються до роботи у ньому лише після ознайомлення з інструкцією користувача системи, проведення з ними практичного заняття щодо її використання та демонстрації ними керівнику або модератору ЦОП вміння користуватися системою.

8. Інформаційне забезпечення ЦОП

Робочі місця працівників, залучених до роботи в ЦОП, які відповідають за надання консультацій, повинні мати доступ до корпоративної мережі ДФС із забезпеченням під'єднання до Бази знань ДФС.

Інформаційне забезпечення роботи ЦОП у частині доступу до баз даних, необхідних для роботи з платниками, та безперебійної роботи мережевих сервісів здійснюється підрозділом інформаційних технологій у встановленому порядку.

9. Взаємодія ЦОП та підрозділів, відповідальних за надання адміністративних та інших послуг та сервісів

Взаємодія між працівниками, які залучаються до роботи в ЦОП, має ґрунтуватись за принципом тімбілдингу.

Взаємодія між працівниками, які залучаються до роботи в ЦОП, здійснюється на підставі сформованого єдиного порядку спрямованого на взаємне розуміння власних функцій та завдань, прийнятті виважених рішень та відповідальності за них.

Координатором та організатором роботи ЦОП є підрозділ обслуговування платників ГУ ДФС.

9.1 Приймання заяв та інших документів у ЦОП

Приймання у ЦОП вхідної кореспонденції, у т.ч. заяв щодо отримання адміністративних послуг, її опрацювання, реєстрація, передача на розгляд керівництва ГУ ДФС здійснюється підрозділом організації роботи згідно з Інструкцією з діловодства ГУ ДФС.

9.2. Опрацювання заяв та інших документів у ЦОП

Контроль за дотриманням підрозділами ГУ ДФС, які відповідають за надання адміністративних послуг, строків розгляду заяв та прийняття рішень здійснюється безпосередніми керівниками таких підрозділів відповідно до розподілу обов'язків.

Керівник підрозділу ГУ ДФС, який відповідає за надання відповідної адміністративної послуги, зобов'язаний:

своєчасно інформувати керівника ЦОП про перешкоди у дотриманні строку розгляду заяви та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду заяви;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) керівника ЦОП про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду заяви (строків надання адміністративної послуги тощо) керівник ЦОП невідкладно інформує про це координатора ЦОП.

9.3. Передача вихідного пакета документів суб'єктові звернення

Структурний підрозділ, відповідальний за надання адміністративної послуги, після отримання через автоматизовану систему електронного документообігу невідкладно опрацьовує вхідний пакет документів з урахуванням встановлених термінів надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до ЦОП за реєстром.

Керівник ЦОП невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб'єктові звернення у спосіб, зазначений у заяві, здійснює реєстрацію вихідного пакета.

Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб'єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб'єкта звернення. У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Вихідний пакет документів передається суб'єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові)) у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб'єкта звернення спосіб.

У разі, якщо суб'єкт звернення не зазначив зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в ЦОП протягом терміну надання адміністративної послуги відповідні документи надсилаються суб'єктові звернення засобами поштового зв'язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб'єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в ЦОП, а потім передається для архівного зберігання до відповідного підрозділу.

У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, працівник ЦОП реєструє інформацію про результат розгляду заяви в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб'єктові звернення.

Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть підрозділи, відповідальні за надання таких послуг та в межах повноважень керівник ЦОП.

9.4. Взаємодія з працівниками підрозділів ІТ

У разі виникнення проблемних питань щодо функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем, мережевих сервісів, комп'ютерної техніки, системного та офісного програмного забезпечення та доступу до баз даних керівник ЦОП в телефонному режимі передає заявку щодо їх усунення відповідному підрозділу ІТ. Заявка реєструється в журналі обліку, та відразу, або на наступний робочий день виконується. Керівник підрозділу ІТ несе відповідальність за своєчасність виконання заявок. У разі неможливості виконання заявки керівник підрозділу ІТ повідомляє координатора ЦОП, який вживає заходи щодо вирішення питання.

9.5. Взаємодія з працівниками підрозділів матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури

У разі виникнення проблемних питань матеріально-технічного забезпечення, а також питань, вирішення яких відноситься до компетенції підрозділів матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, керівник ЦОП в телефонному режимі передає заявку щодо їх усунення відповідному підрозділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури. Заявка реєструється в журналі обліку, та відразу, або на наступний робочий день виконується. Керівник підрозділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури несе відповідальність за своєчасність виконання заявок. У разі не можливості виконання заявки керівник підрозділу матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури повідомляє координатора ЦОП, який вживає заходи щодо вирішення питання.

10. Організація роботи щодо надання усних консультацій платникам у ЦОП

Відповідно до положень статті 52 Податкового кодексу України за зверненням платників у ЦОП надаються індивідуальні податкові консультації в усній формі з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі - усні консультації).

Консультування здійснюється працівниками ДПІ із використанням інформації, наявної у Загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі (ЗІР).

За необхідності для надання усних консультацій можуть залучатися працівники інших структурних підрозділів ГУ ДФС відповідно до функціональних обов'язків.

Надання консультацій з питань функціонування електронних сервісів здійснюється працівниками підрозділу обслуговування платників. За необхідності для надання консультацій залучаються працівники інших структурних підрозділів ГУ ДФС, які здійснюють адміністрування відповідних сервісів.

Директор Департаменту
обслуговування платників


Н. Калєніченко

{Текст взято з сайту ДФС України http://sfs.gov.ua}on top