Про надання роз'яснень
Держкомпідприємництво; Letter on February 9, 2005738
Document v0738563-05, current version — Adoption on February 9, 2005

                ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Л И С Т
09.02.2005 N 738

Про надання роз'яснень

Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва розглянув лист щодо необхідності отримання ліцензії
для здійснення господарської діяльності та повідомляє наступне.
Відповідно до частини другої статті 2 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
ліцензування у сфері освіти здійснюється згідно з законами, що
регулюють відносини у цій сфері.
Згідно підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 29 серпня 2003 р. N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про
ліцензування освітніх послуг" ліцензуванню підлягають такі
послуги, зокрема, у сфері позашкільної освіти - навчання за
художньо-естетичним напрямом.
Враховуючи зазначене та виходячи з того, що відповідно до
п. 1 Положення про Міністерство освіти і науки України, яке
затверджено Указом Президента України від 7 червня 2000 року
N 773/2000 ( 773/2000 ), МОН України є головним (провідним)
органом у системі центральних органів виконавчої влади із
забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері
освіти, Держпідприємництво листом від 24.12.2004 N 9029 звернулось
до МОН з проханням проінформувати Держпідприємництво з питання,
зазначеного у вашому листі.
За інформацією МОН (лист від 21.01.2005 N 1/12-205)
відповідно до ст. 1 Закону України "Про позашкільну освіту"
( 1841-14 ) "позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та
навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних
навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх
та інших навчальних закладах". Згідно ч. 3 ст. 12 вищезазначеного
Закону позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі
центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат,
студій, шкіл мистецтв, початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів, спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних
шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за
місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів,
спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського
резерву, дитячих стадіонів, дитячих бібліотек, дитячих флотилій,
галерей, бюро, оздоровчих закладів, що здійснюють позашкільну
освіту. Також ст. 12 названого Закону вказано: "позашкільний
навчальний заклад за своїми організаційно-правовими формами може
бути державної, комунальної або приватної форми власності".
Позашкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня
реєстрації його статуту. Приватні позашкільні навчальні заклади
здійснюють свою освітню діяльність після реєстрації статуту та за
наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України
порядку.
Враховуючи зазначене, інформуємо, що відповідно до ч. 3
ст. 14 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) та
підпункту 3 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п ) "Про ліцензування освітніх
послуг" якщо самодіяльний хореографічний колектив зареєстрований
як юридична особа і надає освітні послуги у сфері позашкільної
освіти - навчання за художньо-естетичним напрямом, то такий вид
господарської діяльності підлягає ліцензуванню.
Заступник Голови С.І.Третьяковon top